Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

marți, 20 martie 2018

Regulament - Festivalul "FLORI DE MAI" , 23-27 mai 2018 , Călărași

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI CREAȚIE CĂLĂRAȘI
Str. 1 Decembrie 1918, nr.1, Călărași
Tel / fax: 0242.314.925


Festival-concurs național de interpretare a muzicii ușoare românești

“FLORI  DE  MAI”

 ediția a XXX-a

23-27 Mai 2018
 
Călărași
Organizatori:
Consiliul Județean Călărași
Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași

Perioada:
23 – 27 Mai 2018, municipiul Călărași

Scopul concursului:
Ajuns la ce-a de-a XXX-a aniversare, Festivalul-concurs de interpretare a muzicii ușoare românești “Flori de Mai”, festival cu tradiţie în peisajul musical naţional, continuă să promoveze prin intermediul concurenţilor, farmecul muzicii uşoare româneşti.
De asemenea, promoveză ideea de competiţie şi de respect faţă de valoarile autentice ale muzicii uşoare româneşti, prin obligativitatea fiecărui concurent de a interpreta în concurs, exclusive piese ale compozitorilor români.

Condiții:
Concursul se va desfăşura în sala de spectacole a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi se adresează tinerilorcu vârsta de la 15 la 30 de ani, împliniți până la data preselecției și se desfăsoară cu acompaniament orchestral (live).
Laureații edițiilor precedente (câștigătorul Trofeului și câștigătorii premiilor I, II și III), nu pot participa la concurs.


Inscriere la preselecție:
Inscrierea se face on-line pe adresa de e-mail: flori.mai@yahoo.com, iar dosarul va contine:
 • Fișa de înscriere (anexa la prezentul regulament)
 • Acord de interpretare (anexa la prezentul regulament)(acest acord îl vor trimite doar concurenții declarați admiși)
 • Doua piese, pozitiv, din repertoriul românesc, contrastante din punct de vedere ritmic( mp3, se accept și link youtube)
*în urma preselecției, concurenții admiși au posibilitatea de a modifica repertoriul de concurs*
 • Copie după cartea de identitate
 • Copie carnet elev/student unde este cazul, pentru a beneficia de facilitățile fiscale existente
 • O fotografie artistica de inalta rezoluție
 • Dovada platii taxei de preselecție în cuantum de 100 lei.
*Plata taxei se va face în contul: RO18TREZ20121G335000XXXX deschis la Trezoreria Calarasi, Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, CIF 37208923, obligatoriu cu mențiunea ”TAXĂ FESTIVAL FLORI DE MAI”.
**Membrii grupului ”FloresCampi” al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași sunt scutiți de plata taxei.
***Concurenții declarați admiși în urma preselecției nu vor mai plati nicio alta taxa de concurs.
Materialele pentru preselecție se vor trimite până pe data de 22 aprilie 2018, ora 24.00.


Preselecția:
Preselecția va avea loc în data de 23 aprilie 2018, iar rezultatele vor fi afișate în data de 24 aprilie 2018 pe site-ul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași (www.culturacl.ro), sub forma de tabel nominal cu mentiunea „admis/respins”.
În urma preselecției, vor rămâne în concurs un număr de 24 de concurenți selectați de juriu.
Nu se admit contestații!
Sumele plătite nu se returnează, indiferent de situație!


NOTA: Orchestrațiile pieselor de concurs pot fi realizate prin mijloace proprii de catre concurenți, cu obligația de a fi transmise organizatorului după afișarea rezultatului preselecției, dar nu mai târziu de data de 20 aprilie 2018.
Componența orchestrei ce asigură acompaniamentul este următoarea: pian, keyboard, chitară bass, chitară solo, trompetă, trombon, saxofon, tobe.

Concurs:
Concurenții vor fi prezenți la sediul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași (str. 1 Decembrie, nr.1), în data de 24 Mai 2018, ora 09.00.
Jurizarea va fi făcută pe două secțiuni de vârstă.
În prima zi de concurs vor evolua concurenții cu vârsta cuprinsă în intervalul 15 – 18 ani, inclusiv, iar în cea de-a doua zi, concurenții cu vârsta de peste 18 ani, până la 30 de ani, inclusiv.


Gala Laureaților se va desfășura în aer liber, pe o scenă amplasată în fața Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași.


Obligațiile concurenților:
 • Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
 • Să respecte termenele de sosire, cazare și masa stabilite de Organizator, în intervalul aferent desfășurării festivalului-concurs.
 • Să fie prezenți la Gala de decernare a premiilor, în caz contrar vor fi descalificați.
Prin completarea și semnarea fișelor de înscriere, concurenţii (reprezentanții legali) sunt de acord cu cesionarea dreptului de difuzare în favoarea organizatorilor.


Obligațiile Organizatorului:
 • Asigura cazarea și masa concurenților pe perioada festivalului;
 • Pune la dispoziție sala de spectacole și spațiul de repetiție necesare desfășurării festivalului;
 • Asigură orchestra pentru repetiție și concurs;
 • Asigură premiile;
 • Asigura confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale candidaților înscriși;
 • Nu răspunde de eventualele evenimente si incidente în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de repetiții și concurs;
 • Comunica pe site-ul instituției, orice modificare a regulamentului impusă de situații independente de acesta.


Premii:
Trofeul ”FLORI DE MAI”
I, II, III, mențiune – pentru fiecare secțiune de vârstă.
Premiul special DUMITRU LUPU – se acorda concurentului cu cea mai buna interpretare a unei piese de muzică ușoară românească din perioada de dinainte de 1989.
 • Mai pot fi acordate și alte premii din alte surse și sponsorizări.
 • Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislației române în vigoare la data acordării acestora.
 • În funcție de valoarea prestației concurenților, premiile pot fi redistribuite.
 • Nu vor fi acordate premii ex-aequo.
 • Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior, lista fiind publicată pe site-ul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași.
 • Nu se admit contestații.


Dată fiind amploarea festivalului, nivelul concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, modificările pe care şi le pot permite organizatorii în materie de acordare de premii, nu vor afecta nici numărul, nici valoarea premiilor menţionate în regulament. Aceste premii suplimentare vor fi acordate ținând cont de ierarhia valorică din concurs.

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Festivalul Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești
FLORI DE MAI
Călărași, Ediția a XXX-a, 23 – 27 Mai 2018Numele : ________________________________________________
Prenumele: _______________________________________________
Vârsta: _________________________________________________
Ocupația: ________________________________________________
Adresa: _________________________________________________
Telefon: _________________________________________________
E-mail: __________________________________________________
Repertoriu:

1.
Titlul piesei: _______________________________________________
Compozitor: ______________________________________________
Textier: __________________________________________________

2.
Titlul piesei: _______________________________________________
Compozitor:_______________________________________________
Textier: __________________________________________________

Semnatura,
Concurent/reprezentant legalACORD INTERPRETARE


TITLU PIESA.....................................................…………….........
COMPOZITOR………………………………………………………….
TEXTIER..................................................................……………....
INTERPRET (solist, grup).....................................……………...

SUBSEMNATUL(compozitor).......................................................................
CI..……………………….........………………………………………...............
CNP..........................................................................................................
TELEFON.................................................................................................
           E-MAIL…………………………………………….........................................
           

PROPRIETAR / CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/ conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești - Calarasi 2018

De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.


       DATA                                                               SEMNATURA,Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu