Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

miercuri, 18 aprilie 2018

Regulament - Festivalul "GLASURI CRISTALINE" , 5 mai 2018 , Craiova

FESTIVALUL CONCURS NAȚIONAL de MuzicĂ  pentru Copii Și AdolescenȚi

GLASURI CRISTALINE

5 MAI  2018
Ediţia a-II-a

Craiova

Organizatori: ASOCIAȚIA CULTURALĂ ,,GLASURI CRISTALINE DE COPII ȘI TINERI”, împreună cu compozitorul CRISTIAN ALIVEJ  și prof. IULIA MANDA.Obiectivul Festivalului: este selecția şi promovarea tinerelor talente din România în domeniul interpretării muzicii POP, educarea sensibilităţii, promovarea actului artistic de calitate, stimularea spiritului de competiţie, a comunicării și a fair play-ului între participanţi.

Participanţi: pot participa copii și adolescenți din Romania cu vârste între 4 - 18+ani din Grădinițe, Școli, Palate/ Cluburi ale Copiilor (de stat sau private).

Data desfășurării : 5 MAI 2018

Locul de desfășurare: Va fi anunțat în timp util !

Grupe de vârstă: 4 – 5 ani, 6 ani, 7 ani, 8 ani, 9 ani, 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani,

14 ani, 15 – 18 +ani (grupele de vârstă pot fi modificate în funcție de numărul participanților)Structura Festivalului (concurenții -individual sau duete- pot participa la mai multe secțiuni):01-Secțiunea – POP ROMÂNESC

 • concurenții vor interpreta o piesă românească adecvată vârstei lor, numai cu acompaniament pe SUPORT DIGITAL ( CD, stick etc.).

02-Secțiunea –POP INTERNAȚIONAL

 • concurenții vor interpreta o piesă din repertoriul internațional, numai cu acompaniament pe SUPORT DIGITAL (nu se admite acompaniament cu syntetizatoare, chitări, drums sau alte instrumente).03-Secțiunea -FOLK

 • concurenții vor interpreta o piesă vocal-instrumentală ( voce acompaniată de chitară acustică).

04- Secțiunea - ETNO-POP (4 - 18+ ani) -se pot alcătui subgrupe în funcție de numărul și vârsta concurenților

 • în cadrul acestei secțiuni pot fi interpretate numai prelucrări după piese din folclorul românesc.
05- Secțiunea - MUZICĂ POPULARĂ (4 - 18+ ani) - se pot alcătui subgrupe în funcție de numărul și vârsta concurenților. ȚINUTA OBLIGATORIE (ÎN COSTUM POPULAR), SPECIFICĂ ZONEI !

 • piese din folclorul românesc cu orchestrație originală, nu facută pe syntetizator sau computer.


06 – Secțiunea - CREAȚIE (secțiune separată de secțiunea interpretare)

 • pot participa numai piese în primă audiție de muzică POP. Piesele trebuie să fie adecvate vârstei copiilor și vor fi trimise pe e-mailul Festivalului: glasuricristaline@gmail.com, însoțite de acordul autorului (conform formularului de acord atașat). Piesele participante vor fi preselectate de un juriu alcătuit din muzicieni profesioniști.07 – Secțiunea GRUPURI MICI (grupuri de la 2 la max. 5 copii )

 • piesele din secțiunea grupuri mici trebuie să aparțină genului POP.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • PRESELECȚIA: GRATUITA

Toţi copiii care doresc să participe la preselecţie vor trimite până la data de 21.04.2018 (INCLUSIV) pe adresa de e-mail: glasuricristaline@gmail.com următoarele:

- fişa de înscriere completată și semnată cu pixul (nu electronic­), fotografiată

cu telefonul sau scanată și trimisă pe e-mailul Festivalului
- pentru fiecare secțiune se va completa o fișă de înscriere separată;

- o piesă pozitiv (cu vocea copilului) +negativ ( doar orchestrație, fără voce), care să nu depașească 5 min., în format MP3- o fotografie în format ( jpeg, jpg);- copie certificat de naștere. Negativele pot conţine voci (backing vocals) inclusiv

grup vocal.


 • CONCURS:

Participanţii admişi în concurs vor fi anunţaţi de către organizatori prin e-mail.

După confirmarea prin e-mail a selectiei, concurenții vor trimite urmatoarele:

01 - acordul compozitorului sau declarația (formularele sunt anexate la sfârșitul regulamentului) SEMNATE CU PIXUL DE CĂTRE AUTOR SAU DECLARAȚIA DE PĂRINTE, după caz.

02 - Donatie.

După achitarea donatiei se va trimite un e-mail de confirmare pe adresa de e-mail: glasuricristaline@gmail.com 1. Secțiunea - POP ROMÂNESC = 150 lei
 2. Secțiunea- POP INTERNAȚIONAL = 150 lei
 3. Secțiunea – FOLK = 150 LEI
 4. Secțiunea - ETNO-POP = 150 lei
 5. Secțiunea - MUZICĂ POPULARĂ = 150 lei
 6. Secțiunea - CREAȚIE = 200 lei
 7. Secțiunea - GRUPURI MICI = 200 lei
Donatia se va achita în contul cu nr: RO21RNCB0140158321390001 deschis la BCR (Banca Comercială Română) pe numele ASOCIAȚIA CULTURALĂ ,,GLASURI CRISTALINE DE COPII ȘI TINERI”, cu mențiunea - Donatie ,,GLASURI CRISTALINE''CRITERII DE JURIZARE:


01. Intonație, claritate și calitate timbrală, amplitudine vocală;

02. Dicție, ritm și emisie vocală;

03. Piesa interpretată să corespundă vârstei concurentului;

04. Ținuta adecvată vârstei și secțiunii alese;

05. Nota maximă și nota minimă vor fi eliminate;

06. DIN JURIU NU VOR FACE PARTE PROFESORII CARE AU COPII IN CONCURS;

07. În cazul în care doi sau mai mulți concurenți au același punctaj, juriul va vota câștigatorul, ținând cont, în principal, de calitatea timbrală a vocii concurentului;

08. Juriul la rubrica observații să treacă evaluarea fiecărui concurent;

09. Jurații nu au voie să dea aceeași nota la toți concurentii;

10. Nerespectarea regulamentului are ca efect eliminarea din concurs;

11. Deciziile juriului de preselecţie şi concurs sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.

PREMIILE FESTIVALULUI :Se vor acorda premiile:

MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI - se va acorda numai concurentului care va avea atât punctajul cel mai mare, cât și votul juriului !

___________________________________________

TROFEUL CATEGORIEI

Premiile I, II, III şi 2 menţiuni la fiecare categorie din concurs !

Premii speciale oferite din partea juriului şi a partenerilor !

OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR:


- să respecte Regulamentul Festivalului;

- să trimită acordul autorilor de drept ale pieselor interpretate în Festival sau declarația anexată regulamentului, FOTOGRAFIATE, NU COMPLETATE LA COMPUTER !

- să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia - INCLUSIV IN SPAȚIILE ANEXE ! În cazul deteriorării bunurilor din sala de spectacol sau anexe, părintele (tutorele) își asumă întreaga răspundere pentru a despăgubi proprietarul sălii de pagubele produse;

- să păstreze liniște în timp ce evoluează concurenții .

Orice abatere de la obligaţiile enumerate, duce automat la eliminarea din Concurs.OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:

- să asigure toate condițiile pentru buna defășurare a Festivalului;

- să asigure premiile, juriul, sala de spectacol, sonorizare, lumini și reclamă pe site-ul www.cristianalivej.ro, facebook: Glasuri Cristaline, Cristian Alivej si Iulia MandaCONTACT: Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 0744.320.776 / 0764.836.835 sau pe e-mail: glasuricristaline@gmail.com
Festivalul Concurs Național de Muzică pentru Copii și Adolescenți

GLASURI CRISTALINE

5 MAI 2018

E-mail: glasuricristaline@gmail.comFIŞĂ DE ÎNSCRIERE

1. Numele şi prenumele...............................................................................................

2. Adresa/Domiciliul:...................................................................................................

3. Localitatea: ............................................................................................................

4. Telefon fix: ..........................Mobil: .......................... E-mail----------------------

5. Data naşterii: .............................................................................. Vârsta.............ani;

6. Unitatea şcolară pe care o reprezintă în concurs: .....................................................................................................................................

7. Clasa.............................................,

8. Profesor îndrumător: ...............................................................................................

9. Telefon: ...................................................................................................................

10. Secţiunea: (interpretare, creație)..........................................................................

11. Piesa propusă în concurs:

-Titlul ....................................................................................................................

-Compozitor………………………………………………...................................

-Textier ………………………………........………………..................................

AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL FESTIVALULUI: ,,GLASURI CRISTALINE”,

NUME PĂRINTE-----------------------------------

SEMNĂTURA PĂRINTE--------------------------

Acest document completat va fi SEMNAT, fotografiat și trimis pe e-mail : glasuricristaline@gmail.comACORD CREAȚIETITLU PIESĂ:

COMPOZITOR:

TEXTIER:

INTERPRET (solist, grup):SUBSEMNATUL(COMPOZITOR):

CI:

CNP:

TELEFON:

MAIL:PROPRIETAR/CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului Concurs de Muzică pentru Copii și Adolescenți ,,GLASURI CRISTALINE”, ce va avea loc în data de 5 MAI 2018.De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.

DATA: SEMNĂTURA:Acest document completat va fi SEMNAT, fotografiat și trimis pe e-mail : glasuricristaline@gmail.com

ACORD INTERPRETARETITLU PIESĂ:

COMPOZITOR:

TEXTIER:

INTERPRET (solist, grup):SUBSEMNATUL(COMPOZITOR):

CI:

CNP:

TELEFON:

MAIL:PROPRIETAR/CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului Concurs de Muzică pentru Copii și Adolescenți ,,GLASURI CRISTALINE”, ce va avea loc în data de 05 MAI 2018.De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.

DATA: SEMNĂTURA:

Acest document completat va fi SEMNAT, fotografiat și trimis pe e-mail : glasuricristaline@gmail.comDECLARAŢIE

Subsemnatul/a(copil)________________________, prin reprezentant legal(părinte)____________________, domiciliată în _______________________, _______________ nr. _____________, bl. _______, sc. _________, et. ______, apt. ___________, jud./sector _________, legitimate/ă cu C.I. seria ______ nr. ___________, eliberată de ______________, la data de ______________ CNP ____________________

Declar că voi interpreta piesa/opera muzicala: ________________, muzica:_________, textul: ________ în cadrul Festivalului Concurs Național ,,GLASURI CRISTALINE”, organizat în perioada _____________, de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ ,,GLASURI CRISTALINE DE COPII ȘI TINERI”, cu sediul în Craiova, C.I.F. 38952246, tel. 0764.836.835/ 0744.320.776.

Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat Organizatorului Festivalului sau pentru daunele la care Organizatorul Festivalului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (pers. fizică şi/sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile de autor ce deriva din interpretarea piesei de mai sus.

De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de către Organizatorul Festivalului a operei muzicale în cadrul Festivalului Concurs Național ,,GLASURI CRISTALINE”,DATA ________________SEMNĂTURA ___________________
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu