Festivaluri concurs muzica 2020


joi, 16 martie 2017

Regulament - Festivalul "TELEORMAN POP FEST" , 17-18 mai 2017 , Alexandria

Consiliul Judetean Teleorman
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman
·         Str. Ion Creangă nr.52-54, Alexandria, jud.Teleorman, telefon 0347804482, cjcpctteleorman@yahoo.com

 
FESTIVALUL NAŢIONAL DE MUZICĂ UŞOARĂ

“TELEORMAN  POP  FeST’’
Ediţia a  48  a
17-18 mai 2017
Alexandria


Organizatori:

*Consiliul Judeţean Teleorman prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Teleorman,
* Primăria Municipiului Alexandria

Perioada şi locul desfăşurării  17-18 mai 2017

Casa de Cultură Alexandria

Scopul festivalului
Festivalul-concurs urmăreşte promovarea muzicii uşoare româneşti de calitate, afirmarea şi lansarea tinerelor voci.

Condiţii de participare la concurs

Concursul este  deschis  tinerilor interpreţi, cu vârsta cuprinsă între 15-30 ani. Nu pot să participe câştigătorii  trofeului  festivalului  din ediţiile precedente.

Înscrierea la concurs şi preselectia
În vederea înscrierii la concurs şi a preselecţiei, toţi candidaţii vor trimite până la data de 6 aprilie 2017, pe email : cjcpctteleorman@yahoo.com, următoarele:
-          fişa de înscriere completată cu datele solicitate,
-          copie după cartea de identitate,
-          o fotografie,
 -   pozitivul celor două piese(mp3) ce vor fi prezentate în concurs(dintre care obligatoriu una în limba română). Înregistrările pieselor pot fi făcute şi pe telefon.
Preselecţia: Va avea loc în  7 aprilie 2017. Neparticiparea la preselecţie va atrage după sine neparticiparea la concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0347804482 sau 0751178335 (Iuliana Cârnaru)

Desfăşurarea  concursului
În urma preselecţiei,  juriul va hotărî numărul participanţilor în finală.Ordinea intrării în concurs se va decide prin tragere la sorţi. Concursul se va desfăşura la Casa de Cultura Alexandria, în ziua de 17 mai 2017,  începînd cu orele 19.00, sub forma unui spectacol cu public .
  Gala laureaţilor şi festivitatea de decernare a premiilor vor avea loc în ziua de 18 mai 2017. Atât în prima seară cât şi în gală vor avea loc recitaluri ale unor solişti şi trupe de renume.
Acompaniamentul concurenţilor va fi realizat  live de către o orchestră formată din profesionişti ai genului. Se consideră criterii de apreciere: calităţile vocal-interpretative, prezenţa scenică, valoarea şi dificultatea pieselor muzicale prezentate.
Obligaţiile participanţilor
-          să respecte prevederile prezentului regulament;
-          să trimită piesele înregistrate pentru preselecţie până la data de 6 aprilie 2017.
-          să semneze contracte de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de  către organizatori
-          să-şi susţină cheltuielile de transport.
 Nerespectarea acestor obligaţii conduce la eliminarea din concurs, fără drept de apel.Laureaţii care nu sunt prezenţi la gala de decernare a premiilor  vor fi descalificaţi.

Obligaţiile organizatorilor
Organizatorii asigura:
-          buna desfăşurare a preselecţiei candidaţilor;
-          spaţiile pentru repetiţii şi sala de spectacol;
-          paza şi protecţia pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetiţiilor;
-          masa şi cazarea concurentilor;
-          premiile pentru laureaţi, diplome şi plachete, trofeul festivalului;
-          scenă, amplificare şi luminile pentru spectacolul de gală;
-          recitalurile de după concurs şi gală.
-          toate celelate cheltuieli legate de organizarea şi desfăşurarea festivalului.

Juriul
           Va fi format din personalităţi marcante ale muzicii uşoare  româneşti, redactori radio şi tv, personalităţi culturale.
           Deciziile juriului sunt inatacabile.
           Concurentul va primi media notelor membrilor juriului. Daca va fi cazul, membrul juriului care recunoaşte în lista de concurs  participanţi de a căror formare artistică se ocupă, se va abţine de la notare . Juriul concursului are latitudinea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui.

Premii
Laureaţii concursului vor primi premii, în sumă brută, după cum urmează:

         - TROFEUL  ’’Teleorman Pop Fest”             - 4.000  lei
         - Premiul  I                                                      - 2.500  lei
         - Premiul  II                                                     - 2.000  lei
         - Premii  III                                                      -1.500   lei
         - Premiul de popularitate                                 -1.000   lei
         - Premiul CJCPCT Teleorman                        -   600   lei

Laureatii vor mai primi diplome si plachete
Concurentii care nu vor fi premiati vor primi diplome de participare.
Cuantumul sau numărul premiilor acordate de către organizatori poate fi mărit prin contributia unor sponsori.


Manager,

Ec.Popa Elena


Festivalul – concurs naţional de muzicã uşoară
„TELEORMAN  POP FEST ’’
ediţia a 48 a,   Alexandria, 2017

Numele___________________________


Prenumele__________________________________________________

Data naşterii________________B.I/C.Iseria/nr.____________CNP___________

Adresa________________________________________________________

Profesia şi locul de muncã ________________________________________

Telefon_______________________________________________________


Repertoriul pentru concurs________________________________________

                                                         Premiile obţinute_______________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________

Semnãtura___________________


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu