Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

luni, 12 martie 2018

Regulament - Concursul de Pian "VIRTUOZII" , 18-19 mai 2018 , Brăila

Concursul Naţional  de Pian


“VIRTUOZII” 

ediţia a X-a

18-19 MAI 2018

Brăila

Proiectul se doreşte o modalitate de încurajare şi stimulare a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 16 ani care studiază pianul în cadrul şcolilor populare de arte, palatelor copiilor, liceelor de artă şi care au atins un nivel mediu şi bun profesional.
Ediţia anterioară a concursului s-a bucurat de o participare numeroasă, înscriind 180 de concurenţi proveniţi din: Bacău, Bîrlad, Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Chiajna-Ilfov, Constanţa, Focşani, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ploieşti, Slobozia, Târgovişte, Tecuci, Tulcea.
Începând de anul trecut, în cadrul aceluiaşi concurs se organizează şi secţiunea „Duo pianistic – patru mâini”.
Juriul este compus din personalităţi ale vieţii muzicale româneşti şi profesori din licee de specialitate.
Cea de-a X-a ediţie a Concursului este încadrată în seria de manifestări dedicate împlinirii a 650 de ani de atestare documentară a oraşului Brăila şi Centenarului Marii Uniri. De asemenea, Concursul este cuprins în Proiectul Managerial şi în Agenda Culturală a judeţului Brăila pe anul 2018.

* Ţinând cont de aniversarea Centenarului Marii Uniri,  la această ediţie se pot înscrie şi concurenţi din Republica Moldova, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.CONCURSUL NAŢIONAL DE PIAN
“VIRTUOZII”
Brăila, ediţia a X-a, 18-19 MAI 2018
REGULAMENT

            Concursul este organizat de Consiliul Judeţean Brăila - Şcoala Populară de Arte “Vespasian Lungu” şi se adresează tinerilor interpreţi cu vârsta cuprinsă între 5 şi 16 ani care studiază pianul în forme de învăţământ de stat şi/sau particulare.
            Acest concurs se doreşte a fi un concurs original, atât ca mod de desfăşurare cât şi ca periodicitate.

            Scop:
-  stimularea interesului tinerilor pentru studiul muzicii în învăţământul de stat şi particular;
-  oferirea unei alternative culturale de petrecere a timpului liber;
-  ierarhizarea şi lansarea tinerelor talente în viaţa muzicală locală, naţională şi internaţională;
-  confirmarea importanţei şcolilor populare de arte, rolul important al acestora în ridicarea nivelului cultural al populaţiei;
-  dezvoltarea schimburilor culturale şi susţinerea turismului cultural.

            Obiective:
-  dezvoltarea capacităţii interpretative;
-  formarea competenţelor de interpretare în ansamblu;
-  dezvoltarea spiritului competiţional în rândul tinerilor interpreţi;
-  dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale;
-  cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical;
-  cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale.

Participare:
 
            Pentru înscriere în concurs, participanţii vor trimite până la data de 11.05.2018, pe e-mail vespasianlungu@yahoo.com sau pe fax la nr. 0239/612104, următoarele:
-  formularul de înscriere (fişa de înscriere) din anexă; Fişa de înscriere şi Regulamentul pot fi descărcate în format PDF şi de pe site-ul: www.vespasianlungu.ro
-  certificat naştere (copie);
-  scanare/copie a partiturilor pe care le vor prezenta în concurs;
-  solicitarea informaţiilor privind cazarea, dacă este cazul.
            Taxa de participare, în sumă de 60 lei nerambursabilă, se achită înainte de a intra în concurs, în perioada premergătoare concursului, în ziua şi la locul desfăşurării acestuia sau la casieria instituţiei. Fiecare participant de la Secţiunea B - Duo pianisticpatru mâini va achita o taxă în valoare de 30 lei, iar participanţii în dublă calitate (ca solist şi în duo pianistic) vor achita o taxă totală în valoare de 90 lei.
Sunt scutiţi de plata taxei de participare elevii Şcolii organizatoare, Şcolilor populare de arte şi meserii din ţară sau ai Centrelor culturale în cadrul cărora există secţii / şcoli populare de arte. Pentru a beneficia de scutire, elevii din ţară trebuie să trimită, alături de celelalte documente necesare înscrierii, o adeverinţă semnată de reprezentatul legal al Şcolii de arte / Centrului cultural pe care o/îl reprezintă.
            În situaţia neprezentării în concurs, indiferent de motiv, taxa şi documentele de înscriere NU vor fi returnate.

      Persoană de contact: prof. Raluca Daniela Ciucă – tel. 0749/200490 sau pe e-mail: vespasianlungu@yahoo.com.
            Structura concursului:
Concursul este structurat în două secţiuni: A - Interpretare instrumentală şi  B – Duo pianistic – patru mâini.
* Secţiunea A cuprinde două subsecţiuni:
- Secţiunea A1 – dedicată participanţilor care studiază pianul în şcoli populare de artă, centre culturale, cămine culturale, case de cultură, sistem privat;
- Secţiunea A2 – dedicată participanţilor care provin din şcoli şi licee cu profil vocaţional (pian), care au atins un nivel profesionist, mediu sau bun.
* Secţiunea B – dedicată grupurilor de participanţi formate din doi elevi, indiferent de provenienţă (şcoli populare de artă sau şcoli şi licee cu profil vocaţional – pian), aparţinând aceleiaşi grupe de vârstă (grupa I, II sau III), cu condiţia ca diferenţa de vârstă dintre cei doi participanţi să nu fie mai mare de doi ani.

            Pentru evaluare, fiecare din cele două secţiuni vor fi structurate pe grupe şi categorii de vârstă (funcţie de anul naşterii) după cum urmează:

GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
cat. a 1-a - 2013
cat. a 2-a - 2012
cat. a 3-a - 2011
cat. a 4-a - 2010
cat. a 5-a - 2009
cat. a 6-a - 2008
cat. a 7-a - 2007
cat. a 8-a - 2006
cat. a  9-a - 2005
cat. a 10-a - 2004
cat. a 11-a - 2003
cat. a 12-a - 2002
     
             Considerentul principal al acestei structurări a fost evaluarea finală, care trebuie să fie cât mai corectă şi mai aproape de valoarea reală a participanţilor.

      Programul:
* Secţiunea A:
Programul va conţine două lucrări de stiluri diferite (cu excepţia grupei I) pentru ambele secţiuni la alegerea participantului, cu durata între 2 şi 9 minute în funcţie de categorie, după cum urmează:

Secţiunea A1: Vor interpreta doua piese la alegere. Programul va fi prezentat integral din memorie, fără repetiţii, iar durata programului va fi după cum urmează:

ü categoriile  I – III             =   2 min.
ü categoriile  IV – VI          =   3 min.
ü categoriile  VII – IX        =   5 min.
ü categoriile  X – XII          =   7 min.

Secţiunea A2: Vor interpreta două piese la alegere. Programul va fi prezentat integral din memorie, fără repetiţii, iar durata programului va fi după cum urmează:

ü categoriile I – III              =   3 min.
ü categoriile IV – VI           =   5 min.
ü categoriile VII – IX         =   7 min.
ü categoriile  X – XII          =   9 min.
Pentru ambele subsecţiuni A1 şi A2 - nu se admit lucrări de divertisment sau reducţii.
Programul menţionat în fişa de înscriere nu poate fi modificat. Ordinea interpretării pieselor din repertoriu se stabileşte la libera alegere a candidatului.
Prezentarea în concurs se va face în ordine alfabetică, în cadrul fiecărei categorii de vârstă în parte.
* Secţiunea B:
Programul va conţine două lucrări de stiluri diferite la alegerea participanţilor, cu durata între 5 şi 10 minute, în funcţie de categorie, după cum urmează:

ü categoriile I – IV              =   5 min.
ü categoriile V – VIII         =   8 min.
ü categoriile  IX – XII        =   10 min.
Programul va fi prezentat integral din memorie sau cu partitură, fără repetiţii.
Pentru această secţiune se admit lucrări de divertisment, reducţii şi transcripţii.
Programul menţionat în fişa de înscriere nu poate fi modificat. Ordinea interpretării pieselor din repertoriu se stabileşte la libera alegere a candidaţilor.
Prezentarea în concurs se va face în ordinea crescătoare a categoriilor de vârstă ale candidaţilor.

Premii:
Organizatorii în urma deciziilor juriului acordă concurenţilor următoarele premii:
* Secţiunea A – Interpretare instrumentală:
ü Trofeul «Virtuozii 2018» - concurentului care acumulează punctajul maxim de 100 puncte; 
ü Premiul I - concurentului care acumulează un punctaj între 95 - 99 puncte;
ü Premiul II - concurentului care acumulează un punctaj între 90 - 94 puncte;
ü Premiul III - concurentului care acumulează un punctaj între 84 - 89 puncte;
ü Menţiune - concurentului care acumulează un punctaj între 80 - 83 puncte;
ü Premii speciale - pentru cea mai bună interpretare a unei piese diferite ca gen (preclasic, clasic, romantic, românesc, modern);
ü Premii de participare - pentru fiecare participant şi pentru fiecare instituţie.
În situaţia în care doi sau mai mulţi concurenţi obţin punctajul maxim, aceştia vor susţine o probă de baraj care constă în interpretarea unei singure piese la alegerea candidatului (piesa poate fi şi din afara repertoriului de concurs).
* Secţiunea B – Duo pianistic – patru mâini:
ü Premiul I - concurenţilor care acumulează un punctaj între 95 - 99 puncte;
ü Premiul II - concurenţilor care acumulează un punctaj între 90 - 94 puncte;
ü Premiul III - concurenţilor care acumulează un punctaj între 84 - 89 puncte;
ü Menţiune - concurenţilor care acumulează un punctaj între 80 - 83 puncte;
ü Premii speciale;
ü Premii de participare.
Se vor acorda diplome, plachete şi medalii pentru fiecare categorie, în funcţie de punctajul obţinut.
La această ediţie se vor acorda şi următoarele Premii aniversare: „Centenar România”; Brăila 650”; „Virtuozii – 10 ani”.  
Premiile vor fi înmânate în cadru festiv la sfârşitul evaluării fiecărei grupe a concursului.

Juriul:
Juriul este compus din  personalităţi consacrate ale vieţii muzicale româneşti şi profesori din  licee de artă şi şcoli populare de artă. Juriul poate decide interpretarea completă sau parţială a repertoriului de concurs. Deciziile juriului sunt irevocabile. La momentul înscrierii în concurs, candidaţii îşi vor da acceptul cu privire la prezentul regulament.  

Drepturi de înregistrare şi difuzare:
Drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice ale concurenţilor aparţin Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila. Persoanele fizice sau juridice care doresc să fotografieze şi/sau înregistreze/difuzeze Concursul trebuie să obţină permisiunea în scris a Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila.


  Director artistic,
     prof. Raluca-Daniela CIUCĂ

Manager,
Gigi-Cristian MOROZANCONCURSUL NAŢIONAL DE PIAN
“VIRTUOZII”
Brăila, ediţia a X-a, 18-19 MAI 2018

FIŞA DE ÎNSCRIERE

- secţiunea INTEPRETARE INSTRUMENTALĂ -

NUME:_______________________________________
PRENUME:____________________________________
ANUL NAŞTERII:___________________________
GRUPA/CATEGORIA:_______________________
LOCALITATE:____________________TELEFON: _____
NUMAR DE TELEFON: mobil________________,fix____
INSTITUTIA PE CARE O REPREZINTĂ:
___________________________________
TELEFON  INSTITUŢIE:________________________
PROFESOR:_________________________________

LUCRĂRI INTERPRETATE:

NR. CRT.
TITLUL LUCRARII
NUMELE COMPOZITORULUI
DURATA

Data sosirii:_________________________________________________________

Am luat la cunoştinţă de Regulamentul Concursului şi suntem de acord cu clauzele acestuia.
 Profesor,                        Concurent / Părinte,                        Data,CONCURSUL NAŢIONAL DE PIAN
“VIRTUOZII”
Brăila, ediţia a X-a, 18-19 MAI 2018

FIŞA DE ÎNSCRIERE

- secţiunea DUO PIANISTIC – PATRU MÂINI -


ELEV 1
ELEV 2
Numele şi prenumele


Anul naşterii


Grupa/categoria


Localitatea


Telefon


Instituţia pe care o reprezintă


Telefon instituţie


Profesor
LUCRĂRI INTERPRETATE:

NR. CRT.
TITLUL LUCRARII
NUMELE COMPOZITORULUI
DURATA

Data sosirii:_________________________________________________________

Am luat la cunoştinţă de Regulamentul Concursului şi suntem de acord cu clauzele acestuia.
 Profesori,                      Concurenţi / Părinţi,                          Data,Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu