Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

marți, 31 ianuarie 2017

Regulament - Festivalul "KHARISMA" , 29 aprilie 2017 , Oradea

ASOCIAȚIA CULTURALĂ KHARISMA ORADEA
In parteneriat cu
I.S.J.Bihor, Palatul Copiilor si Elevilor Oradea, Primăria Municipiului Oradea,
 Consiliul Județean Bihor, Filarmonica de Stat Oradea,                                 
ORGANIZEAZĂ
CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE VOCALĂ

«KHARISMA»
 29 aprilie 2017  
OradeaREGULAMENT
I.Numele proiectului
Concurs Național de Interpretare Vocală  Kharisma
II.Organizatori 
ASOCIAȚIA CULTURALĂ KHARISMA ORADEA
              Str. Blaise Pascal, nr.11, tel. 0744905100, e-mail:danamaria_oprescu@yahoo.com ,

            PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR ORADEA
               Str. Muzeului nr. 2, tel.0259 411548fax 0259 464558

III.Perioada de desfășurare 29 aprilie 2017 
IV.Locul de desfășurare
              Municipiul Oradea –Filarmonica de Stat Oradea,
V.Condiții de participare
Concursul Național de Interpretare Vocală  Kharisma se adresează soliștilor de muzică uşoară  din palatele și cluburile  copiilor, grădinițe, școli, licee, asociații culturale, școli private, din ţară. 
            Concursul se adresează următoarelor categorii:
a). Interpretare vocală- solo
I.                   Grupa 4-5 ani
II.                Grupa 6-7 ani
III.             Grupa 8-9 ani
IV.             Grupa 10-11 ani
V.                Grupa 12-13 ani
VI.             Grupa 14-15 ani
VII.          Grupa 16-17 ani
VIII.       Grupa 18 ani si 18+
b). Interpretare vocală –grupuri mici (duet, trio)

VI. ETAPELE CONCURSULUI:
1.      Preselecție---termen limită de trimitere a materialelor 31.03.2017
Pentru înscrierea în preselecție, participanții vor trimite pana în data de 31.03.2017, la adresa de e –mail danamaria_oprescu@yahoo.com următoarele:
·         piesă  pozitiv( se accepta si linck youtube)
·         fișă de înscriere completată-ANEXA I, ANEXA II
·         copie certificat de naștere concurent

      2.   Afișarea rezultatelor-----03.04.2017-pe pagina de facebook CONCURS NATIONAL DE INTERPRETARE VOCALA KHARISMA și va fi comunicată prin e-mail fiecărui concurent
      3.   Confirmarea participării (telefonic)------până în 09.04.2017
      4.   Trimiterea urmatoarelor materiale pentru concurs:
·         negativul piesei pentru concurs (se poate și alta decât cea trimisă pentru preselecție)
·         copie chitantă plată taxă concurs in contul RO19BACX0000001119363000,  UNICREDIT BANK ORADEA, cu mențiunea TAXĂ CONCURS, și numele concurentului

TAXA interpretare solo 150 RON
TAXA interpretare grupuri mici 70 RON pentru fiecare membru al grupului

·         Concurenții  vor trimite pe aceeași adresă de e-mail acordul compozitorului piesei sau declarație de asumare a responsabilității  (părinte, profesor)  pentru utilizarea piesei în concurs.-ANEXAIII
               Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru drepturile de autor şi cele conexe ale  acestora, a melodiilor interpretate în concurs.

 VII. DETALII ORGANIZATORICE:
a) Concursul Național de Interpretare Vocală KHARISMA se va desfășura pe două secțiuni: interpretare vocală-solo și interpretare vocală-grupuri mici(duet, trio).

b) Pentru fiecare secțiune juriul format din specialiști în domeniu(profesori de canto, artiști consacrați, actori, coregrafi) va evalua evoluția concurenților realizând clasamentul fiecărei categorii.

c) Se vor acorda premiile I, II, III, Mențiune, Premii speciale pentru fiecare categorie de vârstă. De asemenea se va acorda un trofeu/categorie, precum și Trofeul Kharisma,  concurentului cu cel mai mare punctaj.

d) Jurizarea se va face cu notele la vedere, acestea fiind acordate după evoluția fiecărui concurent, cu mențiunea că unul din membrii juriului va avea nota ascunsă, notă care va fi prezentată concurenților la Gala festivă.
Juriul va acorda note de la 7 la10, inclusiv cu sutimi 0,25; 050; 0,75; conform următoarelor criterii:
·         calități vocale, intonație, ritm,
·         repertoriul să nu depașească posibilitățile vocale ale participantului și să fie adecvat vârstei,
·         ținută și mișcare scenică;
·         interpretare-muzicalitate.

e) Clasamentul reprezintă ordinea ierarhică a notelor acordate de juriu.
            f) Contestaţiile privind deciziile juriului nu sunt admise. 
g) Concursul se va desfășura sub formă de spectacol la Filarmonica de Stat Oradea.
h) Gala de decernare a premiilor va avea loc la Filarmonica de Stat Oradea.
Copiii vor primi diplome, medalii, trofee, premii în produse sau bani. Profesorii coordonatori vor fi evidențiați în cadrul spectacolului de gală, oferinduli-se diplome de merit, plahete.
i) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a promova, înainte de desfăşurarea concursului, în timpul şi după finalizarea acestuia, prin prezentări în spaţii publice sau presă, radio şi televiziune în scopuri necomerciale, evenimentul şi participanţii.
j) Vârsta împlinită de concurent la data desfăşurării concursului va stabili categoria din care acesta va face parte, iar intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică(dupa nume).
k) Concurenții, părinții acestora, profesorii, nu au voie să abordeze membrii juriului, inainte, pe parcursul și după terminarea concursului. Sunt rugați să aibă un comportament și un limbaj decent în spațiul de desfășurare a concursului.

l) Organizatorii isi rezerva dreptul de a aduce, daca va fi cazul, modificari in regulament, cu privire la ordinea intrarii in concurs, nr de concurenti, cu precizarea ca aceste modificari vor fi afisate in timp util pe pagina de facebook a concursului.
         
            Persoana de contact: Dana Oprescu, președinte asociație,
                                                             tel: 0744905100,
 E-mail: danamaria_oprescu@yahoo.com
ANEXA I


FIȘĂ DE ÎNSCRIERE-interpretare vocală-SOLO
CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE VOCALĂ
,,KHARISMA,,
Oradea, 29 aprilie 2017
 • NUME/ PRENUME:……………………………………………………………..
 • VÂRSTA.................................................................................................................
 • CNP: …………………………...............................................................................
 • DATE DE CONTACT(e-mail și telefon):………………………………………
 • INSTITUȚIA REPREZENTATĂ/LOCALITATEA: ………………………………………………........................................................
 • PROF. COORDONATOR: ………………………………………………………
                    Telefon profesor....................................................................................................
 • PIESA PENTRU PRESELECȚIE:  .....................................................................
 • Compozitor/Textier..................................................................................................
 • PIESA PENTRU CONCURS.................................................................................
 • Compozitor/Textier..................................................................................................

Menționez că am luat la cunoștință  Regulamentul concursului și condițiile impuse de organizatori pentru participarea la această activitate si mă oblig să respect prevederile lui.
DATA                                                                                        SEMNATURĂ PĂRINTE


NOTA: documentul se va trimite semnat, datat si scanat pe adresa de e-mail
ANEXA II
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE-interpretare vocală-GRUPURI MICI
CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE VOCALĂ
,,KHARISMA,,
Oradea, 29 aprilie 2017
 • NUMELE GRUPULUI........................................................................................
 • NUME/VÂRSTĂ/CNP-  MEMBRII GRUPULUI
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
 • DATE DE CONTACT(e-mail și telefon):…………………………………....
 • INSTITUȚIA REPREZENTATĂ/LOCALITATEA: ………………………………………………
 • PROF. COORDONATOR: ………………………………………………………
                       Telefon profesor..........................................................................
 • PIESA PENTRU PRESELECȚIE:  .....................................................................
 • Compozitor/Textier................................................................................................
 • PIESA PENTRU CONCURS.................................................................................
 • Compozitor/Textier................................................................................................
Menționez că am luat la cunoștință  Regulamentul concursului și condițiile impuse de organizatori pentru participarea la această activitate si mă oblig să respect prevederile lui.
DATA                                                                                        SEMNATURĂ PĂRINTENOTA: documentul se va trimite semnat, datat si scanat pe adresa de

ANEXA III


DECLARAȚIE
CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE VOCALĂ
,,KHARISMA,,
Oradea, 29 iunie 2017
Subsemnatul/a ………………...............................................posesor al actului de identitate ………….seria…………., declar că îmi asum răspunderea pentru interpretarea piesei ……………………………………….. ,în ceea ce privește drepturile de autor și cele conexe ale acestora în cadrul Concursului de Interpretare Vocală ,,KHARISMA,,  de către copilul/elevul meu……………………………………………………,
Menționez că am luat la cunoștință  Regulamentul concursului și condițiile impuse de organizatori pentru participarea la această activitate si mă oblig să respect prevederile lui.

DATA                                                                                SEMNĂTURA
NOTA: documentul se va trimite semnat, datat si scanat pe adresa de
e-mail danamaria_oprescu @yahoo.com  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu