Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

luni, 30 ianuarie 2017

Regulament - Festivalul "MUGURI DE LUMINĂ" , 7-9 aprilie 2017 , Piatra Neamț

FESTIVALUL DE ARTE
MUGURI DE LUMINĂ
Ediția I
Piatra Neamț
7 – 9 aprilie 2017

ASOCIAȚIA ”VERONICA FILIP” PIATRA NEAMȚ


organizează în parteneriat cu:


Consiliul Local Piatra Neamț / Consiliul Judeţean Neamț
Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Inspectoratul Școlar Județean Neamț / Casa Corpului Didactic Neamț
Teatrul Tineretului Piatra Neamț / Palatul Copiilor Piatra Neamț
Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra Neamț
Grădinița ”Veronica Filip” Piatra Neamț
Agenția de Turism ”Mega Travel”
Clubul ”Viva Allegria” / Clubul ”Artis”
Asociația ”Luceafărul” / Cabinetul de Psihologie ”Sînziana Burcea”

TVR2 / TVR Iași / 1TV Neamț

FESTIVALUL DE ARTE
MUGURI DE LUMINĂ
Ediția I
Piatra Neamț
7 – 9 aprilie 2017

ARGUMENT

Festivalul de Arte”Muguri de lumină” vizează împletirea talentelorartistice ale copiilor cu aspecte socio-emoționale importante, cum ar fi: empatia și implicarea activă și responsabilă în acest proiect, alături de copii cucerințe educative speciale și/sau adulți/vârstnici.

                                                   REGULAMENT     

Art. 1 Festivalul se va desfășura pe 8 secțiuni, astfel:

1.   Secțiunea ”Muzică ușoară” – piesele pot fi din diverse genuri muzicale: pop, disco, etno, toate specifice vârstei copiilor participanți, din repertoriul românesc sau internațional. Această secțiune se va desfășura pe grupe de vârstă, astfel: grupa 5-6 ani, grupa 7 - 8 ani, grupa 9 - 10 ani, grupa 11 - 12 ani, 13 - 14 ani, grupa 15 – 16 ani.
Organizatorii își rezervă dreptul de a reorganiza grupele de vârstă în funcție de înscrierile copiilor pentru a avantaja toți concurenții.
Se va juriza: acuratețea interpretării, costumul, atitudinea, prezența scenică.
2.   Secțiunea ”Muzică populară” – piesele trebuie să fie specifice vârstei, piese vesele și de joc, NU balade.
Se va juriza: originalitatea cântecului, acuratețea interpretării, costumul, atitudinea.
3.   Secțiunea ”Muzică tradițională” – colinde specifice sărbătorii Pascale.
Se va juriza: originalitatea cântecului, acuratețea interpretării, costumul, atitudinea.
4.   Secțiunea ”Copii speciali” - la această secțiune vor urca pe scenă copiii cu cerințe educative speciale, care vor interpreta cântece, vor recita poezii, dialoguri, etc., indiferent de vârsta acestora.
Se va juriza: originalitatea cântecului, acuratețea interpretării, costumul, atitudinea.
5.   Secțiunea ”Cine sunt eu ?” – Copiii vor imita diferiți artiști români sau străini, interpretând o piesă din repertoriul acestora.
Se va juriza: originalitatea cântecului, acuratețea interpretării, imitarea costumului și a atitudinii artistului imitat.
6.   Secțiunea ”Grupuri” – piesele pot fi din diverse genuri muzicale: muzică populară, pop, disco, etno, toate specifice vârstei copiilor. Grupul va fi compus din 2-5 copii. Înscrierea va fi făcută pe grup, de către profesorul îndrumător.
Se va juriza: acuratețea interpretării, costumul, atitudinea, prezența scenică.
7.   Secțiunea ”Mic și mare” – La această secțiune copiii vor urca pe scenă alaturi de un adult, de preferat părinte, nu profesor.
Se va juriza:acuratețea interpretării, costumul, atitudinea, prezența scenică.
8.   Secțiunea ”Artă plastică” – copiii vor participa cu o lucrare la expoziția – concurs. Tema de bază va fi ”Sărbătorile primăverii”. Lucrările vor avea pe spate o etichetă cu: numele copilului, unitatea școlară, profesor îndrumător. Lucrările copiilor vor fi aduse sau expediate prin poștă pe adresa: Grădinița ”Veronica Filip”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 12, Piatra Neamț, jud. Neamț, cu specificația ”Pentru Sava Codruța” până la data de 1.03.2017.
Expoziția va fi organizată pe holurile Grădiniței ”Veronica Filip” Piatra Neamț, în perioada 15.03 – 29.03.2017, evaluarea acestora se va face în data de 30.03.2017 de către un juriu de specialitate. Lucrările câștigătoare vor fi afișate în holul Teatrului Tineretului în zilele desfășurării Festivalului ”Muguri de lumină”.
Se va juriza: păstrarea proporțiilor personajelor/obiectelor, folosirea tehnicii de lucru, creativitatea, acuratețea lucrării.
Art. 2 La secțiunile 1,2,3,4,5,6,7 vor concura câte 10 copii, iar la secțiunea 8 pot concura mai mulți. Dacă vor fi mai multe desene, organizatorii vor împărți concurenții pe grupe de vârstă, în avantajul acestora.
Art. 3Durata pieselor muzicale nu trebuie să depășească 3,30 minute.
Art. 4Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică.
Art. 5Se acordă TROFEUL ”MUGURI DE LUMINĂ”, ediția I, 2017 concurentului care va obținecele mai mari note, indiferent de secțiunea la care participă.
    Art. 6Se acordă 1 Trofeupentrufiecaresecțiune/categorieși se multiplicăpremiile I, II, III șimențiunile.
Art.7Copiiiparticipanți la secțiunile 1,2,3,4,5,6,7 pot fi însoțiți de o echipă de coregrafieasigurată de ei.
Art.8Copiii pot participa la mai multesecțiuni, dar pentrufiecaresecțiune vor completa o fișă de înscriereseparată, plus documentelepentruînscriere.
Art.9 Documentelepentruînscriereacopiilorla festival sunt:
-      Fișa de înscriere (în Fișa de înscriere se vor completa toate rubricile, acordându-se o atenție pentru deosebită: CNP-ul copilului și al părintelui, numerelor de telefon ale părintelui și profesorului îndrumător)
-      Copie  dupăCertificatul de naștere (atenție deosebită la claritatea CNP-ului);
-      Copie dupăCartea de identitate a unuiadintrepărinți (atenție deosebită la claritatea CNP-ului.);
-      Copie dupădovadaplățiitaxei de participare;
-      Pozăindividuală color, bust;
-      Poză de gruppentrusecțiunea ”Grupuri”;
-      Negativulpiesei,în format mp3pentrusecțiunilemuzicale.
   Art.10 Documentelenecesareînscrieriila festival se vor trimitepeadresa de e-mail muguridelumina1@gmail.com, într-un singurmesaj, cumențiunea ”Înscriere la FestivalulMuguri de lumină” și numele copiluluipână pe data de 15.03.2017.
Art. 11Iepurașul de Paște va veni cu cadouri pentru copiii participanți la festival cu ocazia petrecerii care se va desfășura sâmbătă seara (8 aprilie), începând cu orele 18.00, la  Salonul Albastru al Grand  Hotel Ceahlău. La petrecere sunt invitați să se distreze toți concurenții festivalului. Copiii vor fi însoțiți de un adult. Copiii au asigurat meniul și cadoul. Însoțitorii își vor plăti consumația.
          Bineînțeles că de la petrecere nu va lipsi tortul festivalului, muzica și clawn-ul, care vor fi bucuria copiilor.

ATENȚIE ! înscrierea la festival, cât și materialele obligatorii se vor trimite până pe data de15.03.2017.

NOTĂ:
a.   Documentele necesare înscrierii la festival se vor trimite pe adresa de e-mailmuguridelumina1@gmail.com, într-un singur mesaj.
b.   Copiii pot participa la mai multe secțiuni, dar pentru fiecare secțiune vor completa o fișă de înscriere separată, plus documentele, astfel: atâtea fișe de înscriere la câte secțiuni participă copilul și celelalte documente necesare o singură dată.
          Echipa de proiect:

Ø Prof. CodruțaSava – președinte al Asociației ”Veronica Filip”;
Ø Prof. CodruțaSava - coordonator proiect;
Ø Prof. Elena Pandea – director de festival și logistică;
Ø Prof. CodruțaSava șiProf. MiluțaCristal – director artistic
Ø Prof. CodruțaSava șiProf. Elena Fotea - relații cu publicul;
Ø Ec. Maria Chelaru – responsabil economic;
Ø Prof. Mara Florea – logistică șirelații cu Mass-media;
Ø Prof. Ana Hârțan – logistică.

Vă așteptam cu drag !

DETALII  LOGISTICE

1.   Nu se va încasataxăpentrupreselecțiacopiilordin festival.
2.   Taxa pentruînscriereașiparticiparea la o singură secțiuneeste de 150 lei de participant.
3.   Copiii care dorescsă se înscriela mai multe secțiuni, vor achita 150 lei pentru prima secțiuneși 80 lei pentrufiecaredincelelaltesecțiuni.
4.   Copiii care se înscriu doarla Secțiunea ”Grupuri” vor achitao taxă de 100 leipentrufiecare membru al grupului.
5.   Copiii care se înscriu doarlaSecțiunea ”Mic și mare” vor achita o taxă de 100 lei.
6.   PentruSecțiunea ”Copii speciali” taxa este de 80 lei pentrufiecare participant.
7.   PentruSecțiunea ”Artă plastică” taxa este de 80 lei pentrufiecare participant.
8.   Taxele se vor depune în contul Asociației ”Veronica Filip” RO52BRDE280SV52519822800 la BRD, cu mențiunea Festivalul ”Muguri de lumină” și numele copilului până pe 15.03.2017.
9.   Pentru copiii din Piatra Neamț și zonă, este de preferat ca taxele să fie depuse la d-nele Elena Pandea (tel. 0743134014) sau Codruța Sava (tel. 0745323034) pe care le găsiți de luni până vinerila Grădinița ”Veronica Filip”, Piatra Neamț, Str. Al. Lăpușneanu, nr. 19, pentru a evita taxele băncilor.
10. Pentrucei care doresc cazare, vă recomandămGrand Hotel Ceahlău sau Căminul Liceului Economic. Vă recomandăm ambele variante, ca fiind foarte bune și convenabile. Vă rugăm specificați acest lucru în fișa de înscriere. Rezervările se facînordineasolicitărilor.FESTIVALUL  DE ARTE PENTRU COPII

MUGURI DE LUMINĂ” 

editia  I – 7 – 9 aprilie 2017 - PIATRA  NEAMŢ

Fişă de înscriere
SECTIUNEA…………………………………………………………
Date concurent:
Nume şi prenume:……………………………………..... Vârsta:………CNP……………………………
Categoria de vârstă:…………..……………..........
Adresa  domiciliului:…………………………………………………………
Nume şi prenume părinte: …………………………………….....
CNP părinte ……………………………
Telefon părinte:………………...
Adresa E-mail părinte:……………
Date Profesor:
Nume si prenume:……………………….. ………………
Telefon profesor:…………………………
Adresa E-mail profesor: ……………........................................
Datele pieselor prezentate pentru concurs:
Titlul piesei: ....................................................................................................
Muzică:…………………………………….......................................................
Text:………………………………………………................
Scurt CV al copilului :......................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date însoţitor:
Nume şi prenume:……………………………........  Calitatea (părinte, profesor): …………………………………………………………............................
Telefon de contact:..........................................
Adresă E-mail:………………………………………..
Solicitări speciale, atentionari:................................................................ ...................................................................
Cazare pentru .........persoane, la   Camin ......... / la Grand Hotel Ceahlaul..........

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu