Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

marți, 15 septembrie 2015

Regulament - Festivalul "STEA Printre Stele" , 30-31 octombrie 2015 , Bacău

Muzica este cea mai puternică formă de magie.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU COPII
“STEA Printre Stele”
Bacau, ediția a IV – a , România 2015


REGULAMENT

ASCHN Bacau,  organizează in perioada 30-31 octombrie  2015,   editia a IV - a Festivalului International de Muzica Usoara pentru Copii “STEA Printre Stele ”, Bacau, România.
Scopul festivalului
Festivalul este un concurs de interpretare, ce îşi propune să contribuie la descoperirea şi lansarea copiilor si tinerilor interpreţi de muzică uşoară. Totodată festivalul îşi propune să faca cunoscut concurentilor  orașul lui Bacovia.
Termeni si conditii de participare
Concursul se desfasoara pe urmatoarele categorii:
A.                 Interpretare - solisti vocali

-                      Categoria I : 5 - 7 ani
-                      Categoria a II - a : 8 - 9 ani
-                      Categoria a III - a : 10 - 11 ani
-                      Categoria a IV - a : 12 - 13 ani
-                      Categoria a V - a : 14 - 16 ani

-                      Categoria a VI - a : 17 - 21 ani


B.                 Interpretare grupuri vocale

In concurs vor fi prezentate melodii pop din repertoriul romanesc si international, live cu suport negativ orchestral, pe suport digital. Toate melodiile vor fi interpretate numai cu negativ. Negativul orchestral poate contine voci de sustinere ( grup vocal ) cu conditia ca acestea sa nu includa dublaje la linia vocala principala. Melodia trebuie  să exprime preocupările și aspirațiile copiilor.
 Durata melodiei nu poate depasi 4 minute.

Concursul se va desfasura pe parcursul a doua zile – 30 si 31 octombrie .  Gala de premiere va avea loc  31 octombrie 2015.
Tot pe data de 31 octombrie 2015  (in pauza de jurizare) va avea loc petrecerea festivalului.

Ordinea intrarii in concurs pe zile va fi stabilita de organizatori si va fi publicata pe blogul festivalului si pagina de facebook. Aceeasi lista va fi afisata in fiecare zi la scena. Toti participantii vor avea ocazia sa repete pe scena conform programarilor realizate si afisate de organizatori. Timpul de repetie alocat fiecarui concurent nu poate depasi 1 minut.
Toti participantii, juriul si concurentii impreuna cu parintii (sau tutorii legali) ai acestora sunt obligati  sa respecte prevederile regulamentului pe intreaga durata a festivalului.
Toti concurentii si ceilalti detinatori de drepturi vor trebui sa autorizeze folosirea, reproducerea, tiparirea, si publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor si biografiilor lor în contextul promovării, difuzării. Aceasta implică şi folosirea fotografiilor şi a oricăror alte materiale audio şi video făcute la repetiţii şi în culise, pt. Cd-ul evenimentului, site-ul oficial al festivalului sau al oricărui alt produs realizat de catre  A.S.C.H.N.

INSCRIERE
Fiecare concurent va trimite pana la data de 21 octombrie 2015, pe adresa steaprintrestele@gmail.com, urmatoarele:
Fisa de inscriere 
* Copie certificat de nastere
* 1 fotografie color,  prim plan format ( jpg ) fara microfon.
* 1 piesa pozitiv înregistrata format mp3 si negativul piesei pentru concurs; (Daca la inscrierea in concurs pe aceeasi categorie de varsta vor exista piese care se repeta, concurentilor respectivi, li se va solicita sa trimita  o a doua piesa.)
 *copia chitantei taxei de inscriere in concurs.
Taxa de participare in concurs este de 150 lei  la sectiunea individual si 200 lei categoria  grupuri.         
Aceasta trebuie depusa in contul RO82RNCB0026030907950001 deschis la BCR Bacau –A.S.C.H.Neuromotor,  pana la data de 21 octombrie 2015 cu mentiuneadonatie festival” si “numele concurentului”. Mentionam ca aceasta va fi utilizata exclusiv in scopul organizarii festivalului.
Listele cu copiii / tineriii inscrisi in concurs vor fi afisate pana la data de 25 octombrie 2015 pe blogul festivalului  -  steaprintrestele.blogspot.ro pe pagina de faceebook 
https://www.facebook.com/pages/STEA-Printre-Stele/428808717177525

FINALA
Finalistii trebuie sa confirme participarea pana la data de 27  octombrie 2015.
Taxa de  concurs  precum si materialele expediate nu sunt rambursabile.
Finalistii vor trimite: acordul compozitorului / declaratia pe proprie raspundere(in lipsa acordului).
Jurizarea
Juriul va cuprinde personalitati notabile, cu multa experienta in domeniu precum: compozitori, producatori muzicali, profesori de muzica, muzicieni, etc.
Principalele criterii de jurizare:  acuratetea interpretarii vocale,    nivelul de dificultate al cantecului,  claritatea pronuntiei,   calitati   vocale, intonatie, ritm, repertoriul sa nu depaseasca posibilitatile vocale ale participantului si sa fie adecvat varstei,  tinuta si miscare scenica.

Deciziile juriului de concurs sunt irevocabile si nu pot fi contestate.

Clasamentul reprezinta ordinea ierarhica a notelor acordate de juriu, participantilor, astfel: se va calcula media aritmetica a notelor obtinute, dupa eliminarea a doua note (cea mai mica  si cea mai mare).
Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda sau de a redistribui premiile.
 Contestaţiile privind deciziile juriului nu sunt admise.

Tinuta de gala este obligatorie in cadrul festivitatii de premiere.
Concurentii se vor prezenta in tinuta cu care au evoluat in cadrul festivalului.

Premiile acordate:
Trofeul festivalului “STEA Printe Stele” -  in editia acestui an se vor acorda doua trofee:

Trofeul Junior
 - un trofeu, diploma si premiu in bani (categoriile I, II, III inclusiv grupuri)

Trofeul Adolescent
 - un trofeu, diploma si premiu in bani (categoriile IV, V, VI, inclusic grupuri).
*Categoria grupuri va fi introdusa pe criteriul medie de varsta.

*
Pentru fiecare categorie de varsta se vor acorda Trofeul Categoriei, Premiile I, II si III precum si  Mentiuni. Se vor acorda trofeu, diploma si premii in bani.
Se pot acorda și premii speciale în funcție de opțiunile presei, posturilor de televiziune și radio sau organizațiilor de profil, sustinute de sponsori.
Prevederi speciale:
-          Concurentii si insotitorii acestora trebuie sa respecte toate prevederile prezentului regulament, aratind un nivel ridicat de disciplina si respect fata de ceilalti participanti, membrii juriului, organizatorii festivalului si public.
-          Parintii si concurentii nu au dreptul de a contesta decizia juriului,
-          Concurentul va fi eliminat din festival in cazul in care nu respecta prezentul regulament, are un comportament necorespunzator fata de ceilalti participanti, organizatori sau membrii juriului, nu achita taxele de participare.
-          Concurentul trebuie să detină acordul scris al compozitorului si textierului privind cesionarea drepturilor de autor pentru difuzare în timpul si după desfăsurarea festivalului

Pentru informatii suplimentare contactati organizatorii.
Noutati, actualizari cu cele mai noi informatii vor fi afisate pe pagina de facebook a festivalului.
Pentru a avea acees la acestea va invitam sa dati like paginii noastre de festival.
Date de contact: steaprintrestele@gmail.com 
       Persoana de contact : Popa Ionela Catalina   0728219121
                                      Porubiu Lavinia           0741220713

ORGANIZATORII  FESTIVALULUI  UREAZA


TUTUROR  PARTICIPANTILOR  MULT  SUCCES!

FESTIVALUL NAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU COPII
“STEA Printre Stele”
ediția a IV – a , Bacau - România 2015
Fisa de inscriere

A.    Informatii concurent:
-         Nume si prenume:………………………………………………
-         Varsta:………………………………………………………………..
-         Categoria de varsta:…………………………………………….
-         Adresa:……………………………………………………………….
-         Telefon:………………………………………………………………
-         C.V.-ul concurentului (participari la concursuri, emisiuni TV, radio, , premii obtinute): ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


B.     Informatii piese inscrise in preselectie:

-         Piesa: ………………………………………………

Compozitor……………………………............................................

 Textier………………………………………...................................

C.     Informatii insotitor:
-         Nume si prenume:………………………………………………………………
-         BI/CI seria……., numarul……………………………………………………..
-         Calitatea insotitor(profesor/parinte): ……………………………………………….
Subsemnatul/subsemnata…………………………….………………………........ in calitate de parinte / tutore al concurentului ............……………………………………………………  in cadrul Festivalului “STEA Printe Stele” editia 2015  la categoria …….........…………….,  prin prezenta confirm faptul ca am luat la cunostinta si ma oblig sa respect prevederile regulamentului festivalului, programul acestuia , hotararile organizatorilor precum si deciziile membrilor juriului.

Totodata  ma oblig sa cesionez cu titlu gratuit drepturile ce deriva din prestatiile artistice si inregistrarile audio si video   din cadrul festivalului in favoarea organizatorului,  pentru promovarea evenimentului, conform prevederilor regulamentului.DATA...........................................                                       SEMNATURA.....................................
Declaratie parinte - lipsa acordDECLARATIE


Subsemnatul(a) ...................................................................... posesor (oare) al ( a) B.I / C.I
Seria  ............. nr........................., eliberat de ................................ la data de .............................
domiciliat (a) in ............................................................................................................................
declar pe propria raspundere ca imi asum intreaga responsabilitate juridica ce rezida
prin  participarea minorului (ei)   .....................................................................................................
la Festivalul National de  Muzica Usoara pentru Copii  “STEA Printre Stele”  Bacau,  privind interpretarea cantecului  ............................................................................................................,
Compozitor  .............................................................................
Textier  ....................................................................................


Mentionez ca  DETIN /NU DETIN  acordul compozitorului in acest sens si cunosc prevederile legii drepturilor de autor si a drepturilor conexe nr. 8 din 14 martie 1996


DATA...........................................                                       SEMNATURA.....................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu