Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

vineri, 4 ianuarie 2019

Regulament - Festivalul "VOCI DE ÎNGERI" , 13-14 aprilie 2019 , Suceava

Festivalul  Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri


VOCI DE ÎNGERI

Ediția a II - a

13 – 14 aprilie 2019

Suceava

Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri„VOCI DE ÎNGERI” este un concurs de interpretare care are ca scop promovarea creației și artei interpretative, descoperirea și promovarea copiilor și tinerilor talentați în interpretarea muzicii ușoare (pop) specifice vârstei, dezvoltarea spiritului de competiție și corectitudine între copii și tineri de vârste apropiate, dorindu-se a fi și prilej de bucurie, întâlnire, cunoaştere şi prietenie între participanţi.
Concursul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineri „VOCI DE ÎNGERI” se adresează copiilor și tinerilor  din palatele și cluburile  copiilor, grădinițe, școli, licee, asociații culturale și școli private din ţară și țările vecine.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Concursul cuprinde următoarele secțiuni:

a). SOLIȘTI

I.     Grupa 4-6 ani
II.    Grupa 7-8 ani
III.   Grupa 9-10 ani
IV.   Grupa 11-12 ani
V.    Grupa 13-14 ani
VI.   Grupa 15-17 ani
VII.  Grupa 18+ ani

b). GRUPURI  MICI (până la 4-5 membri)
(Sectiunea ‘‘grupuri’’ va ramane valabilă doar dacă se vor inscrie minim 5 grupuri).


c). CREAȚIE (piese compuse în anul 2018-2019)
(Sectiunea  ‘‘creație va ramane valabilă doar dacă se vor inscrie minim 5 piese).


INSRIEREA ÎN CONCURS:
Fiecare concurent va trimite, până la data de  22 februarie 2019, pe adresa de e-mail romantic.art@yahoo.com, următoarele materiale:

·        fişa de înscriere în concurs completată cu toate datele solicitate de organizatori împreună cu declarația pe propria răspundere in ceea ce priveste a cordul de interpretare a piesei din concurs intre compozitor si interpret. (Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru drepturile de autor şi cele conexe ale  acestora, a melodiilor interpretate în concurs).
·        copie a certificatului de naştere / copia după cartea de identitate (după caz);
negativul piesei prezentate în concurs în format .mp3.(negativul să nu depașească 3 min. iar piesa poate fi atât din repertoriul românesc cât și din cel internațional).
·        O înregistrare audio sau un un link de youtube , pentru preselectie.( pot fi trimise si inregistrari recente, cu telefonul sau orice alt aparat de inregistrare, de preferat vocea sa nu fie prelucrată în studio.;
·        O fotografie prim plan (bust), clară, în format jpg;

Lista concurenților admiși în concurs va fi afișată în data de 10 martie 2019 pe pagina de facebook a festivalului “VOCI DE ÎNGERI”.

În cazul în care vor fi doi sau mai mulți concurenți la aceeași grupă de vârstă înscriși cu aceeași piesă, aceștia din urmă vor trebui să-și schimbe negativul din finala concursului, primul  concurrent înscris având prioritate.

Organizatorii își rezervă dreptul de a stabili numărul de concurenți admiși în concurs și  pot schimba grupele de vârsta în funcție de numarul concurenților înscriși în concurs.

Concurenții nu trebuie să depășească vârsta “grupei de vârstă” în ziua în care intră în concurs.

DONAȚIE  FESTIVAL:

200 RON – Soliști
250 RON – Grupuri mici
200 RON – Creație

Concurenții finaliști ai festivalului care se vor regasi pe lista afișată în data de 10 martie vor trimite până pe data de 22 martie 2019, pe adresa de e-mail romantic.art@yahoo.com,
·        Copia chitanței ce atestă achitarea donației de participare.
Aceasta trebuie depusă în contul RO71RNCB0654157114470001-  BANCA BCR (Asociația Culturală Romantic ART), cu mențiunile „donație festival Voci de Îngeri” și „numele concurentului”.
Suma va fi utilizată exclusiv în scopul organizării festivalului (sonorizare, juriu, trofee, diplome, cupe și premii).

Concurenții  care nu achită donaţia până la data stabilită vor fi descalificaţi.

Programul și ordinea intrării în concurs vor fi stabilite de organizatori și vor fi afișate în timp util pe pagina de facebook a festivalului.

Concursul se va desfășura pe parcursul a 2 zile, sâmbătă 13 aprilie concursul și duminică 14 aprilie „Gala de premiere”.

In deschiderea Galei de Premiere vor evolua în concert artiști de prestigiu care vor avea și calitatea de  jurați în cadrul Festivalului.

JURIUL:
Juriul care va realiza preselecţia şi implicit va juriza concursul , va fi compus din nume prestigioase din domeniul muzicii uşoare şi a culturii romaneşti (compozitori, artiști interpreți, profesori, oameni de radio).

     Criteriile de jurizare vor fi in funcție de: timbru,  amplitudine, emisie vocală, dicție, intonație, prezență scenică, interpretare artistică, elemente de originalitate, stil interpretativ, expresivitate, costumație, coregrafie.

Deciziile juriului de preselecție și concurs sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

PREMII ACORDATE:
Trofeul Festivalului “VOCI DE ÎNGERI
Trofeul  pe categoria de vârstă, Premiile I, II, III pentru fiecare categorie , mențiuni, premii speciale cât și diplome de excelență pentru profesorii îndrumători.

Organizatorul îşi va rezerva dreptul, ca în caz de punctaje egale să dubleze premiile

Trofeul ”Voci de Îngeri” va fi acordat unui singur concurent care a obţinut punctajul cel mai mare din concurs, indiferent de grupa de vârstă.

Castigatorul trofeului ''Voci de Îngeri'' nu va mai putea participa pe viitor decât ca invitat special al festivalului.

Concurenții au obligația să se prezinte la premiere în ținuta în care au evoluat în concurs.

În cazul apariției unor modificări ale regulamentului, cat si alte detalii ce privesc organizarea festivalului, detalii despre posibilități de cazare, etc, vor fi comunicate în timp util pe pagina de facebook  www.facebook.com/Festivalul-Voci-de-Ingeri

Asadar vă invităm să ne vizitați pagina și să ne dați un #like & #share pentru a informa căt mai mulți copii talentați doritori să participe la Festivalul „VOCI DE INGERI”.

VĂ AȘTEPTĂM LA SUCEAVA! MULT SUCCES TUTUROR!

Organizator Festival: Asociația Culturală Romantic ART
Persoană de contact Gabriela Morar, tel: 0740 382808ANEXA 1

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE-secțiunea- SOLO
,,VOCI DE ÎNGERI, editia a II-a
Suceava  13-14 aprilie 2019


NUME,PRENUME:...........................................................................
VÂRSTA:............................ DATA NAŞTERII:.............................................
LOCALITATE:......................................STR.................................................NR............JUDEȚ..............................................................................................
TELEFON:.........................................E_MAIL:.........................................................
INSTITUŢIA REPREZENTATĂ:.............................................................
PROFESOR COORDONATOR:...................................................
TELEFON  PROFESOR:.............................................................................
PIESA: ..................................................................................
COMPOZITOR:......................................................................
TEXTIER:..............................................................................
PALMARES: ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Menționez că am luat la cunoștință  Regulamentul concursului și condițiile impuse de organizatori pentru participarea la această activitate si mă oblig să respect prevederile lui.


Data:             
                                                                                                       Semnătură:
concurent / tutore:
   

ANEXA2


FIȘĂ DE ÎNSCRIERE – secțiunea - GRUPURI MICI
,,VOCI DE ÎNGERI, editia a II-a
Suceava  13-14 aprilie 2019

NUMELE GRUPULUI.............................................................................................
NUME/VÂRSTĂ
1..................................................................................................................................
2...................................................................................................................................
3..................................................................................................................................
4..................................................................................................................................
LOCALITATE:................................................JUDEȚ.............................................
TELEFON:.........................................E_MAIL:.........................................................
INSTITUŢIA REPREZENTATĂ:.............................................................
PROFESOR COORDONATOR:...................................................
TELEFON  PROFESOR:.............................................................................
PIESA: ..................................................................................
COMPOZITOR:......................................................................
TEXTIER:..............................................................................
PALMARES: ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Menționez că am luat la cunoștință  Regulamentul concursului și condițiile impuse de organizatori pentru participarea la această activitate si mă oblig să respect prevederile lui.


Data:     
                                                                                               Semnătură
concurenti / tutore:  
ANEXA 3

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE-secțiunea- CREAȚIE
,,VOCI DE ÎNGERI, editia a II-a
Suceava  13-14 aprilie 2019


NUME,PRENUME:...........................................................................
VÂRSTA:............................ DATA NAŞTERII:.............................................
LOCALITATE:......................................STR.................................................NR............JUDEȚ..............................................................................................
TELEFON:.........................................E_MAIL:.........................................................
INSTITUŢIA REPREZENTATĂ:.............................................................
PROFESOR COORDONATOR:...................................................
TELEFON  PROFESOR:.............................................................................
PIESA: ..................................................................................
COMPOZITOR:......................................................................
TEXTIER:..............................................................................
PALMARES: ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Menționez că am luat la cunoștință  Regulamentul concursului și condițiile impuse de organizatori pentru participarea la această activitate si mă oblig să respect prevederile lui.


Data:             
                                                                                                       Semnătură:
concurent / tutore:  

ANEXA 4

DECLARAȚIE


Subsemnata/ul ………………………………..………………………... posesor al actului de identitate ….....….. seria ….....….. nr. ………..…..…. , CNP …………………..…..………………… domiciliat în …………......….…….….., str. …………………………….…..………..……………….nr. ……….…, ap. ………, județul …………………….., telefon ……………………

În calitate de concurent/(ă)/părinte/tutore/ al concurentei/lui
……………………………………………………………………..……………..
declar că deţin toate drepturile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 si îmi asum răspunderea pentru interpretarea piesei … … … … … … … ………………………… … … … … … .......................
compozitor ………………………………………..
textier ………………………………,

și  sunt de acord cu cesionarea drepturilor ce derivă din prestațiile artistice din cadrul Festivalului Internațional pentru copii si tineri VOCI DE ÎNGERI”
Menționez că am luat la cunoștință Regulamentul concursului și condițiile impuse de organizatori pentru participarea la această activitate și că îmi exprim acordul pentru utilizarea și prelucrarea datelor, imaginilor și videoclipului youtube ale copilului meu, conform legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în scopuri de promovare media, massmedia, ziare, tv, radio și internet a evenimentului, participanților și câstigătorilor acestui eveniment.


Nume,Prenume :


Data:                                                                                     Semnătura:Documentele se vor trimite semnate și scanate pe adresa de e-mail
romantic.art @yahoo.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu