Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

joi, 26 aprilie 2018

Regulament - Festivalul "Perla Dunării" , 8 iunie 2018 , Galaţi

Festival – concurs euroregional de muzică populară vocală și instrumentală pentru copii şi tineri interpreţi

„Perla Dunării”

8 Iunie 2018

ediția a Xl-a

Galaţi  
Centrul Cultural „Dunărea De Jos” din Galaţi, organizează, în data de 8 Iunie 2018, festivalul concurs, euroregional, de muzică populară vocal-instrumentală pentru copii şi tineri interpreţi „Perla Dunării”. Manifestarea artistică face parte din cadrul programului „Doina Covurluiului” derulat de Centrul Cultural „Dunărea De Jos”.
Acest eveniment se adresează tinerilor solişti vocali şi instrumentişti amatori, fiind gândit ca o competiţie artistică în domeniul interpretării cântecului popular şi are ca scop promovarea valorilor culturale, frumuseţea folclorului muzical şi descoperirea de tinere talente din România, Republica Moldova şi Ucraina.
Concursul va fi structurat pe 2 secţiuni: solişti vocali şi solişti intrumentişti, şi pe 2 categorii de vârsta 8-13 ani şi 14-18 ani.


 Cerinţe:

Solişti vocali categoria 8-13 ani: vor prezenta în cadrul concursului un fragment la alegere din literatura populară (snoave, cimilituri, ghicitori etc.) sau vor realiza prezentarea costumului popular din zona pe care o reprezintă, acest lucru fiind urmat de interpretarea unei melodii cu acompaniament orchestral.

Solişti vocali categoria 14-18 ani: vor interpreta un fragment dintr-o doină sau o baladă, fără acompaniament şi un cântec cu acompaniament orchestral.

Instrumentiştii: Instrumentiştii de la ambele categorii de vârstă vor interpreta în concurs câte doua melodii cu acompaniament orchestral. La secţiunea instrumente tradiţionale pot participa tineri interpreţi la urmatoarele instrumente: vioară, fluier, nai, cobză, trompetă, clarinet, taragot, ţambal şi acordeon.Notă : Precizăm faptul că nu vor fi admise în concurs cântece de petrecere, romanţe sau diferite prelucrări folclorice cu caracter modern. Interpreţii au obligaţia de a purta în concurs costumul popular specific zonei pe care o reprezintă


Înscrierea în vederea participării la festivalul concurs:

Cocursul se desfășoară în două etape:

1. Preselecția
Concurenții din Municipiul Galați se vor înscrie la sediul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, totodată depunând copia certificatului de naștere a participantului, înregistrările în format mp3 și partiturile lucrărilor muzicale ce intenționează să le prezinte în concurs, până cel târziu la data de 18 Mai 2018 orele 16.00.  Participarea acestora la preselecție se va desfășura conform celor expuse mai jos.
Concurenții din Județul Galați, din țară sau din străinătate se vor înscrie trimițând, prin fax sau prin alte mijloace de comunicare electronică, fișa de participare, copie după certificatul de naștere, partiturile aferente lucrărilor muzicale ce intenționează să le prezinte în concurs și înregistrarea în format mp3 a acestora, până cel târziu la data de 18 Mai 2018 orele 14.00.
Preselecția, în vedera participării la festivalul concurs, va fi organizată astfel:
a) Pentru concurenții din municipiul Galați în ziua de 21 Mai 2018 în intervalul orar 9 -12, 14 -17.
b) Pentru concurenții din județul Galați, din țară cât şi pentru cei de peste hotare, preselecția va consta în analizarea, de către comisia de specialitate, a pozitivelor imprimate cu melodiile alese pentru concurs în data de 22 Mai 2018.
Rezultatele preselecției vor fi afișate, la sediul C.C.D.J din Galați, în decursul zilei de 23 Mai 2018, și vor fi comunicate telefonic concurenților din județ, din țară și din străinătate.
Notă: Nu se percepe taxă pentru participarea la preselecție!
Notă: Nu vor fi admiși la preselecție soliștii vocali sau instrumentistii, care nu s-au înscris până la data de 18 Mai 2018 orele 14.00.

2. Concursul
Participarea la concurs, este condiționată de achitarea unei taxe de înscriere în valoare de 50 de lei, ce se achită la casieria Centrului Cultural “Dunărea de Jos” din Galați,sau prin depunere în contul de virament RO24TREZ30621G365000XXXX, până cel târziu în data de 7 Iunie 2018 orele 16.
Festivalul se va desfășura, sub forma unui spectacol concurs, cu public, în data de 8 Iunie 2018, în incinta Centrului Multicultural „Dunărea de Jos” din Galați  situat în strada Domnească numărul  91. Acompaniamentul orchestral va fi susținut de către orchestra de muzică populară a ansamblului folcloric profesionist „Doina Covurluiului” a Centrului Cultural „Dunărea de Jos “ din Galați.
Juriul festivalului va fi alcătuit din personalități și specialiști din domeniul etnomuzicologiei, care vor acorda premii ținând cont de următoarele criterii :
-calitate vocală și interpretativă;
-prezența scenică;
-autenticitatea costumului popular;
-valoarea repertoriului.
Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda sau de a redistribui unele premii, în funcție de criteriile prezentate mai sus;
Hotărârea juriului este definitivă și nu se poate contesta.


Premiile concursului :
Se vor acorda următoarele premii pentru ambele secțiuni, soliști vocali și instrumentiști, la ambele categorii de vârstă:
Trofeul festivalului: 1.000 lei; *
Premiul I: 500 lei;
Premiul II: 400 lei;
Premiul III: 300 lei;
Mențiune: 2 mențiuni în valoare de 100 de lei fiecare.
La finalul concursului, fiecare concurent, va primi o diplomă de participare.

* Trofeul festivalului se acordă la hotărârea juriului, în cazul unui solist vocal sau instrumentist de excepție.

Programul festivalului: (Vineri 8 Iunie 2018)
orele: 10-14 - repetiții la scenă cu orchestra „Doina Covurluiului”
orele: 15-18 - desfășurarea concursului
orele: 18-18.30 - recital al laureaților edițiilor precedente
orele: 18.30-19 - decernarea premiilor

*Cheltuielile de deplasare vor fi suportate de către concurenți, sau de către instituțiile pe care le reprezintă.
*Cazarea și masa concurenților din țară și din străinătate vor fi asigurate de către organizatori in zilele de 7 si 8 iunie.

Coordonatori proiect

Cimpoeru Doru

Mitrița Cămară Velicu

Persoane de contact:
Doru Cimpoeru:
(+4)0753.646.973, mail: dorubaro@yahoo.com; doru cimpoeru@facebook.com
Mitrița Cămară Velicu :0721.035.575

Șef serviciu Școala de Arte
Șovaială Petrică
Manager,

Florina ZAHARIA

Centrului Cultural „Dunarea de Jos” din strada Domneasca nr. 61, prin e-mail office@ccdj.ro, telefon  +40 236 418400 sau fax: +40 236 415590.


Festivalul Concurs Euroregional de muzică vocală și instrumentală pentru copii si tineri interpreți
„PERLA DUNĂRII”
Galaţi, 8 IUNIE 2018FIŞĂ DE CONCURS

Nr. ….. data: ……/…../2018


DATE DESPRE CONCURENT:
UNITATEA ŞCOLARĂ: …………………………………………………........................
NUME: ……………………………………………………………………..  
PRENUME: ……………………………………………………………….
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: …....../…....../……….., LOCALITATEA …………………........
ADRESA   JUDEŢ: …………………….............., LOCALITATE: .........................................
STR. …………………………….. NR......., BL...……., Ap. ………, TELEFON ....................
SECȚIUNEA  ( VOCALĂ / INSTRUMENTALĂ )        

CATEGORIA DE VARSTĂ


REPERTORIUL DE CONCURS

(titlul piesei, autorii, minutaj)

1.  „…………………………………….......................”
muzica: ………………………., versuri: …………………….., minutaj ….’.….’’
2.  „……………………………………......................”
muzica: ………………………., versuri: …………………….., minutaj ….’.….’’


 Este obligatoriu trimiterea prin fax sau email a copiei după certIficatul de naștere

ACHITAT TAXA DE PARTICIPARE: CHITANŢA NR. ……./…………………….2018

DATA ÎNSCRIERII: ………./…………/2018
SEMNĂTURA,
PĂRINTE / TUTORE / ÎNDRUMĂTOR


OBSERVAŢII: Pentru validarea înscrierii, este obligatoriu completarea tuturor rubricilor     acestui formular. Nu se validează formularele în care nu sunt precizate numerele de telefon la care concurenţii să poată fi contactaţi pentru eventualele clarificări ale detaliilor organizatorice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu