Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

sâmbătă, 25 august 2018

Regulament - Festivalul "DAN MOISESCU" , 3-5 octombrie 2018 , Topalu , jud. Constanța

FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE A CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC 

„DAN MOISESCU”

EDIŢIA a XXII-a

3-5 OCTOMBRIE 2018

 TOPALU - jud. Constanța
 

ORGANIZATORI

Consiliul Judeţean Constanţa, prin Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” şi în colaborare cu Consiliul Local şi Primăria Comunei Topalu, organizează, în perioada 03-05 octombrie 2018, Festivalul – Concurs de interpretare a cântecului popular românesc „Dan Moisescu”, Ediţia a XXII-a, ce se va desfăşura la Căminul Cultural din Comuna Topalu, Judeţul Constanţa.
Evenimentul va fi promovat şi difuzat prin partenerii media: TVR Craiova, Radio Constanţa şi Radio „Antena Satelor”.

SCOPUL

Descoperirea, stimularea şi promovarea de noi talente interpretative din rândul tineretului, punerea în valoare a cântecului popular tradiţional autentic, prezentarea nealterată a purităţii şi frumuseţii costumului popular din diferite zone etnofolclorice ale ţării.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS / CONDIŢII DE PARTICIPARE

·        Pot participa la concurs artişti amatori, solişti vocali de muzică populară având vârsta între 16-25 de ani.
·        Înscrierea la concurs se face pe bază de fişa de înscriere ce va fi trimisă pe adresa - Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”  din B-dul Tomis nr. 110, tel./fax: 0241.619293. Odată cu fişa de înscriere se vor transmite şi partiturile cu acompaniamentul pieselor muzicale, pe care le vor interpreta, până la data de 01 octombrie 2018.
·        Fiecare concurent va aborda un repertoriu şi va purta un costum specific zonei pe care o reprezintă.
·        În vederea asigurării unei participări cu un înalt nivel de calitate şi competitivitate, toţi concurenţii vor participa la preselecţia din data de 03 octombrie 2018, condiţie  obligatorie pentru a intra în competiţie.



·        La preselecţie şi la concurs, fiecare concurent va prezenta:
-  o piesă autentică, culeasă sau preluată şi interpretată de concurent fără
acompaniament instrumental (doină sau baladă)
-  o piesă autentică reprezentativă
·        Nu sunt admişi în concurs solişti vocali profesionişti. Nu mai pot participa câștigătorii Premiului I și al Trofeului
·        În urma preselecţiei, concurenţii rămaşi în concurs vor respecta întocmai precizările organizatorilor privind programul de repetiţii şi ordinea intrării în concurs care se va face, pe baza tragerii la sorţi, în 03 octombrie 2018, ora 1400, la Sala de repetiţii.
·        Acompaniamentul muzical, la repetiţii şi la concurs, va fi asigurat de orchestră.
·        Preselecţia va avea loc în data de 03 octombrie 2018, ora 1100, la Casa de Cultură din Cernavodă, participanţii având asupra lor actul de identitate şi partiturile melodiilor cântate cu acompaniament.
·        Cheltuielile de transport sunt suportate de concurenţi sau de instituţiile pe care le reprezintă.
·        Cheltuielile de cazare, masă şi transport, de la Cernavodă la Topalu şi retur, pentru juriu, recitaluri şi concurenţi, vor fi suportate de organizatori.


DESFĂŞURAREA  CONCURSULUI

În ziua de 03 octombrie 2018:
        ora 11:00 -  Primirea concurenţilor şi Preselecţie la Sala de Repetiţii
        ora 14:00 -  Tragerea la sorţi

În ziua de 04 octombrie 2018:
-        ora  15:00 - Plecarea la Topalu
-        ora 16:00  - Repetiţie cu orchestra
-        ora 18:00 -Parada Costumului, Cântecului şi Dansului Popular, în comuna Topalu
-        ora 19:00 - Concursul „Dan Moisescu”- Sala Căminului Cultural Topalu

În ziua de 05 octombrie 2018:
-        ora  17:00  - Deplasare la Topalu
-        ora  19:00  - Gala Laureaţilor şi Festivitatea de Premiere 





JURIUL

-        Juriul va fi format din specialişti în domeniu şi reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare.
-        Preşedintele juriului va fi o personalitate în domeniul valorificării folclorului românesc.


PREMIILE

Pe baza clasamentului stabilit de juriu se vor acorda următoarele premii:

Trofeul „Dan Moisescu”                              1800 lei 
Premiul I                                                        1500 lei
Premiul II                                                       1000 lei
Premiul III                                                       700 lei  
Mențiuni (3)                                                     500 lei


            În funcţie de aportul sponsorilor, premiile pot fi suplimentate sau se pot acorda premii speciale şi, de asemenea, juriul are latitudinea de a nu acorda sau redistribui unele premii.
            Relaţii suplimentare la sediile Centrului Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”din :

B-dul Tomis  nr. 110, tel./fax : 0241-619293
e -mail: scoaladearte.constanta@yahoo.com

Persoane de contact:
Ana Laura Parfinov  - 0727353375 şi Liliana Gîlcă - 0745018948.



DIRECTOR GENERAL,

DOINA VOIVOZEANU


FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE
INTERPRETARE A CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC “DAN MOISESCU”
EDIŢIA a XXII-a / TOPALU / 03 - 05 OCTOMBRIE 2018
FIŞA DE CONCURS


Nume şi prenume : ________________________________________________________________

Data şi locul naşterii : ______________________________________________________________

Ocupaţia şi locul de muncă : _________________________________________________________

B.I./C.I Seria______ Nr.__________ CNP ______________________________________________

Domiciliul : _______________________________________________________________________

Număr telefon / Adresa e-mail : ______________________________________________________

Zona etnografică pe care o reprezintă : ________________________________________________

Date esențiale asupra activității (turnee, premii, ansambluri unde a evoluat, etc):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Repertoriul prezentat în concurs : ____________________________________________________
De la cine și când a fost preluat cântecul ?

Aprecierea evoluţiei concurentului :

  • pentru calităţi vocale _________________________________________________________
  • pentru interpretarea şi evoluţia scenică _________________________________________
  • pentru repertoriu şi costum popular____________________________________________

Media generală obţinută de concurent : _______________________________________________

Observaţii şi recomandări : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Data ______________ Semnătura _________________




NOTĂ: Atașați fișei de înscriere, în mod obligatoriu, partitura piesei cu acompaniament și un DEMO, în vederea unei mai bune desfășurări a repetițiilor și concursului.



Centrul Cultural Județean Constanța
Teodor T. Burada”                                                               Anexa nr.2
Bd-ul Tomis nr. 110                                                         la fișa de înscriere pentru Festivalul – Concurs
Tel.:0241 619 293 Fax: 0241 619 293                             Național de Interpretare a Cântecului Popular
Email: scoalade arte.constanța@yahoo.com                        Românesc Dan Moisescu ediția a XXII – a,
                                                                       3-5 octombrie 2018 Topalu potrivit Regulamentului (UE)
                                                                    2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal



Consimțământ/acord privind prelucrarea datelor personale
ale participanților

Subsemnatul/a (nume, prenume) ______________________________________, domiciliat/ă în localitatea _______________, judeţul _______________________, strada _______________________________________, nr ___, posesor al CI seria ______, numărul _____________, eliberat de ______________, la data de _______________, îmi exprim consimțământul în mod expres cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada , astfel:
→ pentru prelucrarea datelor în vederea înscrierii la Festivalul – Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu ediția a XXII – a, 3-5 octombrie 2018 Topalu (DA / NU);
→ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe toată durata concursului menționat (înregistrare video, poze, distribuire pe site-ul instituției și în presă și televiziune) cu scopul promovării culturale (DA / NU);
→ pentru stocarea acestor date în conformitate cu dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor (DA / NU).








Data 
 Nume, Prenume

Semnătură


Sunt informat de către operator - că aceste date vor fi tratate în conformitate cu prevederile legilor în vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu