Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

sâmbătă, 31 martie 2018

Regulament - Festivalul "MUSIC, MY LOVE !" , 28 aprilie 2018 , București

Festivalul național de muzică pentru copii, adolescenți și tineri

"MUSIC, MY LOVE ! ”

by Viorela Filip

Ediția a-VII- a

28 APRILIE 2018

București 
Liceul Emanuel – Sala de spectacol


INTRODUCERE GENERALĂ:

       Festivalul  “Music, my love !” este un concursde interpretare vocală, cu participare națională și internatională. Prin organizarea acestui Festival, ne propunem să descoperim noi talente, să ajutăm la promovarea acestora și nu în ultimul rând, să aducem împreună toți iubitorii de artă și de frumos !

      Secțiunile de interpretare :
Pop Românesc;
Pop Internațional;
Etno- Folclor;
Tribut
      Piesele interpretate în concurs nu trebuie să depășească4 minute !

PREMIILE FESTIVALULUI :
      MARELE TROFEU “MUSIC, MY LOVE!” – acordat concurentului ce obține cea mai mare medie a notelor din festival, indiferent de numărul secțiunilor la care participă și care impresionează juriul în mod special aducând un plus de originalitate;
      MARELE TROFEU “VIORELA FILIP” – acordat concurentului care participa la cel puțin 3 (trei) secțiuni și obține cea mai mare medie a notelor din festival;
      TROFEUL “STELUȚA FESTIVALULUI”
      TROFEUL “STEAUA FESTIVALULUI”
      TROFEUL”O VOCE PENTRU MÂINE”
      PREMIUL I –  1 premiu/categorie de vârstă/secțiune
      PREMIUL II –1 premiu/categorie de vârstă/secțiune
      PREMIUL III- 2 premii/categorie de vârstă/secțiune
      MENTIUNI
      PREMII SPECIALE

NOTĂ: Premiile nu se cumulează.

TAXA DE PARTICIPARE :
      120 RON (nerambursabili)/ SECȚIUNE
Concurenții se pot înscrie la una sau mai multe secțiuni!

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
      FIȘA DE ÎNSCRIERE COMPLETATĂ;
      DECLARAȚIA PRIVIND DREPTURILE DE INTERPRETARE (semnată de părinte/tutore);
      CERTIFICATUL DE NAȘTERE/CI (copie);
      O FOTOGRAFIE RECENTĂ A CONCURENTULUI;
      NEGATIVUL/NEGATIVELE  PIESELOR DIN CONCURS ÎN FORMAT MP3
(se acceptă backing vocals în cadrul negativului, NU POZITIV);
      DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE ÎNSCRIERE;

Va rugăm să verificați prin telefon sau email dacă materialele au fost transmise, respectiv primite de către organizatori, orice plângere ulterioară nu va fi luată în considerare!!!!
ÎNSCRIERI :
      DATA LIMITĂ 16 APRILIE 2018
      Email: festivmusicmylove@gmail.com
      Tel: 0723386757 sau 0727 957615

Taxa se achităîn contul :
RO 81 BTRL 0410 1202 6420 49XX
BANCA TRANSILVANIA
BENEFICIAR: SC HELLO EVENTS SRL
SE VA MENȚIONA: TAXĂ DE PARTICIPARE FESTIVAL ȘI NUMELE CONCURENTULUI

IMPORTANT !
      Pentru concurenții care NU se vor prezenta la concurs, indiferent de motive, taxa de înscriere nu se va returna, fiind reținutăpentru acoperirea cheltuielilor de concurs și ca prejudiciu!
      Vă rugăm să trimiteți în timp util documentele de înscriere, cu fișa completată corect și lizibil, precum și negativele pieselor din concurs, pentru a putea fi verificate din timp!!!
      Concurențiipremiați care NU se prezintă la Gala Festivalului, nu vor mai beneficia de premiu, acesta fiind netransmisibil !!
      Concurenții sunt obligați să respecte întocmai regulamentul și condițiile organizatorilor, să respecte ordinea de intrare în concurs, liniștea pe timpul festivalului, atât in sala de concurs cât și în afara ei.
      Părinții sau îndrumătorii participanților în festival sunt direct răspunzători de conduita, atitudinea și comportamentul concurenților însala de concurs și în afara ei!
      Toți concurenții sunt obligați să dețină negativele pieselor din concurs și pe suport Memory Stick, pentru a preîntâmpina orice potențială neplăcere.

GRUPELE DE VÂRSTĂ ALE PARTICIPANȚILOR ÎN FESTIVAL:
      5-7 ANI
      8-9 ANI
      10-12 ANI
      13-14 ANI
      15-17 ANI
      18+ ANI
    Grupele de vârstă se pot modifica în funcție de numărul participanților înscriși în festival !


DESFASURAREA CONCURSULUI:

Concursul se va desfăsura în data de 28 Aprilie 2018,  în sala de Spectacol a Liceului Emanuel, din str.Cuza Vodă nr. 116, Bucuresti (zona Tineretului). Ora de începere și ordinea de intrare în concursvor fi postate pe contul de facebook al festivalului “Music, my love!”, imediat după finalizarea înscrierilor.
Vă rugăm să verificați cu atenție listele afișate și să ne comunicați în timp util orice eroare intervenită sau modificări !!

In cadrul derulării Festivalului vom avea 2-3 pauze.
    Desfășurătorul festivalului  va fi afișat pe contul de facebook al festivalului  și în sala de spectacol!
Concurenții vor avea la dispoziție o sală pentru pregătirea intrarii pe scena!
    Festivalul “Music, my love!” se va incheia cu Gala de Premiere !
Concurentii au obligația de a se prezenta la Gala Festivalului cu ținutaîn care au evoluat!!
    Neprezentarea în ținută de scenăîn Gala Festivalului atrage anularea premiului concurentului !!

Organizator SC Hello Events SRL, J40/8280/2006, CUI RO 18692753, BUCURESTI, SECTOR 3,prin Luiza Stanescu si Viorela Filip.


JURIUL:

     Juriul este format din personalități din lumea muzicală, artiști, profesori, compozitori, textieri, directori de școli muzicale, ziariști  ce vor nota evoluția concurenților conform următoarelor criterii:
      Calități vocale;
      Intonație;
      Prezența scenică;
      Implicare;
      Perspectivă;
      Piesele prezentate în concurs trebuie să fie adecvate vâstei concurentului.

Juriul va acorda note de la 8 la 10 (două zecimale) fiecărui concurent  pe fisele de jurizare!
      Deciziile juriului sunt definitive și nu pot face obiectul discuțiilor  ulterioare !
      Este interzisă contactarea membrilor juriului pe toată durata festivalului !

PREMIILE:

În cadrul Festivalului “Music, my love!” toți participanții vor primi diplome de participare !
Premiile se vor acorda pe fiecare grupă de vârstăși secțiune de interpretare astfel :
-          Premiul I – 1 Premiu
-          Premiul II – 1 Premiu
-          Premiul III – 2 Premii
-          Mențiuni și premii speciale

Trofeele Festivalului sunt:
      Marele Trofeu “MUSIC, MY LOVE!”
      Marele Trofeu “VIORELA  FILIP”
      Trofeul “STELUȚA FESTIVALULUI”
      Trofeul “STEAUA FESTIVALULUI”
      Trofeul ”O VOCE PENTRU MÂINE”

    NOTĂ: Premiile nu se cumulează.

TOMBOLĂ:

    Tombola Festivalului “Music, my love!” se va desfășura la finalul concursului, în cadrul Galei de Premiere și la ea vor participa toți concurenții înscriși în festival !
Fiecare participant va primi un bilețel cu un număr de participare, urmând ca premiile tombolei să fie extrase chiar pe scena festivalului ! Premiile sunt surpriza serii !

CLAUZE GENERALE:

Organizatorii iși rezervă dreptul de a folosi în transmisiuni radio şi TV, de a edita şi exploata cântecele prezentate în competiţie de către concurenţi, cu respectarea drepturilor de autor. Acordul compozitorilor, textierilor, şi/sau producătorilor este certificat prin semnarea formularului de înscriere,precum si a formularelor ACORDUL COMPOZITORULUI  sau DECLARAȚIA.
Organizatorii festivalului  iși rezervă dreptul de a televiza,posta pe contul de facebook sau în orice altă rețea de socializare și pe contul de youtube al festivalului, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra toate prestaţiile din cadrul festivalului, inclusiv  gala de premiere. În această situaţie, concurențiii nu beneficiază de onorarii, drepturile fiind cedate conformdeclarației existente la dosarul candidatului.


Festivalul National de Muzica  Usoara pentru copii,adolescent si tineri
“Music, my love !”
     28 Aprilie 2018
email : festivmusicmylove@gmail.com

Fisa de inscriere
Nume si prenumele :  ……………………………………………………..
Data nasterii: …………………… Varsta (la data inscrierii ):  ………….ani
Adresa/domiciliul : …………………………………………………………
Localitatea:…………………………………………………………………….
Email parinte/concurent : ………………………………………….
Telefon :…………………………………………………………………
Unitate scolara pe care o reprezinta in concurs:
…………………………………………………………………………
Profesor indrumator: …………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………
Sectiunea/sectiunile (interpretare,creatie):………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Piesa propusă în concurs:
     -Titlul ..............................................................................................
     -Compozitor……………………………………………….....................
     -Textier ………………………………........………………................
Am luat la cunostiinta despre regulamentul festivalului si sunt de accord cu acesta ! 
Acest document completat va fi  SEMNAT, scanat  si  trimis pe e-mail:
festivmusicmylove@gmail.com
Numele parintelui
………………………………………
Semnatura
…………………………………………
ACORD INTERPRETARE

TITLU PIESĂ:
COMPOZITOR:
TEXTIER:
INTERPRET:

SUBSEMNATUL(COMPOZITOR):
CI:
CNP:
TELEFON:
MAIL:

PROPRIETAR/CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului naţional de muzica usoara,,MUSIC, MYLOVE!”, ce va avea loc în data de 28.04.2018

De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.DATA:                                                           SEMNĂTURA:Acest document SEMNAT si scanat va fi trimis pe e-mail:festivmusicmylove@gmail.com

DECLARAŢIE


            Subsemnatul/a(copil)________________________, prin reprezentant legal(parinte)____________________, domiciliată în _______________________, _______________  nr. _____________, bl. _______, sc. _________, et. ______, apt. ___________, jud./sector _________, legitimate/ă cu C.I. seria ______ nr. ___________, eliberată de  ______________, la data de ______________ CNP ____________________
Declar că voi interpreta piesa/opera muzicala: ________________, muzica:_________, textul: ________ în cadrul Festivalului,,MUSIC, MY LOVE!”,organizat în perioada _____________, de către  SCHELLO EVENTS  S.R.L. , cu sediul în Bucureşti, Str.Plt.Radu Ghe.nr. 1,Sct.3,  Bucuresti ,J40/8280/2006,CIF: RO 18692753
Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat Organizatorului festivalului sau pentru daunele la care Organizatorul festivalului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (pers. fizică şi/sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile de autor ce deriva din interpretarea piesei de mai sus.
De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de către Organizatorul festivalului a operei muzicale în cadrul Festivalului ,,MUSIC, MY LOVE!”.

DATA ________________

SEMNĂTURA ___________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu