Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

miercuri, 16 mai 2018

Regulament - Festivalul "Comoara Vrancei" , 24 iunie 2018 , Năruja - Vrancea

Festival- concurs interjudeţean de muzică populară


Comoara Vrancei

Ediţia a XXXVI-a

24 iunie 2018

 Năruja - VranceaConsiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primăria Năruja, Consiliul Local Năruja şi Obştea Năruja organizează în data de 24 iunie 2018, festivalul - concurs interjudeţean de muzică populară Comoara Vrancei.
Festivalul îşi propune stimularea interesului artiştilor amatori pentru păstrarea şi punerea în valoare a creaţiilor muzicale  populare autentice, a portului popular  tradiţional, precum şi descoperirea şi promovarea tinerelor talente.
Concursul se va desfăşura după cum urmează:
24 iunie 2018, ora 11.00, în Amfiteatrul din localitatea Năruja  vor avea loc: festivalul-concurs şi festivitatea de premiere, urmate de spectacolul susţinut de Ansamblul Folcloric  Ţara Vrancei.
Condiţii de participare:
În concurs sunt invitaţi să participe din fiecare comună/oraş ale Vrancei şi din alte judeţe ale României, 1-3 reprezentanţi, conform secţiunilor concursului (solişti vocali, solişti instrumentişti, grupuri vocale, grupuri instrumentale).
Evoluţia artistică a participanţilor va consta în:
-  interpretarea obligatorie a două cântece, o doină sau o baladă;
- un cântec de joc (cu acompaniament), ambele reprezentând creaţia populară a zonei etnofolclorice din care provine;
Înscrierile la concurs se fac:
- prin corespondenţă la adresa: Centrul Cultural Vrancea, bd. Gării nr.8, Focşani, Vrancea;
-  prin tel/fax la numărul 0237.210213;
-  prin e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com;
Fişele de înscriere, anexate prezentului Regulament, completate de către participanţi (avizate de instituţia culturală pe care o reprezintă, dacă este cazul) însoţite obligatoriu de partiturile cântecelor prezentate, vor trimise până la data de 15 iunie 2018.
Concurenţii ai căror Fişe de participare şi partituri nu au fost primite la Centrul Cultural Vrancea până la data mai sus menţionată, nu vor fi înscrişi în concurs.
Evoluţia artistică a fiecărui concurent va fi apreciată şi notată, cu note de la 1 la 10, de către membrii juriului format din:
Preşedinte - Valentin Marin, manager la Radio România Antena Satelor,
Membru - Ileana Vieru, redactor muzical la Societatea Română de Radiodifuziune,
Membru - Prof. dr. Maricel Ghinea, dirijor al orchestrei Ansamblului Folcloric Ţara Vrancei.

Secţiunea  12-16 ani

Solişti instrumentişti                                                   Solişti vocali          

Premiul I      250 lei                                                     Premiul I    250 lei
Premiul II    150 lei                                                      Premiul II   150 lei
Premiul III   100 lei                                                      Premiul III  100 lei
Menţiune       50 lei                                                      Menţiune       50 lei

Secţiunea peste 17 ani

Solişti instrumentişti                                                 Solişti vocali         

Premiul I      350 lei                                                   Premiul I    350 lei
Premiul II    250 lei                                                   Premiul II   250 lei
Premiul III   200 lei                                                  Premiul III  200 lei


Secţiunea 12-80 ani

Grupuri vocale                                                      Grupuri instrumentale

Premiul I       600 lei                                                 Premiul I    600 lei
Premiul II     500 lei                                                 Premiul II   500 lei
Premiul III    400 lei                                                 Premiul III  400 lei


Juriul concursului va aprecia autenticitatea şi valoarea cântecelor prezentate în concurs, virtuozitatea, valoarea interpretării acestora, ţinuta artistică respectiv frumuseţea şi trăsăturile caracteristice ale portului popular din zona etnofolclorică reprezentată.
Organizatorii nu vor asigura transportul, masa şi cazarea participanţilor.          Manager,                                                     
Prof. dr. Liviu Nedelcu 

                                                                                       Şef de secţie,

                                                                                  Toni Laurenţiu BoştiogC e n t r u l   C u l t u r a l   V r a n c e a

Bd. Gării nr.8, Focşani – Vrancea, 620083; Tel-fax: 0237-210213; e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com

FIŞĂ DE PARTICIPARE

Festival- concurs interjudeţean de muzică populară
Comoara Vrancei
 Năruja - Vrancea
Ediţia a XXXVI-a
24 iunie 2018

Secţiunea la care participă ________________________________________

Numele şi prenumele ____________________________________________

Data naşterii ___________________________________________________

Adresa _______________________________________________________

Telefon, e-mail _________________________________________________

B.I./C.I. seria şi nr. _____________________________________________

C.N.P._______________________________________________________

Instituţia pe care o reprezintă _____________________________________

Repertoriul pentru concurs _______________________________________

                                            ________________________________________


Viza instituţiei pe care o reprezintă (unde este cazul)Semnătura concurentului,                                                        Data,

........................................                                                   ...........................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu