Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

vineri, 14 iulie 2017

Regulament - Festivalul "SFINXUL DE AUR" , 24-26 august 2017 , Bușteni

Art.1. Festivalul National “Sfinxul de Aur" Busteni 2017 Editia V, este o manifestare artistica de nivel national organizata de Asociatia Culturala Belle Arti in parteneriat cu Primaria Orasului Busteni, Centrul Cultural "Aurel Stroe" Busteni si VP Art Music Show. Un eveniment realizat sub inaltul patronaj al Primarului Orasului Busteni.


Art.2. Scopul acestei manifestari cu caracter competitiv il constituie descoperirea si promovarea copiilor si adolescentilor talentati in interpretarea muzicii pop specifice varstei lor, dezvoltarea spiritului de competitie si corectitudine intre tineri de varste apropiate, dragostea pentru arta. De asemenea, este o forma de educatie cu ajutorul muzicii, de dezvoltare a imaginatiei, a simtului estetic si a bunului gust, de cunoastere si respectare a valorilor acestui gen. 
Art.3. Festivalul National “Sfinxul de Aur” este un eveniment anual care se desfasoara in 2 etape :
                  * Inscrierile direct in concurs 
            * Faza finala - Concursul de interpretare

Capitolul II. – Conditii de participare 
Art.4. La festival pot participa copii si adolescenti talentati in interpretarea muzicii pop si pregatiti sa participe la acest gen de competitie.
Art.5. Concursul de intepretare va fi structurat pe urmatoarele sectiuni si categorii de varsta :
                             ZIUA I.
              Sectiunea Interpretare
                (1 piesa romanesca )    
                                                                                                Categoriile
                                   
Pitic - 4 – 6 ani/ 7 – 8 ani
                     Junior - 9 – 10 ani/ 11 - 12 ani
                Adolescent - 13 – 15 ani/ 16 – 18+ ani

                                   ZIUA II
                         
Sectiunea Interpretare
              (1 piesa internationala)    
                                                                                              Categoriile
                                   
Pitic - 4 – 6 ani/ 7 – 8 ani
                   Junior - 9 – 10 ani/ 11 - 12 ani
            Adolescent - 13 – 15 ani/ 16 – 18+ ani

           ZIUA III
         
GALA LAUREATILOR/ RECITALURI

Art.6. In concurs vor fi prezentate 2 melodii pop, una din repertoriul romanesc si a doua din repetoriul international, live cu suport negativ orchestral, pe suport digital. Negativul orchestral poate contine voci de sustinere ( grup vocal ) cu conditia ca acestea sa nu includa dublaje la linia vocala principala. 
Art.7. Toti concurentii si ceilalti detinatori de drepturi vor trebui sa autorizeze folosirea, reproducerea, tiparirea, si publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor si biografiilor lor în contextul promovarii, difuzarii. Aceasta implica şi folosirea fotografiilor si a oricaror alte materiale audio si video pt. site-ul oficial al festivalului sau a oricarui alt material produs de Asociatia Culturala Belle Arti.

Capitolul III. – Inscrierile direct in concurs
Art.8. Inscrierile direct in concurs se fac pe baza urmatoarelor materiale:
* Fisa de inscriere/ Copie certificat de nastere
* 2 foto prim plan ( jpg )
* 1 piesa de muzica pop romanesca si 1 piesa de muzica pop internationala ( negativ ) in format mp3
                       ATENTIE !!!
LA GRUPA 4 - 6 ANI PIESA INTERNATIONALA NU ESTE OBLIGATORIE, SE POT CANTA SI DOUA PIESE ROMANESTI !!!

* copia scanata a chitantei taxei de sponsorizare (jurizare)  depusa in contul :

                           RO71BTRLRONCRT0272493301
        (Titular Gherghina Nicoleta)
              Banca Transilvania 
 
Art. 9. Taxa de sponsorizare (jurizare) este de 250 lei/ concurent
                  
                       
                      Important !!!
 
Taxele se achita doar prin banca, in ziua concursului, taxa nu poate fi achitata !!!

Art. 10.  Materialele vor fi trimise pana la data de 14 August 2017 pe adresa de e-mail: 
       sfinxul.bellearti@gmail.com sau asoc.bellearti@gmail.com
                   ATENTIE
Doar primii 15 concurenti / grupa cu dosarul complet vor fi afisati pe site. In momentul cand grupa are 15 concurenti cu dosarul complet, grupa este declarata inchisa.


Capitolul IV – Faza finala - Concursul de interpretare
Art. 11. Concurentii vor interpreta in concurs piesele trimise, live cu suport negativ orchestral, pe suport digital. Negativul orchestral poate contine voci de sustinere ( grup vocal ) cu conditia ca acestea sa nu includa dublaje la linia vocala principala.
Fiecare concurent poate aduce pe scena orice sustinere artistica pe care o crede necesara ( grup vocal, grup de acompaniament, dansatori )
Art. 12. Festivalul National “Sfinxul de Aur” Busteni 2017 editia V. se va desfasura dupa urmatorul program :
   * joi 24 august 2017 - Ziua I. - Sectiunea interpretare (1 piesa romanesca)
* Vineri 25 august 2017 - Ziua II. - Sectiunea Interpretare (1 piesa internationala)
        * Sambata 26 august 2017 - Ziua III. - Gala Laureatilor/ Recitaluri
Locatia evenimentului : Centrul Cultural "Aurel Stroe" Busteni. 


                                  
Capitolul V. - Jurizarea  
                   ATENTIE !!!
Nota finala este media notei acordate la piesa romanesca + nota acordata la piesa internationala. 


Art. 13. Juriul va acorda note de la 7 la 10 cu subdiviziunile 25/ 50/ 75. Notarea concurentilor se va face de catre fiecare membru al juriului pe un formular special. Membrii juriului vor semna atat propriile formulare, cat si procesul verbal intocmit dupa determinarea exacta a castigatorilor. 
                                                        
Capitolul VI. – Premii  
Art. 16. Se vor acorda urmatoarele Trofee :
* Marele Trofeu al Festivalului
* Trofeele Pitic/ Junior si Adolescent

* Trofeele Belle Arti
* Trofeul "Fair Play Kids" 
* Trofeul Presedintelui Juriului.
* Trofeul VP Art Music Show                                                 

Art. 18. Se va acorda la fiecare grupa de varsta Trofeul grupei
Art. 19. Se va acorda la fiecare grupa de varsta  Locurile I. II. III. si Mentiuni
Se acorda si premii speciale in funcţie de opţiunile presei, posturilor de televiziune si radio sau organizaţiilor de profil, susţinute de sponsori.
Art. 20. Toti concurentii vor fi premiati.


Capitolul VII. - Obligatiile participantilor 
* Sa respecte clauzele regulamentului festivalului.
* Sa semneze declaratia de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de organizator
* Pe durata participarii in festival concurentilor/ parintilor/ profesorilor le este interzis sa contacteze membrii juriului.
* Nesemnarea de catre concurenti/ compozitori/ profesori/ reprezentanti legali şi a titularilor de drepturi asupra melodiei participante a declaratiei, constituie motiv de descalificare a concurentului si duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.

* Orice abatere de la oricare dintre aceste obligatii duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.

Capitolul VIII. - Obligatiile organizatorilor  
* Organizeaza, pune la dispozitie sala de spectacole, sonorizare.
* Asigura paza si protectia pe toata durata festivalului, inclusiv in timpul repetitiilor prin interzicerea accesului presei si a fotoreprterilor in culisele scenei, cu exceptia televiziunii care va asigura transmisia in direct a evenimentului.
* Asigura corectitudinea centralizarii voturilor pentru clasamentele finale.
* Asigura fondurile necesare premiilor acordate.

* Organizatorii isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului regulament, informand participanţii în timp util.

Dispozitii finale 
* Organizarea festivalului/ concurs se realizeaza sub directa supraveghere si indrumare a organizatorilor in baza conventiilor stabilite, unde sunt precizate aporturile fiecaruia.
* Resursele financiare si materiale necesare festivalului/ concurs provin din
   - Contributii directe ale institutiilor partenere
   - Sponsorizari pe baza de contracte, constand in sume virate in contul festivalului/ concurs sau diverse obiecte si servicii ( vouchere ) preluate pe baza de proces verbal de predare – primire.
   - Taxele de participare in concurs ale concurentilor.
* Organizarea preselectiei precum si acoperirea cheltuielilor acesteia se fac in colaborare cu principalii organizatori si autoritatile locale.

* Fiecare editie a festivalului/ concurs se bazeaza pe elaborarea unui proiect de venituri si cheltuieli realizat pana cel tarziu la sfarsitul unui an calendaristic aplicabil incepand cu primul trimestru al anului urmator.


     Informatii suplimentare, zilnic 10.00 – 20.00 la secretariatul Festivalului
              Tel. 0722.627.339/0771.556.153


FESTIVALUL NATIONAL “SFINXUL DE AUR” EDITIA V.

24 – 26 AUGUST 2017

FISA INSCRIERE SECTIUNEA INTERPRETARE

Numele şi prenumele concurentului _______________________________________
Data naşterii ______________________ 
Adresa completă _______________________
_______________________________________________________
Telefon părinte _______________ E-mail _____________________
Scoala _________________________________________________
Locul de pregătire ________________________________________
Profesor _______________________Tel__________E-mail________
              Titlul piesei 1 (Romaneasca) interpretata in concurs :              Titlul piesei 2 (Internationala) interpretata in concurs :FESTIVALUL NATIONAL “SFINXUL DE AUR” EDITIA V.

24 – 26 AUGUST 2017

  DECLARATIE
                                                   
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca detin si sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a pieselor prezentate la Festivalul

National ’’Sfinxul de Aur’’ Editia V.Data,                                                                                                          Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu