Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

miercuri, 23 mai 2018

Regulament - Festivalul "Bucuresti Kids Music" , 30 iunie 2018 , București

Capitolul I. – Dispozitii generale  


Art. 1. Festivalul National de muzica pop "Bucuresti Kids Music" este o manifestare anuala produsa de Asoc. Culturala Belle Arti in parteneriat cu VP Art Music Show.

Art. 2. Scopul acestei manifestari cu caracter competitiv il constituie descoperirea si promovarea copiilor din gradinite, clasele primare si gimnaziu, talentati in interpretarea muzicii pop, specifice varstei lor, dezvoltarea spiritului de competitie si corectitudine intre copii de varste apropiate, dragostea pentru arta, si nu in ultimul rand crearea unor puntii de prietenie intre concurenti. De asemenea, este o forma de educatie cu ajutorul muzicii, de dezvoltare a imaginatiei, a simtului estetic si a bunului gust, de cunoastere si respectare a valorilor acestui gen.Capitolul II. – Conditii de participare 

Art. 3. La festival pot participa copii talentati in interpretarea muzicii pop, pregatiti sa participe la acest gen de competitie.
Art. 4. Concursul de intepretare va fi structurat pe urmatoarele sectiuni/ categorii si grupe de varsta :

         SECTIUNEA INTERPRETARE POP ROMANESC                                                                   Categoria  Pitic
* 5 - 6 ani/ 7 - 8 ani
 Categoria Junior
* 9 – 10 ani/ 11 - 12 anI
 Categoria Adolescent
* 13 - 15 ani/ 16 - 18+ ani 
 SECTIUNEA INTERPRETARE POP INTERNATIONAL                                                         Categoria  Pitic
 * 7 - 8 ani
 Categoria Junior
 * 9 – 10 ani/ 11 - 12 anI
 Categoria Adolescent
 * 13 - 15 ani/ 16 - 18+ ani
   SECTIUNEA "MULTUMIM, MAESTRE"
                                                                        

Art. 5. La sectiunea "Multumim, Maestre" se vor interpreta piese din repertoriul artistilor romani sau straini (solisti/ compozitori sau textieri) plecati la stele.
                                                                              ATENTIE !!! 
La sectiunea "Multumim, Maestre" piesele se pot repeta !!! 
Art. 6. In concurs vor fi prezentate melodii pop din repertoriul romanesc si international, live cu suport negativ orchestral, pe suport digital. Negativul orchestral poate contine voci de sustinere ( grup vocal ) cu conditia ca acestea sa nu includa dublaje la linia vocala principala.
Art. 7. Toti concurentii si ceilalti detinatori de drepturi vor trebui sa autorizeze folosirea, reproducerea, tiparirea, si publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor si biografiilor lor în contextul promovării, difuzarii. Aceasta implica si folosirea fotografiilor şi a oricaror alte materiale audio si video facute la repetitii si în culise, pt. Cd-ul evenimentului, site-ul oficial al festivalului sau a oricărui alt produs de Asociatia Culturala Belle Arti.

Capitolul III. – Inscrieri directe in concurs

Art. 8. Inscrierile se fac pe baza urmatoarelor materiale :

* Fisa de inscriere 
* Copie certificat de nastere
* 2 foto prim plan ( jpg )
* 1 piesa de muzica pop romanesca sau internationala (negativ) in format mp3
* Copia chitantei taxei de concurs/jurizare in valoare de 160 lei/ sectiune.  Taxele se depun in contul :

                                                              RO71BTRLRONCRT0272493301
  (Titular Gherghina Nicoleta)
        Banca Transilvania  

Art. 9. Materialele vor fi trimise in perioada 22 Mai - 18 Iunie 2018 pe adresele de e-mail:
                   
bucuresti.kidsmusic@gmail.com   sau  asoc.bellearti@gmail.com

Dupa data de 18 Iunie 2018 nu se mai primesc materiale. 
Materialele trimise ptr. inscriere, precum si taxa de inscriere in concursul sunt nereturnabile.

                    IMPORTANT !!!
 Se va mentiona pe copia chitantei, cu pixul, numele concurentului.
 Materialele trimise ptr. inscriere, precum si taxa de inscriere/ jurizare sunt nereturnabile.
Art. 10. In concurs concurentii vor interpreta piesa trimisa, pe negativ orchestral, pe suport digital. Negativul orchestral poate contine voci de sustinere ( grup vocal ) cu conditia ca acestea sa nu includa dublaje la linia vocala principala. 
Art. 11. Festivalul National "Bucuresti Kids Music" editia a VI a, se va desfasura Sambata 30 iunie 2018. Programul festivalului va fi afisat in timp util pe site-ul oficial al evenimentului. 


Capitolul IV. - Juriul

Art. 12.  Juriul este compus din personalitati de marca ale muzicii usoare romanesti, membri ai Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor, redactori radio, Tv, directori case de discuri, personalitati culturale locale. Activitatea juriului va fi coordonata de un Presedinte desemnat de organizatori. Participarea in Juriu este remunerata prin conventii civile, cuantumul fiind stabilit in functie de etapa si bugetul fiecarei editii.

Capitolul V. - Jurizarea  

Art. 13. Criteriile de jurizare vor avea in vedere calitatile vocale, tehnica vocala, tehnica interpretativa, prezenta scenica, perspective de a avea o cariera in domeniu. Deciziile juriului sunt inapelabile.
Art. 14. Juriul va acorda note de la 7 la 10 cu subdiviziuni 25/ 50/ 75.
Art. 15. Notarea concurentilor se va face de catre fiecare membru al juriului pe un formular special. Membrii juriului vor semna atat propriile formulare, cat si procesul verbal intocmit dupa determinarea exacta a castigatorilor. Castigatorul va fi desemnat concurentul care obtine cele mai multe puncte  in urma  cumulării  punctajelor acordate de juriu.


Capitolul VI. – Premii  

Art. 16. Se vor acorda  Marele Trofeu al Festivalului, Trofeul Pitic, Trofeul Junior si Trofeul Adolescent 
Art. 17. Se va acorda la fiecare grupa de varsta Trofeul grupei.
Art. 18. Se va acorda Trofeul Asociatiei Culturale Belle Arti.
Art. 19. Se va acorda Marele Trofeu "Multumesc, Maestre" 
Art. 20. Se vor acorda Trofeele Presedintelui Juriului si al Directorului Festivalului.
Art. 21. Se vor acorda la fiecare grupa de varsta  Locurile I. II. III. si Mentiuni        Se vor acorda si premii speciale in funcţie de opţiunile presei, posturilor de televiziune si radio sau organizaţiilor de profil, susţinute de sponsori.
Art. 22. Toti concurentii vor fi premiati.

Capitolul VII. - Obligatiile participantilor 

* Sa respecte clauzele regulamentului festivalului. 
* Sa semneze declaratiile de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de organizator
* Pe durata participarii in festival concurentilor/ parintilor/ profesorilor le este interzis sa contacteze membrii juriului.
* Nesemnarea de către concurenti/ compozitori/ profesori/ reprezentanti legali şi a titularilor de drepturi asupra melodiei participante, constituie motiv de descalificare a concurentului si duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.
* Orice abatere de la oricare dintre aceste obligatii duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.

Capitolul VIII. - Obligatiile organizatorilor  

* Organizeaza, pune la dispozitie sala de spectacole, sonorizare.
* Asigura paza si protectia pe toata durata festivalului, inclusiv in timpul repetitiilor prin interzicerea accesului presei si a fotoreprterilor in culisele scenei, cu exceptia televiziunii care va asigura transmisia in direct a evenimentului.
* Asigura corectitudinea centralizarii voturilor pentru clasamentele finale.
* Asigura fondurile necesare premiilor acordate.
* Organizatorii isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului regulament, informând participanţii în timp util.

Capitolul IX. - Dispozitii finale 

* Organizarea festivalului/ concurs se realizeaza sub directa supraveghere si indrumare a organizatorilor in baza conventiilor stabilite, unde sunt precizate aporturile fiecaruia.
* Resursele financiare si materiale necesare festivalului/ concurs provin din: 
  - Contributii directe ale institutiilor partenere
  - Sponsorizari pe baza de contracte, constand in sume virate in contul festivalului/ concurs sau diverse obiecte si servicii ( vouchere ) preluate pe baza de proces verbal de predare – primire.
  - Taxele de participare in concurs ale concurentilor.
* Organizarea preselectiei precum si acoperirea cheltuielilor acesteia se fac in colaborare cu principalii organizatori si autoritatile locale.
* Fiecare editie a festivalului/ concurs se bazeaza pe elaborarea unui proiect de venituri si cheltuieli realizat pana cel tarziu la sfarsitul unui an calendaristic aplicabil incepand cu primul trimestru al anului urmator.

 Informatii suplimentare, zilnic 12.00 – 18.00 la secretariatul Festivalului 
                        Tel. 0722.627.339


FESTIVALUL NATIONAL “BUCURESTI KIDS MUSIC” EDITIA VI

30 IUNIE 2018

FISA INSCRIERE SECTIUNEA POP ROMANESC

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________ Adresa completă _______________________
______________________________________________________________________
Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________
Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
              Titlul piesei interpretata in concurs :


FESTIVALUL NATIONAL “BUCURESTI KIDS MUSIC” EDITIA VI.

30 IUNIE 2018

  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Festivalul

National ’’Bucuresti Kids Music’’ Editia VI.Data,                                                                                            Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.

FESTIVALUL NATIONAL “BUCURESTI KIDS MUSIC” EDITIA VI

30 IUNIE 2018

FISA INSCRIERE SECTIUNEA POP INTERNATIONAL

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________ Adresa completă _______________________
______________________________________________________________________
Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________
Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
              Titlul piesei interpretata in concurs :


FESTIVALUL NATIONAL “BUCURESTI KIDS MUSIC” EDITIA VI.

30 IUNIE 2018

  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Festivalul

National ’’Bucuresti Kids Music’’ Editia VI.Data,                                                                                            Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.

FESTIVALUL NATIONAL “BUCURESTI KIDS MUSIC” EDITIA VI.

30 IUNIE 2018

FISA INSCRIERE SECTIUNEA MULTUMIM, MAESTRE

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________ Adresa completă _______________________
______________________________________________________________________
Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________
Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
              Titlul piesei interpretata in concurs/ Numele artistului decedat :


FESTIVALUL NATIONAL “BUCURESTI KIDS MUSIC” EDITIA VI.

30 IUNIE 2018

  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Festivalul

National ’’Bucuresti Kids Music’’ Editia VI.Data,                                                                                            Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu