Pagini

Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
ianuarie 2019 , februarie 2019 , martie 2019 , aprilie 2019 , mai , iunie 2019 , iulie , august , septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie

FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:
Alba , Arad , Argeș , Bacău , Bihor , Bistrița-Năsăud , Botoşani , Brăila , Brașov 2019 , București 2019 , Buzău , Călărași , Caraș-Severin , Cluj , Constanța , Covasna , Dâmbovița , Dolj 2019 , Galați , Gorj , Giurgiu , Harghita , Hunedoara , Ialomiţa , Iași 2019 , Ilfov , Maramureș , Mehedinți , Mureş , Neamț , Olt , Prahova 2019 , Satu Mare , Sălaj , Sibiu 2019 , Suceava 2019 , Teleorman , Timiș , Tulcea , Vaslui , Vâlcea , Vrancea

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
ianuarie 2019 , februarie 2019 , martie 2019 , aprilie , mai 2019 , iunie , iulie , august , septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie

vineri, 1 iulie 2016

Regulament - Festivalul "PE PLAIUL TOJANULUI" , 31 iulie 2016 , Paltin(Vrancea)

C O N S I L I U L    J U D E Ţ E A N    V R A N C E A

C e n t r u l    C u l t u r a l   V r a n c e a
Bd. Gării nr.8, Focşani – Vrancea, 620083; Tel-fax: 0237-210213;
e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com
  
FESTIVALULUI-CONCURS INTERJUDEŢEAN
AL
ANSAMBLURILOR FOLCLORICE TRADIŢIONALE

PE PLAIUL TOJANULUI
31 iulie 2016
PALTIN
EDIŢIA A XLIV-A
VRANCEAConsiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin şi Obştea Paltin organizează în data de 31 iulie 2016,  ora 11.00, Festivalul-Concurs al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe Plaiul Tojanului
Manifestare cu caracter interjudeţean, festivalul îşi propune ca principal obiectiv, cunoaşterea, promovarea şi valorificarea tezaurului etnofolcloric autentic vrâncean şi introducerea  acestuia în circuitul naţional al creaţiilor artistice ale genului.
La acest festival-concurs sunt invitate să participe, în afara ansamblurilor vrâncene, ansambluri folclorice din zonele şi subzonele dumneavoastră etnofoclorice.Participanţii trebuie să reprezinte specificul etnofolclorice al zonelor, localităţilor, din care provin la o cotă cât mai înaltă din punct de vedere al originalităţii şi formei artistice a repertoriului prezentat.
Ansamblul ca formă de organizare artistică, trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele :
              - Interpreţi vocali şi instrumentişti (instrumente tradiţionale);
              - Dansuri populare;
              - Grupuri instrumentale, tarafuri;
              - Grupuri vocale;
              - Obiceiuri tradiţionale,
 iar repertoriul prezentat trebuie să cuprindă creaţii autentice, obiceiuri, cântece şi dansuri din zonele etnofolclorice reprezentate.
Acompaniamentul va fi asigurat de taraful tradiţional al fiecărui ansamblu folcloric prezent în concurs.
Timpul maxim al evoluţiei artistice pentru fiecare ansamblu este de maxim 25 minute, depăşirea timpului fiind eliminatorie.
Înscrierea în concurs se face completând fişa de participare anexată la prezentul regulament care va fi trimisă la Centrul Cultural Vrancea, Bd. Gării, nr.8, Focşani sau prin e-mail până la data de  25 iulie 2016.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237/210213.
Juriul festivalului va fi alcătuit din personalităţi ale vieţii culturale  naţionale.
 Preşedinte-Valentin Marin, manager la Radio România Antena Satelor;   
 Membru-Ileana Vieru, realizator de emisiuni la Radio România;
      Membru-Violeta Ianculescu, realizator de evenimente culturale la Radio România;
Se vor  acorda următoarele  premii conform secţiunilor enunţate mai jos:
SECŢIUNEA 10-18 ANI                          SECŢIUNEA PESTE 18 ANI
Premiul I     1000 lei                                   Premiul I     2000 lei
Premiul II      800 lei                                     Premiul II  1500 lei
Premiul III    700 lei                                     Premiul III 1000 lei
Menţiune      400 lei                                     Menţiune     500 lei
Premiile vor fi atribuite în funcţie de numărul şi valoarea artistică a criteriilor indeplinite şi punctate, pentru fiecare ansamblu inscris în concurs.
Transportul ansamblurilor participante va fi asigurat de către instituţiile sau comunităţiile reprezentate.
Ansamblurile înscrise în concurs vor suporta cheltulile proprii de transport, Primăria Paltin oferindu-le pachete de hrană în ziua participării la festival.
  

    MANAGER,                                             Şef de secţie,
 
                                                               
 Prof. dr. Liviu Nedelcu                                  Consultant artistic,
                                                                                      Eugen Dănuţ Stoianof     


FIŞĂ DE PARTICIPARE

FESTIVALUL - CONCURS INTERJUDEŢEAN AL ANSAMBLURILOR FOLCLORICE
PE PLAIUL TOJANULUI
PALTIN
VRANCEA ,ediţia a XLIX-a, 31 iulie 2016
  
DENUMIREA ANSAMBLULUI______________________________________________
LOCALITATEA ___________________________________________________________

* COMPONENTELE ANSAMBLULUI CONFORM REGULAMENTULUI :
- Solişti vocali şi (sau) instrumentişti (instrumente tradiţionale)
- Dansuri populare  
- Grupuri vocale
- Grupuri instrumentale
- Obicei tradiţional
SECŢIUNEA LA CARE PARTICIPĂ_________________________________________
NR.TOTAL MEMBRI______________________________________________________
INSTRUCTOR_____________________________________________________________
PROGRAMUL PREZENTAT________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
PREMII OBŢINUTE(participări)_____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ______________________________________
TELEFON, E-MAIL_________________________
                                                                                                                                       
INTOCMIT_________________________

Obligatoriu- copie după C.I. a reprezentantului legal al ansamblului participant 
* a se bifa componentele care intra in concurs

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu