Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

vineri, 4 mai 2018

Regulament - Concursul "Do-Mi-Sol" , 14-15 iunie 2018 , Cluj-Napoca


Concursul de interpretare
muzical-instrumentală

Do-Mi-Sol

editia a II-a
14 - 15 iunie  2018
Cluj-Napoca

 1. Competiţia se va desfăşura în data de 14 - 15 iunie în intervalul orar 16:00-18:00 la Muzeul Etnografic Cluj-Napoca cu adresa în: strada Memorandumului nr.21 . Concursul este dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani, fiind divizat în patru secţiuni ce cuprind 3 categorii.
Concursul este dedicat celor care studiază un instrument atât la nivel amator ( opţional) cât şi celor care studiază în şcolile de profil.

 1. Vor exista patru secţiuni:
Secţiunea A “instrumentist solist” avansat.
Secţiunea B “Muzică de cameră”avansat.
Secţiunea C “instrumentist solist” amatori.
Secţiunea D “Muzică de cameră”amatori.

Cele patru sectiuni vor fi divizate in categorii dupa cum urmează:
Astfel categoria I va fi cuprinsă între 4-8 ani;
Categoria II va fi cuprinsă între 9-12 ani;
Categoria III va fi cuprinsă între 13-18 ani;
Repertoriul va cuprinde una sau două lucrări la alegerea participanţilor și va fi interpretat din memorie, respectând următoarele durate maxime;

Amatori : Cat. 1 = 3’ max.
Cat. 2 = 5’ max.
Cat. 3 = 7’ max.

Avansati: Cat. 1 = 5’ max.
Cat. 2 = 7’ max.
Cat. 3 = 10’ max.
Participanţii se pot înscrie la ambele secţiuni , respectiv A “instrumentist solist” şi B “muzică de cameră” cu menţiunea că taxa de înscriere pentru ambele secţiuni va fi de 90 lei.
Participarea profesorului coordonator este strict interzisă pe scenă.

 1. Repertoriul va cuprinde una sau două piese la alegerea participantului. Piesele se vor interpreta fără repetiții și fără partitură pentru participantii la sectia scolilor de profil .
Prin “piesă” se înţelege numai o singură parte dintr-o lucrare. Dacă piesa este o lucrare cu mai multe părți (tip sonatină, sonată), se vor cânta numai 2 părți din sonatină (fără altă piesă), sau o singură parte de sonatină + o altă piesă(dacă împreună nu depășesc durata maximă admisă în regulament).
Programul menţionat în fişa de înscriere nu poate fi modificat ulterior. Ordinea interpretării pieselor se stabileşte la libera alegere a participanţilor.

 1. Ordinea prezentării participanților în concurs este cea alfabetică, în cadrul fiecărei categorii. În măsura posibilităților, organizatorii vor ține seamă de cerințele motivate ale participanților de a se prezenta la concurs. Cererile speciale se vor menționa pe fișele de înscriere, de la început. După planificarea ordinii de intrare, nu se acceptă modificări.

 1. Înscrierile se fac până la data de 28 mai 2018:
 • în Cluj, la d-na prof. Teodora Slevoacă, fie direct,
 • internet la adresa: fitincluj@gmail.com sau telefonic la 0748304599.
 • confirmarea înscrierii se face în baza facturii si a chitanţei (ce trebuie anexate fişei de înscriere).

 1. Pentru înscriere sunt necesare următoarele:
Formularul de înscriere – cel online ( https://goo.gl/forms/LO0BSzLp8EQO6ouv2 ) .
Pentru acesta, nu mai este necesară trimiterea separată a certificatului de naștere (datele fiind incluse în formular), iar chitanța se va atasa în format jpg. în formularul de înscriere.
Ȋn cazuri excepţionale (inexistenta accesului la un computer), vă rugăm să luaţi legătura direct cu d-na prof. Teodora Slevoacă la nr. de telefon
0748304599.
În cazul ansamblurilor datele celor doi/ sau mai mulţi participanţi vor fi menţionate pe acelaşi formular.
Taxa de participare este de 50 lei/solist și 150 lei / ansamblu muzică de cameră (un elev participant în mai multe formații de muzică de cameră, achită o singură dată jumătatea sa de participare 50 lei). Nu se admit mandate postale.
Taxa de participare se va depune:în contul Fit in Cluj , deschis la INGB Cluj-Napoca, Cod IBAN: RO61INGB0000999906326444 , Cui 36651220, cu specificarea obligatorie pe ordinul de plată a celor 2 semne de identificare:
a. Taxa participare și b. Numele si prenumele participantului pentru care se face plata, sau direct la organizatorul din Cluj – d-na prof. Teodora Slevoacă. În caz de neprezentare, taxa nu se returnează.
Confirmarea înscrierii:
pentru cei care completează formularul online, confirmarea se face automat, imediat după trimitere, prin primirea mesajului de confirmare (conform atenționării de la sfârșitul formularului). Pentru cei înscrisi direct în Cluj, confirmarea este dată de d-na prof. Teodora Slevoacă , după depunerea documentelor de înscriere.
 1. Juriul concursului va fi alcătuit din personalități ale vieţii muzicale românești. Se vor acorda următoarele distincţii, pentru fiecare categorie şi secţiune în parte: Premii 1,2,3 pentru fiecare categorie în parte , diplome de participare pentru toţi concurenţii ,patru premii speciale (unul pentru fiecare secţiune în parte) şi două trofee (unul pentru secţiunile de avansaţi /amatori) .
 2. Hotărârile juriului sunt definitive și inatacabile. Pentru eventualele înregistrări audio-video concurenții nu vor putea solicita onorariu. Din momentul înscrierii la concurs, candidații acceptă prezentul regulament și autoritatea juriului.
 3. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0748.304.599 profesor organizator Teodora Slevoacă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu