Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

joi, 8 noiembrie 2018

Regulament - Festivalul "MIRACOL DE CRĂCIUN" , 8 decembrie 2018 , BucureștiFESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA PENTRU COPII“MIRACOL DE CRACIUN”

EDITIA a II-a

  8 DECEMBRIE 2018

BUCUREŞTIFestivalul „Miracol de Craciun” isi propune sa promoveze tinerele talente si este o oportunitate pentru interpreti de a evolua pe o scena, intr-un cadru organizat, pentru stimularea increderii in sine si finalizarea unei activitati sustinute de studiu, in fata unui juriu de specialisti in domeniul muzical.
Tematica festivalului o va constitui cantece de Craciun si iarna din repertoriul romanesc, international sau etno.
REGULAMENTUL CONCURSULUI

DATA DE DESFASURARE: Sambata 8 decembrie 2018
LOCUL : Bucuresti, Casa de Cultura a Studentilor Grigore Preoteasa
Progamul festivalului:
·         Concursul va avea loc intre orele 12:30 – 18:30
·         Recitaluri: 18:30 - 19:30
·          Festivitate de premiere : intre 19:30 - 20.30
Festivalul se desfasoara pe urmatoarele sectiuni:
·         Solisti :
categoria de varsta 6 - 7 ani
categoria de varsta 8 - 9 ani
categoria de varsta 10 -11 ani
categoria de varsta 12-14 ani
categoria de varsta 15+
·         Debut :
categoria de varsta  6 - 8 ani
categoria de varsta  9 - 11 ani
categoria de varsta 12 -13 ani
·         Grupuri mici
2 - 5 interpreti (toate gupele de varsta)
Categoriile de varsta se pot modifica in functie de numarul de particianti
Se va lua in considerare varsta implinita de concurent la data concursului.
Durata cântecelor va fi  de maxim 3.30 minute
In cadrul aceleiasi sectiuni concurentii nu pot evolua decat cu o singura piesa
Concurentii se pot inscrie la unul sau mai multe sectiuni astfel:

Taxa de concurs este 150 lei de concurent la sectiunile solisti si debut
Pentru sectiunea grupuri taxa va fi de 200 lei/grup

Taxa trebuie depusă în contul RO36RZBR0000060019382382, deschis la
RAIFFEISEN BANK Agentia Panait Istrati Braila titular : Asociatia Stars‘Show  până la data de 30 noiembrie 2018, cu mentiunile „donatie festival” si numele concurentului.

Premierea
·         Pentru fiecare sectiune din concurs vor fi acordate premii in ordinea mediilor acordate de juriu.
·         Pentru cea mai buna prestatie din fiecare sectiune si categorie de varsta se vor acorda trofee.
·         Pentru cea mai buna prestatie din festival se va acorda trofeul festivalului.

Materiale necesare pentru inscriere :
Fiecare concurent va trimite:
1.      Fisa de inscriere semnata si scanata
2.      Acordul compozitorului/declaratia pe proprie raspundere pentru piesele romanesti
3.      Negativele pieselor in format mp3
4.      Copie dupa certificatul de nastere
5.      Fotografie prim plan (format jpg)
6.      Declaratie pentru prelucrarea datelor personale
Materialele vor fi trimise pana la data de 30 noiembrie 2018 la adresa de mail :

tel de contact: 0724833426 –Gabriela Sauciuc Cicone

JURIUL FESTIVALULUI va fi format din personalitati în domeniul muzical, pedagogic si scenografic.

CRITERII DE JURIZARE

-          Interpretare ,
-          Intonatie, dictie, ritm ;
-          miscare scenica, vestimentatie, atitudine ;
Notarea concurentilor se va face cu note cuprinse intre 8.00 si 10.
Deciziile juriului sunt definitive si nu se admit contestatii.

Programul festivalului detaliat va fi publicat pe site-ul festivalului in timp util. De asemenea componenta juriului va fi facuta public pe pagina de Facebook:  Festivalul "Miracol de Craciun".
PARTENERI

Stars’Show Braila, Foto Print, Radio Romania International


FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA PENTRU COPII
“MIRACOL DE CRACIUN” editia aII-a
Fisa de inscriere
Nume si prenumele :  ………………………………………………………………………………… 
Data nasterii: …………………… Varsta (la data concursului):  ………….ani
Adresa/domiciliul : …………………………………………………………………………………… 
Localitatea:…………………………………………………………………….……………………… 
Email parinte/concurent : ……………………………………………….telefon.………………… 
Scoala  pe care o reprezinta in concurs:………………………………………………………… 
Profesor/indrumator: ……………………………………………………………………………… 
Telefon: …………………………E-mail……………………………………………………..…… 
SECTIUNEA – (solist, debut, grup mic) : 
…………………… ........................................
Piesa propusă în concurs: ............................................................................................................... 
·         -Compozitor……………………………………………
·         Textier ……………………………..…………………..

DECLARATIE- (daca e piesa romaneasca)
Subsemnatul :………………………………………CNP…………………………….. in calitate de parinte/ tutore /profesor
Indrumator al minorului………………………………………………….declar pe proprie raspundere ca detin drepturile de interpretare a piesei :………………………………………………………………………………………………………     
si inteleg si imi asum orice litigiu ce ar putea aparea din folosirea fara acordul proprietarului pentru drepturi de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva piesa să fie interpretată în cadrul Festivalului Naţional de muzica usoara    MIRACOL DE CRACIUN ”, ce va avea loc în data de 8 decembrie 2018
            Prezenta declaratie are ca obiect doar piesele din repertoriul Romanesc.
      De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.
Am luat la cunostiinta despre regulamentul festivalului si sunt de accord cu acesta.
Acest document completat va fi  semnat, scanat  si  trimis pe e-mail: festival.allformusic@gmail.com
Data

Numele parintelui                                                            Semnatura
…………………………………………………                     ………………………………………


DECLARAŢIE

Privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul(a) ..................................................................., cod numeric personal ........................................................, născut(ă) la data de .............................., în localitatea .............................................., domiciliat în (sat, comuna, oraş, mun.) ...........................................................str. ...................................................................., nr. ........., Bl ........., Sc. ......, Ap. ......, Jud. ..........................., posesor al CI seria ..........., nr. ..................., eliberată de ......................................, la data de ............................., in calitate de părinte al interpretei/ului…………………………………………….., sponsor al Asociatiei Stars’ Show, DECLAR CĂ:

-        Am fost informat că datele mele personale urmează să fie prelucrate în cadrul Asociatiei Stars’ Show, fiind necesare derularii relatiilor cu aceasta asociatie.
-        Am fost informat că datele înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari: autorităti publice centrale/locale si alte institutii abilitate.
-        Am fost informat că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, coroborata cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, beneficiez de urmatoarele drepturi:
-       Dreptul ca datele sa fie colectate numai in scopuri legitime clar definite;
-       Dreptul ca datele solicitate sa nu fie excesive;
-       Dreptul ca datele solicitate sa nu fie stocate mai mult decat este nevoie;
-       Dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor (de exemplu, dar fara a se limita la:corecta, bloca sau elimina datele incorecte);
-       Dreptul ca datele personale sa fie protejate impotriva distrugerii, pierderii, modificarii sau dezvaluirii accidentale ori legale;
-       Dreptul de a solicita ştergerea datelor dupa ce colectarea acestora nu mai este necesara in scopul precizat.

Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Asociatiei Stars’ Show, in timpul derularii relatiilor cu aceasta si ulterior incetarii acestora, pentru a permite intocmirea diferitelor documente contractual si a documentelor de plata.


Data ..........................                                                 Semnătura .......................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu