Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

duminică, 20 mai 2018

Regulament - Festivalul "SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII" , 2-3 iunie 2018 , București


FUNDATIA “LIRA HUMANITAS”
organizează
FESTIVALUL – CONCURS NAȚIONAL DE MUZICĂ POPULARĂ VOCALĂ ȘI INSTRUMENTALĂ

„SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”
EDIȚIA a I -a         
  2 – 3 IUNIE 2018
BUCUREȘTI
Festivalul – Concurs Național de Muzică Populară Vocală și Instrumentală "SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII" are ca principal scop valorificarea și sprijinirea afirmării tinerilor interpreți, cu vârsta cuprinsă între 4 – 35 de ani, precum și a certificării potențialului artistic al acestora.

1. Structura Festivalului Concurs Național de Muzică Populară vocală și instrumentală "SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”
Secțiuni :

A.  Interpretare Muzică Vocală Tradițională
Categorii:
1. Debut
Grupa de varsta:
1a - Grupa I : 4 – 6 ani
1b - Grupa II : 7 – 9 ani
1c - Grupa III : 10 – 12 ani
1d - Grupa IV : 13 – 17 ani

2. Soliști vocali
Grupa de varsta:
2a - Grupa I : 4 - 6 ani
2b - Grupa II : 7 - 9 ani
2c - Grupa III : 10 - 12 ani
2d - Grupa IV : 13 - 15 ani
2f - Grupa VI : peste 19 ani

3. Grup vocal:
Grupa de varsta:
3.a Grup vocal – 3- 5 membri
3.b Grup vocal – 5 – 20 membri

4. Ansamblu folcloric:
4.a  numar de membri – 2 -12 membri

B. Interpretare Muzicală Populară Instrumentală [1]
Grupa:
1a - Grupa I : 5 - 6 ani
1b - Grupa II : clasa I - XII
1c - Grupa III : peste 19 ani

REPERTORIU:

Pentru interpretare muzică vocală tradițională:
A1. Debut – pentru toate categoriile de vârstă. – o singură piesă, maxim 4 minute

A2. Soliști vocali – categoriile de vârstă, o singura piesa, cu acompaniament, maxim 4 minute.
2a - Grupa I : 4 - 6 ani
2b - Grupa II : 7 - 9 ani
2c - Grupa III : 10 - 12 ani

A2. Soliști vocali – categorii de vârstă,  o piesă la fara acompaniament  (doina/balada ) și o piesa cu acompaniament, maxim 8 minute
2.d -Grupa IV : 13 - 15 ani
2.e Grupa V : 16 - 18 ani
2.f Grupa VI : peste 19 ani  

A3. Grup vocaldoua piese de ritmuri diferite cu o durata de maxim 6 minute

A4. Anbsamblu folcloric(instrumente populare), repertoriu de 10-15 minute

Pentru Interpretare Muzicală Populară Instrumentală:
Concurentii vor interpreta doua piese de ritmuri diferite, cu o durata de maxim 8 minute.

Nota: un concurrent poate participa la ambele sectiuni ( muzică vocală și muzică instrumental) completând cate o fisă pentru fiecare secțiune

2.  Înscrierea :

Condiții de participare :
* Concurenții trebuie să se încadreze în limitele de vârstă menționate (ani împliniți până în momentul datei limită de înscriere în Festivalul – Concurs Național de Muzică Populară și instrumentală „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”)
* Durata piesei interpretate să nu depășească minutele mentionte in regulament (vezi repertoriu)
* Pentru înscriere, toți concurenții, indiferent de secțiunea/grupa la care participă,  trebuie să  se înscrie cu următoarele documente, accesand : http://lirahumanitas.blogspot.ro/
- negativul repertoriului de concurs (piesei) în format MP. 3
- fișa de înscriere, în care se va menționa explicit secțiunea și grupa la care participă concurentul/ansamblul
- copie după documentul care certifică achitarea donației

Notă : Vă rugăm NU trimiteți materialele în formate de transfer.ro, wetransfer, etc.
*Concurenții trebuie să achite donația în contul RO96RZBR0000060018832961, RAIFFEISEN BANK, titular cont : Ionescu Lidia, cu mențiunea : “donație FCNMP „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”, nume, prenume, secțiunea, grupa, până la data limită privind finalizarea înscrierii participanților. Donatia nu se returnează.

Donația :
150 lei – debut           
150 lei – soliști vocali
200 lei-  grup vocal
250 lei – ansambluri folclorice
100 lei - Interpretare Muzicală Populară Instrumentală
180 lei – in cazul in care un concurrent participa la doua sectuni (Interpretare Muzicală Populară Instrumentală si Interpretare Muzică Populară Vocală)


3.  Perioada de înscriere : 20 mai – 30 mai 2018.
Textul pieselor (în limba originală) trebuie să fie adecvat vârstei concurentului/concurenților.  Nerespectarea acestei cerințe poate duce la descalificare.
Este obligatoriu, pentru evitarea situațiilor neprevăzute, concurenți să aiba la data intrării în concurs melodiile interpretate in format electronic (MP3)

4. Criterii de selecție și jurizare  :
Jurizarea se va realiza pe categoriile de varstă
* Calitați vocale și interpretative : intonație, claritate timbrală, frazarea conținutului muzical, interpretere conformă cu cerințele piesei prezentate în cadrul Festivalului – Concurs Național de Muzică Populară „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”
* Prezența și mișcarea scenică
* Ținuta adecvată

5. Premiile:
- premiul I de excelenta
- Premiile 1, 2, 3, Mențiune
- Premii special
- Marele Trofeu al Festivalului

6. Obligațiile organizatorilor :
* Să aducă la cunoștința participanților ordinea intrării în cadrul Festivalului – Concurs Național de Muzică Populară vocală și instrumentală „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”
* Să asigure existența sălii de desfășurare a Festivalului – Concurs Național de Muzică Populară vocală și instrumentală „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”
* Să asigure condiții optime de desfășurare a manifestării artistice
* Să asigure spațiul necesar pentru pregătirea înaintea intrării în scenă a concurenților

7.  Obligațiile participanților :
* Să respecte regulamentul Festivalului – Concurs Național de Muzică Populară Vocală și Instrumentală  „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”
* Să respecte programul de desfășurare a Festivalului – Concurs Național de Muzică Populară  Vocală și Instrumentală „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”
* Să se prezinte în sala de desfășurare Festivalului – Concurs Național de Muzică Populară Vocală și Instrumentală „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”cu cel puțin 30 de minute înainte de ora programată pentru participare
* Încălcarea regulamentului determină eliminarea concurenților din cadrul Festivalului – Concurs Național de Muzică Populară  Vocală și Instrumentală „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”
* Organizatorii nu își asumă responsabilitatea în privința drepturilor de autor ale pieselor prezentate în cadrul Festivalului – Concurs Național de Muzică Populară Vocală și Instrumentală „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”

8.  Obligațiile juriului :
* Să-i evalueze obiectiv pe toți participanții, sprijinind afirmarea concurenților prin rezultatul obținut în urma participării în cadrul Festivalului – Concurs Național de Muzică Populară Vocală și Instrumentală „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”
* Evaluarea va fi realizată de către toți membri juriului
* Deciziile juriului sunt incontestabile și definitive

9. Programul Festivalului – Concurs Național de Muzică Populară Vocală și Instrumentală „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII” :
Programul are caracter informativ. La închiderea înscrierilor se va afișa pe pagina http://lirahumanitas.blogspot.ro/  – Concurs Național de Muzică Populara Vocala și Instrumentala „SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII” programul exact pentru fiecare secțiune/grupă în parte, conform prevederilor prezentului Regulament.
Locația în care se va desfășura această competiție este Colegiul Național de Artă – Dinu Lipatti, str, Principatele Unite, Bucuresti - https://cnadl.ro/contact/
Premierea concurenților va fi realizată  la decizia organizatorilor, acest lucru fiind comunicat participanților în timpul derulării festivalului – concurs
Informații: Director Festival – Concurs Naționalde Muzică Populara  Vocală și Instrumentală                SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII” – Prof. Lidia Ionescu – Președintele Fundației „LIRA HUMANITAS” – Tel. 0724/997 580

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu