Festivaluri concurs muzica 2018

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2018
Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2018
FESTIVALURI 2018 JUDEŢE:

joi, 2 august 2012

Regulament Festival "Voi fi Vedeta" 3 noiembrie 2012, Craiova


Asociatia Culturala „Voi fi vedeta”
FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA USOARA
PENTRU COPII

VOI FI VEDETA”

3 Noiembrie 2012 - Editia – a -V- a


REGULAMENT DE ORGANIZARE

a) Proiectul are la bază realizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Voi fi vedetă”.
b) În cadrul proiectului ne-am propus realizarea unui concurs de muzica uşoară naţional dedicat copiilor cu varste intre 6-16 ani .
c) Juriul va fi format din personalităţi ale muzicii uşoare româneşti.
d) In cadrul festivalului vor fi invitaţi câştigători ai ediţiilor anterioare ale festivalului.
1. Festivalul se desfăşoară pe patru grupe de vârstă:
 • Grupa I: 6 - 8 ani;
 • Grupa a II-a: 9 - 11 ani;
 • Grupa a III-a: 12 - 14 ani;
 • Grupa a IV-a: 15 – 16 ani.

2. Inscrierea – termen limită de înscriere 20.10.2012
Condiţii de participare:
 • Concurenţii trebuie să se încadreze în limitele de vârstă menţionate la data desfasurarii festivalului;
 • Se va trimite fişa de înscriere conform anexei cu toate rubricile completate ;
 • Copie după certificatul de naştere sau CI;
 • Doua fotografii artistice color, format jpg. dimensiune minim 3 MB;
 • Textele pieselor scrise pe format A4;
 • Plata taxei de participare, în valoare de 100 RON, se va achita in contul
nr. RO 08 RNCB 0140123960370001 deschis la BCR Craiova
al Asociatiei Culturale ,, VOI FI VEDETA,, cu CUI 29081950, din Craiova
str. Nanterre bl. I 10, sc. 2, ap. 9. Copia chitantei va fi trimisa o data cu
fisa de inscriere
 • Suportul muzical va fi format din :

  1. pozitivul piesei - piesa propusă pentru a fi cântată în concurs cu vocea concurentului , pentru preselectie, format mp3
  2. negativul piesei – pentru pregătirea coloanei sonore a festivalului,format mp3

Piesele se vor trimite pe e-mail : voifivedeta2012@yahoo.ro sau voifivedeta2012@gmail.com

- Piesele trebuie sa fie adecvate vârstei concurentului, din repertoriul romanesc sau international.

3. Concursul
Concurenţii vor fi afişaţi pe site-ul www.cristianalivej.ro
Concurenţii vor interpreta în finală, pe scena Teatrului Liric “Elena Teodorini”din Craiova piesa cu negativ aleasă de concurent, menţionată în fişa de înscriere.
- nerespectarea acestei cerinţe poate duce la descalificare.

Juriul care va realiza preselecţia şi implicit va juriza evenimentul va fi compus din nume prestigioase din domeniul muzicii uşoare romaneşti.

4. Parteneri: Teatrul Liric „Elena Teodorini”, Craiova.
Parteneri media: TVR Craiova, Radio Oltenia, ziarul Adevărul de Seară,
Tele U, GTV, Gazeta de Sud alţi parteneri media.


Obligaţiile participanţilor: (părinţi şi copii)

1. Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
2. Completarea integrală, cu responsabilitate a fişelor de înscriere propuse, dosarele (de preselecţie, de înscriere în concurs) să conţină toate documentele cerute de organizatori în regulament (fără excepţie).
3. În concurs se va interpreta obligatoriu piesa aleasă de juriu la preselecţie.
4. Costumaţia concurenţilor trebuie să corespundă vârstei acestora şi piesei ce va fi interpretată. 
5. Să aibă o atitudine de respect faţă de evoluţia pe scenă a celorlalţi concurenţi.

Obligaţiile organizatorilor:

1. Organizează, pune la dispoziţie sala de spectacole, spaţiile de repetiţie necesare desfăşurării festivalului.
2. Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea acesteia.
3. Asigură paza şi protecţia pe toată durata festivalului.

În concurs se punctează :
 • intonaţie corectă;
 • ritm;
 • dicţie;
 • mişcare scenică;
 • impresie artistică.
Concurenţii sunt rugati :
  • să respecte regulamentul intern al concursului;
  • să participe la gală în ţinută festivă.
Premii
Se vor acorda menţiuni, premii speciale, câte un premiu III , II , I pentru fiecare categorie de vârstă, , diplome de participare pentru fiecare concurent precum şi diplome de onoare pentru domnii profesori coordonatori .

Trofeul ”VOI FI VEDETĂ” va fi acordat unui singur concurent care a obţinut punctajul cel mai mare, indiferent de grupa de vârstă.

PRECIZĂRI :

 • Ordinea intrării în concurs este hotarâtă de organizatori prin tragere la sorţi în cadrul şedinţei tehnice. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii.
 • Candidaţii cu fişe de înscriere (preselecţie, concurs) completate necorespunzător vor fi excluşi din concurs.
 • Nerespectarea termenelor de trimitere a materialelor, sau absenţa unora dintre acestea, atrage după sine pierderea dreptului de a participa la preselecţie şi de a intra în concurs .
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul să modifice regulamentul în funcţie de rezultatele preselecţiei- să anuleze o secţiune sau să modifice numărul de participanţi.
 • În cazul retragerii sau renunţării unui candidat admis, organizatorii îşi rezervă dreptul de a anunţa pe următorul clasat din lista celor prezenţi la preselecţie.
 • Materialele trimise respectiv taxele achitate nu se returnează.
 • Piesa prezentată în concurs va fi obligatoriu cea aleasă de juriu la preselecţie.


 • Telefoane de contact: 
       0723 147903
       0764 473727  prof. Iliuta
 •    voifivedeta2012@yahoo.ro    
 • voifivedeta2012@gmail.com 
  http://festivalulnational-voifivedeta.blogspot.ro


Director festival:
Prof. Dumitru Iliuţa

FIŞA DE ÎNSCRIERE


1.Numele şi prenumele ………………………………………………......................
2. Data naşterii: ..........................................................................................................
3. Adresă la care poate fi contactat  : localitatea ………………. . str. …..................
nr. … bl. ……. sc……….ap. …… telefon ………………, e-mail………………..
4.Unitatea pe catre o reprezintă……………………………………………………..
 1. Preofesor coordonator…………………………………………………………….6. Repertoriu:
Nr, crt.
TITLUL PIESEI
COMPOZITOR
TEXTIER
DURATA PIESEI
1.7. Scurtă prezentare a activităţii concurentului