Pagini

Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
ianuarie 2019 , februarie 2019 , martie 2019 , aprilie 2019 , mai , iunie 2019 , iulie , august , septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie

FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:
Alba , Arad , Argeș , Bacău , Bihor , Bistrița-Năsăud , Botoşani , Brăila , Brașov 2019 , București 2019 , Buzău , Călărași , Caraș-Severin , Cluj , Constanța , Covasna , Dâmbovița , Dolj 2019 , Galați , Gorj , Giurgiu , Harghita , Hunedoara , Ialomiţa , Iași 2019 , Ilfov , Maramureș , Mehedinți , Mureş , Neamț , Olt , Prahova 2019 , Satu Mare , Sălaj , Sibiu 2019 , Suceava 2019 , Teleorman , Timiș , Tulcea , Vaslui , Vâlcea , Vrancea

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
ianuarie 2019 , februarie 2019 , martie 2019 , aprilie , mai 2019 , iunie , iulie , august , septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie

miercuri, 14 februarie 2018

Regulament - Festivalul "PE ARIPILE MUZICII" , 17 martie 2018 , Băicoi – Prahova

FESTIVALUL INTERJUDEŢEAN
DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI DANS MODERN
„PE ARIPILE MUZICII”                                       
EDIŢIA a II a
17 martie 2018
Baicoi – Prahova

„Muzica porneşte de la inimă şi se adresează inimilor”           George Enescu


Domeniul: cultural-artistic – muzică
 
                                             Nivelul propus: interjudeţean


REGULAMENTUL  FESTIVALULUI  INTERJUDEŢEAN DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI DANS MODERN
„PE ARIPILE MUZICII”
EDITIA a II a
                                                                      17 martie 2018                                                                                                            Aprobat,
                                                                              Inspector Şcolar General,
                                                                                Oprea –  Nicolae Angelescu                                                         
                                                                             ________________________FESTIVALUL – CONCURS  ESTE  FARĂ  TAXĂ
                                                                                  

            Festivalul Interjudeţean de Muzică Uşoară şi Dans modern se adresează soliştilor şi formaţiilor de dans modern  din şcoli, cluburi, palate ale elevilor, case de cultură din Prahova si alte judeţe.
            Participarea se face pe bază de invitaţie trimisă de unitatea organizatoare. Vârsta de participare: 6 – 11 ani .

A.    DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:
Festivalul  „PE ARIPILE MUZICII” cuprinde două secţiuni:

1.      Muzică uşoară: solişti vocali
            Categorii de vârstă:
·         6 – 8 ani;
·         9 – 11 ani;
Fiecare cadru didactic poate înscrie maxim 2 copii pentru fiecare categorie de vârstă, iar fişa de înscriere va fi însoţită de copia certificatului de naştere care să ateste veridicitatea datelor.
            Prestaţia soliştilor vocali se realizează pe bază de negative pe format CD/stick sau cu acompaniament la instrumente muzicale.
            Fiecare concurent va prezenta în festival o singură piesă românească sau din repertoriul internaţional.

2.      Dans modern
            Concursul se desfăşoară pe formaţii (fără numere individuale), fiecare formaţie prezentând un singur  gen, la alegere (disco, rapp, etno, latino, hip – hop, rock, majorete, tematic).
            Fiecare piesă va fi înregistrată separat pe câte un CD.
Categorii de vârstă:
·         6 – 8 ani;
·         9 – 11 ani;
PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 1.02 – 20.02.2018
DATA CONCURSULUI : 17.03.2018
B.     ORDINEA INTRĂRII ÎN CONCURS: se va stabili la şedinţa tehnică.

C.    LOCUL DESFĂŞURĂRII: CASA DE CULTURĂ LILIEŞTI - BĂICOI

D.    SISTEMUL DE JURIZARE: juriul va fi alcătuit din personalităţi recunoscute în domeniul muzical şi coregrafic la nivel local şi judeţean.

E.     CRITERII DE EVALUARE:

·         Gradul de dificultate al piesei muzicale, al dansului;
·         Respectarea liniei melodice;
·         Ţinută scenică;
·         Acurateţea, sensibilitatea, autenticitatea, originalitatea, siguranţa, frazarea;
·         Concordanţa mişcării scenice cu muzica.

F.     PREMII ACORDATE:
             
            Se vor acorda următoarele premii:  Marele Premiu, premiile I, II , III , menţiuni şi premii speciale la fiecare secţiune pentru fiecare categorie de vârstă. Cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome de excelenţă pentru activitatea desfăşurată în pregătirea copiilor.
            Trofeul „ PE ARIPILE MUZICII” va fi acordat pentru fiecare dintre cele două secţiuni: Muzică şi Dans modern.


G.    DISPOZIŢII FINALE LA REGULAMENT:
           
·         Înscrierea şi confirmarea participării la concurs se va face prin mail la adresa silviaconstantin10@yahoo.com , completând fişa de înscriere ;
·         Informaţii suplimentare se pot obţine de la –  prof.inv.primar Constantin Silvia  - tel. 0734631417 şi de la Casa de Cultură Băicoi – director Stoica Robert – tel. 0735978260;
·         Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare delegaţie în parte.
·         Fiecare delegaţie va prezenta opţional, acordul de parteneriat, completat şi ştampilat în două exemplare.
·         Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru toţi participanţii.
           


            DIRECTOR,                      COORDONATOR PROIECT,                                   
               Prof. Ciurea Isabela                          prof. înv. primar Constantin Silvia
Festivalul  Interjudeţean de Muzică Uşoară şi Dans Modern
PE ARIPILE MUZICII
EDIŢIA a II a
Martie 2018

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Unitatea de învăţământ:
Localitatea:                                       Judeţul:
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
Specialitatea:
Adresa de e-mail:
Tel:
Secţiunea Muzică Uşoară
Nr. crt
Numele şi prenumele
Categoria de vârstă
Titlul piesei
Muzică şi versuri
Durata piesei
Secţiunea Dans Modern
Nr.
crt.
Numele şi prenumele
trupei
Categoria de vârstă
Tipul de dans
Nr. membri
Durata dansuluiSemnătură cadru didactic,
......................................................
Liceul Tehnologic “C-tin Cantacuzino”                         Şcoala/Liceul/Clubul ...........................
Localitatea  Băicoi                                                          Localitatea ..........................................
Judeţul  Prahova                                                             Judeţul ......................
Nr........./...........................                                              Nr.........../............................


ACORD  DE   PARTENERIAT
PROIECT INTERJUDEŢEAN  „PE ARIPILE MUZICII ”
FESTIVAL DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI DANS MODERN
EDIŢIA  a II a

Încheiat astăzi ................................... între:

1.      LICEUL TEHNOLOGIC „ CONSTANTIN CANTACUZINO” BĂICOI cu sediul în Băicoi, str. Republiciii,  nr.111, judeţul Prahova, telefon/ fax: 0244-260658, e-mail: liceultehnologicbaicoi@gmail.com, reprezentat prin director, profesor  Ciurea Isabela şi prof. înv. primar Constantin Silvia Florentina - în calitate de coordonatori proiect.

2.      . ..........................................................................., Strada ................................................. Nr. ......, localitatea .........................................................................., cod ..............., Judeţul ……………, Tel/Fax. ..................................., email: ............................................................. ca instituţie parteneră reprezentată de prof. ........................................................... în calitate de director şi prof ......................................................  în calitate de cadru didactic implicat în proiect;
          ART.1. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE
      Obiectul prezentului acord îl reprezintă colaborarea dintre instituţia coordonatoare şi instituţia parteneră în vederea  organizării şi desfăşurării  Festivalului Judeţean de Muzică Uşoară şi Dans Modern “Pe aripile muzicii”, ediţia II , martie 2018
      ART.2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR SEMNATARE ALE ACORDULUI
      Instituţia  de învăţământ  coordonatoare se obligă:
·         Să popularizeze regulamentul festivalului în judeţ;
·         Să colaboreze cu instituţiile  partenere;
·         Să organizeze desfăşurarea festivalului în bune condiţii;
·         Să asigure jurizarea participanţilor;
·         Să acorde diplome  participanţilor premiaţi;
·         Să mediatizeze rezultatele concursului.
           Instituţia  parteneră se obligă:
·         Să mediatizeze festivalul în unitatea de învăţământ;
·         Să înscrie elevii la festival;
·         Să  asigure deplasarea elevilor la festival;
·         Să respecte regulamentul festivalului.
ART. 3. DISPOZIŢII FINALE:
(1) Acordul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi, fiind valabil în anul  şcolar 2017- 2018;
(2) Acordul poate fi modificat numai cu acordul scris al părţilor.
           Prezentul acord  s-a încheiat azi , ......................., în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
LICEUL TEH. „ C-TIN CANTACUZINO”                          .................................................    
     ORAŞ BĂICOI                                              ................................................               
   
                 DIRECTOR,                                                     DIRECTOR,     
          Prof. Ciurea Isabela                                 Prof. .....................................


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu