Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

marți, 23 ianuarie 2018

Regulament - Concursul "ARMONIILE DUNĂRII" , 23 martie 2018 , Brăila

Concursul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii

 “ARMONIILE DUNĂRII”

Ediţia a IX-a

23 martie 2018

Brăila

Evenimentul se doreşte a fi o modalitate de promovare şi stimulare a studiului muzicii uşoare în rândul tinerelor talente, precum şi readucerea în atenţia publicului, a celor mai valoroase creaţii muzicale din componistica românească şi internaţională.
La ediţia anterioară, au intrat în finală, după faza de preselecţie, concurenţi împărţiţi pe trei categorii de vârstă, din oraşele: Bacău, Bîrlad, Botoşani, Brăila, Bucureşti, Buzău, Galaţi, Iaşi, Mioveni, Năvodari, Ovidiu, Piteşti, Slobozia, Târgovişte, Tulcea şi Vaslui.
Au fost premiaţi 35 de concurenţi, Marele Premiu şi Trofeul fiind câştigate de Spînu Cosmina Elena din Brăila.
Juriul este compus, şi în acest an, din profesori de specialitate şi din personalităţi marcante ale muzicii uşoare româneşti.
Concursul este cuprins în Proiectul Managerial şi în Agenda Culturală a judeţului Brăila pe anul 2018.

                   


Organizatori 
Consiliul Judeţean Brăila
Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu“ Brăila

Parteneri                     
Filarmonica “Lyra – George Cavadia” Brăila
Primăria Municipiului Brăila – Casa de cultură municipală
Liceul de Artă “Hariclea Darclee” Brăila
http://ghidulfestivalurilor.blogspot.ro
http://festivaluri-romanesti.ro

Parteneri media
Radio Magic FM
Obiectiv – Vocea Brăilei
ProBraila
InfoBraila.ro
Infoest.ro
CronicadeBraila.ro
Ziarul Brăila
Brăila Chirei

Data
23 martie 2018, Sala de concerte a Palatului “Lyra” Brăila, str. Cojocari, nr. 21

Obiective
  • Descoperirea, lansarea şi promovarea tinerelor talente interpretative precum şi stimularea valorilor din domeniul muzicii uşoare;
  • Readucerea în atenţia publicului şi concurenţilor a celor mai valoroase creaţii din domeniul muzicii uşoare;
  • Stimularea schimburilor culturale şi susţinerea turismului cultural.

Structura
Concursul este structurat pe trei categorii de vârstă:
  • 7   – 10 ani;
  • 11 – 14 ani;
  • 15 – 18 ani (neîmpliniţi în ziua concursului).

Înscrierea / Preselecţia 
În vederea preselecţiei, toţi candidaţii vor trimite până la data de 12 martie 2017, ora 14.00, pe e‑mail vespasianlungu@yahoo.com următoarele:
·      fişa de concurs completată cu toate datele solicitate de organizatori;
·      copia certificatului de naştere / copia cărţii de identitate;
·      negativul piesei care va fi prezentată în concurs în format .mp3 (poate conţine voci / backing vocals), precum şi pozitivul aceleiaşi piese în format .mp3 în interpretarea concurentului SAU link-ul cu înregistrarea video a interpretării aceleiaşi piese de către concurent, pe care organizatorii o vor converti în format audio pentru preselecţie;
NU SUNT ADMISE ALTE PIESE;
·      adeverinţa  de elev, doar în cazul în care candidatul este înscris la o Şcoală populară de arte din ţară sau la un Centru cultural în cadrul căruia există secţie / şcoală populară de arte;
·      fotografie tip paşaport pe suport digital.
Preselecţia va avea loc după cum urmează:
- pentru candidaţii din municipiul şi judeţul Brăila, la sediul instituţiei, pe 14 martie 2018, între orele 15.00-18.00, conform ordinii afişate în prealabil pe site-ul www.vespasianlungu.ro;
- pentru concurenţii din alte localităţi pe 15 martie 2018, între orele 12.00-18.00, pe baza pozitivelor pieselor care vor fi prezentate în concurs.
Rezultatul preselecţiei va fi afişat pe site-ul www.vespasianlungu.ro pe 17 martie 2017, dupa ora 10.00.
Taxa de participare, în sumă de 60 lei, nerambursabilă, se achită înainte de a intra în concurs, în ziua şi la locul desfăşurării concursului sau la casieria instituţiei.
Sunt scutiţi de plata taxei de participare elevii Şcolii organizatoare, Şcolilor populare de arte şi meserii din ţară sau ai Centrelor culturale în cadrul cărora există secţii / şcoli populare de arte. Pentru a beneficia de scutire, elevii din ţară trebuie să trimită, alături de celelalte documente necesare înscrierii, o adeverinţă semnată de reprezentatul legal al Şcolii de arte / Centrului cultural pe care o/îl reprezintă.
Câştigătorii Marelui Premiu şi Premiului I la ediţia anterioară se pot înscrie în concurs doar la o categorie de vârstă superioară.

Desfăşurarea concursului
În urma preselecţiei, juriul va admite în etapa finală concurenţii pentru fiecare categorie de vârstă în parte. Deciziile juriului de preselecţie nu pot fi contestate.
Fiecare dintre concurenţii admişi în urma preselecţiei va interpreta în concurs piesa pentru care a trimis negativul şi pozitivul SAU link-ul cu înregistrarea video.
Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică şi va fi afişată pe site-ul www.vespasianlungu.ro

Obligaţiile participanţilor: 
- să respecte prevederile prezentului regulament;
- să trimită în timp util actele necesare înscrierii, negativele şi pozitivele sau link-urile cu înregistrările video pe e-mail;
- să achite taxa de participare, excepţie făcând candidaţii înscrişi la Şcoala organizatoare, la o Şcoală populară de arte din ţară sau la un Centru cultural în cadrul căruia există secţie / şcoală populară de arte;
- să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol şi să păstreze curăţenia;
- să păstreze liniştea pe toată durata concursului;
- să cesioneze drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice din concurs în favoarea organizatorilor, prin semnarea fișei de înscriere;
- cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenţi sau de instituţia pe care aceştia o reprezintă;
- la solicitarea Organizatorului, câștigătorul Marelui Premiu va susţine un microrecital la ediţia imediat următoare a Concursului; în acest caz va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport şi a celor pentru serviciile hoteliere, dacă este cazul.

Obligaţiile organizatorilor:
- asigură:
ü repetiţii în sala de spectacol pentru acomodarea cu sonorizarea sălii;
ü toate condiţiile pentru buna desfăşurare a concursului (sunet, premii, juriu, spectacol, recital etc.);
ü paza şi protecţia pe toată durata concursului;
ü servicii hoteliere pentru juriu şi invitaţi în recital, după caz.
- nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de spectacol;
- se obligă să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaţilor înscrişi. Datele cu caracter personal sunt: seria certificatului de naştere, CNP, adresa din actul de identitate (dacă este cazul), inclusiv seria, numărul şi data eliberării actului de identitate, număr de telefon (dacă este cazul).

Drepturi de înregistrare şi difuzare
Drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice ale concurenţilor aparţin Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila. Persoanele fizice sau juridice care doresc să fotografieze şi/sau înregistreze/difuzeze Concursul trebuie să obţină permisiunea în scris a Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila.


Premii
Laureaţii concursului vor primi diplome şi premii în bani în valoare netă totală de până la 6.000 lei, Marele Premiu fiind în valoare netă de 600 lei şi însoţit de Trofeu.
La solicitarea unor sponsori de a oferi premii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a efectua modificări privind numărul acestora, în funcţie de valoarea notei obţinute în concurs.
Organizatorii oferă tuturor concurenţilor diplome de participare.
Câştigătorul Marelui Premiu va susţine un microrecital la ediţia imediat următoare a Concursului, la solicitarea organizatorilor; în acest caz, va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport şi a serviciilor hoteliere, dacă este cazul.

Juriul 
Juriul este alcătuit din compozitori/interpreţi, profesori de canto, personalităţi din domeniul muzicii uşoare româneşti.
Notarea în concurs se va face cu respectarea strictă a criteriilor de jurizare: calităţi vocale, intonaţie, interpretare, ţinută scenică, expresivitate, personalitate artistică, dificultatea pieselor şi alegerea piesei adecvate vârstei concurentului.
În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a Președintelui juriului.
Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.
Membrii juriului care sunt profesori ai concurenţilor admişi sau care provin de la instituţii cu reprezentanţi în concurs nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla.
Deciziile juriului sunt definitive şi irevocabile, juriul având latitudinea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui.
Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior lista fiind publicată pe site-ul Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila.

Regulamentul şi Fişa de înscriere pot fi descărcate în format PDF / DOC de pe site-ul www.vespasianlungu.ro.
Orice modificări ale prezentului Regulament, impuse de situații independente de organizator, vor fi comunicate în timp util pe site-ul Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0239/612104 sau pe e-mail vespasianlungu@yahoo.com.
Persoane de contact: Luminiţa-Silvia Cărbunaru – tel. 0752/113533, Popescu Ionică – tel. 0733/842594.

Director concurs,

  prof. Mariana IORDACHE
                                                                                                                                        Manager,        

Gigi-Cristian MOROZAN
FIŞA DE ÎNSCRIERE


*NUME_______________________*PRENUME_____________________________________
*DATA NAŞTERII________________________*VÂRSTA____________
*PROFESIA _________________________________________________________________
*INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ __________________________________________
*PROFESOR________________________________________________________________

*Piesa _____________________________________________________________________
   *Compozitor_______________________________*Textier____________________________

PARTICIPĂRI LA CONCURSURI / FESTIVALURI / INVITAŢII RADIO/TV:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

*ADRESA___________________________________________________________________
*TELEFON_________________ *E_MAIL_________________________________________

Am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului pe care-l vom respecta întocmai.
  
Declar că sunt de acord ca piesa prezentată cu ocazia Concursului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii “Armoniile Dunării”, ediţia a IX-a, 23 martie 2018, Brăila, să fie folosită de organizatori în vederea arhivării şi/sau comunicării publice, a radiodifuzării și a distribuirii prin mijloacele de care aceştia dispun, respectiv site, pagina de facebook şi altele.

Notă: Toate poziţiile notate cu (*) sunt obligatorii.


Se certifică  exactitatea datelor: 

                  
 Data_______________

    Profesor / Reprezentant legal,                                                             _______________________                               
Director/Manager al instituţiei pe care o reprezintă concurentul,

__________________________

(semnătura şi ştampila)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu