Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

luni, 16 aprilie 2018

Regulament - Concursul de Pian "IULIA HAŞDEU" , 13 mai 2018 , Câmpina

Iulia Hasdeu 1869-1888
FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL
DE  INTERPRETARE  PIANISTICĂ 
« IULIA HASDEU »

 Ediţia a XX-a


 13 mai 2018


Câmpina
          Asociaţia Culturală „Paul Constantinescu – 2009” Ploieşti, în parteneriat cu Consiliul Local Câmpina, Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza” Câmpina, Muzeul Memorial „B.P. Hasdeu” Câmpina, Societatea Filarmonică Câmpina, Parohia Bisericii „Sf. Nicolae” Câmpina,  Asociaţia Culturală UNESCO „Iulia Hasdeu” şi Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România organizează sub egida UNESCO:
                                                        
FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE  INTERPRETARE  PIANISTICĂ
« IULIA HASDEU », Ediţia a XX-a, 13 mai, 2018
                                        
        Festivalul-concurs iniţiat de profesoara Camelia Pavlenco, a preluat, începând cu cea de-a XI-a ediţie, numele Juliei Hasdeu, geniala fiică a savantului B. P. Hasdeu, care, pe lângă celelalte aptitudini excepţionale cu care o înzestrase Dumnezeu, era pianistă şi compozitoare. Concursul este destinat copiilor de vârstă preşcolară şi elevilor din ciclul primar şi gimnazial care studiază pianul, indiferent de forma de învăţământ pe care o frecventează (licee de muzică, şcoli de muzică, şcoli de arte şi meserii sau învăţământ privat), valorificând deopotrivă toate laturile creative ale personalităţii acestora (în domeniul muzical,  literar şi al artelor plastice). Premierea se face pe clase şi tipuri de învăţământ.

 Condiţii de participare :
      1.  Concursul se desfăşoară într-o singură etapă şi prevede premii pentru preşcolari  şi pentru fiecare clasă în parte,  până la clasa a VIII-a. Pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti, urmaşii compozitorului Sabin Drăgoi oferă pentru fiecare clasă, Diploma „SABIN DRĂGOI”.

     2.  Repertoriul de concurs constă în o piesă de un compozitor român şi o  piesă din repertoriul universal, exclusiv studiu. Durata evoluţiei pe scenă a concurenţilor este astfel stabilită:
Preşcolari     : maximum   3 minute
Clasa I          : maximum   3 minute
Clasa a II-a   : maximum   5 minute
Clasa a III-a   : maximum   7 minute
Clasa a IV-a  : maximum   8 minute
Clasa a V-a   : maximum  10 minute,
Clasa a VI-a  : maximum  12 minute
Clasa a VII-a : maximum  14 minute
Clasa a VIII-a: maximum 15 minute

    3.  Concursul va avea loc  DUMINICĂ,  13 MAI 2018, începând cu orele 10  în sălile consacrate din Municipiul Câmpina (Casa Municipală de Cultură ,,Geo Bogza”, Muzeul Memorial ,,B.P.Hasdeu”, Colegiul tehnic „Constantin Istrati, Sala Praznicală a Bisericii Sf. Nicolae ) .
4. Candidaţii vor intra în concurs  în ordine alfabetică, pe clase, în funcţie de programarea în locurile anunţate.
5. Juriul va fi format din profesori care au cel puţin trei elevi  înscrişi în concurs.
6. Concurenţii care doresc să se cazeze în Câmpina pot beneficia, la preţuri avantajose,  de serviciile Hotelului Tineretului. Detalii, la tel. 0244 334 540

Condiţii de înscriere:
Înscrierea  la concurs presupune o donaţie benevolă de 30 lei care va fi trimisă până la data de 27 aprilie 2018, alături de fişa de înscriere completată, împreună cu lucrarea literară sau plastică, în plic, pe adresa:

Prof. Univ. Dr. SANDA HÎRLAV MAISTOROVICI
ASOCIAŢIA CULTURALĂ « PAUL CONSTANTINESCU  2009 » PLOIEŞTI
(Pentru Festivalul Concurs Naţional de Interpretare Pianistică „Iulia Hasdeu”,  ediţia a XX-a 2018)
Bulevardul Republicii 108, Bloc 13 B2, ap. 29
PLOIEŞTI. Cod poştal 100 385


       Înscrierea constă  obligatoriu, într-o creaţie literară în proză sau versuri de maximum 2 pagini A4, care va fi trimisă şi pe adresa de e-mail: concursiuliahasdeu@yahoo.ro,  sau o creaţie plastică (un desen sau o pictură), pe coală de desen de dimensiunea A4. Lucrările vor fi semnate citeţ în colţul din dreapta-jos al ultimei pagini (în cazul creaţiei literare) sau în colţul din dreapta-jos al lucrării plastice, specificându-se titlul, numele autorului, clasa şi şcoala de unde provine autorul lor.        

Pentru detalii în plus adresaţi-vă:

1. D-nei prof. dr. Sanda Hîrlav Maistorovici, e-mail  sanda11955@yahoo.com  sau la tel. mobil 0721 333753 sau la tel. fix 0244 535578 (după orele 20,30).
sau
2. D-nei prof. Irina Ungureanu, e-mail concursiuliasdeu@yahoo.ro sau tel. mobil 0727 241 272.


                                                  Vă aşteptăm cu drag !
Asociaţia Culturală „Paul Constantinescu – 2009” Ploieşti
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la
FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL
DE  INTERPRETARE  PIANISTICĂ
« IULIA HASDEU », Ediţia a XX-a, 13 mai, 2018

Nume concurent:
Prenume:
Clasa:
Data naşterii:
Instituţia de învăţământ:
Localitatea:
Date de contact (tel, e-mail)

Nume şi prenume profesor de pian:
Date de contact ale profesorului (tel., e-mail) :


Tipul de lucrare cu care s-a înscris: Lucrare literară/Desen/Pictură

Titlul lucrării:

REPERTORIU:


1.      Compozitor român:

       Lucrare:

2.        Compozitor:

Lucrare:

Semnătura

                                                                                         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu