Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

joi, 25 ianuarie 2018

Regulament - Festivalul "MĂRŢIŞOR" , 3 martie 2018 , București

MĂRŢIŞOR – ediţia a VII-a
Festival internaţional de cântece dedicate mamei şi primăverii
(creaţie şi interpretare)

03. 03. 2018
sala de evenimente a Centrului creştin Emanuel - Bucureşti
între orele 09.00 – 21.00

Sunt acceptaţi interpreţi între 3 şi 18+... ani
2 categorii de participanţi:
1. solişti vocali
2. grupuri vocale mici


Se înscrie în concurs
o piesă pentru secţiunea interpretare - limba română
şi/sau
o piesă pentru secţiunea interpretare – repertoriu internaţional
şi/sau
o piesă pentru secţiunea creaţie.
Un concurent/grup poate participa la una, două sau la toate cele 3 secţiuni

Se consideră:
- creaţii clasice şi/sau contemporane, orice gen muzical decent, din repertoriul românesc sau internaţional  – autori cunoscuţi sau lucrări anonime, cu tematica: primăvara (soare, ploaie, nori, fluturi, vise, animăluţe, gâze, tot ce poate fi corelat cu anotimpul primăvara etc.), sărbătoarea mărţişorului, mama (implicit piese despre bunici, bone, educatoare, învăţătoare, chiar şi cântece pentru tătici, familie etc.).

IMPORTANT! Piesa şi ţinuta să respecte vârsta concurentului.

MATERIALE NECESARE ÎNSCRIERII:
  1. fişa înscriere
  2. o fotografie, format jpg. (individuală/de grup)
  3. piesa pentru concurs, în format mp3, negativ
  4. donaţii organizare festival,  după cum urmează:
-      solist (interpretare): 170 ron – o categorie, 250 ron – 2 categorii
-      grup mic: 100 ron/pers. (între 2-5 pers., şi fiecare primeşte trofeu şi diplomă; de la 6 pers. în sus – 75 ron/pers., toţi primesc medalii, iar coordonatorul – trofeu şi diplomă de grup)
-      creaţie: 150 ron

va fi depusă pentru titular: Asociaţia MY FLOWER
Cont: RO55BRDE441SV87130734410
BRD – agenţia Şincai, Bucureşti

Absolut toţi participanţii primesc premii şi cadouri.
Pentru Marele trofeu al festivalului se califică cei care participă la ambele secţiuni de interpretare (lb. română şi lb. străină).

DEAD-LINE PRIMIRE MATERIALE:
Toate materialele necesare înscrierii vor fi expediate în format electronic pe adresa:
până la data de 20 februarie 2018.

Festivalul naţional de interpretare şi creaţie pentru copii „Mărţişor”
este organizat de şi la iniţiativa Asociaţiei cultural-umanitare MY FLOWER (revista Lilliput şi ABC Music), care îşi asumă realizarea acestui eveniment.

PR festival: Despina IANCU OLTEANU (tel. 0741.061.994)
Director festival: Maria ENE (0744.355.967)
MĂRŢIŞOR - 7th Edition
International festival of songs dedicated mother and spring
(creation and interpretation)
 
03. 03. 2018
event hall Emanuel Christian Center - Bucharest
between 09.00 - 21.00
 
Performers aged 3 to 18 years + ... 
vocalists and small vocal groups
 
Fill in the contest
One piece for performance section - Romanian language
and/or one piece for performance section - international repertoire
and/or a piece for creation section.
A competitor / group can attend one, two or all three sections
 
Acceptable:
- Creations of classical and / or contemporary Romanian and international 
repertoire - known authors or anonymous works, with the theme: spring 
(sun, rain, clouds, butterflies, dreams, pets, bugs, everything that can be 
correlated with the spring season etc.) Trinket celebration, mother 
(default pieces about grandparents, babysitters, teachers, teacher, 
even songs for dads, family, etc.).
 
IMPORTANT! Track and bound by age competitor.
 
MATERIALS FOR REGISTRATION:

1. the registration form

2. a photo, jpg format. (individual / group)

3. piece for contest, in mp3 format, negative

4. donation festival organization, as follows:

- soloist (interpretation): 170 ron - one category, 250 ron - 2 categories

- small group: 100 ron / pers. (between 2-5 persons, each receiving a trophy and a 
diploma, from 6 people upwards - 75 ron / person, all receive medals, and 
the coordinator - trophy and group diploma)

- creative: 150 ron
(exchange: 4,5 ron = 1 Euro)
It will be submitted Holder: Association MY FLOWER
Account: RO55BRDE441SV87130734410
BRD - Şincai agency, Bucharest
 
DEAD LINE RECEIVING MATERIALS:
All materials required for enrollment will be sent electronically to:
maria@revistalilliput.ro
until 20 February 2018
 
International Festival Mărţişor is organized on the initiative of 
the Association of cultural-humanitarian MY FLOWER (Lilliput magazine and ABC Music), 
which assumes this event.
 
PR festival: Despina Iancu OLTEANU (tel. 0741.061.994)

Festival Director: Maria ENE (0744.355.967)

FIŞA ÎNSCRIERE GRUPURI MICI
GRUPUL (denumirea):
Localitatea:
TITLUL PIESEI:
COMPOZITOR:
TEXTIER:
SECŢIUNEA (interpretare/creaţie):
PĂRINTE/PROFESOR/COORDONATOR:
CNP:
TELEFON:
MAIL:
În calitate de
reprezentant adult, confirm înscrierea şi participarea grupului la 
Festivalul
naţional de interpretare şi creaţie MĂRŢIŞOR – ed. a VII-a.

Am parcurs Regulamentul
de participare al Festivalului şi:

-         
sunt de acord cu toate prevederile
acestuia;

-         
îmi asum responsabilitatea asupra
dreptului de interpretare a piesei menţionate.

DATA:                                                                        
SEMNĂTURA:

FIŞA ÎNSCRIERE SOLIST
NUME şi PRENUME:
VÂRSTA:
LOCALITATEA:
TITLUL PIESEI:
COMPOZITOR:
TEXTIER:
SECŢIUNEA (interpretare/creaţie):
PĂRINTE/PROFESOR/COORDONATOR:
CNP:
TELEFON:
MAIL:
În calitate de reprezentant adult, confirm înscrierea şi participarea minorului la 
Festivalul naţional de interpretare şi creaţie MĂRŢIŞOR – ed. a VII-a.
Am parcurs Regulamentul de participare al Festivalului şi:
-          sunt de acord cu toate prevederile acestuia;
-          îmi asum responsabilitatea asupra dreptului de interpretare a piesei menţionate.
DATA:                                                                         SEMNĂTURA:

REGISTRATION FORM SOLOIST
Name and surname:
AGE:
TOWN and COUNTRY: 
Track title: 
COMPOSER: 
lyricist: 
SECTION (creation / interpretation):
PARENT / TEACHER / COORDINATOR:
PHONE:
MAIL: 
As a representative adult, juvenile confirm enrollment and participation 
in the international festival of interpretation and creation 
MĂRŢIŞOR – 7th edition. 
I covered the Festival Rules of Participation:
- Agree with all its provisions;
- I take responsibility over the right interpretation of the play set.

DATE: 
SIGNATURE:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu