Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

vineri, 2 martie 2018

Regulament - Festivalul "VOCEA TINEREŢII" , 26 mai 2018 , Bascov(AG)


Capitolul I. – Dispozitii generale 
Art. 1.  Festivalul National "Vocea Tineretii" este o manifestare artistica de nivel national produsa de VP Art Music Show in parteneriat cu Asociatia Culturala "Belle Arti” si Belle Arti Tv by Visual Frame Media.
Art. 2.  Evenimentul muzical isi propune sa aduca in lumina reflectoarelor cele mai tari mini vedete ale muzicii pop, intr-un cadrucompetitiv real si intr-o atmosfera de mare show. Dezvoltarea spiritului de competitie si corectitudine intre copii de varste apropiate, dragostea pentru arta, si nu in ultimul rand crearea unor puntii de prietenie intre concurenti. De asemenea, este o forma de educatie cu ajutorul muzicii, de dezvoltare a imaginatiei, a simtului estetic si a bunului gust, de cunoastere si respectare a valorilor acestui gen.
  
Capitolul II. – Conditii de participare 
Art. 3.  Festivalul va fi structurat pe urmatoarele sectiuni si categori de varsta :

         
 Sectiunea Interpretare pop romanesc
                        Categoria Pitic 
                     5 - 6 ani/ 7 - 8 ani
                        Categoria Junior 
                    9 - 10 ani/ 11 - 12 ani
                      Categoria Adolescent 
                   13 – 15 ani/ 16 - 18+ ani
  Sectiunea Interpretare pop international                                                                        Categoria Pitic
                     5 - 6 ani/ 7 - 8 ani
Categoria Junior
                   9 - 10 ani/ 11 - 12 ani
Categoria Adolescent
           13 – 15 ani - 12/ 16 - 18+ ani  
         Sectiunea "Multumim, Maestre"
* Un omagiu adus marilor valori muzicale, care au plecat la ceruri. Se vor canta piese din repertoriul artistilor ( solisti, compozitori, textieri) decedati.        
Capitolul III. – Inscrierea direct in concurs
Art. 4. Inscrierile in concurs se vor face in perioada – 03 Martie - 14 Mai 2018. 
Art. 5. Urmatoarele materiale vor fi trimise pentru inscrierea direct in concurs : 
 * Fisa de inscriere (completata corect si total) 
 * 2 foto prim plan ( jpg )
 * Copie dupa certificatul de nastere sau C.I. 
 * 1 piesa de muzica pop – romanesca sau internationala ( negativ ) in format mp3.
 * Pentru sectiunea "Multumim, Maestre" o piesa din repertoriul artistilor ( solisti, compozitori, textieri) decedat
 * Copia chitantei taxei de concurs/ jurizare in valoare de 150 lei/ sectiune. Taxa va fi depusa in contul :
                     RO75BTRL06501201G69546XX
      deschis la Banca Transilvania (titular Valentin Pascalnii)

                                    Important !!!                                                 Atentie !!!
Pentru concurentii care nu se prezinta la concurs, indiferent de motivul neprezentarii, taxa nu se returneaza !!!

Materialele vor fi trimise incepand cu data de Martie 2018 pe adresa de e-mail :
     vocea.tineretii@gmail.com  sau  asoc.bellearti@gmail.com
Dupa data de 14 Mai 2018 nu se mai primesc materiale.
                                                 
                                                                              Important !!!
In concurs piesele nu se vor repeta ( la grupe) !!!

Capitolul IV. Modul de Inscriere

Art. 6.  Modul de inscriere este "primul venit, primul servit". In momentul primirii materialelor (dosar complet !!!), un operator IT va posta pe site inscrierea concurentului. 
Art. 7. Dupa ocuparea celor 15 locuri/ grupa de varsta/ sectiunea  este declarata inchisa.
Se va mentiona pe copia chitantei, cu pixul, numele concurentului.
Art. 8. Festivalul National "Vocea Tineretii" va avea loc Sambata 26 Mai 2018 la Mioveni (AG). Programul evenimentului si locatia vor fi postate in timp util pe site-ul oficial www.bellearti.info.ro    
Concurentii vor interpreta piesa inscrisa in concurs. Momentul artistic poate contine, dansatori, instrumentisti, backing vocals, orice crede concurentul ca ii poate fi de folos sa impresioneze juriul. 

Capitolul V. - Juriul

Art. 9.  Juriul va fi compus din 5 personalitati de marca ale muzicii pop romanesti si internationale, membri ai Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor, redactori radio, Tv, directori case de discuri, personalitati culturale, producatori muzicali. Activitatea juriului va fi coordonata de un Presedinte desemnat de organizatori. Participarea in Juriu este remunerata prin conventii civile, cuantumul fiind stabilit in functie de etapa si bugetul fiecarei editii.

Capitolul VI. - Jurizarea 

Art. 10.  Criteriile de jurizare vor fi :
* Calitatile vocale/ intonatie/ claritate/ timbru si amplitudine vocala
* Dictie si emisie vocala
* Tinuta
* Momentul artistic in ansamblu
Deciziile juriului sunt inapelabile.
Art. 11.  Juriul va acorda note de la 7 la 10 cu subdiviziunile 25/ 50/ 75.
                      
Capitolul VII. – Premii 

Art. 12.  Se va acorda Marele Trofeu al Festivalului (mini vedetei cu cel mai mare punctaj/ in caz de egalitate, mini vedeta care a primit din partea presedintelui juriul nota cea mai mare va fi declarata castigatoare)
Art. 13. Se vor acorda Trofeele Pitic/ Junior si Adolescent
Art. 14. Schema de acordare a premiilor la fiecare grupa va fi urmatoarea :
                                   * Trofeul grupei
                                  * Trofeul Belle Arti
                                        * Locul I
                                        * Locul II
                                        * Locul III

Art. 15. Se vor acorda si Trofeul Presedintelui Juriului, Trofeul Directorului Festivalului si Trofeul Belle Arti Tv.
Art. 16. In functie de sponsori si parteneri media se vor acorda si alte premii.
Art. 17. Toti concurentii vor primii statuete si diplome !!!

                                         IMPORTANT !!!
In gala laureatilor, concurentii nu au voie sa lipseasca la decernarea premiilor. Absenta la decernare anuleaza premiul !!!

Capitolul VIII. - Obligatiile participantilor 

* Sa respecte clauzele regulamentului festivalului. 
* Sa completeze corect si complet fisele de inscriere si declaratiile stabilite de organizator
* Pe durata participarii in festival concurentilor/ parintilor/ profesorilor le este interzis sa contacteze membrii juriului.
* Nesemnarea de catre concurenti/ compozitori/ profesori/ reprezentanti legali si a titularilor de drepturi asupra melodiei participante, constituie motiv de descalificare a  concurentului si duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.
 * Orice abatere de la oricare dintre aceste obligatii duce automat la eliminarea din concurs, fara drept de apel.

Capitolul IX. - Obligatiile organizatorilor 

* Organizeaza, pune la dispozitie sala de spectacole, sonorizare.
* Asigura paza si protectia pe toata durata festivalului, inclusiv in timpul repetitiilor prin interzicerea accesului presei si a fotoreporterilor in culisele scenei, cu exceptia televiziunii care va asigura transmisia in direct a evenimentului.
* Asigura corectitudinea centralizarii voturilor pentru clasamentele finale.
* Asigura fondurile necesare premiilor acordate.
* Organizatorii isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului regulament, informand participantii în timp util.
 
Capitolul X - Dispozitii finale
 
* Organizarea festivalului/ concurs se realizeaza sub directa supraveghere si indrumare a organizatorilor in baza conventiilor stabilite, unde sunt precizate aporturile fiecaruia.
* Resursele financiare si materiale necesare festivalului/ concurs provin din 
- contributii directe ale institutiilor partenere
- sponsorizari pe baza de contracte, constand in sume virate in contul festivalului/ concurs sau diverse obiecte si servicii ( vouchere ) preluate pe baza de proces verbal de predare – primire.
- Taxele de participare in concurs ale concurentilor.
* Organizarea preselectiei precum si acoperirea cheltuielilor acesteia se fac in colaborare cu principalii organizatori si autoritatile locale.
* Fiecare editie a festivalului/ concurs se bazeaza pe elaborarea unui proiect de venituri si cheltuieli realizat pana cel tarziu la sfarsitul unui an calendaristic aplicabil incepand cu primul trimestru al anului urmator.

      Informatii suplimentare, zilnic 10.00 – 20.00 la secretariatul Festivalului 
                 Tel. 0722.627.339


                                                                                                                                                                                 

 

FESTIVALUL NATIONAL “VOCEA TINERETII’’ EDITIA II.

FISA INSCRIERE SECTIUNEA INTERPRETARE POP ROMANESC


Numele şi prenumele concurentului _________________________________________

Data naşterii ______________________ Localitatea de domiciliu _______________________

Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________

Locul de pregătire _______________________________________________________

Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________

              Titlul piesei interpretata in concurs / compozitor / textier :                       

FESTIVAL NATIONAL “VOCEA TINERETII” EDITIA II.


  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Festivalul

National ’’Vocea Tineretii’’ Editia II.


Data,                                                                                              Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.
                                                                                                                                                                                 

 

FESTIVALUL NATIONAL “VOCEA TINERETII’’ EDITIA II.

FISA INSCRIERE SECTIUNEA INTERPRETARE POP INTERNATIONAL


Numele şi prenumele concurentului _________________________________________

Data naşterii ______________________ Localitatea de domiciliu _______________________

Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________

Locul de pregătire _______________________________________________________

Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________

              Titlul piesei interpretata in concurs / compozitor / textier :                       

FESTIVAL NATIONAL “VOCEA TINERETII” EDITIA II.


  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Festivalul

National ’’Vocea Tineretii’’ Editia II.


Data,                                                                                              Semnătura,

Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.
                                                                                                                                                                                 

 

FESTIVALUL NATIONAL “VOCEA TINERETII’’ EDITIA II.

FISA INSCRIERE SECTIUNEA “MULTUMESC, MAESTRE”


Numele şi prenumele concurentului _________________________________________

Data naşterii ______________________ Localitatea de domiciliu _______________________

Telefon părinte _____________________ E-mail ___________________________________

Locul de pregătire _______________________________________________________

Profesor _______________________Tel_______________________E-mail_________________

              Titlul piesei interpretata in concurs / numele artistului decedat (solist/ compozitor/ textier) :                       

FESTIVAL NATIONAL “VOCEA TINERETII” EDITIA II.


  DECLARATIE
                                                  
Subsemnatul________________________________________________ posesor al C.I./B.I.

Seria_________nr.________________ eliberat de_____________________________la data

de____________________________in calitate de parinte/profesor al concurentei(lui)

______________________________________________declar ca sunt de

acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatia artistica a piesei prezentate la Festivalul

National ’’Vocea Tineretii’’ Editia II.


Data,                                                                                              Semnătura,


Fisa se va scana, semna si se va trimite odata cu celelalte materiale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu