Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

joi, 21 iunie 2018

Regulament - Festivalul "Pe plaiul Tojanului" , 29 iulie 2018 , Paltin - Vrancea

CONSILIUL    JUDEŢEAN    VRANCEA

        C e n t r u l    C u l t u r a l   V r a n c e a
Bd. Gării nr.8, Focşani – Vrancea, 620083; Tel-fax: 0237-210213; e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com
  
Festival-Concurs Interjudeţean
al
Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale

Pe plaiul Tojanului
 Ediţia a LI-a
29 iulie 2018
Paltin, Vrancea

Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin şi Obştea Paltin organizează în data de 29 iulie 2018,  ora 11.00, Festivalul-Concurs al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe Plaiul Tojanului.
Manifestare cu caracter interjudeţean, festivalul îşi propune ca principal obiectiv, cunoaşterea, promovarea şi valorificarea tezaurului etnofolcloric autentic vrâncean şi introducerea  acestuia în circuitul naţional al creaţiilor artistice ale genului.
La acest festival - concurs sunt invitate să participe, în afara ansamblurilor vrâncene, ansambluri folclorice din zonele şi subzonele dumneavoastră etnofoclorice. Participanţii trebuie să reprezinte specificul etnofolclorice al zonelor, localităţilor, din care provin la o cotă cât mai înaltă din punct de vedere al originalităţii şi formei artistice a repertoriului prezentat.
Ansamblul ca formă de organizare artistică, trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele :
              - Interpreţi vocali şi instrumentişti (instrumente tradiţionale);
              - Dansuri populare;
              - Grupuri instrumentale, tarafuri;
              - Grupuri vocale;
              - Obiceiuri tradiţionale,
 iar repertoriul prezentat trebuie să cuprindă creaţii autentice, obiceiuri, cântece şi dansuri din zonele etnofolclorice reprezentate.
Acompaniamentul va fi asigurat de taraful tradiţional al fiecărui ansamblu folcloric prezent în concurs.
Timpul maxim al evoluţiei artistice pentru fiecare ansamblu este de maxim 25 minute, depăşirea timpului fiind eliminatorie.
Înscrierea în concurs se face completând Fişa de participare anexată la prezentul Regulament care va fi trimisă la Centrul Cultural Vrancea, bd. Gării, nr.8, Focşani sau prin e-mail pe adresa centrulculturalvrancea@gmail.com până la data de 20 iulie 2018.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237/210213.

Juriul festivalului va fi alcătuit din personalităţi ale vieţii culturale  naţionale:

         - Preşedinte - Valentin Marin, manager la Radio România Antena Satelor;   
   - Membru - Violeta Ianculescu, realizator la  Societatea Română de Radiodifuziune;
   - Membru - Ileana Vieru, realizator de emisiuni la Radio România Antena Satelor.

         Se vor  acorda următoarele  premii conform secţiunilor enunţate mai jos:SECŢIUNEA 10-18 ANI                             SECŢIUNEA PESTE 18 ANI

Premiul I         1000 lei                                              Premiul I          2000 lei
Premiul II          800 lei                                              Premiul II         1500 lei
Premiul III        700 lei                                              Premiul III       1000 lei
Menţiune           400 lei                                              Menţiune            500 lei

Premiile vor fi atribuite în funcţie de numărul şi valoarea artistică a criteriilor indeplinite şi punctate, pentru fiecare ansamblu inscris în concurs.
Transportul ansamblurilor participante va fi asigurat de către instituţiile sau comunităţiile reprezentate.
Ansamblurile înscrise în concurs vor suporta cheltuielile proprii de transport, Primăria Paltin oferindu-le pachete de hrană în ziua participării la festival.
                   Manager,                                                              Şef de secţie,
                                                               

     Prof. dr. Liviu Nedelcu                                                   Laurenţiu Boştiog      
FIŞĂ DE PARTICIPARE
Festival - Concurs Interjudeţean
al
Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale
Pe plaiul Tojanului

Paltin, Vrancea
Ediţia a LI-a, 29 iulie 2018DENUMIREA ANSAMBLULUI______________________________________________
LOCALITATEA ___________________________________________________________

* COMPONENTELE ANSAMBLULUI CONFORM REGULAMENTULUI :
- Solişti vocali şi (sau) instrumentişti (instrumente tradiţionale) 
- Dansuri populare  
- Grupuri vocale 
- Grupuri instrumentale 
- Obicei tradiţional 
SECŢIUNEA LA CARE PARTICIPĂ_________________________________________
NR.TOTAL MEMBRI______________________________________________________
INSTRUCTOR_____________________________________________________________
PROGRAMUL PREZENTAT________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PREMII OBŢINUTE (participări) ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ______________________________________
TELEFON, E-MAIL_________________________
INTOCMIT_________________________
Obligatoriu- copie după C.I. a reprezentantului legal al ansamblului participant!


DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/ Subsemnata_____________________________________, domiciliat/ă în _____________, str.________________________ _, nr. _____, bl. ______, ap. ____, judetul _____________, identificat cu C.I. seria _______, nr. _____________, CNP __________________ telefon de contact _____________________________, email ___________________________,
Declar prin prezenta că sunt de acord cu participarea la Festivalul-Concurs al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe Plaiul Tojanului, organizat de Centrul Cultural Vrancea, în data de 29 iulie 2018.
Totodata, imi exprim in mod expres si neechivoc acordul privind prelucrarea urmatoarelor date cu caracter personal, dar fara limitare: nume si prenume, varsta, telefon, adresa e-mail, imagine, etc., denumite in continuare ”Datele”, de catre Organizator (si orice succesor legal al acesteia), precum si de catre un alt operator imputernicit de Organizator, prin mijloace automatizate si/sau manuale, pe intreaga durata necesara realizarii scopurilor Concursului. ”Datele” vor fi utilizate în următoarele scopuri, dar fără limitare: organizarea și desfășurarea Concursului și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări cum ar fi invitatii de a participa la concursuri,   plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate; soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Concursului și acordarea premiilor;  activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație, înscriere concurs, publicare pe pagina web si pe pagina de facebook a organizatorului filmarea concursului si a imaginilor din timpul concursului, etc.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câștigătorii Concursului își exprima acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea oferirii premiilor.
Declar ca am fost informat/informata cu privire la drepturile ce sunt recunoscute prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016, inclusiv, dar fara limitare, la dreptul de acces si interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei, dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete, dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea,  dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământ (Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere).
Prin inscrierea și participarea la acest concurs declar ca am citit cu atentie Regulamentul, inteleg si sunt de acord cu prevederile lui si cu toate celelalte informatii de pe website-ul Organizatorului si de desfasurare al concursului, precum declar ca inteleg si sunt de acord cu faptul ca orice solicitare care vine in contradictie sau contravine Regulamentului nu va fi luata in considerare. Necitirea cu atentie a Regulamentului nu poate fi interpretata de mine ca fiind lipsa de informatie, recomandari, reguli si conduite din partea organizatorului, inteleg acest lucru si accept ca sunt direct responsabil pentru eventualele neplaceri cauzate de necunoasterea Regulamentului, inainte, in timpul si dupa Concurs.
Subsemnatul, declar ca am citit si am inteles in totalitate aceasta declaratie, prin urmare accept sa o semneze din propria vointa/initiativa.


Data:                                                                                        Semnatura:
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/ Subsemnata_____________________________________, domiciliat/ă în _____________, str.________________________ _, nr. _____, bl. ______, ap. ____, judetul _____________, identificat cu C.I. seria _______, nr. _____________, telefon de contact _____________________________, email ___________________________, in calitate de parinte/tutore al minorului ________________________________, CNP ________________________, care are varsta de ____ ani impliniti,
Declar prin prezenta că sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la Festivalul-Concurs al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe Plaiul Tojanului, organizat de Centrul Cultural Vrancea, în data de 29 iulie 2018.
 Totodata, imi exprim in mod expres si neechivoc acordul privind prelucrarea urmatoarelor date cu caracter personal ale copilului meu/minorului aflat sub tutela mea, dar fara limitare: nume si prenume, varsta, telefon, adresa e-mail, imagine, etc., denumite in continuare ”Datele”, de catre Organizator (si orice succesor legal al acesteia), precum si de catre un alt operator imputernicit de Organizator, prin mijloace automatizate si/sau manuale, pe intreaga durata necesara realizarii scopurilor Concursului. ”Datele” vor fi utilizate în următoarele scopuri, dar fără limitare: organizarea și desfășurarea Concursului și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări cum ar fi invitatii de a participa la concursuri,   plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate; soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Concursului și acordarea premiilor; activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație, înscriere concurs, publicare pe pagina web si pe pagina de facebook a organizatorului filmarea concursului si a imaginilor din timpul concursului, etc.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câștigătorii Concursului își exprima acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea oferirii premiilor.
Declar ca am fost informat/informata cu privire la drepturile ce sunt recunoscute prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016, inclusiv, dar fara limitare, la dreptul de acces si interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei, dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete, dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea,  dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământ (Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere).
Prin inscrierea și participarea la acest concurs declar ca am citit cu atentie Regulamentul, inteleg si sunt de acord cu prevederile lui si cu toate celelalte informatii de pe website-ul Organizatorului si de desfasurare al concursului, precum declar ca inteleg si sunt de acord cu faptul ca orice solicitare care vine in contradictie sau contravine Regulamentului nu va fi luata in considerare. Necitirea cu atentie a Regulamentului nu poate fi interpretata de mine ca fiind lipsa de informatie, recomandari, reguli si conduite din partea organizatorului, inteleg acest lucru si accept ca sunt direct responsabil pentru eventualele neplaceri cauzate de necunoasterea Regulamentului, inainte, in timpul si dupa Concurs.
Subsemnatul, declar ca am citit si am inteles in totalitate aceasta declaratie, prin urmare accept sa o semneze din propria vointa/initiativa.

Data:                                                                                                  Semnatura:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu