Festivaluri concurs muzica 2020


miercuri, 30 martie 2016

Regulament - Festivalul "MAGIA MUZICII" , 14 mai 2016 , Focşani

FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA PENTRU COPII SI TINERET


« MAGIA MUZICII »

FOCSANI – 14 MAI 2016

                  EDITIA a IV-a.

Evenimentul isi propune descoperirea si promovarea copiilor talentati in interpretarea muzicii usoare, specifice varstei lor, dezvoltarea spiritului de competitie si corectitudine intre copii de varste apropiate, dragostea pentru arta, promovarea actului artistic de calitate si, nu in ultimul rand, crearea unor punti de prietenie intre concurenti.

REGULAMENT


*CAPITOLUL I. – DISPOZITII GENERALE 
Festivalul national „MAGIA MUZICII„ este o manifestare artistica de nivel national organizata de ART KIDS COMPANY in parteneriat cu Asociatia ART FOR CHILDRENS.
Festivalul nationalMAGIA MUZICIIeste un eveniment anual care se desfasuara in 2 etape :
* Faza de inscriere directa in concurs
* Faza finala – Concursul de interpretare

*CAPITOLUL II. – CONDITII DE PARTICIPARE 
La festival pot participa copii si adolescenti talentati in interpretarea muzicii pop si pregatiti sa participe la acest gen de competitie.
A. SECTIUNEA MUZICA USOARA va fi structurata pe urmatoarele categorii de varsta:
*CATEGORIA JUNIOR (grupele de varsta 4 – 6 ani/ 7 – 8 ani/ 9 – 11 ani
*CATEGORIA ADOLESCENT (grupele de varsta  12 – 14 ani/ 15 - 17 ani
       *CATEGORIA SENIOR (grupele de varsta  18 – 21+ ani)

           Vor fi admise duete şi grupuri mici doar în limita categoriilor de vârstă a grupelor.
     (grupele de varsta pot fi modificate in functie de numarul participantilor)
In concurs vor fi prezentate melodii de muzica usoara din repertoriul romanesc si international, live cu suport negativ orchestral, pe suport digital. Negativul orchestral poate contine voci de sustinere (grup vocal) cu conditia ca acestea sa nu includa dublaje la linia vocala principala.
B. SECTIUNEA MUZICA POPULARA
Concursul de intepretare va fi structurat pe urmatoarele categorii de varsta:
*CATEGORIA JUNIOR (grupele de varsta 5 –12 ani)
*CATEGORIA ADOLESCENT (grupele de varsta  13 – 21 ani)
Concurentii vor prezenta o melodie cunoscuta din repertoriul unor artisti consacrati, preluata cu respect pentru linia melodica si textul poetic, dar fara a imita, in stil propriu potrivit sensibilitatii fiecarui concurent.
Negativul orchestral poate contine voci de sustinere (grup vocal) cu conditia ca acestea sa nu includa dublaje la linia vocala principala

C. SECTIUNEA CREATIE (sectiune separata de interpretare si grupuri)
Se vor prezenta piese in PRIMA AUDITIE compuse in 2016, respectiv să nu fi fost prezentate în nici o reprezentaţie publică şi să nu fi fost difuzate pe nici un post de radio sau televiziune, de stat sau privat, naţional sau local.
        Piesele din aceasta sectiune NU pot fi prezentate si la sectiunea interpretare.
Creaţiile vor fi prezentate pe CD, pozitiv şi negativ, cu grup vocal (dacă este cazul) şi nu pot depăşi durata de 4 minute. Cântecul va fi interpretat live, cu acompaniamentul asigurat pe suport digital (negativ).
Interpretul trebuie sa aiba acordul compozitorului de a prezenta piesa in concurs.
- Piesele ce se vor dovedi (cu suport audio, video, scris) a nu fi in prima auditie, vor fi descalificate.
Toti concurentii si ceilalti detinatori de drepturi vor trebui sa autorizeze folosirea, reproducerea, tiparirea, si publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor si biografiilor lor în contextul promovării, difuzarii.
Aceasta implica şi folosirea fotografiilor şi a oricaror alte materiale audio şi video pt. site-ul oficial al festivalului sau a oricarui alt material produs de Art Kids Company.

     CAPITOLUL III -  INSCRIERI DIRECTE IN CONCURS

- Inscrierile directe in concurs se fac pe baza urmatoarelor materiale:
* Fişa de înscriere completată (muzica usoara/populara)
* O piesa (pozitiv+negativ) în format  MP3
 * Piesa propusa pentru creatie (pozitiv+ negativ) cu text in limba romana
* 1 fotografie prim plan in format jpg
* Copie certificat de nastere/ Carte de identitate a solistului
 *Acordul compozitorului/ declaratie parinte
 *Declaratie pe proprie raspundere (parinte sau compozitor), datata si semnata, atestand ca piesa prezentata este in PRIMA AUDITIE si exista acceptul compozitor/textier de a fi prezentata
 *Copie dupa chitanta de achitare a taxei de concurs in valoare de 150 ron individual si creatie si 200 ron/ grupuri mici, in contul:

RO21 BACX 0000 0011 9706 2001
UNICREDIT BANK – Sucursala FOCSANI
(titularul contului – Asociatia ART FOR CHILDRENS)In cazul in care sunt concurenti care vor sa participe la mai multe sectiuni, taxele de participare sunt:
150 lei – o sectiune
130 lei/sectiune – doua sectiuni
110 lei/sectiune – trei sectiuni

-   Materialele vor fi trimise pana pe data de 29 APRILIE 2016 pe adresa de e-mail: 


CAPITOLUL IV. FAZA FINALA

Faza finala (CONCURSUL) va avea loc SAMBATA 14 MAI 2016 incepand cu orele 10.30.
Fiecare concurent poate aduce pe scena orice sustinere artistica pe care o crede necesara (grup vocal, grup de acompaniament, dansatori).

Materialele trimise pentru inscriere la preselectie precum si taxa de inscriere in concursul final sunt nereturnabile.
Locatia evenimentului si programul festivalului va fi afisat in timp util pe site-ul oficial al evenimentuluiwww.artkidscompany.webnode.ro.

CAPITOLUL V - JURIZAREA
Jurizarea se face de catre un juriu de specialitate compus din compozitori, muzicologi, interpreti, realizatori/producatori de divertisment radio-tv.

CRITERIILE JURIZARII

Se vor lua in calcul :
1.calitatile vocale si interpretative (intonatia, calitatea timbrului vocal, amplitudinea vocala, stilul interpretativ, originalitatea, dictia si emisia vocala, etc)
2. prezenta si miscarea scenica, priza la public
3. costumatia
4. repertoriul ales.

Modalitatea de jurizare:
-jurizarea va fi cu note la vedere;
-nota maxima si nota minima se elimina.
Palmaresul festivalului va fi afisat pe site-ul oficial, in zilele urmatoare concursului.
Deciziile juriului de preselecţie şi concurs  sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.


CAPITOLUL VI - PREMII

Premiile acordate:
-MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI
-TROFEUL JUNIOR, TROFEUL ADOLESCENT, TROFEUL SENIOR
-TROFEUL pentru fiecare grupa de varsta;
-PREMIILE I, II, III si Mentiuni la fiecare categorie din concurs;
-Premii speciale oferite din partea juriului si a sponsorilor.

CAPITOLUL VII - OBLIGATIILE PARTICIPANTILOR
-Sa respecte clauzele regulamentului festivalului. 
-Sa semneze contractele de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de organizator
-Pe durata participarii in festival concurentilor/ parintilor/ profesorilor le este interzis sa contacteze membrii juriului
-Nesemnarea de către concurenti/ compozitori/ profesori/ reprezentanti legali şi a titularilor de drepturi asupra melodiei participante, constituie motiv de descalificare a concurentului si duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel
-Orice abatere de la oricare dintre aceste obligatii duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.

CAPITOLUL VIII - OBLIGATIILE ORGANIZATORILOR
-Organizeaza, pune la dispozitie sala de spectacole, sonorizare
-Asigura corectitudinea centralizarii voturilor pentru clasamentele finale
-Asigura fondurile necesare premiilor acordate
-Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând participanţii în timp util.

PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE:
-tel. 0729.762.987

FISA DE INSCRIERE – MUZICA USOARA


1. NUMELE SI PRENUMELE..............................................................................
2. DATA NASTERII……………………………………………………………
3. ADRESA/DOMICILIUL...................................................................................
..................................................................................................................................
4. TEL. FIX................................................MOBIL..........................……………..
5. NUMELE INDRUMATORULUI......................................................................
6. SECTIUNEA (interpretare, creatie)..............................................................
7. PIESA PROPUSA IN CONCURS
        Titlu………………………………………………………………...................
               Compozitor.....................................................................................................
               Textier............................................................................................................

             AM CITIT SI SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL FESTIVALULUI :,,MAGIA MUZICII’’

            SEMNATURA PROF./ PARINTE            Acest document completat va fi  scanat  semnat si  trimis pe e-mail:

FISA DE INSCRIERE – MUZICA POPULARA


1. NUMELE SI PRENUMELE.............................................................................
2. DATA NASTERII……………………………………………………………
3. ADRESA/DOMICILIUL....................................................................................
................................................................................................................................
4. TEL. FIX................................................MOBIL..........................…………….
5. NUMELE INDRUMATORULUI.....................................................................
6. TITLU PIESA INTERPRETATA IN CONCURS/COMPOZITOR/TEXTIER
              ………………………………………………………………..............................
              .............................................................................................................................
              .............................................................................................................................

                                                          
           SEMNATURA PROF./ PARINTE              Acest document completat va fi  scanat  semnat si  trimis pe e-mail:
ACORD INTERPRETARE


TITLU PIESA..................................................................
COMPOZITOR………………………………………………......
TEXTIER........................................................................
INTERPRET (solist, grup)............................................

SUBSEMNATUL..........................................................................
CI..……………………….........………………………………………..........
CNP..............................................................................................
TELEFON.....................................................................................
         E-MAIL……………………………………………....................................
           
PROPRIETAR/CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului naţional de muzica pentru copii si tineret ,,MAGIA MUZICII”, ce va avea loc în data de                    14. 05. 2016 - FOCSANI.  

De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.


       DATA                                       SEMNATURA
                          Acest document semnat si scanat va fi trimis pe e-mai:


ACORD CREATIE

TITLU PIESA.................................................................
COMPOZITOR………………………………………………......
TEXTIER........................................................................
INTERPRET (solist, grup)...........................................

SUBSEMNATUL (compozitor)...................................................
CI..……………………….........………………………………………..........
CNP..............................................................................................
TELEFON.....................................................................................
         E-MAIL……………………………………………..................................
           
PROPRIETAR/CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului naţional de muzica pentru copii si tineret ,,MAGIA MUZICII”, ce va avea loc în data de                   14. 05. 2016 - FOCSANI.  

De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.


       DATA                                          SEMNATURA
                          Acest document semnat si scanat va fi trimis pe e-mai:


DECLARAŢIE

            Subsemnatul/a(copil) ________________________, prin reprezentant legal (parinte)____________________, domiciliată în _______________________, _______________  nr. _____________, bl. _______, sc. _________, et. ______, apt. ___________, jud./sector _________, legitimate/ă cu C.I. seria ______ nr. ___________, eliberată de  ______________, la data de ______________ CNP ____________________
cunoscând prevederile articolului 292 din codul penal cu privire la falsul în declaraţii, precum şi consecinţele juridice generate de declaraţiile neadevărate, declar că deţin toate drepturile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, asupra interpretării piesei/operei muzicale: __________________________________, muzica:__________________________, textul: ____________________________ prezentată în cadrul Festivalului “MAGIA MUZICII, organizat în data de 14 mai 2016, de către                    S.C. ART KIDS COMPANY S.R.L., cu sediul în Focsani, str. Maior Gh. Pastia nr. 5, bl. 8,                sc. 1, et. 1, ap. 11, tel. 0729.762.987, nr. de ordine in registrul comerţului J39/41/2008,                        CUI 23091547.
            Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat Organizatorului festivalului sau pentru daunele la care Organizatorul festivalului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (pers. fizică şi/sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile prevăzute mai sus.
De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de către Organizatorul festivalului a operei muzicale în cadrul Festivalului “ MAGIA MUZICII”.
DATA ________________

SEMNĂTURA _____________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu