Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

joi, 12 aprilie 2018

Regulament - Festivalul "CETATEA COPIILOR" , 1-3 iunie 2018 , Brașov

Festivalul Naţional de Muzică pentru Copii


CETATEA COPIILOR
 Ediţia I

1 -3 iunie 2018
Brașov

Cetatea Brașovului


1. Organizatori 
Asociația Culturală Kids Music Production                                                               
Societatea Junilor Brașovecheni                                                                                            
Consiliul Județean Brașov

2. Parteneri                  
Primăria Municipiului Brașov
Acoustic World

3. Parteneri media
Antena 1 Brasov
Mix TV
Radio Brasov

4. Data
01 – 03 iunie 2018, Dealul Cetății Brașovului.

5. Obiective
·                     Descoperirea, lansarea şi promovarea tinerelor talente interpretative precum şi stimularea valorilor din domeniul muzicii uşoare;
·                     Atragerea celor mai valoroase voci din țară la evenimentul nostru, care își propune să devina unul din cele mai importante și de tradiție festivaluri de muzică pentru copii din țară;
·                     Stimularea schimburilor culturale şi susţinerea turismului cultural.

6. Structura
Secțiunea muzică ușoară:
Concursul este structurat pe următoarele categorii de vârstă:
·                          6 – 7 ani;
·                          8 – 9 ani;
·                      10 - 11 ani;
·                      12 – 13 ani;
·                      14 – 15 ani.
·                      16 – 18 ani
Secțiunea muzică populară:
·                          6 – 9 ani;
·                      10 - 14 ani;
·                      15 – 18 ani;
·                      18 – 25 ani.
7. Înscrierea
În vederea înscrierii, toţi candidaţii vor trimite până la data de  20 mai 2018, prin email: cetateacopiilorbv@gmail.com următoarele:
·      fişa de concurs completată cu toate datele solicitate de organizatori;
·      copie a certificatului de naştere / copia după cartea de identitate;
·      negativul piesei prezentate în concurs în format .mp3;
·      o fotografie tip paşaport pe suport digital;
·      taxa de participare în valoare de 50 de lei se achită în contul Asociației Kids Music Production deschis la Banca Transilvania, pe chitanță trebuie mentionat numele concurentului, categoria de vârstă și secțiunea la care acesta participă.
    Grupele de vârsta vor fi închise în momentul în care se completează numarul de 15 concurenți al categoriei respective, aceasta se face pe principiul „primul venit, primul servit”, de aceea cei interesați sunt rugați să trimită din timp materialele, pentru a își rezerva un loc în concurs.

8. Desfăşurarea concursului
Concurenţii vor interpreta în concurs o singură piesă, la alegerea profesorului/îndrumătorului.
Intrarea în concurs va fi în ordine alfabetică şi va fi afişată pe pagina de facebook a festivalului si a organizatorilor,   cât și pe Ghidul Festivalurilor.

9. Obligaţiile participanţilor 
- să respecte prevederile prezentului regulament;
- să trimită în timp util actele necesare înscrierii, precum și negativul în format mp3 pe email;
- sa achite taxa de participare;
- să păstreze curăţenia;
- să păstreze liniştea pe toată durata concursului;
- cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenţi sau de instituţia pe care aceştia o reprezintă.

10. Obligaţiile organizatorilor
Organizatorii asigură:
- repetiţii pentru acomodarea cu sonorizarea evenimentului;
- toate condiţiile pentru buna desfăşurare a concursului (sunet, premii, juriu, spectacol, recital etc.);
- paza şi protecţia pe toată durata concursului;
- servicii hoteliere juriului şi invitaţilor în recital, după caz.

11. Premii
Organizatorii oferă tuturor concurenţilor diplome de participare.
Se va acorda câte un trofeu de grupa, un loc 1, 2 , 3 și câte 3 mențiuni pentru fiecare grupă de vârstă..  Premiile constau în  cupe și diplome .
Trofeul Festivalului va fi acordat concurentului cu media cea mai mare obținută in concurs.
În caz de egalitate între mai mulți concurenți, va conta nota președintelui juriului, iar în cazul în care nota președintelui juriului este aceeași se va acorda premiul ex-eqvo.
La solicitarea unor sponsori de a oferi premii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a efectua modificări privind numărul acestora.
Câştigătorul Trofeului va susţine un microrecital la ediţia imediat următoare a Concursului; în acest caz, va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport.

12. Programul festivalului 
Prima zi, ziua de 01 iunie este ziua deschiderii oficiale a festivalului, seara de la ora 18,00, cand va avea loc un spectacol dedicat centenarului, susținut de artiștii invitati de organizatori.
A doua zi, pe 02 iunie, este ziua concursului. Va începe cu secțiunea de muzică populară, apoi continuând cu secțiunea de muzică ușoară
A treia zi, ziua de 03 iunie, începând cu ora 12,00 va avea loc Gala Laureaţilor şi recitalurile invitaţilor.
După finalizarea înscrierilor, va fi afişat programul detaliat pe ore.
Cei care nu pot ajunge la deschidere, pot veni direct la concurs în ziua a doua.

13. Juriul 
Juriul este alcătuit din personalităţi marcante ale domeniului muzical românesc.
Notarea în concurs se va face cu respectarea strictă a criteriilor de jurizare: calităţi vocale, intonaţie, interpretare, ţinută scenică, expresivitate, personalitate artistică, dificultatea pieselor şi alegerea repertoriului adecvat vârstei concurentului.
Deciziile juriului sunt definitive şi irevocabile, juriul având latitudinea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui.


Detalii si informații la numarul de telefon:  0745029900


Festivalul Național de Muzică pentru Copii

CETATEA COPIILOR” , 01 – 03  iunie 2018 , Cetatea Brașovului

  Ediția I
                                              Brașov, 01 – 02  iunie 2018
FIŞA DE ÎNSCRIERE


*NUME:...............................................................................
*PRENUME:.......................................................................
*DATA NAŞTERII:..............................................................
*VÂRSTA:...........................................................................
*INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ :........................
*PROFESOR Coordonator:................................................
*TEL Prof:...........................................................................
*Piesa :..............................................................................
   *Compozitor:...................................................................
   *Textier:...........................................................................

PARTICIPĂRI LA CONCURSURI / FESTIVALURI / EMISIUNI TV:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*ADRESA:..................................................................................................................................................
*TELEFON:..................................................... *E_MAIL:...........................................................................

Am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului pe care-l vom respecta întocmai.
   Notă: Toate poziţiile notate cu (*) sunt obligatorii.

Se certifică  exactitatea datelor: 
                  

 Data..........................................                      Profesor, .............................................        

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu