Pagini

Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
ianuarie 2019 , februarie 2019 , martie 2019 , aprilie 2019 , mai , iunie 2019 , iulie , august , septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie

FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:
Alba , Arad , Argeș , Bacău , Bihor , Bistrița-Năsăud , Botoşani , Brăila , Brașov 2019 , București 2019 , Buzău , Călărași , Caraș-Severin , Cluj , Constanța , Covasna , Dâmbovița , Dolj 2019 , Galați , Gorj , Giurgiu , Harghita , Hunedoara , Ialomiţa , Iași 2019 , Ilfov , Maramureș , Mehedinți , Mureş , Neamț , Olt , Prahova 2019 , Satu Mare , Sălaj , Sibiu 2019 , Suceava 2019 , Teleorman , Timiș , Tulcea , Vaslui , Vâlcea , Vrancea

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
ianuarie 2019 , februarie 2019 , martie 2019 , aprilie , mai 2019 , iunie , iulie , august , septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie

miercuri, 25 ianuarie 2017

Regulament - Festivalul "PE ARIPILE MUZICII" , 11 martie 2017 , Băicoi

LICEUL TEHNOLOGIC „ CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI
STRUCTURĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢINTEA
FESTIVALUL JUDEŢEAN
DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI DANS MODERN
„PE ARIPILE MUZICII” 
„Muzica porneşte de la inimă şi se adresează inimilor” George Enescu 
                    
EDIŢIA I
11 martie 2017
Băicoi


Domeniul: cultural-artistic – muzică
 
                                                      Nivelul propus: judeţean


REGULAMENTUL  FESTIVALULUI  JUDEŢEAN DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI DANS MODERN
„PE ARIPILE MUZICII”
EDITIA I
                                                                                                                                   

                                                                         Aprobat,
                                                                              Inspector Şcolar General,
                                                                       Oprea –  Nicolae Angelescu                                                          
                                                                             ________________________
  

FESTIVALUL – CONCURS  ESTE  FARĂ  TAXĂ
                                                                                
            Festivalul Judeţean de Muzică Uşoară şi Dans modern se adresează soliştilor  şi formaţiilor vocal – instrumentale, grupurilor de muzică folk şi formaţiilor de dans modern  din şcoli, cluburi, palate ale elevilor, case de cultură din judeţ.
            Vârsta de participare: 6 – 11 ani .

A.    DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:
Festivalul  „PE ARIPILE MUZICII”se desfăşoară în data de 11.03.2017 la Casa de Cultură Lilieşti -  Băicoi şi cuprinde două secţiuni:

1.      Muzică:
·         Uşoară: solişti vocali, grupuri vocale, formaţii vocal - instrumentale şi formaţii instrumentale
·         Folk: solişti vocali;
            Categorii de vârstă:
·         6 – 8 ani;
·         9 – 11 ani;

            Activitatea se adresează soliştilor vocali, formaţiilor vocal – instrumentale şi grupurilor de muzică folk, pe bază de negative, pe format CD sau cu acompaniament la instrumente muzicale.
            Fiecare concurent sau formaţie  va prezenta în festival o singură piesă românească sau din repertoriul internaţional.
            Negativele  pieselor se vor timite pe email la adresa silviaconstantin10@yahoo.com până la data de 18.02. 2017 în vederea asigurării unei sonorizări corespunzătoare.
            Dans modern
            Concursul se desfăşoară pe formaţii (fără numere individuale), fiecare formaţie prezentând un singur  gen, la alegere (disco, rapp, etno, latino, hip – hop, rock, majorete, tematic).
            Fiecare piesă va fi înregistrată separat pe câte un CD.
Categorii de vârstă:
·         6 – 8 ani;
·         9 – 11 ani;

B.     ORDINEA INTRĂRII ÎN CONCURS: se va stabili la şedinţa tehnică.

C.    LOCUL DESFĂŞURĂRII: CASA DE CULTURĂ LILIEŞTI - BĂICOI

D.    SISTEMUL DE JURIZARE: juriul va fi alcătuit din personalităţi recunoscute în domeniul muzical şi coregrafic la nivel local şi judeţean.

E.     CRITERII DE EVALUARE:

·         Gradul de dificultate al piesei muzicale, al dansului;
·         Respectarea liniei melodice;
·         Ţinută scenică;
·         Acurateţea, sensibilitatea, autenticitatea, originalitatea, siguranţa, frazarea;
·         Concordanţa mişcării scenice cu muzica.

F.     PREMII ACORDATE:
             
            Se vor acorda următoarele premii:  premiile I, II , III , menţiuni şi premii speciale la fiecare secţiune pentru fiecare categorie de vârstă. Cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome de excelenţă pentru activitatea desfăşurată în pregătirea copiilor.
            Trofeul „ PE ARIPILE MUZICII” va fi acordat pentru fiecare dintre cele două secţiuni: Muzică şi Dans modern.


G.    DISPOZIŢII FINALE LA REGULAMENT:
           
·         Înscrierea şi confirmarea participării la concurs se va face până la data  de 18.02.2017 prin mail la adresa silviaconstantin10@yahoo.com , completând fişa de înscriere ;
·         Informaţii suplimentare se pot obţine de la –  prof.inv.primar Constantin Silvia  - tel. 0734631417
·         Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare delegaţie în parte.
·         Fiecare delegaţie va prezenta la sosire un tabel nominale, cu participanţii la concurs, semnat de directorul unităţii şi opţional, acordul de parteneriat, completat şi ştampilat în două exemplare.
·         Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru toţi participanţii.
           

           


   DIRECTOR,                                 COORDONATOR PROIECT,                                   
               Prof. Ciurea Isabela                 prof. înv. primar Constantin Silvia

Festivalul  Judeţean de Muzică Uşoară şi Dans Modern
PE ARIPILE MUZICII
EDIŢIA I
Martie 2017

FIŞA DE ÎNSCRIERE


Unitatea de învăţământ:...........................................................................
Localitatea: ............................................Judeţul:.....................................
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:.............................
Specialitatea:..............................................................
Adresa de e-mail:.......................................................
Tel:.............................................................................

Secţiunea Muzică Uşoară
Nr. crt
Numele şi prenumele
Categoria de vârstă
Titlul piesei
Muzică şi versuri
Durata piesei
Secţiunea Dans Modern
Nr.
crt.
Numele şi prenumele
Categoria de vârstă
Tipul de dans
Nr. membri
Durata dansuluiSemnătură cadru didactic,
......................................................

Liceul Tehnologic “C-tin Cantacuzino”                         Şcoala/Liceul/Clubul ...........................
Localitatea  Băicoi                                                          Localitatea ..........................................
Judeţul  Prahova                                                             Judeţul ......................
Nr........./...........................                                              Nr.........../............................


ACORD  DE   PARTENERIAT
PROIECT JUDEŢEAN  „PE ARIPILE MUZICII ”
FESTIVAL DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI DANS MODERN
EDIŢIA  I

Încheiat astăzi ................................... între:

1.      LICEUL TEHNOLOGIC „ CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI cu sediul în Băicoi, str. Republiciii,  nr.111, judeţul Prahova, telefon/ fax: 0244-260658, e-mail: liceultehnologicbaicoi@gmail.com, reprezentat prin director, profesor  Ciurea Isabela şi prof. înv. primar Constantin Silvia Florentina - în calitate de coordonatori proiect.

2.      . ..........................................................................., Strada ................................................. Nr. ......, localitatea .........................................................................., cod ..............., Judeţul ……………, Tel/Fax. ..................................., email: ............................................................. ca instituţie parteneră reprezentată de prof. ........................................................... în calitate de director şi prof ......................................................  în calitate de cadru didactic implicat în proiect;
          ART.1. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE
      Obiectul prezentului acord îl reprezintă colaborarea dintre instituţia coordonatoare şi instituţia parteneră în vederea  organizării şi desfăşurării  Festivalului Judeţean de Muzică Uşoară şi Dans Modern “Pe aripile muzicii”, ediţia I , martie 2017
      ART.2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR SEMNATARE ALE ACORDULUI
      Instituţia  de învăţământ  coordonatoare se obligă:
·         Să popularizeze regulamentul festivalului în judeţ;
·         Să colaboreze cu instituţiile  partenere;
·         Să organizeze desfăşurarea festivalului în bune condiţii;
·         Să asigure jurizarea participanţilor;
·         Să acorde diplome  participanţilor premiaţi;
·         Să mediatizeze rezultatele concursului.
           Instituţia  parteneră se obligă:
·         Să mediatizeze festivalul în unitatea de învăţământ;
·         Să înscrie elevii la festival;
·         Să  asigure deplasarea elevilor la festival;
·         Să respecte regulamentul festivalului.
ART. 3. DISPOZIŢII FINALE:
(1) Acordul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, fiind valabil în anul  şcolar 2016- 2017;
(2) Acordul poate fi modificat numai cu acordul scris al părţilor.
           Prezentul acord  s-a încheiat azi , ......................., în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
LICEUL TEH. „ C-TIN CANTACUZINO”                    ..................................                                                                                                                                           
                 DIRECTOR,                                                     DIRECTOR,     

          Prof. Ciurea Isabela                                        Prof. .....................................

2 comentarii:

  1. buna ziua, festivalul este cuprins în CAEN, CAERI ale Ministerului Educației?

    RăspundețiȘtergere
  2. Buna ziua, nu se cere si copie dupa certificatul de nastere avand in vedere ca au voie sa participe copii doar intre 6-11 ani???

    RăspundețiȘtergere