Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

miercuri, 1 iulie 2015

Regulament - Festivalul "PE PLAIUL TOJANULUI" , 26 iulie 2015 , Paltin (Vrancea)

C O N S I L I U L    J U D E Ţ E A N    V R A N C E A

C e n t r u l    C u l t u r a l   V r a n c e a
B-dul Gării nr.8, Focşani – Vrancea, 620083; Tel-fax: 0237-210213; e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com
  
FESTIVALULUI-CONCURS INTERJUDEŢEAN
AL
ANSAMBLURILOR FOLCLORICE TRADIŢIONALE

PE PLAIUL TOJANULUI

PALTIN 
EDIŢIA A XLVIII-A 
VRANCEA


Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin şi Obştea Paltin organizează în data de 26 iulie 2015,  ora 11.00, Festivalul-Concurs al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe Plaiul Tojanului
Manifestare cu caracter interjudeţean, festivalul îşi propune ca principal obiectiv, cunoaşterea, promovarea şi valorificarea tezaurului etnofolcloric autentic vrâncean şi introducerea  acestuia în circuitul naţional al creaţiilor artistice ale genului.
La acest festival-concurs sunt invitate să participe, în afara ansamblurilor vrâncene, ansambluri folclorice din zonele şi subzonele dumneavoastră etnofoclorice.Participanţii trebuie să reprezinte specificul etnofolclorice al zonelor, localităţilor, din care provin la o cotă cât mai înaltă din punct de vedere al originalităţii şi formei artistice a repertoriului prezentat.
Ansamblul ca formă de organizare artistică, trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele :
              - Interpreţi vocali şi instrumentişti (instrumente tradiţionale);
              - Dansuri populare;
              - Grupuri instrumentale, tarafuri;
              - Grupuri vocale;
              - Obiceiuri tradiţionale ;
 iar repertoriul prezentat trebuie să cuprindă creaţii autentice, obiceiuri, cântece şi dansuri din zonele etnofolclorice reprezentate.
Acompaniamentul va fi asigurat de taraful tradiţional al fiecărui ansamblu folcloric prezent în concurs.
Timpul maxim al evoluţiei artistice pentru fiecare ansamblu este de maxim 25 minute, depăşirea timpului fiind eliminatorie.
Înscrierea în concurs se face completând fişa de participare anexată la prezentul regulament care va fi trimisă la Centrul Cultural Vrancea, str. Gării, nr.8, Focşani sau prin e-mail până la data de 17.07.2015.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237/210213.
Juriul festivalului va fi alcătuit din personalităţi ale vieţii culturale  naţionale.
 Preşedinte-Valentin Marin, manager la Radio România Antena Satelor;   
 Membru-Ileana Vieru, realizator de emisiuni la Radio România;
      Membru-Violeta Ianculescu, realizator de evenimente culturale la Radio România;
Se vor  acorda următoarele  premii conform secţiunilor enunţate mai jos:
SECŢIUNEA 10-18 ANI                          SECŢIUNEA PESTE 18 ANI
Premiul I     1000 lei                                   Premiul I     2000 lei
Premiul II      800 lei                                     Premiul II  1500 lei
Premiul III    700 lei                                     Premiul III 1000 lei
Menţiune      400 lei                                     Menţiune     500 lei
Premiile vor fi atribuite în funcţie de numărul şi valoarea artistică a criteriilor indeplinite şi punctate, pentru fiecare ansamblu inscris în concurs.
Transportul ansamblurilor participante va fi asigurat de către instituţiile sau comunităţiile reprezentate.
Ansamblurile înscrise în concurs vor suporta cheltulile proprii de transport, Primăria Paltin oferindu-le pachete de hrană în ziua participării la festival.
  

    MANAGER,                                                          Şef de secţie,
 
                                                               
 Prof. dr. Liviu Nedelcu                                           Consultant artistic
                                                                                               Eugen Dănuţ Stoianof     


FIŞĂ DE PARTICIPARE

FESTIVALUL - CONCURS INTERJUDEŢEAN
AL ANSAMBLURILOR FOLCLORICE
PE PLAIUL TOJANULUI
PALTIN
VRANCEA
ediţia a XLVIII-a
26 iulie 2015


DENUMIREA ANSAMBLULUI______________________________________________
LOCALITATEA ___________________________________________________________

* COMPONENTELE ANSAMBLULUI CONFORM REGULAMENTULUI :
- Solişti vocali şi (sau) instrumentişti (instrumente tradiţionale)
- Dansuri populare  
- Grupuri vocale
- Grupuri instrumentale
- Obiceiuri tradiţionale
SECŢIUNEA LA CARE PARTICIPĂ_________________________________________
NR.TOTAL MEMBRI______________________________________________________
INSTRUCTOR_____________________________________________________________
PROGRAMUL PREZENTAT________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PREMII OBŢINUTE(participări)_____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ______________________________________

TELEFON, E-MAIL_________________________
                                                                             
                                                                           
INTOCMIT_________________________

Obligatoriu- copie după C.I. a reprezentantului legal al ansamblului participant

* a se bifa componentele care intra in concurs 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu