Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

vineri, 23 martie 2018

Regulament - Concursul "LiedArt" , 12 mai 2018 , Râmnicu Vâlcea

ASOCIAȚIA CULTURALĂ „IRINA ȘATCHI” 
LICEUL DE ARTE „VICTOR GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA
MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOȚEANU” VÂLCEA
MUZEUL DE ARTĂ „CASA SIMIAN” RÂMNICU VÂLCEA
Organizează
CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE
LiedArt
  
Ediția a VI-a
Râmnicu Vâlcea
12 mai 2018
MARELE PREMIU „LiedArt” în valoare de 2000 de lei oferit de Rotary Club Cozia

Concursul se adresează atât tinerilor din învăţământul vocaţional cât şi celor din Şcolile Populare de Artă și învățământ privat. Competiţia este structurată pe două secţiuni, având ca repertoriu de concurs, lieduri din creaţia românească și universală.
   Organizatorii urează tuturor participanţilor, SUCCES !

   Concursul de interpretare vocală LiedArt este marcă înregistrată cu Nr. 132858 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

     Ne puteți vizita și descărca regulamentul în variantă electonică pe: www.facebook.com/irinasatchi

SECȚIUNEA I – LICEE DE ARTE


I.A. cls. IX – X :
  • un lied din creaţia românească;
  • un lied la alegere (exceptând lied din creația românească);


I.B. cls. XI – XII:
·        un lied din creaţia românească;
·        un lied la alegere (exceptând lied din creația romanescă și din perioada romantismului muzical);
·        un lied din perioada romantismului muzical.

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie.

Înscrieri: până la data de 20 aprilie 2018 pe baza chitanței doveditoare pentru plata taxei de înscriere – pe adresa irinasatchi@yahoo.com și copie după certificatul de naștere.

Taxa în valoare de 100 de lei se va achita până la data de 20 aprilie 2018 în contul Asociației Culturale „Irina Șațchi” RO27RNCB0263108665310001 deschis la BCR Sucursala Râmnicu-Vâlcea.

SECȚIUNEA II – ȘCOLI POPULARE DE ARTE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT


II. anii de studiu I, II, III, etc.:
  • un lied din creaţia românească;
  • un lied din perioada romantismului muzical.

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie.

Înscrieri: până la data de 20 aprilie 2018 pe baza chitanței doveditoare pentru plata taxei de înscriere – pe adresa irinasatchi@yahoo.com și copie după certificatul de naștere.
Taxa în valoare de 100 de lei se va achita până la data de 20 aprilie 2018 în contul Asociației Culturale „Irina Șațchi” RO27RNCB0263108665310001 deschis la BCR Sucursala Râmnicu-Vâlcea.


Concursul va avea loc la Muzeul de Artă „Casa Simian”, Str. Carol I nr. 25, Râmnicu Vâlcea.
Regulament general:  participanţii la concurs trebuie să se încadreze în una dintre categoriile prezentate.  
Se vor acorda: MARELE PREMIU „LiedArt” în valoare de 2000 de lei oferit de Rotary Club Cozia, premiul „Felicia Filip”, premii în bani și obiecte pentru fiecare secţiune, mențiuni și premii speciale, diplome de participare, premiu special pentru acompaniament. Decizia juriului și orice hotărâre a acestuia este definitivă.


Din juriu fac parte personalități ale liricii românești prof.univ. Georgeta Stoleriu (Universitatea Națională de Muzică București), prof.univ.dr. Elena Moldovan (Academia de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca), conf.univ.dr. Felicia Filip (Universitatea Valahia Târgoviște)

Persoane de contact:  Lect.Univ.Dr. Dorina Arsenescu – tel. 0741.79.23.12,  e-mail:  dorinaarsenescu@yahoo.com
                                  Prof. Nicoleta Liana Vasîi                    – tel. 0755.33.08.04, e-mail:  nicopetru@alice.it
                                  Prof. Ana Maria Angelescu        - tel. 0755.64.79.46,e-mail:  oly_ana_maria@yahoo.com

Ne puteți vizita și descărca regulamentul în variantă electonică pe www.facebook.com/irinasatchi


Concursul Național de Interpretare LiedArt”  2018, ediția a VI-a
Fișă de înscriere:
Pentru SECȚIUNEA (bifați):
I.A.
I.B.
II.
CONCURENT
Nume:
Prenume:
Vârsta:
Clasa:
An de studiu (pentru Școlile populare de arte):
Adresă:

Telefon:
E-mail:
Repertoriu (compozitorul – nume, prenume și titlul complet al lucrării):
Școala de proveniență:
PROFESOR
Nume:
Prenume:
Telefon:
E-mail:
ACOMPANIATOR
Nume / Prenume
Școala de proveniență:
Telefon:
E-mail
Accesul în concurs se va face pe baza taxei în valoare de 100 de lei care se va achita până la data de 20 aprilie 2018 în contul Asociației Culturale „Irina Șațchi” RO27RNCB0263108665310001 deschis la BCR Sucursala Râmnicu-Vâlcea. Chitanța doveditoare, fișa de înscriere și copie a certificatului de naștere, vor fi trimise până pe data de 20 aprilie 2018  la adresa de mail irinasatchi@yahoo.com.

Data                                                                                          Semnătură profesor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu