Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

marți, 17 iulie 2018

Regulament - Festivalul "POARTA SĂRUTULUI" , 10-12 august 2018 , Târgu-Jiu


FESTIVALUL NAȚIONAL DE FOLK ȘI BALADĂ


POARTA SĂRUTULUI

Ediția a XVII-a

10-12 august 2018

 Târgu-Jiu 
Festivalul Național de folk și baladă “Poarta Sărutului” se va desfăşura în perioada 10-12 august 2018.
Evenimentul este organizat de către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, Consiliul Judeţean Gorj, Școala Populară de Artă Târgu Jiu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Centrul Municipal de Cultură "Constantin Brâncuși", Ansamblul Artistic Profesionist "Doina Gorjului", Teatrul Dramatic "Elvira Godeanu" în colaborare cu Asociaţia “Proiect pentru o Lume a Oamenilor Mai Buni” (APLOMB), posturi de radio și televiziuni naționale și locale, publicații, organizații neguvernamentale.
Concursul se desfăşoară după cum urmează:
- 10 august 2018, ora 1900 – concurs
- 11 august 2018, ora 1900 – concurs
- 12 august 2018, ora 1900 – Festivitatea de premiere și Gala Laureaților


Se pot înscrie la concurs, în calitate de interpreţi și grupuri folk, cei care nu au obţinut marele premiu și trofeul la nici o ediţie anterioară a Festivalului Național de folk și baladă “Poarta Sărutului”.
Fiind un concurs de creație și interpretare care își propune să promoveze noi valori reprezentative pentru folk-ul românesc, nu există limită de vârstă.
Înregistrările video/audio din timpul concursului vor fi supuse unor contracte de editare şi cesionare neexclusivă către organizator.


Înscrierea se face pe baza „Formularului de înscriere” cu toate datele completate și copia cărţii de identitate (datele personale vor fi protejate) trimise la Școala Populară de Artă Târgu Jiu prin email la adresa spa_tgjiu@yahoo.com sau depuse la sediul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr. 53. Data limită de înscriere este 09 august 2018.
Preselecţia se va face LIVE în data de 10 august 2018, între orele 1500-1700.
Notă: Neîndeplinirea sau îndeplinirea incompletă a cerinţelor prezentate în capitolul Etapa de preselecţie dă dreptul organizatorilor de a refuza înscrierea.
Sunt scutiți de preselecție tinerii folkiști participanți la „Tabăra Folk” – Festivalul Internațional de Poezie și Muzică Folk de la Calafat, conform protocolului de colaborate încheiat între Școala Populară de Artă Târgu Jiu și Asociaţia “Proiect pentru o Lume a Oamenilor Mai Buni” (APLOMB).


Festivalul Național de folk și baladă “Poarta Sărutului”se va desfăşura în perioada 10-12 august 2018, sub formă de spectacol.
Concurenții admiși vor prezenta în concurs două piese originale. Una din melodii trebuie să fie obligatoriu circumscrisă tematicii Festivalului, respectiv un cântec de dragoste. Ținând cont de faptul că ediția din acest an se încadrează în manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri, una dintre piese poate fi dedicată acestui eveniment.
Juriul va selecta un număr de maxim 30 de concurenţi (interpreţi, grupuri folk ) care vor participa la concurs.
În cazuri excepţionale organizatorul îşi rezervă dreptul de a mări sau micşora numărul de participanţi la concurs conform cu ierarhia rezultată din etapa de preselecţie.
Condiţiile de prezentare la această fază sunt următoarele:
a) Interpreţii (grupurile) folk vor interpreta în concurs cele două piese prezentate pentru preselecţie.
b) Piesele vor fi interpretate LIVE
c) Durata fiecărei piese nu trebuie să depăşească 5 minute
d) Toate costurile legate de orchestraţii cad în sarcina concurenţilor.
e) Ordinea intrării în concurs se face prin tragere la sorţi şi nu poate fi supusă contestării.


Din juriu fac parte cantautori, reprezentanţi desemnaţi de partenerii media, realizatori radio-tv, ziarişti din presa muzicală, în proporţia stabilită de organizator.
Notarea pieselor se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special, imediat după interpretarea piesei în concurs. Centralizarea rezultatelor se va face de către secretariatul juriului, pus la dispoziție de către organizatori.
Juriul are latitudinea de a redistribui premiile și poate clasa doi concurenți pe același loc, în funcție de rezultatele din concurs.
Deciziile finale ale juriului sunt definitive şi de necontestat.


a)
Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
b) Să se prezinte la concurs, dacă a trecut de etapa de preselecţie.
c) Să semneze formularul de înscriere – Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul regulament (Pentru concurenţii minori formularul de înscriere se semnează de părinte/tutore/ reprezentant legal).
d) Să semneze contracte de cesionare neexclusivă a drepturilor de autor stabilite de organizator – conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament (Pentru concurenţii minori contractele de cesiune neexclusivă a drepturilor de autor se semnează de părinte/tutore/reprezentant legal).
Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, poate duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.


a)
Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacole necesară desfăşurării concursului.
b) Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea acesteia.
c) Acordă „Diplome de participare” pentru toţi concurenţii care intră în concurs.
d) Concurenţi rezultaţi în urma preselecţiei (cu excepția celor din județul Gorj) vor beneficia de cazare şi masă, pentru perioada 10-12 august 2018, aceștia având obligaţia să elibereze camerele, cel mai târziu în 13.08.2018, ora 10.00. Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare concurent.
e) Școala Populară de Artă Târgu Jiu suportă cheltuielile de cazare și masă pentru toți concurenții și pentru un părinte/tutor al acestora, în cazul în care concurentul nu are vârsta de 18 ani.
f) Școala Populară de Artă Târgu Jiu suportă onorariile și cheltuielile de cazare, masă și transport pentru membrii juriului și proprii invitați.
g) Asigură premii în valoare totală de 5800 lei, după cum urmează:

Marele premiu – 2000 lei

Premiul I – 1200 lei
Premiul II – 1000 lei
Premiul III – 800 lei
                   Premiu special "Viorel Gârbaciu" - 800 lei

La acestea se adaugă eventuale premii speciale oferite de partenerii media sau sponsori, dar care nu pot depăși valoarea stabilită pentru premiul III. Aceste premii pot fi acordate doar dacă juriul este de acord cu propunerea formulată de cel care dorește acordarea premiului special respectiv.
Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislației române în vigoare la data acordării acestora.
În fiecare seară vor avea loc recitaluri susținute de personalități ale folk-ului românesc şi de catre invitaţi din afara ţării.
Tot cu ocazia Festivalului se vor organiza lansări de albume discografice ale personalităților prezente cu această ocazie la Târgu-Jiu, precum și lansări de carte.
Câştigătorul Marelui Premiu al Festivalului Național de folk și baladă “Poarta Sărutului” ediția a XVII-a va susține un recital cu ocazia ediției a XVIII-a.
Detalii suplimentare la tel. 0253/215 945, 0766/581217 , 0723-40 00 41

MANAGERUL ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ TÂRGU JIU
Alexandru-Ciprian Bratu  

ANEXA 1 a
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Festivalul Național de Folk și Baladă “Poarta Sărutului
ediţia a XVII- a
Târgu Jiu, 10 – 12 august 2018
B. Grup (trupă) folk
Denumire Grup/Trupă
Numele şi prenumele
conducătorului grupului

Vârsta

Adresa

Date personale
B.I.(C.I.) Seria ___ Nr. ______ CNP ________­­______
Telefon

e-mail

Numele şi prenumele părinte /tutore/ reprezentant legal*

Date personale*
B.I.(C.I.) Seria ___ Nr. ______ CNP ________­­______
Titlul piesei nr.1

Compozitor

Autor versuri

Titlul piesei nr..2

Compozitor

Autor versuri

Numele și prenumele celorlalți componenți ai grupului (trupei) folk
Numele şi prenumele

Vârsta

Numele şi prenumele

Vârsta

Numele şi prenumele

Vârsta

Numele şi prenumele

Vârsta

Participări la alte festivaluri

Premii obţinuteNumărul exact al membrilor grupului ne este necesar pentru rezolvarea aspectelor legate de cazare şi masă.
Declar pe propria răspundere că piesele prezentate în concurs sunt compoziţie proprie şi/sau am dreptul de folosire a acestora în concurs.Declar că sunt de acord ca piesele prezentate cu ocazia Festivalului Național de Folk și Baladă “Poarta Sărutului”, ediția a XVII -a, Târgu Jiu, 10 – 12 august 2018, să fie folosite de organizator în vederea comunicării publice, a radiodifuzării și a distribuirii prin mijloacele de care acesta dispune respectiv site, pagina de facebook şi altele.
* Rubricile privind numele și prenumele, adresa și datele personale ale părintelui/tutorelui/reprezentantului legal vor fi completate doar în cazul concurenților minori. În acest caz, este necesară și semnătura acestuia.

DATA: …………………..                                                                                                 SEMNĂTURA


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Școala Populară de Artă Târgu Jiu în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în scopul gestiunii economico-financiare şi administrative. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei justificat.
 


Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date!

ANEXA 1 b
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Festivalul Național de Folk și Baladă “Poarta Sărutului
ediţia a XVII- a
Târgu Jiu, 10 – 12 august 2018


A. Concurent folk
Numele şi prenumele concurentului

Vârsta

Adresa

Date personale
B.I.(C.I.) Seria ___ Nr. ______ CNP ________­­______
Telefon

e-mail


Numele şi prenumele părinte/tutore/ reprezentant legal*

Date personale*
B.I.(C.I.) Seria ___ Nr. ______ CNP ________­­______
Titlul piesei nr.1

Compozitor

Autor versuri

Titlul piesei nr..2

Compozitor

Autor versuri

Participări la alte festivaluri


Premii obţinuteDeclar pe propria răspundere că piesele prezentate în concurs sunt compoziţie proprie şi/sau am dreptul de folosire a acestora în concurs. Declar că sunt de acord ca piesele prezentate cu ocazia Festivalului Național de Folk și Baladă “Poarta Sărutului”, ediţia a XVII –a, Târgu Jiu, 10 – 12 august 2018, să fie folosite de organizator în vederea comunicării publice, a radiodifuzării și a distribuirii prin mijloacele de care acesta dispune respectiv site, pagina de facebook şi altele.


DATA: …………………..                                                                                                 SEMNĂTURADatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Școala Populară de Artă Târgu Jiu în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în scopul gestiunii economico-financiare şi administrative. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei justificat.
 


Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date!FESTIVALUL NAȚIONAL
DE FOLK  ȘI BALADĂ “POARTA SĂRUTULUI”
Ediția a XVII-a, Târgu-Jiu, 10-12 august 2018


CONTRACT CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURILOR DE AUTOR

Nr. ………../ ……….......2018

1. PĂRŢI
Art.1
Subsemnatul(a) …………………….., cu domiciliul în localitatea ……………………….., jud. …………………, CNP………………………… identificat cu B.I./C.I.  seria ……, nr. …………, eliberat de ………………………………, la data de ……………….., în calitate de cedent.
şi
Școala Populară de Artă Târgu Jiu, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr. 53, judeţul Gorj, tel./fax:0253/215945, cod fiscal 4351764, reprezentat prin domnul Alexandru-Ciprian Bratu – manager, în calitate de cesionar

2. SEDIUL MATERIEI
Art.2
Prezentul contract se încheie în baza Legii nr.8/1996, privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.3
Cesiunea neexclusivă, de către autor a următoarelor drepturi privind operele

Titlul……………………………............................,             Titlul…………….........………………....................,

Muzica ………………...…..…………..................,             Muzica ……………...…..……………....................,

Versurile ……………………………....................,              Versurile ………………………..……....................,
interpretate în cadrul concursului de muzică folk desfăşurat cu ocazia ediţiei a XVI-a a Festivalului Național de muzică folk și baladă “Poarta Sărutului”: reproducerea integrală sau parţială a operelor, difuzarea operelor, reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de execuţie sau prezentare directă a operelor, proiecţia publică a operelor, emiterea operelor prin orice mijloace ce servesc la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor, imaginilor, inclusiv prin satelit, transmiterea operelor către public prin fir, cablu, fibră optică sau alte procedee, comunicarea publică prin intermediul înregistrărilor audio-video, prezentarea, într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace a  operelor, postarea, sub orice formă, pe site-ul/ site-urile aparţinând cesionarului sau unor terţi, cu scopul strict al promovării Festivalului Național de muzică folk și baladă “Poarta Sărutului”.

4. REMUNERAŢIA AUTORULUI
Art.4
Cesionarul nu va plăti nici o remuneraţie autorului/autorilor, aceştia fiind de acord să cesioneze gratuit drepturile menţionate la art. 3, pe timp nelimitat şi fără pretenţii materiale.

5. MODALITATI DE EXPLOATARE
Art.5
Cesionarul va folosi piesele prezentate cu ocazia festivalului atât în vederea comunicării publice, a radiodifuzării și a distribuirii prin mijloacele de care acesta dispune, respectiv site, pagina de facebook şi altele.

6. DURATA SI INTINDEREA CESIUNII
Art.6
Autorul cedează drepturile menţionate la art. 3 din prezentul contract, pe timp nelimitat.
Art.7
Drepturile ce fac obiectul prezentului contract pot fi exercitate de către cesionar pe teritoriul României şi pe teritoriul altor state.

7. CONŢINUTUL CONTRACTULUI
Art.8
Drepturile autorului (cedentului) sunt:
-          să decidă sub ce nume vor fi aduse operele la cunoştinţa publicului;
-          sa pretindă respectarea integrităţii operelor şi să se opună oricărei modificări sau atingeri aduse operelor, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa;
-          să autorizeze traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea precum şi orice altă transformare a operelor sale prin care se obţin opere derivate;
Art.9
Obligaţiile cedentului
-          să predea cesionarului originalul operelor
-          se obligă să prezinte în concurs strict operele prevăzute la Art.3 din prezentul contract.
Art.10
Obligaţiile cesionarului
-          să nu cedeze drepturile dobândite unor terţe persoane, decât cu acordul scris prealabil al autorului
-          sa permită autorului, pe parcursul derulării contractului, să aducă îmbunătăţiri sau orice alte modificări operelor;

8. FORTA MAJORĂ
Art.11
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.

9. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art.12
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă sau de către instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract s-a încheiat la data de …………….., în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.


CEDENT
CESIONAR
Școala Populară de Artă Târgu Jiu prin
Alexandru-Ciprian Bratu
Manager

           Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Școala Populară de Artă Târgu Jiu în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în scopul gestiunii economico-financiare şi administrative. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei justificat.Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu