Pagini

Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
februarie 2019 , martie 2019 , aprilie 2019 , mai 2019 , iunie 2019 , iulie , august , septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:
Alba , Arad 2019 , Argeș 2019 , Bacău 2019 , Bihor 2019 , Bistrița-Năsăud , Botoşani 2019 , Brăila 2019 , Brașov 2019 , București 2019 , Buzău , Călărași 2019 , Caraș-Severin , Cluj , Constanța , Covasna , Dâmbovița 2019 , Dolj 2019 , Galați 2019 , Gorj , Giurgiu , Harghita , Hunedoara 2019 , Ialomiţa , Iași 2019 , Ilfov 2019 , Maramureș , Mehedinți , Mureş , Neamț 2019 , Olt , Prahova 2019 , Satu Mare , Sălaj , Sibiu 2019 , Suceava 2019 , Teleorman , Timiș 2019 , Tulcea , Vaslui 2019 , Vâlcea , Vrancea

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
februarie 2019 , martie 2019 , aprilie 2019 , mai 2019 , iunie 2019 , iulie , august , septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie

luni, 5 martie 2018

Regulament - Festivalul "FLOARE DE APRIL" , 21-22 aprilie 2018 , Tecuci

FESTIVALUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII UȘOARE 

FLOARE DE APRIL” 


Editia a-XXV-a , 21-22 aprilie 2018Tecuci
INIȚIATOR – Casa de Cultură Tecuci, cu sprijinul Primăriei şi a Consiliului Local Tecuci.

 SCOPUL PROIECTULUI:

Festivalul concurs are drept scop promovarea muzicii uşoară, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasărilor în elita muzicii uşoare naţionale şi internaţionale. Descoperirea şi încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicii. 

OBIECTIVE:

 • să descoperim, să se lanseze şi să se promoveze tinere talente interpretative;
 • să stimulăm valorile muzicii uşoare;
 • să atragem cele mai valoroase voci din ţară la evenimentul nostru;
 • să atragem publicul tecucean şi din țară la festival;
 • să stimulăm schimburile culturale;
 • să susţinem turismul cultural în zona noastră;
 • să contribuim la cunoaşterea şi recunoaşterea oraşului Tecuci de diverse categorii de public;
 • festivalul să devină un brand al Tecuciului.
Festivalul-concurs se adresează atât copiilor cât şi tinerilor soliști vocali din Case de Cultură, Școli populare de artă, Cămine Culturale, Licee de Artă, Cluburi ale copiilor, etc.

LOC DESFĂȘURARE:

Festivalul-concurs se desfăşoară anual în municipiul Tecuci, pe scena Sălii de Spectacole „ION PETROVICI”.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ESTE 2 MARTIE 2018 – 13 APRILIE 2018

 DATA DESFĂŞURĂRII FESTIVALULUI-CONCURS:

Fesivalul-concurs „Floare de April” are două zile de desfăşurare:
            21 aprilie 2018, ora 13:00  – ziua concursului;
            22 aprilie 2018, ora 12: 00 – Gala de premiere şi recital artişti. 

CATEGORII DE VÂRSTĂ:

 1. Interpreţi având vârsta cuprinsă între 6 și 8 ani.
 2. Interpreţi având vârsta cuprinsă între 9 și 11 ani.
 3. Interpreţi având vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani.
 4. Interpreţi având vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani.
 5. Categoria Grupuri. 
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PRESELECȚIE

CONDIȚII PARTICIPARE:

Concurenţii participanţi vor completa şi vor trimite până la data de 13 APRILIE 2018 următoarele:
 • Fişa de înscriere cu datele personale, titlul şi autorii piesei interpretate în concurs. Interpretul trebuie să aibă acceptul compozitorului/textierului de a prezenta piesă în cauză. (Problemele ce se pot ridica între interpret şi compozitor/textier, nu privesc organizatorii şi nici juriul festivalului-concurs „Floare de April”. Ele se vor reglementa doar între compozitor/textier/interpret);
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Pozitivul şi negativul piesei din concurs. Negativele şi pozitivele trebuie să fie în format audio (mp3), durata pieselor să fie între 2,90 – 3,30 minute;
 • Copie după dovada plăţii taxei de înscriere: 60 RON;
 • Poză color în format jpg.
Toate materialele vor fi trimise, în vederea preselecţiei pentru concurs, la adresa de mail: festivaltecuci@yahoo.rosau prin poștă pe adresa: Casa de Cultură Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.62, jud. Galaţi, cod 805300.
Concurenții vor interpreta în concurs o singură piesă la alegerea profesorului sau îndrumătorului său.
Intrarea în concurs va fi în ordine alfabetică și va fi afișată pe pagina de sit-ulwww.culturatecuci.ro
Preselecția va avea loc în data de 16.04.2018, iar rezultatele cuparticipanţii admişi în concurs se vor regăsi în listele care vor fi afişate în 17 APRILIE 2018, pe pagină: www.culturatecuci.ro.
Concurenții admiși sunt rugați să se prezinte la Casa de Cultură Tecuci, în ziua concursului, 21 aprilie 2018, la ora 10.00, pentru stabilirea detaliilor organizatorice și verificarea sticului sau a CD-ului de concurs.
Proba de sunet nu este obligatoriu. Concurenții pot repeta o strofă și un refren.
Festivalul va fi transmis live de Radio România Iași.

TAXA DE ÎNSCRIERE:

Taxa de înscriere este de 60 lei.
Aceasta se achită în contul: RO46TREZ30721G365000XXXX deschis la Trezoreria Tecuci, CUI 4973562,sau numerar la sediul Casei de Cultură Tecuci.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR:

 • să respecte prevederile prezentului regulament;
 • să trimită în timp util actele necesare înscrierii, negativul și pozitivul în format mp3 pe adresa de email:festivaltecuci@yahoo.ro ;
 • să achite taxa de participare;
 • să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia;
 • să păstreze liniștea pe toată durata concursului;
 • cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenți sau de instituția pe care o reprezintă.

OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR:

 • Repetițiile pentru acomodarea cu sonorizarea sălii se vor face în intervalul orar : 10:00– 12:00, în data de 21 aprilie 2018;
 • toate condițiile pentru bună desfășurare a concursului (sunet, premii, juriu, spectacol, recital, etc.);
 • paza și protecția pe toată durata concursului;
 • servicii hoteliere doar pentru juriu și invitații din recital.

PREMII:

 • Organizatorii oferă tuturor concurenților diplomă de participare.
 • Se va acorda: un trofeu, un premiul I, două premii II, trei premii III și trei mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă.
 • Marele trofeu al festivalului va fi acordat concurentului cu media cea mai mare obținută în concurs.
 • Câștigătorul marelui trofeu va susține un microrecital la ediția imediat următoare a concursului, caz în care acesta va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport.
 • Se vor mai acorda premii din partea Radio România Iaşi.
 • În caz de egalitate între mai mulți concurenți, va conta nota președintelui juriului. 

JURIUL:

Juriul va fi alcătuit din compozitori, reprezentanți ai organizatorilor, artişti consacrați.
Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.
Membrii juriului, care sunt şi profesori ai concurenţilor admişi sau care provin de la instituţii care au reprezentanţi în concurs, nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla.
Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor. Notele obţinute de concurenţi vor putea fi urmărite şi pe lista publicată post-concurs pe site-ul Casei de Cultură Tecuci culturatecuci.ro.
Deciziile juriului nu pot fi contestate sau anulate.

CRITERII DE NOTARE:

– Adecvarea melodiei, text/vârstă (categorii de vârstă):10%
– Gradul de dificultate al piesei: 15%
– Calităţile interpretative (precizia intonaţiei, claritate timbrală, amplitudine vocală, emisia, frazarea, simţul ritmic, stilul interpretării, particularităţi vocale,): 65%
– Expresivitatea artistică şi ţinuta scenică: 10%

INVITAŢI/JURIU:

 • George Vanvu–compozitor, redactor Radio România Iaşi;
 • Luminița Anghel – interpretă de muzică pop și vedetă de televiziune;
 • Claudiu Bulete – compozitor și manager la CB Media;
 • Monica Anghel – interpretă de muzică pop și vedetă de televiziune;
 • Claudiu Vișan – interpret de muzică pop și profesor canto. 

FORMULARE NECESARE:

 • Fişa de înscriere poate fi descărcată de AICI
 • Acordul de interpretare poate fi descărcat de AICI
 • Declaratie garanţie răspundere poate fi descărcată de AICI

RELAȚII SUPLIMENTARE:

  se pot obține la sediul Casei de Cultură Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.62;
  la telefoanele: 0236.820.449 – secretariatul Casei de Cultură Tecuci, sau 0768.965.550 – Claudiu Vișan, coordonator festival.
Regulamentul în format PDF poate fi descărcat de AICI
PARTENERI MEDIA: Radio Tecuci, Radio România Iași.
Coordonator proiect,
Vișan Claudiu Daniel


FESTIVALUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII UȘOARE 
FLOARE DE APRIL”
Editia a-XXV-a, 21- 22 aprilie 2018

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Numele _____________________________________________
Prenumele __________________________________________________
Adresa/Domiciliul: _____________________________________________
Telefon mobil_________________________________________________
E-mail_______________________________________________________
Carte de identitate/ certificat de naştere____________________________ 
Data naşterii _________________________________ Vârsta __________ ani;
Profesor îndrumător: __________________________________
Telefon______________________________________________________
Studii _____________________________________ Ocupaţia__________ 
Categoria de vârstă____________________________________________ 
Piesa propusa în concurs: Titlul__________________________________ 
Compozitor___________________________________________________
Textier______________________________________________________
Participări în cadrul Festivalurilor, concursurilor (premii)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
           
Sunt de acord ca organizatorii festivalutui- concurs să folosească gratis materilalele foto, video, audio promovate de mine în cadrul etapelor concursului în presa scrisa și electronică în scop de editare și exploatare metodică, pentru pregătirea festivalului de câte ori este nevoie.
            Acest document completat va fi SEMNAT, scanat și trimis pe e- mail: festivaltecuci@yahoo.ro.

                         DATA,                                                          SEMNĂTURA,

        ______________________                           __________________FESTIVALUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII UȘOARE
FLOARE DE APRIL”
Editia a-XXV-a, 21- 22 aprilie 2018 
ACORD INTERPRETARE

TITLU PIESĂ: _______________________________________________
COMPOZITOR: ______________________________________________
TEXTIER: __________________________________________________
INTERPRET (solist): __________________________________________
SUBSEMNATUL(COMPOZITOR): ________________________________
CI: ________________________________
CNP: ______________________________
TELEFON: ____________________________
MAIL: ________________________________
            PROPRIETAR/CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului Concurs de Interpretare a Muzcii Ușoare ,,FLOARE DE APRIL”, ce va avea loc în perioada 21 - 22 APRILIE 2018.
            De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.

DATA:                                             SEMNĂTURA:


FESTIVALUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII UȘOARE
FLOARE DE APRIL”
Editia a-XXV-a, 21- 22 aprilie 2018 
DECLARAŢIE
            Subsemnatul/a(copil) ________________________________________, prin reprezentant legal (părinte)__________________________________________, domiciliată în _______________________, _______________  nr. __________, bl. _______, sc. _________, et. ______, apt. ___________, jud./sector _______________, legitimate/ă cu C.I. seria ______ nr. ___________, eliberată de  ___________________________, la data de ______________ CNP _________________________________
Declar că voi interpreta piesa/opera muzicală: _______________________________________, muzica:________________________________, textul: ______________________________ în cadrul  FESTIVALULUI DE INTER PRETARE A MUZICII UȘOARE „FLOARE DE APRIL” organizat în perioada 21 - 22 aprilie 2018, de către  Casa de Cultură Tecuci.
            Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat Organizatorului festivalului sau pentru daunele la care Organizatorul festivalului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (pers. fizică şi/sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile de autor ce derivă din interpretarea piesei de mai sus.
            De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de către Organizatorul festivalului a operei muzicale în cadrul FESTIVALULUI DE INTER PRETARE A MUZICII UȘOARE „FLOARE DE APRIL”. 

DATA __________       SEMNĂTURA _________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu