Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

sâmbătă, 7 iulie 2018

Regulament - Festivalul "ART RESPECT" , 6-7 octombrie 2018 , Braşov

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ART RESPECT 
organizează în perioada 
6-7  octombrie 2018 la Braşov
ediția a III-a, a FESTIVALULUI CONCURS Naţional de Muzică pentru Copii şi Tineri, „ART RESPECT Festival-( „ARF 2018” )”.
Proiectul iniţiat de ASOCIATIA CULTURALĂ ART RESPECT îşi propune valorificarea potenţialului creator al copiilor, descoperirea de noi talente interpretative, promovarea muzicii de calitate, afirmarea şi lansarea tinerelor voci dar şi a micilor artişti instrumentişti amatori/profesionisti, stimularea competitivităţii, dezvoltarea simţului artistic, motivarea şi recunoaşterea competenţelor acumulate.
Concursul va fi structurat pe 6 sectiuni şi 7categorii de varsta, astfel:


1. Secţiuni:
- Secţiunea Specială DEBUT - interpretare vocală şi instrumentală (muzică: uşoară, populară, etno, clasică), fără categorii distincte de vârstă şi fără limită de vârstă.
- Secţiunea I - interpretare instrument, structurată pe ani de studiu (Subsecţiunea I.A – pian, Subsecţiunea I.B - chitară, Subsecţiunea I.C - Vioară, Subsectinea I.D - percuţie, Subsecţiunea I.E - nai. (la această secţiune se admit genuri muzicale diferite)
- Secţiune II - interpretare muzică uşoară repertoriul românesc
- Secţiune III - interpretare muzică uşoară repertoriul internaţional
- Secţiunea IV - interpretare muzică populară
- Secţiunea V - interpretare muzică clasică
1.1. La secţiunea debut se poate înscrie orice participant indiferent de vârstă, care nu a participat NICIODATĂ , ca şi concurent la un concurs naţional sau internaţional de muzică, exceptând participarea la alte evenimente şi spectacole. Condiţie obligatorie!!! Facem apel la buna credinţă a profesorului şi a părintelui care înscrie participantul, că înţelege şi îşi însuşeşte prevederile acestui regulament prin declararea scrisă, că respectă condiţiile prezentului regulament, menţionând acest lucru în fişa de înscriere. La această secţiune nu se vor acorda note, ci doar aprecieri, recomandări şi observaţii constructive din partea membrilor juriului, sub forma unui MasterClass. Organizatorul va oferi Premii de Debut.
2. Pentru secţiunea I, categoriile vor fi structurate pe ani de studiu, astfel: Anul I de studiu, indiferent de vârstă, Anul II de studiu, indiferent de vârstă, Anul III de studiu, indiferent de vârstă si Anul IV/ profesionişti.
3. Pentru Secţiunile II, III, IV, V, vor fi categorii de vârstă: 5-7 ani; 8-9 ani; 10-11 ani; 12-13 ani; 14-15 ani; 16-19 ani, 20-50 plus.
NOTĂ!!! În funcţie de Secţiuni, dar şi în funcţie de numărul concurenţilor înscrişi, organizatorul îşi rezevă dreptul de a modifica categoriile de vârstă pentru ca fiecare participant să poata fi evaluat favorabil în raport cu nivelul pregătirii şi cu vârsta sa.
Concursul se va desfăşura în patru etape, astfel:
1. Etapa înscrierilor. Data limită de înscriere va fi 20 septembrie 2018. Dosarul trebuie să fie complet. Înscrierile care nu conţin toate materialele solicitate nu se vor lua în considerare! Concurentul care va trimite dosarul complet va fi înscris automat în concurs (condiţie obligatorie).
2. Etapa concursului. Toţi acei participanţi care vor fi acceptaţi în urma înscrierii, vor putea participa în ziua festivalului/ concurs conform programului anunţat în prealabil de organizator.
3. Etapa jurizării de tip Masterclass cu note la vedere.
4. Gala Laureaţilor.

Condiţii Speciale:
1. Condiţii de participare şi preselecţie:
Concurenţii vor expedia la adresa de email: festivalartrespect@gmail.com , următoarele materiale:
- copie după certificatul de naştere sau C.I.,
- o fotografie care nu va avea nici un fel de elemente gen microfon
- declaraţia pe propria răspundere,
- fişa de participare, în care se va menţiona obligatoriu Secţiunea şi Categoria de vârstă la care se înscrie (pentru înscrierea la mai multe secţiuni se va completat şi trimite câte o fişă de înscriere şi declaraţie (daca este cazul) pentru fiecare secţiune în parte), titlul piesei, compozitor, textier;
- o înregistrare audio/ video a unei piese, poate fi şi altă melodie decât cea înscrisă în concurs, (Notă! se poate trimite si link youtube sau o înregistrare cu telefonul);
- negativ format mp 3, melodia ce va fi interpretata în cadrul concursului (ex. Nume Prenume - NEGATIV SI titlul piesei; Negativele pot conţine şi backing vocals, dar realizat pe o linie melodică diferită de cea interpretată de concurent (mai ales la refren). - pentru piesa din muzică uşoară - repertoriul românesc, se admit si prelucrările folclorice.
- dovada achitării taxei de concurs, în valoare de 150 lei, depusă în contul Asociaţiei Culturale Art Respect, CIF 35894957, IBAN RO98BTRLRONCRT0346100101, deschis la Banca Transilvania, cu menţiune donaţie Festival şi numele concurentului;
NOTĂ! Pentru concurentul care doreşte să se înscrie la mai multe secţiuni, taxa de înscriere se calculează astfel; pentru o singură Secţiune, taxa este de 150 lei , iar pentru celelalte Secţiuni acelaşi concurent va plăti o taxă de 100 lei (ex. 150 lei (secţiunea I) + 100 lei (secţiunea 2) + 100 lei (secţiunea III) = Total 350 lei. Indiferent de participarea concurentului sau nu în cadrul festivalului, taxa este nereturnabilă!!!
Atenţie!
- Data limită de primire a materialelor pentru preselectie şi înscriere este de 20 septembrie 2018.
- Se admit doar 15 concurenţi pe categorie de vârstă!!!
- Nu se admit la aceeaşi categorie de vârstă, doi sau mai mulţi concurenţi cu aceeaşi melodie. Primul înscris va fi acceptat, ceilalţi vor schimba piesa la solicitarea organizatorului.
- Fiecare document va conţine denumirea,  numele şi prenumele concurentului (Ex. 1. Fişa de înscriere Secţiunea II Popescu Marian, 2. Popescu Marian - Negativ Poartă către vis, 3. Foto Popescu Marian , 4. Declaraţie Popescu Marian, 5. Copie CN/CI Popescu Marian, 6. Înregistrare Popescu Marian, etc.)
- Toate materialele se trimit doar prin adresa de email: festivalartrespect@gmail.com.
Nu se admit materialele de înscriere prin Wetransfer.

2. Condiţii generale:
-În ziua concursului, concurenţii înscrişi, vor avea asupra lor stick/CD cu negativele în format mp 3.
-Timpul alocat pentru fiecare moment artistic este de maxim 5 ˘min, în care intra prestatia artistica  şi jurizarea. Atenţie la durata negativului!
-Concurenţii şi insoţitorii acestora sunt obligaţi să respecte cu stricteţe regulile impuse de organizator pe toată perioada desfăşurării festivalului.
- Concurenţii vor fi prezenţi la sala de spectacol, înainte cu o oră de programul catergoriei din care face parte. Intrarea în concurs se va face începând cu cea mai mică categorie de vârstă, iar concurenţii premianţi vor fi prezenţi obligatoriu la festivitatea de premiere.
-Concurentii şi însoţitorii lor vor avea o atitudine de respect faţă de ceilaţi colegi, juriu şi organizator şi vor asigura liniştea în sala de concurs, vor proteja lucrurile şi obiectele puse la dispoziţie;
- Organizatorul va asigura toată logistica desfasurarii în condiţii optime a festivalului (sală, sunet, juriu, premii etc.)
-Organizatorul nu asigură transportul, cazarea şi masa participantului sau însoţitorilor lui;
-Laureaţii care nu sunt prezenţi la Gala de decernare a premiilor nu vor primi ulterior premiile.
- Organizatorul nu răspunde de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicaţi concurenţii în afara timpului de spectacol.
- Fiecare artist poate aduce pe scenă orice susţinere artistică pe care o consideră necesară, pe cheltuială proprie, cu acordul anticipat al organizatorului, ex. costume, dansatori sau elemente de decor. Acestea fiind permise doar în condiţiile în care nu afectează timpul de desfaşurare a festivalului.
JURIUL: Din juriu vor face parte specialişti în canto, muzică instrumentală şi atitudine scenică.

Metotologie de jurizare:
Pentru o notare obiectivă a artistului, dar şi pentru asumarea publica a notei date de către juriu, NOTAREA SE VA EFECTUA CU NOTE LA VEDERE, imediat, după fiecare moment artistic, juriul va ridica plăcuţele cu note, iar procedura de notare se va desfasura astfel:
După fiecare prestaţie artistică, un singur membru al juriului îşi va expună punctul de vedere despre momentul artistic, membru ALES DE CONCURENT (dupa prestaţia artistică, concurentul va alege care dintre membrii juriului să prezinte evaluarea lui publică), apoi va primi notele. Nota minimă va fi 5, iar nota maximă 10, notele vor fi întregi sau cu zecimale (ex. 7 sau 7,25/7,50/7,75 /7,95/ 8 sau ex. 9/9,25/9,50/9,75, 9,95/10).
În cazul în care la o secţiune sunt mai mulţi concurenţi cu punctaj maxim,  juriul va  delibera în funcţie de intonaţie, timbralitate, dificultatea piesei, atitudine scenică şi va alege un singur concurent pentru trofeul Secţiunii.
NOTĂ! Concurenţii de la secţiunea Debut nu vor primi note, ci calificative şi recenzii din partea juriului.
Criteriile de selecţie şi jurizare:
1. Melodia să corespundă particularităţilor de vârstă şi temperamentale (compoziţie orchestrală şi text), să exprime preocupările şi aspiraţiile copiilor şi tinerilor.
2. Evoluţia să fie plăcută, fără emoţie şi disconfort, să conţină elemente originale şi să încânte publicul.
3. Concurentul să dea dovadă de: claritate timbrală, intonaţie, amplitudine vocală, dicţie şi emisie vocală corectă.
4. Să aibă costumaţie adecvată cântecului şi vârstei.
5. Să aibă atitudine şi mişcare scenică în concordanță cu mesajul cântecului.
6. Se vor depuncta vulgaritatea, imitaţia
7. Deciziile juriului sunt irevocabile şi incontestabile.
Premiile concursului:
1. În urma deliberării juriului, pentru Secţiunile I-V se vor acorda diplome şi premii, la fiecare categorie de vârstă (Premiul I, Premiul II, Premiul III şi Mentiune l).
2. Trofeul Secţiunii (la fiecare secţiune (I-V), în parte se va acorda trofeul Secţiunii).
Cea mai bună prestaţie din întreg festivalul va primi TROFEUL FESTIVALULUI „ARF 2018”- PENTRU CEA MAI BUNĂ EVOLUŢIE (Atenţie! Pentru a adera la acest premiu, concurentul va trebui să participe la minim 2 Secţiuni înscrise în concurs!)
Organizatorul sau juriul va putea oferi, suplimentar, în funcţie de prestaţiile artistice, şi alte premii speciale.
Câştigătorul marelui trofeu va fi promovat şi invitat în recital la ediţia din 2019. Câştigătorii trofeelor secţiunilor vor fi invitaţi şi promovaţi de către Asociaţia Art Respect în cadrul evenimentelor viitoare.
Concursul se va desfăşura la Sala Patria din Bdul 15 Noiembrie nr. 50A din Municipiul Braşov, în perioada 6 -7 octombrie 2018.


NOTĂ! Art Respect funcţionează cu respectarea legii privind protejariea datelor cu caracter personal!
Relaţii şi informaţii la tel. 0773.785.440 sau prin e-mail: festivalartrespect@gmail.com.

VĂ AŞTEPTĂM!
ECHIPA ART RESPECT

Festivalul-Concurs Naţional de Muzică “ART RESPECT FESTIVAL”
Ediţia a III-a, Braşov, 6-7 octombrie 2018

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a (copil) ________________________________________________, prin reprezentant legal (părinte)____________________, domiciliate/ă în _______________________, _______________, nr. _____________, bl. _______, sc. _________, et. ______, apt. ___________, judeţ/sector _________, legitimat/ă cu C.I. seria ______, nr. ___________, eliberată de ______________, la data de ______________, CNP ___________________, cunoscând prevederile articolului 326 din codul penal cu privire la falsul în declaraţii, precum şi consecinţele juridice generate de declaraţiile neadevărate, declar că deţin toate drepturile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, asupra interpretării piesei/ operei muzicale: ___________________________, muzica: _____________________, textul: __________________________, prezentată în cadrul Festivalului Concurs National de Muzică “ART RESPECT FESTIVAL”, organizat în data 6-7 octombrie 2018, de către Asociaţia Culturală Art Respect, Braşov.
Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat organizatorului festivalului sau pentru daunele la care organizatorul festivalului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (pers. fizică şi/sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile prevăzute mai sus.
De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de către organizatorul festivalului a operei muzicale în cadrul Festivalului Concurs National de Muzică "ART RESPECT FESTIVAL”, Editia a III-a 2018.
Totodata transmit acordul meu organizatorului cu privire la publicarea imaginilor fotografice si video efectuate in timpul festivalului in vederea promovarii evenimentului pe toate mijloacele de promovare gen: facebook, radio-tv, presa scrisa, on-line etc.

Telefon/ email: _______________________/ ___________________________

Nume, Prenume _____________________Semnătura ________________
DATA ______________Festivalul-Concurs Naţional de Muzică “ART RESPECT FESTIVAL”
Ediţia a III-a, Braşov, 6-7 octombrie 2018

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Secţiunea: _______________________, Categoria de _________ ani.

1. Numele şi prenumele: ______________________________________
2.Adresa/Domiciliul: _________________________________________________
3. Localitatea: _____________________________________________________
4. Mobil: _________________, E-mail: __________________________________
5. Data naşterii: ______________________, Vârsta: _______________ani.
6.Unitatea şcolară, clasa pe care o reprezintă în concurs: _______________________________________________________________________
7. Profesor îndrumător: _____________________________________________
8. Telefon: ________________________________________________________
9. Piesa propusă în concurs:
-Titlul: ___________________________________________________________________
-Compozitor: _____________________________________________________________
-Textier: __________________________________________________________________

AM CITIT ŞI SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL FESTIVALULUI „A.R.F.”, ediţia a III-a, 2018

Nume/Prenume PĂRINTE: ______________________________________
Semnătura: __________________________________________________Acest document, alături de Declaraţia pe propria răspundere, completate la toate rubricile, vor fi trimise pe adresa de e-mail: festivalartrespect@gmail.com până la data de 20 septembrie 2018.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu