Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

vineri, 16 martie 2018

Regulament - Festivalul "TATAIA COPIILOR" , 5-8 iulie 2018 , Craiova

 Festivalul Concurs de MuzicĂ  pentru Copii Și AdolescenȚi


,,TATAIA COPIILOR''
05 - 08  IULIE  2018

Ediţia I

Craiova

Organizatori: ASOCIAȚIA CULTURALĂ ,,GLASURI CRISTALINE DE COPII ȘI TINERI” împreună cu compozitorul CRISTIAN ALIVEJ  si prof. IULIA MANDA.  

Obiectivul Festivalului: este selecția şi promovarea tinerelor talente din România în domeniul interpretării muzicii Pop, educarea sensibilităţii, promovarea actului artistic de calitate, stimularea spiritului de competiţie, a comunicării și a fair play-ului  între participanţi.
Participanţi:  pot participa copii și adolescenți din Romania cu vârste  între 4 - 18+ani din Grădinițe, Școli, Palate/ Cluburi ale Copiilor (de stat sau private).
Data desfășurării :  05 - 08  IULIE  2018
Locul de desfășurare: Va fi anunțat din timp pentru fiecare etapa !
Grupe de vârstă: 4 – 5 ani,  6 ani, 7 ani,  8 ani, 9 ani, 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani,
14 ani,  15 – 18 +ani  (grupele de vârstă pot fi modificate în funcție de numărul participanților)

Structura Festivalului (concurenții -individual sau duete- pot participa la mai multe secțiuni):

01-Secțiunea  – POP ROMÂNESC
·         concurenții vor interpreta o piesă românească adecvată vârstei lor, numai cu acompaniament pe SUPORT DIGITAL ( CD, stick etc.).

02-Secțiunea –POP INTERNAȚIONAL
·         concurenții vor interpreta o piesă  din repertoriul internațional, numai cu acompaniament pe SUPORT DIGITAL (nu se admite acompaniament cu syntetizatoare, chitări, drums sau alte instrumente).

03- Secțiunea - ETNO-POP (4 - 18+ ani) -se pot alcătui subgrupe în funcție de numărul și vârsta concurenților
·         în cadrul acestei secțiuni pot fi interpretate numai prelucrări după piese din folclorul românesc.


04- Secțiunea  - MUZICĂ POPULARĂ (4 - 18+ ani) - se pot alcătui subgrupe în funcție de numărul și vârsta concurenților. ȚINUTA OBLIGATORIE  (ÎN COSTUM POPULAR), SPECIFICĂ ZONEI !
·         piese din folclorul românesc cu orchestrație originală, nu facută pe syntetizator sau computer.

05 – Secțiunea - CREAȚIE (secțiune separată de secțiunea interpretare)
·         pot participa numai piese în primă audiție de muzică POP. Piesele trebuie să fie adecvate vârstei copiilor și vor fi  trimise pe e-mailul Festivalului: tataiacopiilor@gmail.com, însoțite de acordul autorului (conform formularului de acord atașat). Piesele participante vor fi preselectate de un juriu alcătuit din muzicieni profesioniști.
06 – Secțiunea  GRUPURI MICI  (grupuri de la 2 la max. 5 copii )
·         piesele din secțiunea grupuri mici trebuie să aparțină genului POP

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
  • ETAPA I:  PRESELECȚIA GENERALĂ- toţi copiii care doresc să participe la preselecţie vor trimite până la data de 5 mai 2018 (INCLUSIV) pe adresa de e-mail: tataiacopiilor@gmail.com următoarele documente:
01. FIȘA DE INSCRIERE completată și semnată cu pixul (nu electronic­),    fotografiată cu telefonul sau scanată și trimisă pe e-mailul Festivalului: tataiacopiilor@gmail.com (pentru fiecare secțiune se va  completa o fișă de înscriere separată);

02. O FILMARE ,,LIVE'' (pe viu) realizată cu telefon, tabletă, cameră video etc.
sau un link (o adresă către o filmare LIVE de pe facebook sau YouTube). Filmările pot fi trimite cu wetransfer. Nu se acceptă playback (inregistrări);

03. TAXA DE PRESELECȚIE  în valoare de 50 de ron.
Taxa se va achita  în contul cu  nr: RO21RNCB0140158321390001 deschis la BCR (Banca Comercială Română) pe numele ASOCIAȚIA CULTURALĂ ,,GLASURI CRISTALINE DE COPII ȘI TINERI” , cu mențiunea - Taxă preselecție ,,TATAIA COPIILOR ''și numele concurentului. Dovada plății fotografiată cu telefonul sau scanată va fi trimisă pe e-mail: tataiacopiilor@gmail.com
Concurenții admiși la preselecție vor fi anunțați pe e-mail-ul personal până la data de 1 mai 2018.

  • ETAPA a II-a: PRESELECȚIA NAȚIONALĂ – SEMIFINALA-19 mai 2018 în această etapă vor participa toți copiii care au fost preselectați în ETAPA I și vor trimite următoarele documente:
01. FIȘA DE INSCRIERE în care se va specifica piesa aleasă pentru această etapă. Fișa va fi completată  și semnată cu pixul (nu electronic­), fotografiată cu telefonul sau scanată și trimisă pe e-mailul Festivalului;

02. POZITIVUL ȘI NEGATIVUL piesei alese pentru aceasta etapă, în format mp3;
03. ACORDUL AUTORULUI (doar pentru piesele românești);
04. TAXA DE PRESELECȚIE  în valoare de 100 de lei.
Taxa se va achita  în contul cu  nr: RO21RNCB0140158321390001 deschis la BCR (Banca Comercială Română) pe numele ASOCIAȚIA CULTURALĂ ,,GLASURI CRISTALINE DE COPII ȘI TINERI”, cu mențiunea - Taxă preselecție ,,TATAIA COPIILOR'' și numele concurentului. Dovada plății fotografiată cu telefonul sau scanată, va fi trimisă pe e-mail: tataiacopiilor@gmail.com
Concurenții admiși la SEMIFINALĂ vor fi anunțați pe e-mail-ul personal până la data de 27 mai 2018.

ETAPA a-III-a:  CONCURSUL –FINALA- 05-08  iulie 2018- în această etapă vor participa numai concurenții calificați în FINALĂ și vor trimite următoarele documente:
01. FIȘA DE INSCRIERE în care se va specifica piesa aleasă pentru această etapă. Fișa va fi completată  și semnată cu pixul (nu electronic­), fotografiată cu telefonul sau scanată și trimisă pe e-mailul Festivalului.

02. POZITIVUL ȘI NEGATIVUL piesei alese pentru această etapă, în format mp3.
03. ACORDUL AUTORULUI (doar pentru piesele românești).
04. TAXA DE PRESELECȚIE  în valoare de 200 de ron.

Taxa se va achita  în contul cu  nr:RO21RNCB0140158321390001 deschis la BCR (Banca Comercială Română) pe numele ASOCIAȚIA CULTURALĂ ,,GLASURI CRISTALINE DE COPII ȘI TINERI”, cu mențiunea - Taxă preselecție ,,TATAIA COPIILOR'' și numele concurentului. Dovada plății fotografiată cu telefonul sau scanată va fi trimisă pe e-mail: tataiacopiilor@gmail.com


CRITERII DE JURIZARE:

01. Intonație, claritate și calitate  timbrală, amplitudine vocală;
02. Dicție, ritm  și emisie vocală;
03. Piesa interpretată să corespundă vârstei concurentului;
04. Ținuta  adecvată vârstei și secțiunii alese;
05. Nota maximă și nota minimă vor fi eliminate;
06. DIN JURIU NU VOR FACE PARTE  PROFESORII  CARE AU COPII  IN CONCURS;
07. În cazul în care doi  sau mai mulți concurenți au același punctaj, juriul va vota câștigatorul, ținând cont, în principal, de calitatea timbrală a  vocii concurentului;
08. Juriul la rubrica observații să treacă evaluarea fiecărui concurent;
09. Jurații nu au voie să dea aceeași  nota la toți concurentii;
10. Nerespectarea regulamentului are ca efect eliminarea din concurs;
11. Deciziile juriului de preselecţie şi concurs  sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.
PREMIILE  FESTIVALULUI :
Se vor acorda premiile:
 MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI - se va acorda numai concurentului care va avea atât punctajul cel mai mare, cât și  votul juriului !
___________________________________________
TROFEUL CATEGORIEI
Premiile I, II, III şi 2 menţiuni la fiecare categorie din concurs !
Premii speciale oferite din partea juriului şi a partenerilor !

OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR:

  -  să respecte Regulamentul Festivalului;
  - să trimită acordul autorilor de drept ale pieselor interpretate în Festival sau declarația anexată regulamentului, FOTOGRAFIATE, NU COMPLETATE LA COMPUTER !
 -  să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia  - INCLUSIV IN SPAȚIILE ANEXE ! În cazul deteriorării bunurilor din sala de spectacol sau anexe, părintele (tutorele) își asumă întreaga răspundere pentru a despăgubi proprietarul sălii de pagubele produse;
 -   să păstreze liniște în timp ce  evoluează concurenții .
        Orice abatere de la obligaţiile enumerate, duce automat la eliminarea din Concurs.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:
-  să asigure toate condițiile pentru buna defășurare a Festivalului;
- să asigure premiile, juriul, sala de spectacol, sonorizare, lumini și reclamă pe site-ul www.cristianalivej.ro, facebook: Cristian Alivej si Iulia Manda

CONTACT: Informaţii suplimentare la numărul de  telefon: 0744. 320.776 / 0764.836.835  sau pe e-mail: tataiacopiilor@gmail.com                      
                                  Festivalul Concurs de Muzică  pentru Copii și Adolescenți
,,TATAIA COPIILOR
05 - 08  IULIE  2018
E-mail: tataiacopiilor@gmail.com
                   
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
                                       Etapa ...............................................................


1. Numele şi prenumele...............................................................................................
2.Adresa/Domiciliul:...................................................................................................
 3. Localitatea: ............................................................................................................
4. Telefon fix:  ..........................Mobil: .......................... E-mail----------------------
5. Data naşterii: .............................................................................. Vârsta.............ani;
6.Unitatea şcolară pe care o reprezintă în concurs: .....................................................................................................................................
7. Clasa.............................................,
8. Profesor îndrumător: ...............................................................................................
9. Telefon: ...................................................................................................................
10. Secţiunea: (interpretare, creație)..........................................................................
11. Piesa propusă în concurs:
     -Titlul ....................................................................................................................
     -Compozitor………………………………………………...................................
     -Textier ………………………………........………………..................................
AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL FESTIVALULUI: ,,TATAIA COPIILOR”,
                         NUME PĂRINTE-----------------------------------                               
                    SEMNĂTURA PĂRINTE--------------------------
Acest document completat va fi  SEMNAT, fotografiat  și  trimis pe e-mail : tataiacopiilor@gmail.com  

ACORD CREAȚIE

TITLU PIESĂ:
COMPOZITOR:
TEXTIER:
INTERPRET (solist, grup):

SUBSEMNATUL(COMPOZITOR):
CI:
CNP:
TELEFON:
MAIL:                          

PROPRIETAR/CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului Concurs de Muzică pentru Copii și Adolescenți ,,TATAIA COPIILOR”, ce va avea loc în data de 05 - 08.07.2018.

De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.


DATA:                                                           SEMNĂTURA:

Acest document completat va fi  SEMNAT, fotografiat  și  trimis pe e-mail : tataiacopiilor@gmail.com


ACORD INTERPRETARE

TITLU PIESĂ:
COMPOZITOR:
TEXTIER:
INTERPRET (solist, grup):

SUBSEMNATUL(COMPOZITOR):
CI:
CNP:
TELEFON:
MAIL:

PROPRIETAR/CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului Concurs de Muzică pentru Copii și Adolescenți ,,TATAIA COPIILOR”, ce va avea loc în data de 05 - 08.07.2018.

De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.


DATA:                                                           SEMNĂTURA:
Acest document completat va fi  SEMNAT, fotografiat  și  trimis pe e-mail : tataiacopiilor@gmail.com  


DECLARAŢIE


            Subsemnatul/a(copil)________________________, prin reprezentant legal(părinte)____________________, domiciliată în _______________________, _______________  nr. _____________, bl. _______, sc. _________, et. ______, apt. ___________, jud./sector _________, legitimate/ă cu C.I. seria ______ nr. ___________, eliberată de  ______________, la data de ______________ CNP ____________________
Declar că voi interpreta piesa/opera muzicala: ________________, muzica:_________, textul: ________ în cadrul Festivalului,,TATAIA COPIILOR”, organizat în perioada _____________, de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ,,GLASURI CRISTALINE DE COPII ȘI TINERI”, cu sediul în Craiova, C.I.F. 38952246, tel. 0764.836.835/ 0744.320.776.
Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat Organizatorului Festivalului sau pentru daunele la care Organizatorul Festivalului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (pers. fizică şi/sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile de autor ce deriva din interpretarea piesei de mai sus.
De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de către Organizatorul Festivalului a operei muzicale în cadrul Festivalului ,, TATAIA COPIILOR”,

DATA ________________


SEMNĂTURA ___________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu