Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

marți, 1 mai 2018

Regulament - Festivalul "MUZICA E VIAŢA MEA !" , 19 mai 2018 , Roman

Profesor coordonator: Dima Anda
                                      Boloca Ilie                                                               Aprobat
Director: prof. Boloca Ilie                                                                     Inspector Școlar General
Profesor doctor Viorel Stan


Avizat: Inspector educativ I.S.J. Neamt,
                                                                                            Profesor doctor Ioan Romeo Roman
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ
CLUBUL COPIILOR ROMAN

Festival-concurs de muzică ușoară


MUZICA E VIAŢA MEA !


19 MAI 2018

ROMAN

POZIȚIA 928 CAERI 2018
ORGANIZATOR: Clubul Copiilor Roman
TIPUL DE PROIECT: Festival-concurs de muzică ușoară
PARTENERI: Inspectoratul Școlar Județean Neamț;
Primăria Municipiului Roman.
SCOPUL PROIECTULUI:
 • stimularea potenţialului artistic creativ şi interpretativ al copiilor și adolescenților, descoperirea şi atragerea în competiţie a unui număr cât mai mare de elevi cu înclinaţii muzicale;
 • marcarea zilelelor municipiului Roman de către Clubul Copiilor Roman.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
promovarea muzicii în rândul copiilor şi adolescenților;
descoperirea de noi talente şi promovarea acestora;
promovarea interpretării vocale de calitate în domeniul muzicii ușoare;
promovarea profesorilor de muzică coordonatori;
promovarea şcolilor, cluburilor şi palatelor copiilor;
promovarea imaginii Clubului Copiilor Roman.


GRUPUL ŢINTĂ: elevii din Palatele Copiilor, Cluburile Copiilor, școlile, liceele și grădinițele din județul Neamț și din țară cu vârste cuprinse între 5-19 ani.

ETAPELE DE DESFĂŞURARE A FESTIVALULUI:
1. Mediatizarea festivalului: 01.03.2018-01.07.2018;
2. Înscrierea participanților: 24.04.2018-17.05.2018;
3. Desfășurarea propriu-zisă a festivalului: 19.05.2018;
4. Jurizarea: 19.05.2018;
5. Acordarea diplomelor: 19.05.2018;
6. Diseminarea rezultatelor: 20.05.2018-01.07.2018.


PRECIZĂRI:
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
Festivalul se desfășoară pe 2 secțiuni:
 • desfășurarea propriu-zisă a festivalului (secțiunea LIVE) ce va avea loc pe data de 19 mai 2018;
 • secțiunea ONLINE.
La acest festival pot participa solişti vocali cu vârsta cuprinsă între 5 și 19 ani, ce vor fi împărțiți pe următoarele categorii: 5-7 ani, 8-10 ani, 11-13 ani, 14-16 ani, 17-19 ani.
FIECARE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POATE PARTICIPA CU MAXIM 2 CONCURENȚI LA FIECARE CATEGORIE DE VÂRSTĂ.
Acompaniamentul se realizează cu ajutorul înregistrărilor negative pe CD/stick sau al instrumentului, CD-urile/stick-urile fiind aduse organizatorilor chiar în ziua desfăşurării festivalului.
Candidatii vor interpreta o melodie la alegere din repertoriul național sau internațional. Interpretarea poate fi însoţită de o coregrafie.
Ordinea intrării în scenă va fi anunțată pe data de 18.05.2018.
JURIZAREA:
Juriul, format din specialiști va juriza după următoarele criterii:
 • calitatea artistică și tehnică a interpretării (30 p);
 • repertoriul adecvat vârstei interpretului (10 p);
 • valoarea artistică a piesei interpretate (10 p) ;
 • calitatea negativului/acompaniamentului instrumental (20 p);
 • ținuta artistică (10 p);
 • prezența scenică (20 p).
Total - 100 p
DIPLOME ȘI PREMII:
În cadrul desfășurării propriu-zise a festivalului (secțiunea LIVE) se vor acorda:
 • premii în bani oferite de Primăria Municipiului Roman;
 • cupe;
 • medalii;
 • diplome pentru locul I, II, III și mențiune;
 • diplome de participare tuturor concurenților;
 • adeverințe tuturor cadrelor didactice coordonatoare.
În cadrul secțiunii ONLINE care se va juriza separat, pe aceleași categorii de vârstă, pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda:
 • diplome pentru locul I, II, III și 2 mențiuni;
 • diplome de participare tuturor concurenților;
 • adeverințe tuturor cadrelor didactice coordonatoare.
SE ACORDĂ UN NUMĂR DE PREMII EGAL CU 25% DIN ELEVII PARTICIPANŢI conform ORDINULUI nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.
ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR: se face pe baza fişei de înscriere din anexa 1 până la data de 17.05.2018.
Primirea fișelor de înscriere însoțite de acordurile de parteneriat și obligatoriu copiile după certificatele de naștere ale concurenților se va realiza în plic închis, prin poștă, pe adresa clubului (Clubul Copiilor Roman, Str. Sucedava, nr. 145, Roman, jud. Neamţ, cod 611044) cu mențiunea PENTRU FESTIVALUL-CONCURS DE MUZICĂ UȘOARĂ “MUZICA E VIAŢA MEA!”, fie direct la sediul Clubului Copiilor Roman sau pe adresa de e-mail festivalmuzicaeviatamea@yahoo.com.
Pentru înscrierea la secțiunea online se vor trimite: fișa de înscriere, acordul de parteneriat, copia după certificatul de naștere și pozitivul cu vocea concurentului (format mp3/video/link cu înregistrarea) pe adresa de e-mail festivalmuzicaeviatamea@yahoo.com. cu mențiunea PENTRU FESTIVALUL-CONCURS DE MUZICĂ UȘOARĂ “MUZICA E VIAŢA MEA!” până la data 17.05.2018. Jurizarea pentru secțiunea online se va face în perioada 21-25 mai și rezultatele se vor transmite participanților până pe data de 1 iunie 2018.
Pentru detalii suplimentare puteți apela următoarele numere de telefon: 0746076740; 0744507669.
Anexa 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Unitatea școlară, adresă completă: ……………………………………...…………………..…..
…………………………………………………………………………………….………………..
Nume și prenume cadru didactic coordonator, adresă de contact, telefon, e-mail:
………………………………………………………….………......................................................
………………………………………………………………………………………………….......
Nr. crt.
Numele și prenumele elevei/elevului
Vârsta
Secțiunea:
live/online
Titlul piesei
Mod de acompania-ment: negativ/acom-paniament instrumental
Durata piesei
Aprobat director, Profesor coordonator,


Anexa 2
ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi...............................
1. Părţile contractante:
A) CLUBUL COPIILOR ROMAN, str. Sucedava, nr. 145, Roman, reprezentată prin: director prof. Boloca Ilie și prof. Dima Anda în calitate de Aplicant.
B) ŞCOALA....................................................................................................................................................,
Strada……………………….…..…., Nr.……, Localitatea………………………….., Judeţul ………………….......,
reprezentată prin …………………………………………................................................., în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Festivalul-concurs de muzică ușoară “Muzica e viața mea!”
3. Grup ţintă: Copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 • să informeze şcolile despre organizarea festivalului;
 • să selecteze şi să grupeze copiii pe categorii de vârstă;
 • să organizeze desfășurarea propriu-zisă a festivalului;
 • să respecte termenele de desfăşurare a proiectului;
 • să emită şi să distribuie diplomele câştigătorilor;
 • să distribuie diplomele de participare copiilor şi adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 • să mediatizeze concursul în şcoală;
 • să pregătească copiii pentru activitate;
 • să selecteze copiii participanţi la concurs;
 • să respecte regulamentul de desfăşurare al proiectului;
 • să informeze copiii despre rezultatele obţinute;
 • să evite orice situaţie care ar putea influenţa negativ imaginea proiectului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării proiectului.
6. Clauze finale ale acordului:
Festivalul-concurs de muzică ușoară “Muzica e viața mea!” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.
Aplicant,
Partener,
Director,
prof. Boloca Ilie
Director,

Nr._________/_______________________
Nr._________/________________

Prof. coordonator Dima Anda Prof. coordonator................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu