Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

duminică, 2 iulie 2017

Regulament - Muzică Uşoara şi Folclor „Festivalul Tinereţii” editia a XIII-a , 28 august – 3 septembrie 2017 , Vama Veche

Regulamentul Muzică Uşoara şi Folclor 
„Festivalul Tinereţii” 
editia a XIII-a , 
28 august – 3 septembrie 2017

Asociația Culturală Daria’S, Manifest Events SRL, organizează în perioada 28 august – 3 septembrie 2017.
Organizatori
Organizatori: Asocia ia Culturală Daria’S, Manifest Events S.R.L..
Perioada: 28 august – 3 septembrie 2017


Scopul concursului
Festivalul îşi propune să contribuie la descoperirea şi promovarea celor mai valoroşi tineri interpreți de muzică, la stimularea interesului publicului pentru receptarea creațiilor autentice, la valorificarea si introducerea lor în circuitul valorilor spirituale, la revitalizarea, conservarea si popularizarea valorilor spirituale şi culturale..
• Concursul îşi propune să încurajeze creația de cântece pentru tineret şi să contribuie la descoperirea şi lansarea de tineri interpreți de muzică uşoară, români şi străini. Concursul se desfăşoară sub sigla „Festivalul Tinereții”, marcă protejată OSIM nr.66608
Condiții de participare pentru muzica usoara:
-o piesa de muzica usoara interpretată cu negativ, din repertoriul international; -o piesa de muzica usoara din creatia romaneasca;
RECOMANDAM CONCURENTILOR SA-SI ALEAGA PIESE CORESPUNZATOARE VARSTEI LOR!
La prima grupa de vârstă, 6-9 ani, sa se cânte o singura piesa din repertoriul romanesc sau internațional, OBLIGATORIU ADECVATĂ VÂRSTEI.
La grupele următoare se cânta doua piese, una din repertoriul romanesc, iar cealaltă într-o limba de circulație internațională (engleza, franceza, italiana, germana, spaniola).
Pentru eventuali participanți din stăinătate ar trebui ca piesa în limba romana sa fie înlocuită cu o piesa în limba materna.
Juriul poate decide sa asculte numai una sau ambele piese înscrise în concurs. Neprezentarea la preselecție atrage după sine neparticiparea în concurs.
Cheltuielile de cazare, masă şi transport, pe perioada preselecției si a festivalului, vor fi suportate de către concurenți sau de către instituțiile pe care le reprezintă.
• Concursul se va desfăşura pe două secțiuni distincte – Secțiunea interpretare şi Secțiunea prezentare de melodii noi în primă audiție, fiind organizat pe bază de preselecții ce vor avea loc în diferite oraşe ale țării. La Bucuresti, vor participa la preselectia finala doar concurentii aflati in situatia de baraj.
Participarea la sectiunea de INTERPRETARE si CREATIE a concursului implică inscriere la auditie, taxa de preselectie + participare festival 200 lei, iar pentru concurentii străini inclusiv Republica Moldova 100 euro. Contravaloarea auditiei este nerambursabilă, iar taxa de preselectie (OP copie 200 ron) se achita in contul : S.C. MANIFEST EVENTS SRL, RO27256150, J40/7510/2010, B.C.R. Dr. Felix Bucuresti, RO12RNCB0592117518090001.
• Cheltuielile de deplasare, cazare şi întreținere pe perioada etapei de preselecție sunt suportate de candidat.
• Concurenții străini nu sunt obligați să se prezinte la preselecții, fiind selecționa i de către juriul de preselecție pe baza materialelor trimise pâna la 01.06.2017.
• Organizatorii îşi rezervă dreptul de a decide, în funcţie de calitatea celor înscrişi, numărul concurenţilor români şi străini. –
• Criteriile de jurizare, ca şi sistemul de jurizare sunt stabilite şi comunicate de organizator atât juriului cât şi candidaților.
Centralizarea rezultatelor finale este făcută de organizator.
• Lista candidaților admişi în faza finală va fi în ordine alfabetică, indiferent de punctajele intermediare şi finale. • Concurentii care au castigat trofeul festivalului nu mai pot participa in concurs.
Organizatorul are dreptul să stabilească rezerve pe lista finaliştilor, pentru situațiile în care un finalist, din diverse motive, nu mai poate participa.
Organizatorii au dreptul exclusiv de a folosi în transmisiuni radio şi TV, de a edita şi exploata cântecele prezentate în competiție de către concurenți, cu respectarea drepturilor de autor. Acordul compozitorilor, textierilor, şi/sau producătorilor este certificat prin semnarea formularului de înscriere. 
Organizatorii festivalului isi rezerva dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra toate
prestațiile din cadrul etapelor concursului, inclusiv gala. În această situație, candidații nu beneficiază de onorarii, drepturile fiind cedate in declaratia existenta la dosarul candidatului.
Categorii de varsta: interpretare 6 – 9 ani, / interpretare 10 – 14 ani,/ interpretare 15 – 25 ani, interpretare peste 25 ani program de promovare / creatie 9 – 25 ani.
Organizatorii pot mări numărul de participanți cu pană la 10 concurenți, in cazul in care mai mulți candidați se vor califica la punctaj egal.
Numărul maxim de concurenți pe fiecareă grupa admiși în finala este de maxim 30 de concurenți, iar pe lânga aceștia se mai selectează 10 rezerve, in ordinea mediilor. Concurenții care pana la data comunicata nu au dosarul complet si nu au achitat taxa de finala sunt descalificați, iar în locul lor vor fi admiși cei de pe lista de rezerve.
Secțiunea interpretare
• Concursul de interpretare este deschis soliştilor vocali, cetățeni români sau străini, cu vârsta între 6 – 9 ani, 10 – 14 ani, 15 - 25 ani. În competiție se pot înscrie solişti şi grupuri.
• Cântecele vor fi interpretate live, cu acompaniamentul asigurat pe suport digital (negativ).
• Concurenții vor trebui să propună un număr de 2 (doua) melodii, acestea putându-se incadra în orice gen de muzică uşoară.
Melodiile pot apartine repertoriului românesc si internațional.
• Preselecția va fi publică, iar concurentul va interpreta un singur cântec stabilit de juriu din cele doua propuse la înscriere.
Interpretarea vocală la preselecție va fi live, cu negativul pe CD. La acordarea notei, juriul va avea în vedere atât calități vocale cât şi scenice (costumație, mişcare, coregrafie).
Preselectie:
Prima etapa a preselectiei se face online pe baza materialelor audio si video transmise de concurenti.
• Etapa I. Cantecele vor fi notate cu admis sau respins.Vor intra in etapa a 2-a, cantecele care vor obtine mai mult de 50% calificativ admis
• Etapa a II-a. Vor fi stabilite in ordine descrescatoare primele douazeci de cantece in functie de numarul calificativelor admis, acordate de membrii juriului. In situatia in care pe ultimele doua locuri sunt mai multe cantece care au acelasi numar de calificativ admis, presedintele juriului va stabili care dintre acestea vor fi prezente in festival.
Preselectiile se fac online. Jurizarea se face din doua in doua saptamani de catre comisia de jurizare. Juriul si organizatorii pot decide realizarea de preselectii in tara unde s-au inscris online peste 30 de concurenti.
In concurs
• Membrii juriului vor acorda note de la 1 la 10, putand sa acorde si jumatati de punct (6,5; 7,5…)
Pentru a evita situațiile de baraj, notarea în etapa finala se face din 10 în 10 sutimi(8.50, 8.60, 9.70, etc). Acest lucru ar asigura o departajare obiectiva a concurenților.
• Clasamentul va fi alcatuit in functie de ordinea descrescatoare a mediilor notelor acordate interpretilor pe grupe de varsta.
• Criteriile de jurizare vor avea în vedere calitățile vocale, tehnica vocală, tehnica interpretativă, prezența scenică, perspectiva de a avea o carieră în domeniu.
Criteriile de jurizare :
Calități vocale(claritate timbrala, emisie, frazare, dictie, acuratețea intonatiei)
Prezenta scenică (expresivitate corporala, atitudine, interpretare, mișcare scenica)
Alegerea repertoriului (în concordanta cu vârsta concurentului tipul de voce și stadiul de pregtire muzicala)
• Notarea pieselor se va face de catre fiecare membru al juriului pe un formular special, imediat dupa interpretarea piesei in concurs.
Centralizarea rezultatelor se va face Vama Veche de catre organizatori.
• Deciziile juriului sunt definitive si de necontestat.
Secțiunea creatie (creații noi în primă audiție)
• Secțiunea de prezentare a crea iilor noi în primă audiție este deschisă soliştilor vocali, cetățeni români sau străini, cu vârsta între 9 şi 25 ani.
• Creațiile înscrise pot face parte din oricare categorie de muzică uşoară.
• Creațiile înscrise la această secțiune, cu texte traduse în limba română, trebuie să fie efectiv în primă audiție, respectiv să nu fi fost prezentate în nici o reprezentație publică şi să nu fi fost difuzate pe nici un post de radio sau televiziune, de stat sau privat, național sau local. Nu pot fi înscrise în acest concurs creațiile care sunt subiectul unui contract discografic. Pentru autorii melodiilor şi textelor, consacrați sau debutanți, nu se impun limite de vârstă. Nu există restricții inițiale la numărul de creații propuse de un compozitor. La etapa finală se admit maxim 3 prezențe pentru un compozitor, în interpretări diferite.
• Creațiile vor fi prezentate pe CD, pozitiv şi negativ, cu grup vocal (dacă este cazul) şi nu pot depăşi durata de 4 minute. Cântecul va fi interpretat live, cu acompaniamentul asigurat pe suport digital (negativ).
Pentru înscriere, fiecare candidat va prezenta / trimite (până la data preselecției) un dosar care va conține: Secțiunea interpretare
• fişa de înscriere completată de către participant, cu specificarea categoriei la care participă la preselecție
• copie după chitanța de achitare a auditiei, taxa de preselectie (OP copie 200 ron) se achita in contul : S.C. MANIFEST EVENTS SRL, RO27256150, J40/7510/2010, B.C.R. Dr. Felix Bucuresti, RO12RNCB0592117518090001 iar pentru concurentii din strainatate auditie, taxa de preselectie este de 100 euro);
• copie după cartea de identitate/CI sau certificatul de nastere;
• fotografii artistice color pe suport digital: bust, profil, prim plan (CD);
CD-ul conținând cele 2 piese propuse pentru concurs. Piesa selectata pentru faza finala a festivalului la preselectie si jurizata va fi aceeasi pe toata perioada festivalului. Piesele se predau in format audio CD iar in cazul in care sunt predate in format MP3, sa aiba minim 320 KBPS. In cazul in care concurentul solicita schimbarea piesei, aceasta se poate daca concurentul achita taxa auditie de 100 ron pentru 2017.
Dosarul se prezintă/expediază la sediul Asociatiei Culturale Daria’S din Str. Gor unului nr. 21, sector 1, Bucuresti, cod 012625. Materialele din dosarul de înscriere nu sunt returnabile.
Secțiunea prezentare de creații noi în primă audiție
• formularul de înscriere a creației completat de autori, interpret şi producători.
• copie după chitanța de achitare a auditiei, taxa de preselectie (OP copie 100 ron) se achita in contul : S.C. MANIFEST EVENTS SRL, RO27256150, J40/7510/2010, B.C.R. Dr. Felix Bucuresti, RO12RNCB0592117518090001 iar pentru concurentii din strainatate auditie, taxa de preselectie este de 100 euro);
• CV artistic al autorului, cu set de fotografii artistice color ale interpretului şi autorului
• caseta DAT/CD cu creația, pozitiv şi negativ, partitura, trei copii ale textului (piesele prezentate nu vor depăşi durata de 4 minute).
Piesele compozitorilor străini vor fi selecționate pe baza materialelor trimise.
La concurs pot participa tineri din diaspora care sunt laureați ai concursurilor de profil din zonele pe care le reprezintă, într-un număr stabilit de juriu, fără a se prezenta la preselecție.
Cazarea, masa si contravaloarea transportului pe timpul preselecțiilor sau a fazei finale a preselectiei vor fi suportate de către concurenți.
În cazul unor acuzații ulterioare de plagiat, autorul este direct şi în totalitate responsabil; organizatorii sau juriul nu poartă nicio răspundere într-o asfel de situație.
Pe perioada festivalului, organizatorilor le revine dreptul exclusiv de a folosi cântecele prezentate în competiție de către concurenți pentru transmisiuni radio şi TV sau de a le edita şi exploata ca atare, cu respectarea dreptului de autor. Compozitorii, textierii, şi/sau producătorii vor semna pe formularul de înscriere acordul lor în acest sens. Piesele admise în concurs vor fi supuse unor contracte de editare şi cesionare de catre organizator catre partenerii media ai festivalului.
Nerespectarea acestor condiții conduce la eliminarea din concurs, indiferent de etapa de desfăşurare a evenimentului. Lista creațiilor admise în finală va fi prezentată în ordine alfabetică, fără specificarea punctajelor şi a ierarhiei finale rezultate. Pe lângă lista admişilor, organizatorii trebuie să realizeze şi o listă cu rezerve, aprobate de juriu. Aceste rezerve sunt folosite în cazurile în care:
interpreții nu pot presta servicii din motive medicale, se retrag din concurs, încalcă regulamentul, sau în diverse situații de forță majoră.
Dosarul se va expedia pe adresa Asocia ia Culturală Daria’S cu sediul in Bucureşti, Str. Gorunului nr.21, sector 1, cod 012625 până la data ultimei zile de preselectie sau la locul preselectiei. La preselectia finala vor participa doar concurentii care sunt la baraj. Materialele din dosarul de înscriere nu sunt returnabile.
Contravaloarea auditiei este nerambursabilă, iar plata acesteia se efectueaza până în ziua preselecției: copie după chitanța de achitare a auditiei, taxa de preselectie + participare concurs (OP copie 200 ron) se achita in contul : S.C. MANIFEST EVENTS SRL, RO27256150, J40/7510/2010, B.C.R. Dr. Felix Bucuresti, RO12RNCB0592117518090001 iar pentru concurentii din strainatate, taxa de preselectie este de 100 euro);
Regulamentul Concursului poate fi consultat la adresa de web www.festivalultineretii.ro , la Direcțiile Județene pentru Cultură şi Culte, Centrele de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiționale, Şcolile Populare de Arte şi Meserii, Casele municipale şi orăşeneşti de cultură din întreaga țară, la secretariatele instituțiilor de învățământ superior (cu profil muzical sau cu alte profile) sau ale teatrelor muzicale.
Desfăşurarea concursului
Oraşele şi datele la care se vor desfăşura preseleciile vor fi făcute cunoscute prin site-ul concursului precum şi prin alte mijloace de informare (pagina facebook, comunicate presa etc).
Etapa finală a preselectiei se va desfăşura în Bucuresti. Alte modificari pot aparea.
La preselecție şi la concurs, participanții se vor prezenta cu actul de identitate şi materialele de înscriere completate.
Materialele de înscriere se găsesc pe site-ul festivalului - www.festivalultineretii.ro sau la organizatori (la locul preselecției). Materialele prezentate pentru preselec ie nu se returnează.
Condițiile de prezentare
• Interpreții se vor prezenta în concurs cu piesa în varianta negativ orchestral pe suport digital (DAT), interpretarea vocală fiind obligatoriu redată pe viu. Negativul orchestral poate conține voci de susținere (grup vocal) cu condiția ca acestea să nu includă dublaje la linia vocală principală. • Fiecare concurent prezent la această secțiune poate aduce pe scenă orice susținere artistică pe care o crede necesară (grup vocal, grup de acompaniament, dansatori etc.) pe propria cheltuială, dacă obține acordul artistic al organizatorului.
Ordinea intrării în concurs este hotărâtă de organizatori din considerente legate de spectacol şi nu poate fi supusă contestării. Concurenții vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiții.
Repertoriul
Cântecele interpretate la preselecție pot face parte din orice categorie de muzică uşoară. Candidații selectați după înscriere se vor prezenta în fața juriului de preselecție cu piesa compusă de autori consacrați sau debutanți, în limba română, sau o piesă din repertoriul românesc şi una din repertoriul internațional.
Obligațiile participanților
1. Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
2. Să semneze contracte de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de organizator.
3. Să semneze contractele de participare. Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.
4. Pe durata participării în concurs candidaților le este interzis să contacteze membrii juriului.
5. Cheltuielile de transport, cazarea şi masa pe perioada festivalului vor fi suportate de către concurenți.
6. Să respecte regimul pentru traseul firesc al oricărei revendicări prin manifestarea în scris a nemulțumirii sub forma CONTESTAȚIEI ( când este cazul şi faptul este motivat, argumentat, etc.)
Taxa de preselectie + participare concurs (OP copie 200 ron) se achita in contul : S.C. MANIFEST EVENTS SRL, RO27256150, J40/7510/2010, B.C.R. Dr. Felix Bucuresti, RO12RNCB0592117518090001 iar pentru concurentii din strainatate, taxa de preselectie este de 100 euro);
Coregrafia si filmarile pot fi asigurate de organizator, optional, pentru o taxă de 200 ron.
Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel. Obligațiile organizatorilor
1. Organizează, pune la dispoziție sala de spectacole, spațiile de repetiție şi cabinele necesare desfăşurării festivalului
2. Asigură buna desfăşurare a preselecțiilor şi imparțialitatea acestora
3. Asigură paza şi protecția pe toată durata festivalului, inclusiv in timpul repetițiilor, prin interzicerea accesului presei si a fotoreporterilor in culisele scenei, cu excepția televiziunii şi a radioului acreditate
4. Asigură corectitudinea centralizării voturilor pentru clasamentele parțiale şi finale 5. Asigură premiile acordate pe diferite secțiuni
6. Premiile pot fi in bani, servicii sau produse.
7. Asigură cazare, masă şi transport pentru reprezentanții organizatorului, producătorului şi a invitaților care participă la preselecții.
8. Cazarea, masa si transportul concurentilor pe intreaga durata a festivalului este suportata de catre acestia. 9. Acreditări: În vederea acreditării, instituțiile media vor transmite o cerere de acreditare online pe www.festivalultineretii.ro sau la Ofițerul de Presă. Se acreditează un reporter şi un fotoreporter de instituție media. Primele 7 de acreditări depuse vor beneficia de cazare şi masă (in camere duble).
Specificam ca acesta este un concurs si nu este organizat in regim de tabara. Responsabilitatea participarii concurentului minor cade in sarcina tutorelui legal, a insotitorului si nu a organizatorilor.
Juriul
Juriul se compune din personalități de marcă ale muzicii uşoare româneşti şi internationale, membri ai Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, redactori radio, TV, personalități culturale locale. Activitatea juriului va fi coordonată de un Preşedinte, desemnat dintre membrii acestuia. Preşedintele juriului de concurs se va afla şi în juriile ce vor asigura preselec iile. La sectiunea creatie in cazul in care un membru al juriului are piesa in concurs, acesta nu va acorda nota, in acest caz se face o medie intre nota minima și maxima.
Daca presedintele de juriu are o piesa in concurs, acesta nu va nota melodia respectiv, ci se va lua nota maxima si minima de la ceilalti membrii ai juriului si se va face o medie intre acestea, rezultand nota finala.
Criteriile de jurizare vor avea în vedere calitățile vocale, tehnica vocală, tehnica interpretativă, prezența scenică, perspectiva de a avea o carieră în domeniu. Criteriile de jurizare deăla secțiunea creație vor fi analizate din urmtoarele puncta de vedere: Creativitate/Unicitatea liniei melodice/ Forma/ Armonie / Orchestrație/Calitatea textului
Deciziile juriului sunt inapelabile. Juriul poate decide sa nu acorde unul din premii.
Promovarea interpreților participanți la concurs se va face ținându-se seama de calitatea interpretării pieselor de muzica usoara, diversitatea melodică, de autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor, de ținuta scenic.
Juriul va lua toate deciziile finale, care raman definitive si de necontestat.
Premiile concursului
Concurenților li se vor acorda diplome de participare şi alte însemne ale festivalului-concurs. Juriul FESTIVALULUI TINEREȚII va lua în calcul posibilitatea acordării următoarelor premii: Trofeul FESTIVALULUI TINEREȚII
Premiul I / Premiul al II-lea / Premiul al III-lea
Premiile sunt pentru fiecare categorie de varsta 6-9ani, 10-14 ani, 15-25 ani. Juriul va acorda de asemenea, premii speciale. Hotărârea juriului este irevocabilă.
Organizatorul poate oferi unul sau mai multe premii suplimentare. Toate premiile vor fi comunicate pe siteul festivalului si pagina de facebook oficiala.
• Relații suplimentare se pot obține de la comitetul de organizare la adresa de e-mail office@festivalultineretii.ro
Descarcati materialele de inscriere de pe site-ul Festivalului www.festivalultineretii.ro


„Festivalul  Tinereții” 28 august – 3 septembrie 2017  secțiunea folclor

DECLARAȚIE

Subsemnatul, ........................................................................, declar că:
1. Am luat la cunostinţă regulamentul festivalului pe care îl voi respecta și față de care mă voi
conforma.
2. Am drept de autor pentru creațiile selectate în preselectie şi materialele promoționale
aferente acestora (postere, CD, caseta audio, caseta video), drepturi pe care le cedez
organizatorilor şi sunt de acord ca Producatorul Asociaţia Culturală Daria’S, Manifest Events
S.R.L. să le folosească drept imagini pentru pregatirea şi promovarea festivalului de câte ori
este nevoie.
3. Sunt de acord ca toate materialele date să nu se returneze.
4. În cazul neprezentării în cadrul desfaşurării festivalului din diverse motive voi prezenta
organizatorilor acestuia certificat medical/alte documente care să ateste imposibilitatea
participării. Aceste situatii vor fi analizate de catre organizatori si vor fi luate masuri oficiale.
5. Sunt de acord cu taxa de preselecție de 100 RON, conform regulamentului.
Sunt de acord cu txa de participare în concurs este de 100 RON și se achită de către
concurenții calificati în faza concursului de la Vama Veche.
6. Voi trimite toate materialele solicitate ce vor fi folosite în promovarea și desfășurarea
spectacolului pana la 14.07.2017, absența vreunuia dintre acestea aduce după sine
descalificarea.
7. Voi participa în cadrul acțiunii și, evident, în momentele ce îmi revin din desfășurarea
spectacolului concurs propriu-zis conform desfășurătorului acestui eveniment. Toate
angajamentele au fost asumate în urma consultării impresarului ce ma reprezintă sau a
tutorelui legal (acolo unde este cazul).

Semnătura interpretului                                     Semnatură managerului
Data ………………………...                     Data…………………………
IMPORTANT: Asigurați-vă că ați completat și trimis formularul de înscriere!

Asociatia Culturală Daria’S
Bucuresti Str. Gorunului nr.21, / cod 012625 Sector 1 Bucuresti

„Festivalul Tinereții” 28 august – 3 seătembrie 2017
SECȚIUNEA FOLCLOR
FIȘADE ÎNSCRIERE LA FESTIVALUL –CONCURS, VOCAL-INSTRUMENTAL
Editia  -XIII-a    Vama Veche 28 august – 3 septembrie 2017

SECȚIUNEA  INTERPRETARE  INSTRUMENTALĂ  6-9 ani

Numele____________________Prenumele_____,
Categoria ___________________( Muzică Populară)
Varsta _______________________________
Institutia______________________________________
Nr. Telefon___________________________________

Repertoriul_____________________________________
1 Autor_______________________________________
Titlu_________________________________________

2 Autor_______________________________________
Titlu_________________________________________

Data inscrieriii_______________________________

Semnatura Prof. Indrumator                        Semnatură Elev
IMPORTANT: Asigurati-va ca ati completat si trimis formularul de inscriere!

Date contact:Asociatia Culturala Daria’S, tel:0761228781, office@festivalultineretii.ro
Bucuresti Str. Gorunului nr.21, / cod 012625 Sector 1 Bucuresti
„Festivalul Tinereții” 28 august – 3 seătembrie 2017
SECȚIUNEA FOLCLOR
FIȘADE ÎNSCRIERE LA FESTIVALUL –CONCURS, VOCAL-INSTRUMENTAL
Editia  -XIII-a    Vama Veche 28 august – 3 septembrie 2017

SECȚIUNEA  INTERPRETARE  INSTRUMENTALĂ  10-14 ani

Numele________________________Prenumele_______,
Categoria ___________________( Muzică Populară)
Varsta _______________________________
Institutia______________________________________
Nr. Telefon____________________________________

Repertoriul_____________________________________
1 Autor_______________________________________
Titlu_________________________________________

2 Autor_______________________________________
Titlu_________________________________________

Data înscrieriii_______________________________

Semnatura Prof. Indrumator                          Semnatură Elev
IMPORTANT: Asigurati-va ca ati completat si trimis formularul de inscriere!

Date contact:Asociatia Culturala Daria’S, tel:0761228781, office@festivalultineretii.ro
Bucuresti Str. Gorunului nr.21, / cod 012625 Sector 1 Bucuresti
„Festivalul Tinereții” 28 august – 3 seătembrie 2017
SECȚIUNEA FOLCLOR
FIȘADE ÎNSCRIERE LA FESTIVALUL –CONCURS, VOCAL-INSTRUMENTAL
Editia  -XIII-a    Vama Veche 28 august – 3 septembrie 2017

SECȚIUNEA INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ 15-25 ani

Numele_____________________Prenumele__________,
Categoria ___________________( Muzică Populară)
Varsta _______________________________
Institutia_____________________________________
Nr. Telefon___________________________________

Repertoriul___________________________________
1 Autor_____________________________________
Titlu_______________________________________

2 Autor____________________________________
Titlu_______________________________________

Data inscrieriii_______________________________

Semnatura Prof. Indrumator                        Semnatura Elev
IMPORTANT: Asigurati-va ca ati completat si trimis formularul de inscriere!

Date contact:Asociatia Culturala Daria’S, tel:0761228781, office@festivalultineretii.ro
Bucuresti Str. Gorunului nr.21, / cod 012625 Sector 1 Bucu                                                  
„Festivalul Tinereții” 28 august – 3 septembrie 2017 
SECȚIUNEA FOLCLOR
FIȘA DE ÎNSCRIERE LA FESTIVALUL – CONCURS, VOCAL - INSTRUMENTAL
Editia  -XIII-a    Vama Veche 28 august – 3 septembrie 2017

SECȚIUNEA  INTERPRETARE VOCALĂ  6-9 ani

Numele____________________Prenumele________
Categoria ___________________( Muzica Populara)
Varsta _______________________________
Institutia_____________________________________
Nr. Telefon___________________________________

Repertoriul___________________________________
1 Autor______________________________________
Titlu________________________________________

2 Autor______________________________________
Titlu________________________________________

Data inscrieriii_______________________________

Semnatura Prof. Indrumator                      Semnatura Elev


IMPORTANT: Asigurati-va ca ati completat si trimis formularul de inscriere!

Date contact:Asociatia Culturala Daria’S, tel:0761228781, office@festivalultineretii.ro
Bucuresti Str. Gorunului nr.21, / cod 012625 Sector 1 Bucuresti
„Festivalul Tinereții” 28 august – 3 septembrie 2017 
SECȚIUNEA FOLCLOR
FIȘA DE ÎNSCRIERE LA FESTIVALUL – CONCURS, VOCAL - INSTRUMENTAL
Editia  -XIII-a    Vama Veche 28 august – 3 septembrie 2017

SECȚIUNEA  INTERPRETARE VOCALĂ  10-14 ani

Numele____________________Prenumele_______
Categoria ___________________( Muzica Populara)
Varsta _______________________________
Institutia_____________________________________
Nr. Telefon___________________________________

Repertoriul___________________________________
1 Autor_____________________________________
Titlu_______________________________________

2 Autor_____________________________________
Titlu_______________________________________

Data inscrieriii_______________________________

Semnatura Prof. Indrumator                        Semnatura Elev
IMPORTANT: Asigurati-va ca ati completat si trimis formularul de inscriere!

Date contact:Asociatia Culturala Daria’S, tel:0761228781, office@festivalultineretii.ro
Bucuresti Str. Gorunului nr.21, / cod 012625 Sector 1 Bucuresti
„Festivalul Tinereții” 28 august – 3 septembrie 2017 
SECȚIUNEA FOLCLOR
FIȘA DE ÎNSCRIERE LA FESTIVALUL – CONCURS, VOCAL - INSTRUMENTAL
Editia  -XIII-a    Vama Veche 28 august – 3 septembrie 2017

SECȚIUNEA  INTERPRETARE VOCALĂ  15-25 ani

Numele_____________________Prenumele_______
Categoria ___________________( Muzica Populara)
Varsta _______________________________
Institutia___________________________________
Nr. Telefon_________________________________

Repertoriul_________________________________
1 Autor___________________________________
Titlu_____________________________________

2 Autor___________________________________
Titlu_____________________________________

Data inscrieriii_______________________________

Semnatura Prof. Indrumator                     Semnatura Elev
IMPORTANT: Asigurati-va ca ati completat si trimis formularul de inscriere!

Date contact:Asociatia Culturala Daria’S, tel:0761228781, office@festivalultineretii.ro
Bucuresti Str. Gorunului nr.21, / cod 012625 Sector 1 Bucuresti
„Festivalul Tinereții” 28 august – 3 septembrie 2017 
SECȚIUNEA FOLCLOR
FIȘA DE ÎNSCRIERE LA FESTIVALUL – CONCURS, VOCAL - INSTRUMENTAL
Editia  -XIII-a    Vama Veche 28 august – 3 septembrie 2017

SECȚIUNEA  INTERPRETARE  INSTRUMENTALĂ  6-9 ani

Numele____________________Prenumele_________
Categoria ___________________( Muzica Populara)
Varsta _______________________________
Institutia_____________________________________
Nr. Telefon___________________________________

Repertoriul___________________________________
1 Autor______________________________________
Titlu________________________________________

2 Autor_____________________________________
Titlu_______________________________

Data inscrieriii_______________________________

Semnatura Prof. Indrumator                       Semnatura Elev
IMPORTANT: Asigurati-va ca ati completat si trimis formularul de inscriere!

Date contact:Asociatia Culturala Daria’S, tel:0761228781, office@festivalultineretii.ro
Bucuresti Str. Gorunului nr.21, / cod 012625 Sector 1 Bucuresti
„Festivalul Tinereții” 28 august – 3 septembrie 2017 
SECȚIUNEA FOLCLOR
FIȘA DE ÎNSCRIERE LA FESTIVALUL – CONCURS, VOCAL - INSTRUMENTAL
Editia  -XIII-a    Vama Veche 28 august – 3 septembrie 2017

    SECȚIUNEA  INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ  10-14 ani

Numele______________________Prenumele__________
Categoria ___________________( Muzica Populara)
Varsta _______________________________
Institutia______________________________________
Nr. Telefon____________________________________

Repertoriul____________________________________
1 Autor_______________________________________
Titlu_________________________________________

2 Autor______________________________________
Titlu_________________________________________

Data inscrieriii_______________________________

Semnatura Prof. Indrumator                        Semnatura Elev
IMPORTANT: Asigurati-va ca ati completat si trimis formularul de inscriere!

Date contact:Asociatia Culturala Daria’S, tel:0761228781, office@festivalultineretii.ro
Bucuresti Str. Gorunului nr.21, / cod 012625 Sector 1 Bucuresti
„Festivalul Tinereții” 28 august – 3 septembrie 2017 
SECȚIUNEA FOLCLOR
FIȘA DE ÎNSCRIERE LA FESTIVALUL – CONCURS, VOCAL - INSTRUMENTAL
Editia  -XIII-a    Vama Veche 28 august – 3 septembrie 2017

    SECȚIUNEA  INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ  15-25 ani

Numele________________________Prenumele________
Categoria ___________________( Muzica Populara)
Varsta ______________________________
Institutia_______________________________________
Nr. Telefon____________________________________

Repertoriul_____________________________________
1 Autor_______________________________________
Titlu_________________________________________

2 Autor______________________________________

Titlu_________________________________________

Data inscrieriii_______________________________

Semnatura Prof. Indrumator                          Semnatura Elev
IMPORTANT: Asigurati-va ca ati completat si trimis formularul de inscriere!

Date contact:Asociatia Culturala Daria’S, tel:0761228781, office@festivalultineretii.ro
Bucuresti Str. Gorunului nr.21, / cod 012625 Sector 1 Bucuresti
FORMULARDEINSCRIERE
SECTIUNEAINTERPRETARE
NR.…………..
NUMELEIMPRESARULUI …………………………..
Numele firmei …………………………………….
Adresa firmei……………………………………
Telefon………………………………………...
Fa…………………………………………………..
E–mail ………………………………………………
CV (CURRICULUM VITAE) : Sva atasa canexa.
Subsemnatul,..........................................................,mainscriulaFestivalulInternationaldeMuzicaUsoara
FestivalulTineretii”,atelierdelucru2017.Amcititregulilesiconditiilefestivaluluisisuntdeacordsa
lerespect. De asemenea,confirm cainformatiile furnizatein acest formular sunt adevaratesi exacte.
Semnaturainterpretului…………………..                                            Semnaturaimpresarului...................…………
Data ……………………………...........                                                     Data……………………………….............
IMPORTANT:Formularele se completeaza cumajuscule!Va rugam svasigurati caati completat si trimis declaratia!
NUMELEINTERPRETULUI:...........................................................................
DATANASTERII:.......................................................................................
CNP (CODNUMERIC PERSONAL):……………………….
ADRESA:…………………………………..
TELEFON:……………………………………………
PASAPORTsau CSERIA,NR ………………………………
NUMELE DESCENA………………………..
TELEFON/FAX……………............................................
E-MAIL …………………………….................
INFORMATIILEGATEDECANTEC:
TITLU…………………………………..........
DURATA……………………………………….
COMPOZITOR............................…………………........
TEXTIER....................………………………………......
DREPTURI DE AUTOR……………………….

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu