Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

sâmbătă, 5 ianuarie 2019

Regulament - "Gala Premiilor Belle Arti" , 2 februarie 2019 , București

Capitolul I. – Dispozitii generale 
Art. 1.  "Gala Premiilor Belle Arti" este o manifestare artistica de nivel national produsa de Asociatia Culturala "Belle Arti” si VP Art Music Show in parteneriat cu Belle Arti TV by Visual Frame Media.
Art. 2.  Evenimentul muzical isi propune sa aduca in lumina reflectoarelor cele mai tari mini vedete ale muzicii pop, intr-un cadru competitiv real si intr-o atmosfera de mare show.  
Dezvoltarea spiritului de competitie si corectitudine intre copii de varste apropiate, dragostea pentru arta, si nu in ultimul rand crearea unor puntii de prietenie intre concurenti. 


De asemenea, este o forma de educatie cu ajutorul muzicii, de dezvoltare a imaginatiei, a simtului estetic si a bunului gust, de cunoastere si respectare a valorilor acestui gen.

Capitolul II. – Conditii de participare 
Art. 3.  Gala Premiilor Belle Arti va fi structurata pe urmatoarele Sectiuni si categori de varsta :

                
                                Sectiunea pop romanesc
           4 - 6 ani/ 7 - 8 ani/ 9 - 10 ani/ 11 - 12 ani/ 13 - 15+ ani   
                                          Sectiunea pop international
           
4 - 6 ani/ 7 - 8 ani/ 9 – 10 ani/ 11 – 12 ani/ 13 - 15+ ani
                                               Sectiunea Duete
                        
                        Sectiunea Show
              
                                  Sectiunea Tribut

Art. 4. La eveniment se pot inscrie copii si adolescenti - mini vedete ale muzicii pop, care au obtinut cel putin un loc II. la un festival de gen in acest an.

                                                         
IMPORTANT !!!
     Nr. maxim de concurenti inscrisi - 15/ grupa de varsta - solist individual.
Modul de inscriere este "primul venit, primul servit". In momentul primirii materialelor (dosar complet), un operator IT va posta pe site inscrierea concurentului. Dupa ocuparea celor 15 locuri (dosar complet), grupa este declarata inchisa.
         Se va mentiona pe copia chitantei, cu pixul, numele concurentului.
 Materialele trimise ptr. inscriere, precum si taxa de inscriere/ jurizare sunt nereturnabile.
Art. 5.  In concurs vor fi prezentate melodii pop din repertoriul romanesc sau international, live cu suport negativ orchestral, pe suport digital. Negativul orchestral poate contine voci de sustinere ( grup vocal ) cu conditia ca acestea sa nu includa dublaje la linia vocala principala.
Art. 6. Toti concurentii si ceilalti detinatori de drepturi vor trebui sa autorizeze folosirea, reproducerea, tiparirea, si publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor si biografiilor lor în contextul promovarii, difuzarii. Aceasta implica si folosirea fotografiilor şi a oricaror alte materiale audio si video facute la repetitii si în culise, pt. cd-ul evenimentului, site-ul oficial al festivalului sau a oricarui alt produs de Asociatia Culturala "Belle Arti".

Capitolul III. – Inscrierile in concurs
Art. 7. Inscrierile in concurs se vor face in perioada – 03 Ianuarie - 29 Ianuarie 2019. 
Art. 8.  Concurentii vor trimite pentru inscrierea direct in concurs, urmatoarele materiale :
* Fisa de inscriere 
* 2 foto prim plan ( jpg )
* Copie dupa certificatul de nastere sau C.I. 

* Diploma scana care sa ateste obtinerea unui premiu, cel putin locul II, la un festival de gen.
* 1 piesa de muzica pop – romanesca sau internationala ( negativ ) in format mp3 (pentru sectiunile pop romanesc sau international)
* 1 piesa de muzica pop (romanesca sau internationala (negativ) in format mp3 (pentru sectiunea duete)
* 1 piesa de muzica pop, musical (pentru sectiunea show). Concurentii pot avea in show si dansatori.
* 1 piesa de muzica pop apartinand unui solist, textier sau compozitor "plecat la stele" (pentru sectiunea tribut) 
* Copia donatiei de participare/ jurizare in valoare de 
175 lei/ concurent/ Sectiune si 300 lei/ duet. (se va scrie pe chitanta numele concurentului/ duetului), depusa in contul :
                              
                                   RO75BTRL06501201G69546XX
                    Titular Valentin Pascalnii
                            Banca Transilvania

Materialele vor fi trimise (toate materialele, inclusiv copia taxei) incepand cu data de 
03 Ianuarie 2019 pe adresa de e-mail :
asoc.bellearti@gmail.com sau vp.art.music.show@gmail.com
Dupa data de 
29 Ianuarie 2019 nu se mai primesc materiale, sau in momentul cand grupa este completa. 
Art. 9.  Gala Premiilor Belle Arti editia a I a, se va desfasura Sambata 02 Februarie 2019.  Programul festivalului va fi afisat in timp util pe site-ul oficial al evenimentului. 

                                     IMPORTANT !!!
In concurs piesele nu se vor repeta. Concurentul care va trimite primul materialele complete cu piesa propusa, o va interpreta. Urmatorii concurenti care vor trimite aceeasi piesa, o vor schimba.
                                    
IMPORTANT !!!
    In caz de neprezentare la concurs, taxa nu va fi returnata si nici nu va fi reportata pentru alt concurs !!!

Capitolul IV. - Juriul

Art. 10.  Juriul este compus din personalitati de marca ale muzicii pop romanesti si internationale, membri ai Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor, redactori radio, Tv, directori case de discuri, personalitati culturale. Activitatea juriului va fi coordonata de un Presedinte desemnat de organizatori. Participarea in Juriu este remunerata prin conventii civile, cuantumul fiind stabilit in functie de etapa si bugetul fiecarei editii.

Capitolul V. - Jurizarea 

Art. 11.  Criteriile de jurizare vor avea in vedere calitatile vocale, tehnica vocala, tehnica interpretativa, prezenta scenica, perspective de a avea o cariera in domeniu. 
 Deciziile juriului sunt inapelabile.
Art. 12.  Juriul va acorda note de la 7 la 10 cu subdiviziunile 25/ 50/ 75.
Art. 13.  Notarea concurentilor se va face de catre fiecare membru al juriului pe un formular special. Membrii juriului vor semna atat propriile formulare, cat si procesul verbal intocmit dupa determinarea exacta a castigatorilor. Castigatorul la fiecare grupa va fi desemnat concurentul care obtine cel mai bun punctaj in urma cumularii notelor juriului. Marele Trofeu va fi obtinut de concurentul cu cea mai mare medie din concurs.
  
Capitolul VI. – Premii 

Art. 14.  Se va acorda Marele Trofeu al Galei Premiilor Belle Arti constand intr-un trofeu personalizat, diploma si un premiu de 1.000 lei
Art. 15. Se vor acorda Treofeele sectiunilor
Art. 16. Trofeul de grupa se va acorda la fiecare grupa de varsta.
Art. 17. Se vor acorda si Trofeele VP Art Music Show
Art. 18.  Se vor acorda Locurile I. II. III. si mentiuni
Art. 19. In gala laureatilor, concurentii nu au voie sa lipseasca la decernarea premiilor. Absenta la decernare anuleaza premiul !!!

Capitolul VII. - Obligatiile participantilor

* Sa respecte clauzele regulamentului festivalului. 
* Sa semneze contractele de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de organizator
* Pe durata participarii in festival concurentilor/ parintilor/ profesorilor le este interzis sa contacteze membrii juriului.
* Nesemnarea de către concurenti/ compozitori/ profesori/ reprezentanti legali şi a titularilor de drepturi asupra melodiei participante, constituie motiv de descalificare a  concurentului si duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.
* Orice abatere de la oricare dintre aceste obligatii duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.

Capitolul VIII. - Obligatiile organizatorilor 

* Organizeaza, pune la dispozitie sala de spectacole, sonorizare.
* Asigura paza si protectia pe toata durata festivalului, inclusiv in timpul repetitiilor prin interzicerea accesului presei si a fotoreporterilor in culisele scenei, cu exceptia televiziunii care va asigura transmisia in direct a evenimentului.
* Asigura corectitudinea centralizarii voturilor pentru clasamentele finale.
* Asigura fondurile necesare premiilor acordate.
* Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând participanţii în timp util.
 
Capitolul IX - Dispozitii finale
 
* Organizarea festivalului/ concurs se realizeaza sub directa supraveghere si indrumare a organizatorilor in baza conventiilor stabilite, unde sunt precizate aporturile fiecaruia.
* Resursele financiare si materiale necesare festivalului/ concurs provin din 
- contributii directe ale institutiilor partenere
- sponsorizari pe baza de contracte, constand in sume virate in contul festivalului/ concurs sau diverse obiecte si servicii ( vouchere ) preluate pe baza de proces verbal de predare – primire.
- Taxele de participare in concurs ale concurentilor.
* Organizarea preselectiei precum si acoperirea cheltuielilor acesteia se fac in colaborare cu principalii organizatori si autoritatile locale.
* Fiecare editie a festivalului/ concurs se bazeaza pe elaborarea unui proiect de venituri si cheltuieli realizat pana cel tarziu la sfarsitul unui an calendaristic aplicabil incepand cu primul trimestru al anului urmator.

 
Informatii suplimentare, zilnic 10.00 – 20.00 la secretariatul Festivalului 
                                   Tel. 0722.627.339


“GALA PREMIILOR BELLE ARTI’’ EDITIA I.

FISA INSCRIERE

SECTIUNEA INTERPRETARE POP ROMANESC

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________ Adresa completă _______________________
____________________________Tel. concurent___________________________________
Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________
Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
              Titlul piesei interpretata in concurs/ compozitor / textier :“GALA PREMILOR BELLE ARTI” EDITIA I.


  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Gala

Premiilor Belle Arti Editia I. – Sectiunea Interpretare Pop RomanescData,                                                                                                          Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.

“GALA PREMIILOR BELLE ARTI’’ EDITIA I.

FISA INSCRIERE

SECTIUNEA INTERPRETARE POP INTERNATIONAL

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________ Adresa completă _______________________
____________________________Tel. concurent___________________________________
Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________
Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
              Titlul piesei interpretata in concurs/ compozitor / textier :“GALA PREMILOR BELLE ARTI” EDITIA I.


  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Gala

Premiilor Belle Arti Editia I. – Sectiunea Interpretare Pop InternationalData,                                                                                                          Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.

“GALA PREMIILOR BELLE ARTI’’ EDITIA I.

FISA INSCRIERE

SECTIUNEA INTERPRETARE DUETE

Numele Duetului/ Componenti  _________________________________________


Adresa completă __________________________________________________________
____________________________Tel. concurent___________________________________
Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________
Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
              Titlul piesei interpretata in concurs/ compozitor / textier :“GALA PREMILOR BELLE ARTI” EDITIA I.


  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Gala

Premiilor Belle Arti Editia I. – Sectiunea Interpretare DueteData,                                                                                                          Semnătura,
Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.

“GALA PREMIILOR BELLE ARTI’’ EDITIA I.

FISA INSCRIERE

SECTIUNEA INTERPRETARE SHOW

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________ Adresa completă _______________________
____________________________Tel. concurent___________________________________
Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________
Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
              Titlul piesei interpretata in concurs/ compozitor / textier :“GALA PREMILOR BELLE ARTI” EDITIA I.


  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Gala

Premiilor Belle Arti Editia I. – Sectiunea Interpretare ShowData,                                                                                                          Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.

“GALA PREMIILOR BELLE ARTI’’ EDITIA I.

FISA INSCRIERE

SECTIUNEA INTERPRETARE TRIBUT

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________ Adresa completă _______________________
____________________________Tel. concurent___________________________________
Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________
Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
              Titlul piesei interpretata in concurs/ numele artistului “plecat la stele) :“GALA PREMILOR BELLE ARTI” EDITIA I.


  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Gala

Premiilor Belle Arti Editia I. – Sectiunea Interpretare TributData,                                                                                                          Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu