Pagini

Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
ianuarie 2019 , februarie 2019 , martie 2019 , aprilie 2019 , mai , iunie 2019 , iulie , august , septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie

FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:
Alba , Arad , Argeș , Bacău , Bihor , Bistrița-Năsăud , Botoşani , Brăila , Brașov 2019 , București 2019 , Buzău , Călărași , Caraș-Severin , Cluj , Constanța , Covasna , Dâmbovița , Dolj 2019 , Galați , Gorj , Giurgiu , Harghita , Hunedoara , Ialomiţa , Iași 2019 , Ilfov , Maramureș , Mehedinți , Mureş , Neamț , Olt , Prahova 2019 , Satu Mare , Sălaj , Sibiu 2019 , Suceava 2019 , Teleorman , Timiș , Tulcea , Vaslui , Vâlcea , Vrancea

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
ianuarie 2019 , februarie 2019 , martie 2019 , aprilie , mai 2019 , iunie , iulie , august , septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie

luni, 22 ianuarie 2018

Regulament - Festivalul "Brașov Live Fest" , 12-13 mai 2018 , Brașov

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ART RESPECT organizează în perioada12-13 mai 2018, ediția a II-a, a FESTIVALULUI CONCURS Naţional de Muzică pentru Copii şi Tineri, „Brașov Live Fest”. Proiectul iniţiat de ASOCIATIA CULTURALĂ ART RESPECT  îşi propune valorificarea potenţialului creator al copiilor, descoperirea de noi talente interpretative, promovarea muzicii de calitate, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea competitivităţii, dezvoltarea simţului artistic, motivarea şi recunoaşterea competenţelor acumulate.

Concursul se va desfăşura pe două zile, şi va fi structurat pe 4 sectiuni şi 7 categorii de vârstă, astfel:1. Secțiuni:
- Sectiunea I - interpretare muzică uşoară repertoriu românesc
- Secţiunea II - interpretare muzică uşoară repertoriu internaţional 
- Sectiunea III - interpretare muzică populară
- Sectiunea  Speciala GOLD – Vocea de 10 - ( interpretare muzică ușoară repertoriul românesc/ repertoriul internațional, muzică populară, muzică clasică)


2. Categorii de vârstă: 6-7 ani; 8-9 ani; 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani; 16-18 ani, 19-50 plus ani, pentru Secțiunile I-III

3. La Secțiunea Specială GOLD - Vocea de 10, pot participa copii și tineri cu vârste cuprinse între 7  și 50 (plus) de ani. Concurentul trebuie să se înscrie cu două melodii de linie, iar înainte de prestatia artistică va extrage melodia care o va cânta în concurs. Pe întreagă prestație a concurentului, membrii juriului vor juriza stând cu spatele la scenă, după prestația concurentului vor ridica plăcuțele cu notele. In situatia in care doi sau mai multi concurenti vor primi note care vor insuma aceeasi medie , acestia vor intra la o noua competitie-baraj. Concurentii vor prezenta un cantec acapela.

NOTA!!! În funcţie de Secțiuni, dar şi în funcţie de numărul concurenţilor înscrişi, organizatorul îşi rezevă dreptul de a modifica categoriile de vârstă pentru ca fiecare participant să poată fi evaluat favorabil în raport cu nivelul pregătirii şi cu vârsta sa. 

Condiţii de participare:
Concurenţii vor expedia la adresa de email:
brasovlivefest@gmail.com , următoarele materiale:
-Fisa de inscriere (pentru înscrierea la mai multe secțiuni, se va completa și trimite câte o fișă pentru fiecare secțiune în parte)

-Declaratia de participare
-Copie după certificatul de naştere sau C.I., o fotografie în prim-plan, declaraţia pe propria răspundere, - negativul melodiei mp3 (denumit: Nume concurent + titlul piesei)
- pentru piesa din muzică uşoară - repertoriul românesc, se admit și prelucrările folclorice.
- dovada achitării taxei de concurs, în valoare de 150 lei, depusă în contul Asociației Culturale Art Respect, RO98BTRLRONCRT0346100101, deschis la Banca Transilvania, cu mențiune taxa festival + numele concurentului. CUI: 35894957 

NOTA!  Un concurent se poate inscrie la una sau mai multe sectiuni.
Pentru concurentul care doreşte să se înscrie la mai multe secţiuni, taxa de înscriere se calculează astfel; pentru o singură secțiune, taxa este de 150 lei , iar pentru celelalte secțiuni, același concurent va plăti o taxă de 100 lei (ex. 150 lei (secțiunea I)+100 lei (secțiunea 2) + 100 lei (secțiunea III)= Total 350 lei ). In cazul in care concurentului nu se prezinta în ziua festivalului,indiferent de motiv,  Taxa este nereturnabilă!
Atenție!
- Data limită de primire a materialelor pentru înscriere este 30 aprilie 2018!
- Neexistând etapă de preselecție, la înscriere concurentul va transmite Dosarul Complet! 
- Se admit doar 15 concurenți pe categorie de vârstă!!!
- La Secțiunea Specială Gold, nu sunt grupe de vârstă.

Condiţii generale :

În ziua concursului, concurenţii înscrişi, vor avea asupra lor stick/ CD cu negativele în format mp3. Negativele pot conţine şi backing vocals, dar realizat pe o linie melodică diferită de cea interpretată de concurent (mai ales la refren). 
Concurenţii şi insoţitorii acestora sunt obligaţi, să respecte cu stricteţe regulile impuse de organizator pe toată perioada desfăşurării festivalului.
Laureații care nu sunt prezenți la Gala pentru decernarea premiilor, nu vor primi ulterior premiile.
Organizatorul nu răspunde de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicaţi concurenţii în afara timpului de spectacol. 
Fiecare artist poate aduce pe scenă orice susţinere artistică pe care o consideră necesară, pe cheltuială proprie, cu acordul anticipat al organizatorului, ex. Costume, dansatori sau elemente de decor. Acestea fiind permise doar în condițiile în care nu afectează timpul de desășurare a festivalului. 

JURIUL: 
Metotologie de jurizare
Din juriu vor face parte specialiști în muzică și atitudine scenică, personalități din lumea culturală.
Pentru o notare obiectivă a artistului, dar şi pentru asumarea publică a notei date de către juriu, Notarea se va efectua cu note la vedere, imediat, după fiecare moment artistic, juriul va ridica plăcuțele cu note. Nota minimă va fi 5 şi nota maxim 10, notele vor fi întregi sau cu zecimala 50 (ex. 7 sau 7,50 / 9 sau 9,50). 
Hotărârile juriului nu pot fi contestate ulterior.
Criteriile de selecţie şi jurizare :
1. Melodia să corespundă particularităţilor de vârstă şi temperamentale (compoziţie orchestrală şi text), să exprime preocupările şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor.
2. Evoluţia să fie plăcută, fără emoţie şi disconfort, să conţină elemente originale şi să încânte publicul.
3. Concurentul să dea dovadă de: claritate timbrală, intonaţie, amplitudine vocală, dicţie şi emisie vocală corectă.
4. Să aibă costumaţie adecvată cântecului şi vârstei.
5. Se vor depuncta vulgaritatea, imitaţia şi melodiile neadecvate vârstei.
6. Deciziile juriului sunt irevocabile şi incontestabile.

Premiile concursului:
În urma deliberării juriului, se va acorda diplome şi premii, la fiecare categorie de vârstă (Trofeu, Premiul I, Premiul II, Premiul III şi Mențiune la fiecare categorie de vârstă). Se va mai acorda câte UN TROFEU AL FESTIVALULI „Brașov Live Fest”- PENTRU CEA MAI BUNĂ PRESTAȚIE ARTISTICĂ (condiție: participarea la cel puțin 3 Secțiuni, îi va oferi participantului șansa de a obține acest trofeu), iar cea mai bună prestație la Secțiunea Gold va primi  TROFEUL GOLD - PENTRU CEA MAI BUNĂ VOCE.
Organizatorul, juriul, partenerii media, sponsorii (după caz) vor putea oferi, suplimentar, în funcție de prestațiile artistice și alte premii speciale.
Câștigătorii celor 2 trofee vor fi invitați și promovați de organizator în cadrul unei emisiuni de Radio / Tv.
Concursul se va desfăşura la Sala Patria din Municipiul Braşov, în zilele de  12.05.2018 și 13.05.2018.  Concurenţii vor fi la sala de spectacol, înainte cu o ora de programul categoriei din care face parte. Intrarea în concurs se va face începând cu cea mai mică categorie de vârstă, iar concurenţii premianţi vor fi prezenţi obligatoriu la festivitatea de premiere.
Programul pe Secțiuni, grupe și ore alocate va fi transmis concurenților cu cel putin 3 zile înainte.
Relații și informații la tel. 0773.785.440 sau prin e-mail: cultural.artrespect@gmail.com.
Cu stima,
Echipa ART RESPECT

FISA DE INSCRIERE
ASOCIATIA CULTURALĂ ART RESPECT 
Braşov, CIF 35894957; Tel. 0773785440;
e-mail:
brasovlivefest@gmail.com
FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICĂ PENTRU COPII ŞI TINERI
Brasov Live Fest
Ediţia a I-a , Mai  2018- BRAŞOV
Categoria de vârstă la care participă în concurs: ani
1. Numele şi prenumele................................................................................................
2.Adresa/Domiciliul:......................................................................................................
3. Localitatea: ................................................................................................................
4.Telefon fix: .....................Mobil: ................... E-mail……………………………..
5. Data naşterii: .................................... Vârsta.............ani;
6. Unitatea şcolară, clasa pe care o reprezintă în concurs: ..........................................................................................................................................
7. Profesor îndrumător: ...............................................................................................
8. Telefon: ......................................................................................................................
9. Piesa propusă în concurs:
-Titlul ........................................................................................................................
-Compozitor………………………………………………......................................
-Textier ………………………………........……………….....................................
10.Participări şi premii:
AM CITIT SI SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL FESTIVALULUI Brasov Live Fest
NUME PĂRINTE………………………………….
SEMNATURA PĂRINTE…………………………
Acest document, alături de Declaraţie pe propria răspundere completate vor fi SEMNATE, scanate şi trimise pe adresa de e-mail : brasovlivefest@gmail.com


DECLARAŢIE
Subsemnatul/a(copil) ________________________, prin reprezentant legal(părinte)____________________, domiciliată în _______________________, _______________ nr. _____________, bl. _______, sc. _________, et. ______, apt. ___________, jud./sector _________, legitimat/ă cu C.I. seria ______ nr. ___________, eliberată de ______________, la data de ______________ CNP ___________________
cunoscând prevederile articolului 326 din codul penal cu privire la falsul în declaraţii, precum şi consecinţele juridice generate de declaraţiile neadevărate, declar că deţin toate drepturile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, asupra interpretării piesei/operei muzicale: ___________________________,muzica:_____________________,textul:__________ __________________prezentată în cadrul Festivalului Concurs National de Muzică BRASOV LIVE FEST, organizat în data ................................................de către Asociaţia Culturală Art Respect, Braşov, 
Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat organizatorului festivalului sau pentru daunele la care organizatorul festivalului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (pers. fizică şi/sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile prevăzute mai sus.
De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de către organizatorul festivalului a operei muzicale în cadrul Festivalului Concurs National de Muzică "Brasov Live Fest"-mai 2018.
 Totodata declar ca  sunt de acord cu folosirea  imaginilor/fotografiilor/ inregistrarilor efectuate in cadrul festivalului  pe pagina de facebook al asociatiei precum si cu publicarea imaginilor in mass-media, in mediul on-line, facebook, site-uri de promovare media sau anunturi publicitare apartinand Asociatiei Art Respect.

Nume Prenume Parinte/Reprezentant Legal
DATA ________________

SEMNĂTURA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu