Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

luni, 17 iulie 2017

Regulament - Festivalul "ART RESPECT FESTIVAL" , 7 octombrie 2017 , Braşov

FESTIVALULUI CONCURS Naţional de Muzică pentru Copii şi Tineri


"ART RESPECT FESTIVAL" 

 7 octombrie 2017 

ediția a II-a

Braşov


INVITATIE DE PARTICIPARE/REGULAMENT DE PARTICIPARE

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ART RESPECT organizează în data de 7 octombrie 2017, ediția a II-a, a FESTIVALULUI CONCURS Naţional de Muzică pentru Copii şi Tineri, „ART RESPECT Festival-( „ARF” )”.
Acest proiectul iniţiat de ASOCIATIA CULTURALĂ ART RESPECT îşi propune valorificarea potenţialului creator al copiilor, descoperirea de noi talente interpretative, promovarea muzicii de calitate, afirmarea şi lansarea tinerelor voci dar şi a micilor artişti instrumentişti amatori/profesionisti, stimularea competitivităţii, dezvoltarea simţului artistic, motivarea şi recunoaşterea competenţelor acumulate.
Concursul va fi structurat pe 5 sectiuni şi 7 categorii de varsta, astfel:
1. Sectiuni:
- Sectiunea Speciala DEBUT-interpretare vocala si instrumentală (muzica: usoara, populara, etno,clasica), fara categorii distincte de varsta si fara limita de varsta.
- Sectiunea I- interpretare instrument structurata pe ani de studiu ( subsectiunea IA – pian, Subsectiunea IB-chitară, Subsectiunea IC – Vioară, Subsectinea ID- percuţie, Subsectiunea IE-nai.(La această secţiune se admite genuri muzicale diferite )
- Sectiune II- interpretare muzică uşoară (repertoriul românesc/international)
- Sectiunea III- interpretare muzică populară
- Sectiunea IV- interpretare muzică clasica
1.1. La sectiunea debut se poate inscrie orice participant indiferent de varsta care nu a participat NICIODATA , ca si concurent la un concurs national sau international de muzica, exceptand participarea la alte evenimente si spectacole.Conditie obligatorie!!! Facem apel la buna credinta a profesorului si a parintelui care inscrie participantul ca intelege si isi insuseste prevederile acestui regulament prin declararea scrisa ca respecta conditiile prezentului regulament, mentionand acest lucru in fisa de inscriere. La aceasta sectiune nu se vor acorda note ci doar aprecieri, recomandări si observatii consctructive din partea membrilor juriului, sub forma unui MasterClass. Organizatorul va oferi Premii de Debut.
2. Pentru sectiunea I categoriile vor fi structurate pe anul de studiu, astfel: Anul I de studiu indiferent de varsta, Anul II de studiu indiferent de varsta, Anul III de studiu indiferent de studiu si Anul IV/profesionisti.
3. Pentru Sectiunile II, III, IV) vor fi categorii de varsta: 6-7 ani; 8-9 ani; 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani; 16-18 ani, 19-30 plus
NOTA!!! În funcţie de Sectiuni dar şi in funcţie de numărul concurenţilor înscrişi, organizatorul îşi rezevă dreptul de a modifica categoriile de vârstă pentru ca fiecare participant să poata fi evaluat favorabil in raport cu nivelul pregatirii şi cu varsta sa.
Condiţii de participare:
Concurenţii vor expedia la adresa de email: cultural.artrespect@gmail.com. următoarele materiale:
-Copie după certificatul de naştere sau C.I.,
- o fotografie bust care nu va avea nici un fel de elemente gen microfon,
- declaraţia pe propria răspundere,
- fişa de participare, in care se va mentiona obligatoriu Sectiunea si Categoria de vârstă la care se inscrie (pentru inscrierea la mai multe sectiuni se va completat si trimite cate o fisa de inscriere si declaratie(daca este cazul) pentru fiecare sectiune in parte), titlul piesei, compozitor, textier ;
- melodia pe negativ format mp 3,
- pentru piesa din muzică uşoară - repertoriul românesc, se admit si prelucrările folclorice.
- Dovada achitării taxei de concurs, in valoare de 150 lei, depusă în contul RO98BTRLRONCRT0346100101, deschis la Banca Transilvania, cu mentiune donatie Festival şi numele concurentului.
NOTA! Pentru concurentul care doreşte să se înscrie la mai multe secţiuni, taxa de inscriere se calculează astfel; pentru o singura Sectiune taxa este de 150 lei , iar pentru celelalte Sectiuni acelasi concurent va plati o taxa este 100 lei (ex. 150 lei (sectiunea I)+100 lei (sectiunea 2 )+100 lei (sectiunea III 
IMG_256)= Total 350 lei ). Indiferent de participarea concurentului sau nu in cadrul festivalului, Taxa este nereturnabila!!!
Atentie!
- Data limită de primire a materialelor pentru înscriere este de 30 septembrie 2017.
- Neexistand faza de preselectie, la inscriere concurentul va transmite Dosarul Complet!
- Se admit doar 15 concurenti pe categorie de varsta!!!
Condiţii generale :
În ziua concursului, concurenţii înscrişi, vor avea asupra lor stick/CDcu negativele în format mp 3. Negativele pot conţine şi backing vocals, dar realizat pe o linie melodică diferită de cea interpretată de concurent (mai ales la refren).
Concurenţii şi insoţitorii acestora sunt obligaţi , să respecte cu stricteţe regulile impuse de organizator pe toată perioada desfăşurării festivalului.
Laureatii care nu sunt prezenti la Gala de decernare a premiilor nu vor primi ulterior premiile.
Organizatorul nu răspunde de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicaţi concurenţii în afara timpului de spectacol.
Fiecare artist poate aduce pe scenă orice susţinere artistică pe care o consideră necesară, pe cheltuială proprie, cu acordul anticipat al organizatorului, ex. Costume, dansatori sau elemente de decor. Acestea fiind permise doar in conditiile in care nu afectează timpul de desfasurarea festivalului.
JURIUL: Din juriu vor face parte specialisti in canto, muzica instrumentala si atitudine scenică.
Metotologie de jurizare:
Pentru o notare obiectiva a artistului, dar şi pentru asumarea publica a notei date de catre juriu, NOTAREA SE VA EFECTUA CU NOTE LA VEDERE, imediat, după fiecare moment artistic, juriul va ridica placutele cu note, procedura de notare se va desfasura astfel:
După fiecare prestaţie artistică, un singur membru al juriului îşi va expună punctul de vedere despre momentul artistic, membru ALES DE CONCURENT (concurentul va alege care dintre membrii juriului sa prezinte evaluarea lui publică), apoi va primi notele. Nota minima va fi 7 şi nota maxim 10, notele vor fi intregi sau cu zecimale (ex. 7 sau 7,50 / 9 sau 9,50/9,75).
Hotărârile juriului nu pot fi contestate ulterior.
Criteriile de selecţie şi jurizare :
1.Melodia să corespundă particularităţilor de vârstă şi temperamentale (compoziţie orchestrală şi text), să exprime preocupările şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor.
2.Evoluţia să fie plăcută, fără emoţie şi disconfort, să conţină elemente originale şi să încânte publicul.
3.Concurentul să dea dovadă de: claritate timbrală, intonaţie, amplitudine vocală, dicţie şi emisie vocală foarte bune
4.Să aibă costumaţie adecvată cântecului şi vârstei.
5. Să aibă atitudine si miscare scenica in concordanță cu mesajul cântecului.
6. Se vor depuncta vulgaritatea, imitaţia şi melodiile neadecvate vârstei.
7. Deciziile juriului sunt irevocabile şi incontestabile.
Premiile concursului:
În urma deliberării juriului, pentru Sectiunile I-IV se va acorda diplome şi premii, la fiecare categorie de vârstă ( Trofeu, Premiul I, Premiul II, Premiul III şi Mentiune la fiecare categorie de varsta).
Cea mai buna prestatie din intreg festivalul va primi TROFEUL FESTIVALULUI „ARF”- PENTRU CEA MAI BUNA EVOLUTIE( Atentie! Pentru a adera la acest premiu, concurentul va trebui sa participe la minim 2 Sectiuni inscrise in concurs!)
Organizatorul sau juriul va putea oferi, suplimentar, in functie de prestatiile artistice si alte premii speciale!!!
Castigatorul marelui trofeu va fi invitat in recital la editia din 2018. Castigatorii trofeelor si premiului I vor fi invitati si promovati de catre Asociatia Art Respect in cadrul evenimentelor viitoare.
Concursul se va desfăşura la Sala Patria din Bdul 15 Noiembrie nr.50A din Municipiul Braşov, în data de 7 octombrie 2017. Concurenţii vor fi prezenti la sala de spectacol, înainte cu o ora de programul catergoriei din care face parte.Intrarea în concurs se va face începând cu cea mai mică categorie de vârstă iar concurenţii premianţi vor fi prezenţi obligatoriu la festivitatea de premiere.
Relatii si informatii la tel. 0773785440 sau prin e-mail: cultural.artrespect@gmail.com.
Cu stima,
Echipa ART RESPECT
FISA DE INSCRIERE
ASOCIATIA CULTURALĂ ART RESPECT
Braşov; Tel. 0773785440;e-mail: cultural.artrespect@gmail.com
FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICĂ PENTRU COPII ŞI TINERI
Art Respect Festival
Ediţia a II-a , octombrie 2017 - BRAŞOV
Sectiunea:
Categoria de vârstă la care participă în concurs: ani
1. Numele şi prenumele................................................................................................
2.Adresa/Domiciliul:......................................................................................................
3. Localitatea: ................................................................................................................
4.Telefon fix: .....................Mobil: ................... E-mail……………………………..
5. Data naşterii: .................................... Vârsta.............ani;
6. Unitatea şcolară, clasa pe care o reprezintă în concurs: ..........................................................................................................................................
7. Profesor îndrumător: ...............................................................................................
8. Telefon: ......................................................................................................................
9. Piesa propusă în concurs:
-Titlul ........................................................................................................................
-Compozitor………………………………………………......................................
-Textier ………………………………........……………….....................................
10.Participări şi premii:
AM CITIT SI SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL FESTIVALULUI „ARF”
NUME /Prenume PĂRINTE………………………………….
Telefonul / emailul
Acest document, alături de Declaraţie pe propria răspundere completate la toate rubricile vor fi trimise pe adresa de e-mail : cultural.artrespect@gmail.com pana la data de 30 septembrie 2017.
DECLARAŢIE
Subsemnatul/a(copil) ________________________, prin reprezentant legal(părinte)____________________, domiciliată în _______________________, _______________ nr. _____________, bl. _______, sc. _________, et. ______, apt. ___________, jud./sector _________, legitimat/ă cu C.I. seria ______ nr. ___________, eliberată de ______________, la data de ______________ CNP ___________________
cunoscând prevederile articolului 326 din codul penal cu privire la falsul în declaraţii, precum şi consecinţele juridice generate de declaraţiile neadevărate, declar că deţin toate drepturile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, asupra interpretării piesei/operei muzicale: ___________________________,muzica:_____________________,textul:__________ __________________prezentată în cadrul Festivalului Concurs National de Muzică ART RESPECT FESTIVAL, organizat în data ................................................de către Asociaţia Culturală Art Respect, Braşov,
Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat organizatorului festivalului sau pentru daunele la care organizatorul festivalului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (pers. fizică şi/sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile prevăzute mai sus.
De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de către organizatorul festivalului a operei muzicale în cadrul Festivalului Concurs National de Muzică "ART RESPECT FESTIVAL".
Totodata transmit acordul meu organizatorului cu privire la folosirea si publicarea imaginilor fotografice si video efectuate in timpul festivalului in vederea promovarii evenimentului pe toate mijloacele de promovare gen: facebook, radio-tv, presa scrisa, on-line etc.
Nume Prenume
Telefon/email
DATA ________________
SEMNĂTURA


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu