Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

luni, 3 august 2015

Regulament - “FESTIVALUL CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre” , 9-10 octombrie 2015 , Ploiești


“FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”
CONCURS NAŢIONAL DE MUZICĂ FOLK
EDIŢIA a XVI–a, PLOIEŞTI, 9-10 octombrie 2015


I. OBIECTUL ŞI SCOPUL FESTIVALULUI


           Festivalul Concurs Naţional de Muzică Folk intitulat  “FESTIVALUL  CASTANILOR– In memoriam Gabi Dobre”, eveniment  ce poartă numele iniţiatorului şi regretatului jurnalist Gabi Dobre, este o manifestare  cultural-artistică de mare amploare, care se adresează grupurilor muzicale şi interpreţilor individuali de muzică folk, cantautori din România.
          Ediţia a XVI-a a Festivalului îşi propune readucerea  în actualitate a acestui gen muzical, depistarea şi încurajarea talentelor interpretativ-creative şi îmbogăţirea cu noi valori a repertoriului naţional de muzică folk, incurajând creaţia de muzică folk autohtonă şi intensificând promovarea modalităţilor moderne de expresie artistică.

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI

            Festivalul este organizat de către Casa de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti, în perioada 9-10 octombrie 2015, la sediul Teatrului “Toma Caragiu”, inserând în structura sa componente competitive şi spectaculare.

          Zilele de festival vor fi organizate astfel:

           - Concurs: vineri, 9 octombrie 2015,
           - Gala Laureaţilor:  sâmbătă, 10 octombrie 2015.

          În ambele seri vor avea loc recitaluri susţinute de nume consacrate ale muzicii folk.
          În cadrul festivalului va fi invitat şi câştigătorul Marelui Premiu desemnat la ediţia anterioară pentru susţinerea unui recital.
          Casa de Cultură “I.L.Caragiale” Ploieşti, în calitate de organizator, are dreptul exclusiv de a fotografia, înregistra audio-video în scopul difuzării şi/sau distribuirii fixărilor audio-vizuale aferente prestaţiilor concurenţilor din cele două zile de festival, pentru promovarea ediţiilor viitoare ale festivalului.


III. CONDIŢII DE PARTICIPARE

         “FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”  se adresează tuturor iubitorilor de muzică folk cu calităţi componistice şi interpretative deosebite, care doresc să se afirme ca solişti interpreţi de muzică folk, în duet cu alţi interpreţi sau în  grupuri organizate de muzică folk care îndeplinesc următoarele condiţii:
         
  -  Concurenţii pot participa în concurs cu minim 2 compoziţii proprii de muzică folk, cu text propriu sau creat de alte persoane (textieri sau poeţi români consacraţi).

           - Vârsta minimă 15 ani;

           - Nu au obţinut la nici o ediţie anterioară a Festivalului Concurs Naţional de Muzică Folk “Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre”, Marele Premiu;

           - Nu au semnate contracte sau acorduri prin care li se interzice participarea la evenimente cultural-artistice sau cedarea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor în mod exclusiv către case de producţie, companii de evenimente, agenţii de impresariat sau alte persoane, terţe persoane sau organizaţii care le administrează aceste drepturi.

           - Fiind tototdată şi o rampă de lansare pentru artiştii debutanţi/neconsacraţi, din momentul aducerii la cunoştinţă publică a unei/unor opere muzicale în premieră  în cadrul “FESTIVALULULUI  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre” ediţia 2015,  artistul se obligă să amintească numele complet al acestui festival şi faptul că  s-a lansat în cadrul acestui festival la orice apariţie publică ulterioară a interpretului-grupului/formaţiei, în mod special în presa scrisă, presa online, posturi de televiziune şi de radio, pe o perioada de 3 ani de la participarea în cadrul acestui eveniment.

           - Au acceptat toţi termenii şi condiţiile de participare la acest festival impuse de organizator, inclusiv faptul că materialele trimise în vederea preselecţiei constituie dosarul de înscriere şi nu sunt returnabile, indiferent de rezultatul admiterii pentru etapa finală.

           - Cesionează dreptul exclusiv de utilizare a pieselor declarate admise/neadmise în concurs, cât şi înregistrările audio/video din timpul concursului, pentru folosirea acestora de către organizator în scopul difuzării/ distribuirii acestora pentru mediatizarea artiştilor  şi pentru promovarea  ediţiilor viitoare ale festivalului.

IV. PRESELECŢIA

           Înscrierile la preselecţie se pot face GRATUIT, până pe data de 12 septembrie 2015, trimiţând un plic A4, care să conţină toate materialele solicitate în regulament, către adresa Casei de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 60-62, etaj 3 cu specificatia scrisă clar pe plic „DOSAR PRESELECŢIE FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre – ediţia 2015” sau online pe adresa de e-mail festivalulcastanilor2014@gmail.com, specificând în titlul e-mail-ului “DOSAR ÎNSCRIERE FESTIVALUL CASTANILOR 2015”.
          Taxa de participare în concurs, în valoare de 30 de lei, se achită de către toţi concurenţii care au fost declaraţi admişi în urma preselecţiei, la faţa locului, în prima zi a festivalului.
          În cadrul concursului există 2 comisii de jurizare. Comisia de jurizare organizată pentru preselecţia concurenţilor în vederea selectării acestora pentru participarea la FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre – ediţia 2015”,  din care vor face parte profesori de muzică vocal-instrumentală şi reprezentanţi de seamă ai muzicii folk, urmată de comisia de jurizare din timpul concursului alcătuită, din compozitori, muzicieni consacraţi şi oameni de specialitate care susţin activităţile cultural-educative la nivel naţional.
Deciziile comisiilor de jurizare sunt definitive, irevocabile şi incontestabile.
          Concurenţilor admişi li se va comunica telefonic rezultatul preselecţiei, până la data de 30 septembrie 2015.
Prezenţa concurenţilor confirmaţi se va face în ziua de 9 octombrie 2015, la ora 10.00, la Casa de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti sau la ora 13.00, la Teatrul “Toma Caragiu” Ploieşti, pentru probele de sunet. Concurenţii vor prezenta în concurs cele două piese compoziţii proprii cu care au fost declaraţi admişi în urma preselecţiei.

Materialele necesare înscrierii în concurs :
-          Fişa de înscriere cu toate datele complete, conform modelului anexat, semnată de concurrent;
-          Curriculum Vitae;
-          Copie după cartea de identitate;
-          O declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că este autorul melodiilor cu care participă în concurs sau o declaraţie din care să reiasă că are acordul scris al textierilor sau compozitorilor cu care a colaborat la creaţia melodiei pentru utilizarea piesei/pieselor respective în concurs, exceptând cazul în care textele au fost preluate de la poeţi consacraţi ale căror drepturi de autor au ieşit de sub protecţia organismelor de gestiune colectivă şi actualmente aparţin patrimoniului naţional de creaţie.

-          minim două înregistrări audio ale creaţiilor propuse  în format Mp3 (44,100 Hz, 16 Bit, Stereo 320Kbp/s), reprezentative pentru concurent, fiind denumite, folosind cifre şi majuscule dupa modelul urmator :

-----------------------------------------------------------------------------
1. NUME PRENUME INTERPRET – TITLUL MELODIEI
2. NUME PRENUME INTERPRET – TITLUL MELODIEI
-----------------------------------------------------------------------------

(piesele pot fi trimise online odată cu dosarul de participare pe adresa de e-mail a festivalului sau prin poştă, pe CD, în formatele specificate în regulament)

Pentru o evaluare corectă şi pentru a respecta numărul de locuri limitat din finala concursului,  solicităm ca înregistrările să respecte prezenţa şi formula interpreţilor din concurs şi cel puţin una din înregistrări să fie live sau home made. Juriul de preselecţie va lua în considerare înregistrările realizate în studio în limita locurilor rămase disponibile.

(înregistrările trimise trebuie să fie interpretate cât mai natural, doar de către concurenţii implicaţi direct în concurs fără alte chitare sau voci suprapuse, suplimentar, interpretate de terţe persoane, procesate, mixate sau masterizate din dorinţa de a suna mai bine, scopul competiţiei fiind unul de descoperire a talentelor reale)

-          2 fotografii artistice clare cu concurentul.

V.OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI:

-          Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacol necesară desfăşurării concursului;

-          Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea acesteia;
-          Asigură cazarea şi masa pentru zilele de 16, respectiv 17 octombrie 2015, concurenţilor din afara Municipiului Ploieşti, exceptând cheltuielile de transport până la Ploieşti.

-          Asigură masa festivă organizată la finalul festivalului, după decernarea premiilor pentru toţi concurenţii;

-          Asigură în funcţie de rezultatele obţinute următoarele premii:


Premiul I - TROFEUL FESTIVALULUI ................în valoare de 2500 lei

Premiul de interpretare – grup/fromatie/band....în valoare de 2000 lei

Premiul de interpretare – solist ..........................în valoare de 1000 lei

Premiul de măiestrie instrumentală.....................în valoare de 1000 lei

Premiul de creaţie (muzică şi text)......................în valoare de 1000 lei

Premiul de popularitate.......................................în valoare de 1000 lei

VI. JURIUL ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A PREMIILOR

            În scopul diferenţierii cu obiectivitate a talentelor, un juriu, alcătuit din muzicieni consacraţi şi oameni de specialitate, va lua în considerare în primul rând interpretarea pieselor admise în concurs, punând accentul pe noutatea stilistică a exprimării  şi pe latura de originalitate creativă, atât muzicală, cât şi poetică, aspect ce va putea fi reţinut ca un avantaj suplimentar, deciziile juriului fiind definitive şi incontestabile.
           Toate premiile sunt impozabile, cu excepţia celor care eventual vor fi atribuite elevilor sau studenţilor.(în acest caz, este necesară o adeverinţă care să ateste acest lucru). În funcţie de situaţia concretă, juriul va putea să redistribuie premiile, în cadrul sumelor totale alocate. La solicitarea unor sponsori de a oferi premii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a comunica modificări cu privire la  numărul şi valoarea acestora.
           Premiile vor fi înmânate de către preşedintele juriului, sponsori, oficialităţi, în prezenţa organizatorilor, în cadrul festivităţii de premiere din cadrul spectacolului de Gală a Laureaţilor şi separat, urmate de recitaluri extraordinare, susţinute de invitaţi speciali si reprezentanţi de seamă ai muzicii folk. Neprezentarea în spectacolul de Gală a câştigătorilor atrage după sine anularea premiului şi acordarea lui următorului clasat.
           Toţi concurenţii înscrişi în concurs care nu au obţinut premii vor primi diplome de participare.

VI. OBLIGAŢIILE CONCURENŢILOR

-          Să respecte regulamentul festivalului;
-          Să se prezinte la concurs, dacă au trecut de preselecţie;
-          Să semneze formularul de înscriere şi toate documentele necesare care fac parte integrantă  din prezentul regulament;
-          Să fie de acord cu faptul că nerespectarea termenilor şi condiţiilor prevăzute în acest regulament sau orice altă abatere care poate cauza daune/interese organizatorului duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.
-          În cazul în care au trecut de presecţie, să prezinte la sosire, fişele de înscriere în original dacă le-au trimis scanate prin e-mail.

VII. MEDIATIZAREA EVENIMENTULUI
           
           “FESTIVALUL  CASTANILOR    – In memoriam Gabi Dobre”, Concurs National de Muzică Folk – ediţia a XVI- a,  va fi mediatizat prin campanii publicitare în  presa scrisă, presa online, spoturi şi clipuri publicitare difuzate în emisiuni Radio-TV.
            Mai multe detalii de la ediţiile anterioare ale Festivalului Castanilor puteti găsi accesând site-ul www.casadecultura.ro,  pagina oficială de Facebook a festivalului http://www.facebook.com/festivalulcastanilor sau telefonic, la următoarele numere de telefon :
  
Secretariat  -  0244/­578148 / 0730097668
Informaţii despre festival – 0726189933
Adresa de e-mail a festivalului : festivalulcastanilor2014@gmail.com
  
COORDONATOR PROIECT
Alin Nicodim 

ORGANIZATOR
Casa de Cultură “ I.L. Caragiale” Municipiul Ploieşti 

DIRECTOR,

Luminiţa Avram


FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE INDIVIDUALĂ
FESTIVALUL  CONCURS NAŢIONAL
“FESTIVALUL CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”
EDIŢIA a XVI–a, PLOIEŞTI, 9-10 octombrie 2015

- Fişa de înscriere trebuie completată în mod obligatoriu de către toţi concurenţii;
- Se va anexa textul (în format *.doc - document word ) care a stat la baza cântecului interpretat în primă  
   audiţie (dacă este cazul);
- Fişa de înscriere trebuie completată cu informaţii reale pentru a stabili cu exactitate statutul concurenţilor;
- Fişa de înscriere se anexează la dosarul de participare al fiecărui concurent;

festivalulcastanilor2014@gmail.com
 
- Fişa de înscriere se completează cu scris de mână, citeţ, de preferat cu pix de culoare abastră, se   
  semnează şi se trimite scanată la o rezoluţie cât mai bună pe adresa de e-mail a festivalului  

NUMELE ŞI PRENUMELE CONCURENTULUI :

______________________________________________________________

DATA NAŞTERII: _____________________

DOMICILIUL STABIL : ____________________________________

 ___________________________________________________________

_________________________________________________________

TELEFON:___________________E-MAIL :________________________

INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ : __________________________

_______________________________________________________________

PALMARES: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________

REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 1):
            DENUMIRE :___________________________________________

            COMPOZITOR/COMPOZITORI : ___________________________

              ______________________________________________________

            TEXTIER/TEXTIERI:__________________________________

            __________________________________________________
           
             DURATA : _________


REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 2):
            DENUMIRE :____________________________________

            COMPOZITOR/COMPOZITORI : ____________________________

              ________________________________________________________

            TEXTIER/TEXTIERI:_______________________________________

            ___________________________________________
           
             DURATA: _________


PERSOANA DE CONTACT :
                             
                             NUME : ______________________

                             TELEFON :   __________________Declar pe proprie răspundere că datele pe care le-am completat în aceasta fisa de încriere sunt cele reale şi sunt de acord cu toţi termenii şi cu toate condiţiile prevazute în regulamentul             “ FESTIVALULUI CASTANILOR – In memoriam GABI DOBRE”Ediţia a XVI- a, 2015 şi impuse de catre ORGANIZATOR (Casa de Cultură “I.L. Caragiale Municipiul Ploieşti),  privind participarea (Nume/Prenume Concurent):____________________________________________
în calitatea de concurent  în cadrul acestui Festival.
DATA                                                    SEMNĂTURA REPREZENTANTULUI LEGAL
                                                            (în cazul concurenţilor care nu au implinit 18 ani )

__________________  
                                                                                               _____________________


FIŞĂ  DE  INSCRIERE IN CONCURS
GRUP/FORMATIE/BAND
FESTIVALUL  CONCURS NAŢIONAL
“FESTIVALUL CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”
EDIŢIA a XVI–a, PLOIEŞTI, 9-10 octombrie 2015

- Fişa de înscriere trebuie completată în mod obligatoriu de către toţi concurenţii;
- Se va anexa textul (în format *.doc - document word ) care a stat la baza cântecului interpretat în primă 
   audiţie (dacă este cazul);
- Fişa de înscriere trebuie completată cu informaţii reale pentru a stabili cu exactitate statutul concurenţilor;
- Fişa de înscriere se anexează la dosarul de participare al fiecărui concurent;

festivalulcastanilor2014@gmail.com
 
- Fişa de înscriere se completează cu scris de mână, citeţ, de preferat cu pix de culoare abastră, se   
  semnează şi se trimite scanată la o rezoluţie cât mai bună pe adresa de e-mail a festivalului 

DENUMIREA GRUPULUI/FORMATIEI/:

_____________________________________________________________

LIDERUL GRUPULUI/FORMATIEI/:

______________________________________________________________

DATA INFIINTARII : _________________________

LOCALITATEA DE PROVENIENTA : ____________________________

MEMBRII DIN COMPONENTA GRUPULUI/FORMATIEI/:
(completati numele/prenumele tuturor membrilor din grup/formatie/ si rolul lor)

1._______________________________________ROL: _______________

2.______________________________________ROL: _________________

3._________________________________________ROL: __________

4._________________________________________ROL: _____________

5._________________________________________ROL: ___________

6._________________________________________ROL: ____________

7._________________________________________ROL: ______________

8._________________________________________ROL: ______________


DATE DE CONTACT


TELEFON : ___________________E-MAIL:___________________

INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ : _________________________

__________________________________________________________
PALMARES: _________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 1):
            DENUMIRE :___________________________________________

            COMPOZITOR/COMPOZITORI : __________________________

              ____________________________________________________

            TEXTIER/TEXTIERI:____________________________________

            _____________________________________________________
           
             DURATA : _________


REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 2):
            DENUMIRE :______________________

            COMPOZITOR/COMPOZITORI : _________________________

              _____________________________________________________

            TEXTIER/TEXTIERI:_______________________________________

            ____________________________________________________
           
             DURATA: _________PERSOANA DE CONTACT/ REPREZENTANT:
                            
                             NUME : ____________________

                             TELEFON :   ________________


Declaram pe proprie răspundere că datele pe care le-am completat în aceasta fisa de înscriere sunt cele reale şi sunt de acord cu toţi termenii şi cu toate condiţiile prevazute în regulamentul             “ FESTIVALULUI CASTANILOR – In memoriam GABI DOBRE”Ediţia a XVI- a, 2015 şi impuse de catre ORGANIZATOR (Casa de Cultură “I.L. Caragiale Municipiul Ploieşti),  privind participarea (Nume/Prenume Concurent):____________________________________________
în calitatea de concurent  în cadrul acestui Festival.
DATA                                        SEMNĂTURA LIDERULUI GRUPULUI/FORMATIEI
                                                SAU A REPREZENTANTULUI LEGAL AL ACESTUIA                                                                          
                                                        (în cazul concurenţilor care nu au implinit 18 ani ) 


__________________                                                                 ________________

                         
                        SEMNĂTURA CELORLALTI MEMBRII AI GRUPULUI /FORMATIEI
                                               SAU A REPREZENTANTILOR  LEGALI AI ACESTORA                                                                          
                                                             (în cazul concurenţilor care nu au implinit 18 ani ) 

1._________________________________

2.______________________________

3.________________________________

4.______________________________

5.__________________________________

6._________________________________

7.______________________________

                                                            8.____________________________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu