Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

miercuri, 2 mai 2018

Regulament - Concursul "Inocenţă de copil" , 1 iunie 2018 , Focşani

CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA


C e n t r u l C u l t u r a l V r a n c e a

Bd. Gării nr.8, Focşani – Vrancea, 620083; Tel-fax: 0237-210213; e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com


Concursul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii

Inocenţă de copil

Ediţia a IV-a

1 iunie 2018

Focşani

Consiliul Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei, organizează pe 1 iunie 2018, ediția a IV-a, a Concursului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii, Inocenţă de copil.
Concursul iniţiat de Consiliul Judeţean Vrancea şi de Centrul Cultural Vrancea îşi propune valorificarea potenţialului creator al copiilor, descoperirea de noi talente interpretative, promovarea muzicii uşoare româneşti de calitate, afirmarea şi lansarea tinerelor voci.
Concursul va fi structurat pe trei categorii de vârstă:7-9 ani/ 10-12 ani/13-16 ani.


Condiţii de participare:
Concurenţii vor expedia la adresa de e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com următoarele materiale:
- copie după certificatul de naştere sau C.I., declaraţia pe propria răspundere, fişa de participare, melodia negativ mp. 3;
- pentru preselecţie se va transmite melodia imprimată cu vocea concurentului; pozitiv, titlul piesei, compozitor, textier, format mp. 3, categoria de vârstă la care participă;
- piesa să fie din repertoriul românesc, se admit si prelucrările folclorice;
- data limită de primire a materialelor pentru preselecție este de 20 mai 2018;
- hotărârile juriului nu pot fi contestate.

Condiţii generale:
Rezultatele preselecţiei se pot afla pe site-ul instituţiei www.centrulculturalvrancea.

ATENŢIE: În ziua concursului, concurenţii care au trecut de preselecţie, vor avea asupra lor asupra lor CD-ul cu negativul format mp 3. Negativele pot conţine şi backing vocals, dar realizat pe o linie melodică diferită de cea interpretată de concurent (mai ales la refren).
Din juriu vor face parte: Preşedintele juriului compozitorul şi dirijorul Ionel Tudor. Membri: Titus Andrei - realizator de emisiuni radio şi Octavian Ursulescu, în calitate de membru şi prezentator al concursului.


Criteriile de selecţie şi jurizare :
 1. Melodia să corespundă particularităţilor de vârstă şi temperamentale (compoziţie orchestrală şi text), să exprime preocupările şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor;
 2. Vom expedia pe email-ul dumneavoastră materialul muzical, arhivat, unde veţi găsi piesele premiate la Mamaia copiilor per. (2001-2015) pozitive şi negative;
3. Evoluţia să fie plăcută, fără emoţie şi disconfort, să conţină elemente originale şi să încânte publicul;
      4. Concurentul să dea dovadă de: claritate timbrală, intonaţie, amplitudine vocală, dicţie şi emisie vocală foarte bune;
    5. Să aibă costumaţie adecvată cântecului şi vârstei;
    6. Se vor depuncta vulgaritatea, imitaţia şi melodiile neadecvate vârstei;
7. Deciziile juriului sunt irevocabile şi incontestabile.


Premiile concursului:
În urma deliberării, juriul va acorda diplome şi premii, primilor 3 (trei) clasaţi la fiecare categorie de vârstă.
TROFEUL concursului – 2.000 lei
Premii categorii de vârstă: 7-9 ani/ 10-12 ani/13-16 ani.


Nr. crt.
Categoria de vârstă
Premiul I
Premiul II
Premiul III
1
7 - 9 ani
600
500
400
2
10 - 12 ani
600
500
400
3
13 – 16 ani
700
600
500


Toţi concurenţii vor primi pachete de hrană iar cei sosiţi de la distanţe de peste 300 km vor avea cazare asigurată (nu se oferă şi însoţitorilor).
Concursul se va desfăşura la Crângul Petreşti, (situat la 7 km de oraşul Focşani), ora 14.00.
Intrarea în concurs se va face începând cu cea mai mică categorie de vârstă iar concurenţii premianţi vor fi prezenţi obligatoriu la festivitatea de premiere.


Manager,
Prof. dr. Liviu Nedelcu
                               CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA

C e n t r u l C u l t u r a l V r a n c e a

Bd. Gării nr.8, Focşani – Vrancea, 620083; Tel-fax: 0237-210213; e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com
Concursul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii
Inocenţă de copil
Ediţia a IV-a, Focşani
1 iunie 2018

Categoria de vârstă la care participă în concurs: ............... ani
 • Numele şi prenumele.......................................................................................................
 • Adresa...............................................................................................................................
 • Localitatea.....................................Judeţul........................................................................
 • Telefon:…….. ................... ……………………………………………………………..
 • e-mail……………………………………………………….
 • Data naşterii: .................................... vârsta.............ani.
 • Unitatea şcolară, clasa pe care o reprezintă în concurs:

...........................................................................................................................................

 • Profesor îndrumător: ...............................................telefon profesor ……...........................................
 • Piesa propusă în concurs:
  • Titlul......................................................................................................................
  • Compozitor………………………………………………....................................
  • Textier………………………………........………………...................................
 • Participări şi premii: .........................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................
 • ..........................................................................................................................................
 • ........................................................................................................................................
 • .......................................................................................................................................

AM CITIT ŞI SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL FESTIVALULUI 

Nume şi prenume PĂRINTE………………………………….

Semnătura PĂRINTE…………………………

Data completării ……………………………….

Acest document, alături de Declaraţie pe propria răspundere, completate, vor fi semnate, scanate şi trimise pe adresa de e-mail : centrulculturalvrancea@gmail.com
DECLARAŢIE

Subsemnatul/a(copil) ________________________, prin reprezentant legal(părinte)____________________, domiciliată în _______________________, _______________  nr. _____________, bl. _______, sc. _________, et. ______, apt. ___________, jud./sector _________, legitimat/ă cu C.I. seria ______ nr. ___________, eliberată de  ______________, la data de ______________ CNP ___________________
cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, precum şi consecinţele juridice generate de declaraţiile neadevărate, declar că deţin toate drepturile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, asupra interpretării piesei/operei muzicale: ___________________________,muzica:_____________________________________,textul:__________ __________________prezentată în cadrul  Concursului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii Inocenţă de copil, organizat în data de 1 iunie 2018 de către  CENTRUL CULTURAL VRANCEA, bd. Gării nr.8, Focşani – Vrancea, 620083.     
Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat organizatorului festivalului sau pentru daunele la care organizatorul festivalului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (pers. fizică şi/sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile prevăzute mai sus.
De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de către organizatorul festivalului a operei muzicale în cadrul Concursului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii Inocenţă de copil.
DATA ________________
SEMNĂTURA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu