Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

joi, 12 iulie 2018

Regulament - Festivalul "Premiile Music Factory" , 29 septembrie 2018 , Buzău

Capitolul I. – Dispozitii generale

Art.1. Festivalul National “Premiile Music Factory” este o manifestare artistica de nivel national organizata de Asociatia Culturala Music Factory, in parteneriat cu Primaria Municipiului Buzau si Consiliul Judetean Buzau.
Art.2. Scopul acestei manifestari cu caracter competitiv il constituie descoperirea si promovarea copiilor si adolescentilor talentati in interpretarea muzicii pop specifice varstei lor, dezvoltarea spiritului de competitie si corectitudine intre copii de varste apropiate, dragostea pentru arta, si nu in ultimul rand crearea unor punti de prietenie intre concurenti.


 De asemenea, este o forma de educatie cu ajutorul muzicii, de dezvoltare a imaginatiei, a simtului estetic si a bunului gust, de cunoastere si respectare a valorilor acestui gen.
Art.3. Festivalul National “Premiile Music Factory” este un eveniment anual care se desfasuara in 2 etape :

                              * Faza de Inscriere direct in concurs
                            * Faza finala – Concursul de interpretare

Capitolul II. – Conditii de participare

Art.4. La festival pot participa copii si adolescenti talentati in interpretarea muzicii pop si pregatiti sa participe la acest gen de competitie.
Art.5. Concursul de intepretare va fi structurat pe urmatoarele sectiuni si categorii de varsta :
                                     Sectiunea Piese Romanesti
                                         Categoria Pitic
                                       4 – 6 ani/ 7 – 8 ani                                                                                           Categoria Junior
                                     9 - 10 ani/ 11 - 12 ani
                                       Categoria Adolescent
                                    13 - 15 ani/ 16 - 18+ ani                                                                                Sectiunea Piese Internationale
                                            Categoria Pitic
                                         4 – 6 ani/ 7 – 8 ani                                                                                          Categoria Junior
                                      9 - 10 ani/ 11 - 12 ani
                                        Categoria Adolescent
                                      13 - 15 ani/ 16 - 18+ ani                                                                              Sectiunea "In Memoriam"

Art.6. In concurs vor fi prezentate melodii pop din repertoriul romanesc si international, live cu suport negativ orchestral, pe suport digital. Negativul orchestral poate contine voci de sustinere ( grup vocal ) cu conditia ca acestea sa nu includa dublaje la linia vocala principala.
Art.7. La sectiunea "In Memoriam" se va interpreta un hit romanesc sau international din repertoriul marilor muzicieni (solisti, compozitori, textieri) „plecati la stele”.
Art.8. Toti concurentii si ceilalti detinatori de drepturi vor trebui sa autorizeze folosirea, reproducerea, tiparirea, si publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor si biografiilor lor în contextul promovării, difuzarii. Aceasta implica şi folosirea fotografiilor şi a oricaror alte materiale audio şi video pt. site-ul oficial al festivalului sau a oricarui alt material produs de Asociatia Culturala Music Factory

Capitolul III. – Inscrierile direct in concurs

Art.9. Inscrierile direct in concurs se fac pe baza urmatoarelor materiale:
 * Fisa de inscriere/ Copie certificat de nastere
 * 2 foto prim plan ( jpg )
 * 1 piesa de muzica pop romanesca sau internationala ( negativ ) in format mp3
* 1 hit romanesc sau international (negativ) in format mp3 ptr. sectiunea "In Memoriam"
* Copia chitantei taxei de participare/ jurizare depusa in contul :
                             
                                RO38BRDE100SV11658211000
               ( Banca Romana de Dezvoltare - Titular Georgeta Nicolae )

Art.10. Taxele sunt in valoare de :
                   * Sect. Piese romanesti - 150 lei
                  * Sect. Piese Internationale - 150 lei
                  * Sect."Hituri nemuritoare" - 150 lei

Art.11. Materialele vor fi trimise pana pe data de 
17 Septembrie 2018 pe adresa de e-mail:

                                
asoc.musicfactory@gmail.com  

Dupa 17 Septembrie 2018 nu se mai primesc materiale. Concurentii inscrisi care nu au materialele complete sunt descalificati.

                                                Important !!!
Cand materialele sunt primite, concurentul este postat pe site-ul oficial al evenimentului. Din acel moment este inscris si poate achita taxa de concurs/ jurizare. Vor intra direct in concurs primii 15 de concurenti/ grupa de varsta cu materialele complete.

                                                 Important !!!
Se va mentiona pe copia chitantei, cu pixul, numele concurentului
Materialele trimise ptr. inscrierea direct in concurs, precum si taxa de inscriere in finala sunt nereturnabile.
                               
Art.12. In concursul final concurentii vor interpreta piesa trimisa pe negativ orchestral pe suport digital. Negativul orchestral poate contine voci de sustinere ( grup vocal ) cu conditia ca acestea sa nu includa dublaje la linia vocala principala. Fiecare concurent poate aduce pe scena orice sustinere artistica pe care o crede necesara ( grup vocal, grup de acompaniament, dansatori )
Art.13. Festivalul National “ Premiile Music Factory” Buzau editia IX. se va desfasura Sambata 29 Septembrie 2018 incepand cu orele 10.00. Locatia evenimentului - Sala de spectacole a Consiliului Judetean Buzau. Programul va fi afisat in timp util pe site-ul oficial al evenimentului :                                     
www.asociatiamusicfactory.com

Capitolul IV. - Juriul

Art.14. Juriul este compus din personalitati de marca ale muzicii usoare romanesti si internationale, membri ai Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor, redactori radio, Tv, directori case de discuri, personalitati culturale locale. Activitatea juriului va fi coordonata de un Presedinte desemnat de organizatori. Participarea in juriu este remunerata prin conventii civile, cuantumul fiind stabilit in functie de etapa si bugetul fiecarei editii.

Capitolul V. - Jurizarea 

Art.15. Criteriile de jurizare vor avea in vedere calitatile vocale, tehnica vocala, tehnica interpretativa, prezenta scenica, perspective de a avea o cariera in domeniu. Deciziile juriului sunt inapelabile.
Art.16. Juriul va acorda note de la 7 la 10, cu subunitatile 25/ 50/ 75
Art.17. Notarea concurentilor se va face de catre fiecare membru al juriului pe un formular special. Membrii juriului vor semna atat propriile formulare, cat si procesul verbal intocmit dupa determinarea exacta a castigatorilor. Castigatorul va fi desemnat concurentul care obtine cel mai bun punctaj in urma  cumulării notelor acordate de juriu.

Capitolul VI. – Premii 

Art.18. Se vor acorda : Marele Trofeu al Festivalului, Trofeele Pitic, Junior si Trofeul Adolescent
Art.19. Se va acorda Marele Trofeu "In Memoriam"
Art.20. Se va acorda la fiecare grupa de varsta Trofeul grupei
Art.21. Se va acorda si Trofeul Asociatiei Culturale Music Factory, precum si Trofeul In memoriam Mititca Panaitescu.
Art.22. Se vor acorda la fiecare grupa de varsta  Locurile I. II. III. si Mentiuni
Se acorda si premii speciale in funcţie de opţiunile presei, posturilor de televiziune si radio sau organizaţiilor de profil, susţinute de sponsori.
Art.23. Toti concurentii vor fi premiati.

Capitolul VII. - Obligatiile participantilor

* Sa respecte clauzele regulamentului festivalului.
* Sa semneze declaratia de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de organizator
* Pe durata participarii in festival concurentilor/ parintilor/ profesorilor le este interzis sa contacteze membrii juriului.
* Nesemnarea de către concurenti/ compozitori/ profesori/ reprezentanti legali şi a titularilor de drepturi asupra melodiei participante a declaratiei, constituie motiv de descalificare a concurentului si duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.
* Orice abatere de la oricare dintre aceste obligatii duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.

Capitolul VIII. - Obligatiile organizatorilor 

* Organizeaza, pune la dispozitie sala de spectacole, sonorizare.
* Asigura paza si protectia pe toata durata festivalului, inclusiv in timpul repetitiilor prin interzicerea accesului presei si a fotoreprterilor in culisele scenei, cu exceptia televiziunii care va asigura transmisia in direct a evenimentului.
* Asigura corectitudinea centralizarii voturilor pentru clasamentele finale.
* Asigura fondurile necesare premiilor acordate.
* Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând participanţii în timp util.

Capitolul IX. - Dispozitii finale

* Organizarea festivalului/ concurs se realizeaza sub directa supraveghere si indrumare a organizatorilor in baza conventiilor stabilite, unde sunt precizate aporturile fiecaruia.
* Resursele financiare si materiale necesare festivalului/ concurs provin din
   - Contributii directe ale institutiilor partenere
   - Sponsorizari pe baza de contracte, constand in sume virate in contul festivalului/ concurs sau diverse obiecte si servicii (vouchere) preluate pe baza de proces verbal de predare – primire.
   - Taxele de participare in concurs ale concurentilor.
* Organizarea preselectiei precum si acoperirea cheltuielilor acesteia se fac in colaborare cu principalii organizatori si autoritatile locale.
* Fiecare editie a festivalului/ concurs se bazeaza pe elaborarea unui proiect de venituri si cheltuieli realizat pana cel tarziu la sfarsitul unui an calendaristic aplicabil incepand cu primul trimestru al anului urmator.

                       Informatii suplimentare la secretariatul Festivalului
                               Tel. 0741.203.521/ 0722.627.339


FESTIVALUL NATIONAL “PREMIILE MUSIC FACTORY” EDITIA VIII.

BUZAU 29 SEPTEMBRIE 2018

FISA INSCRIERE SECTIUNEA PIESE ROMANESTI

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________ Adresa completă _______________________
______________________________________________________________________
Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________
Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
              Titlul piesei interpretata in concurs :
FESTIVALUL NATIONAL “PREMIILE MUSIC FACTORY” EDITIA VIII.

BUZAU 29 SEPTEMBRIE 2018

  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Festivalul

National ’’Premiile Music Factory’’ Editia IX.Data,                                                                                                          Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.
FESTIVALUL NATIONAL “PREMIILE MUSIC FACTORY” EDITIA VIII.

BUZAU 29 SEPTEMBRIE 2018

FISA INSCRIERE SECTIUNEA PIESE INTERNATIONALE

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________ Adresa completă _______________________
______________________________________________________________________
Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________
Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
              Titlul piesei interpretata in concurs :

FESTIVALUL NATIONAL “PREMIILE MUSIC FACTORY” EDITIA VIII.

BUZAU 29 SEPTEMBRIE 2018

  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Festivalul

National ’’Premiile Music Factory’’ Editia IX.Data,                                                                                                          Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.
FESTIVALUL NATIONAL “PREMIILE MUSIC FACTORY” EDITIA VIII.

29 SEPTEMBRIE 2018

FISA INSCRIERE SECTIUNEA IN MEMORIAM

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________ Adresa completă _______________________
______________________________________________________________________
Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________
Scoala ________________________________________________________________
Locul de pregătire _______________________________________________________
Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________
              Titlul piesei interpretata in concurs/ Artist decedat :

FESTIVALUL NATIONAL “PREMIILE MUSIC FACTORY” EDITIA VIII.

29 SEPTEMBRIE 2018

  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Festivalul

National ’’Premiile Music Factory’’ Editia IX.Data,                                                                                                          Semnătura,


Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu