Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

luni, 12 martie 2018

Regulament - Festivalul "STARS OF SONG" , 30 mai – 2 iunie 2018 , Câmpulung Muscel

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU COPII ȘI TINERET

,,STARS OF SONG’’ 
ediția a VI - a 
30 mai – 2 iunie 2018
 CÂMPULUNG MUSCEL 
ROMÂNIA
                                            


   


Consiliul Județean Arges, Primaria Municipiului Câmpulung, Casa de Cultura a Sindicatelor ,,C.D.Aricescu” Cămpulung și Casa de Cultură ,,Tudor Mușatescu” Câmpulung organizează în perioada 30 mai – 2 iunie 2018 , ediția a VI- a a Festivalului Internațional de Muzica Ușoara pentru Copii și Tineret ,,STARS OF SONG’’ România.

    Scop:
  Festivalul își propune:

*      Descoperirea talentelor interpretative, a valorilor muzicale ale copiilor,
*      Promovarea și stimularea spiritului de competitie și de echipă,
*      Promovarea muzicii interpretate în limba maternă a concurenților,
*      Legarea de prietenii trainice între copiii participanți prin schimburile cultural-artistice care se vor realiza,
*      Realizarea unui schimb de experiență privind modalități de interpretare a muzicii și tehnici coregrafice între profesorii îndrumători.

STRUCTURA CONCURSULUI:

INTERPRETARE INDIVIDUALĂ

  Categorii de vârstă:
ü  Grupa I de vârstă6 - 9 ani - interpretare o melodie din repertoriul internațional sau în limba maternă, la alegerea concurentului

ü  Grupa a II-a de vârstă10 - 12 ani-  interpretare o melodie din repertoriul internațional sau în limba maternă, la alegerea concurentului

ü  Grupa a III-a de vârstă 13 - 15 ani- interpretare două melodii, una în limba maternă și una din repertoriul internațional

ü  Grupa a IV-a de vârstă 16 - 24 ani- interpretare două melodii, una în limba maternă și una din repertoriul internațional.

În fiecare grupă de vârstă vor fi admiși 8 concurenți.

        
Premiile:
Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda: trofeul de grupă, premii ( locul I, II, III ) și mențiuni.
Trofeul Festivalului,,STARS OF SONG’’ se va acorda unui singur concurent, care prin evoluția sa a reușit sa se evidentieze in mod deosebit (va fi acordat unui singur concurent care a obtinut punctajul cel mai mare, indiferent de grupa de vârstă, din grupele III și IV).
TrofeulFestivalului,,STARS OF SONG - JUNIOR”se va acorda unui singur concurent, care prin evoluția sa a reușit sa se evidentieze in mod deosebit (va fi acordat unui singur concurent care a obtinut punctajul cel mai mare, indiferent de grupa de vârstă, din grupele I și II.)

v  La acordarea premiilor pentru grupele I și II se vor lua în considerare și nota acordată de Juriul Copiilor, format din copii laureați ai edițiilor anterioare.

 Se pot acorda și premii speciale în funcție de opțiunile presei, posturilor de televiziune și radio sau organizațiilor de profil, susținute de sponsori.

 Juriul  festivalului: va fi alcătuit din muzicieni, compozitori de prestigiu din România și din străinătate.
 Nota maximă și nota minimă acordate de membrii juriului pentru prestația concurenților nu vor fi luate în calcul, nota finală fiind media celorlalte note acordate. 
Toatedeciziilejuriuluisunt definitive șiirevocabile.


Faza de preselecție
Preselecția se va face prin analizarea de către un juriu de specialitate a pieselor interpretate înregistrate audio, precum și prin verificarea celorlalte materiale necesare înscrierii, trimise de concurenți.

Ø
 Nu se percepe taxa de preselecție!

Perioada de preselecție va avea loc între 16 aprilie – 20 mai 2018.

Materialele necesare obligatorii pentru preselecție sunt:
·         Pentru grupele I și II melodia cu care va intra în concurs, înregistrată, pozitiv și negativ.
 -  suportul muzical va fi în format audio (exclusiv) cu vocea interpretului necorectată în studio.

·         Pentru grupele III și IV două cântece înregistrate: (unul în limba maternă și unul din repertoriul international- obligatoriu),  pozitiv si negativ ,
            -  suportul muzical va fi in format audio (exclusiv) cu vocea interpretului necorectata in studio.
·         Fișa de preselecție completată integral –  Anexa;
·         Copie xerox a certificatului de naștere sau a CI / pașaport - după caz;
·         Fotografie color, bust- în format electronic, foarte clară și recentă, în format JPEG.

Taxa de participare se va achita la casieria Casei de Cultură a Sindicatelor ,, C.D. Aricescu” de către concurenții care au obținut preselecția și au confirmat prezența în concurs, în cadrul ședinței tehnice.
Pentru concurenții români taxa de participare este de 200 lei, iar pentru concurenții străini, de 70 Euro.
           Data limita de primire a materialelor pentru preselecție este 18 mai 2018,  data poștei,in format electronic la adresa: casadeculturacampulung@gmail.com
                 
  NOTA: Materialele vor fi nereturnabile!!!
  Rezultatele preselecției vor fi afișate pe pagina festivalului STARS OF SONG   http://starsofsongromania.blogspot.ro, și pe pagina de facebook pană la data de 24 mai 2018.
        
v  Organizatorii asigură cazarea și masa concurenților.
     
Pentru fiecare însoțitor în cazul minorilor, dar și pentru insoțitorii celor cu vârsta de 18+, se va plăti cazarea și masa, în valoare de 300LEI (concurenți români)/100 euro (concurenți străini).

·         Concurenții admiși trebuie să dețină acordul scris al compozitorului și textierului privind cesionarea dreptului de autor pentru difuzarea în timpul și după desfășurarea festivalului.
·         Concurentul calificat în faza finală care NU are acordul scris al compozitorului (din diverse motive) și dorește să participe, va avea asupra sa OBLIGATORIU o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că parinții se obligă să suporte orice prejudicii morale sau materiale cerute de compozitor ca urmare a interpretarii cântecului într-un concurs fără acordul acestuia – conform legilor drepturilor de autor.

Recomandări:
-          melodiile sa fie adecvate vârstei concurentului, să exprime preocupările și aspirațiile copiilor;
-          evoluția să fie plăcută, să conțină elemente originale și să incite publicul;
-          intonația, claritatea timbrală, aptitudinea vocală, dicția și emisia vocală să fie foarte bune;
-          stil interpretativ specific vârstei privind expresivitatea melodiei și conținutul textului;
-          nu se admit piese din alte genuri muzicale : etno, jazz, clasic, simfonic;
-          costumația să fie adecvată vârstei concurentului și melodiei.

       Negativele pot contine și backing vocal, dar realizat pe o linie melodică diferită de cea interpretată de concurent (mai ales la refrene).
v  Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator vor fi comunicate în timp util pe http://starsofsongromania.blogspot.ro , și pe pagina de facebook a festivalului.

v  Informatii suplimentare despre festival puteti solicita la telefon: 0744648785 sau pe adresa   casadeculturacampulung@gmail.com.


Președinte Juriu,                                           Director artistic,
Prof. Mădălina RUCSANDA                         Floriana POPESCU
 Director Festival,
                                
                                                            Sergiu  CICU
                                                        

PROGRAMUL FESTIVALULUI :

Miercuri, 30.05.2018   1200- 1600 - sosirea participanților, formalități cazare
                                     1700    -  Ședinta  tehnică
                                     1800    -  ,,Parada Concurenților”
                                     2000     -    Cina

                                           
Joi, 31.05.2018  0800 -0900-Mic dejun
                           1000 – 1200 - Repetiții                                           
                           1230-1400  - Prânz
                           1500-1700-Concurs- categoriile de vârstă I și II
                         1700-2000-Concurs - categoriile de vârstă III și IV(cântecul în limba maternă)           
                            2000 -   Cina 

 Vineri, 01.06.2018 0800-0900- Mic dejun
                                  1000-1200-Repetiții  
                                1230-1400  - Prânz                             
                                1500-1900- Concurs-categoriile de varstaIIIsi IV(cântec rep. internațional)
                                  2000 - Cina festivă

Sâmbătă, 02.06.2018  0800-0900- Mic dejun
                                     1100- Festivitate de premiere și Gala Laureaților
                                          Plecarea participanților.                                                            
         


ANEXA


FIȘA  DE  ÎNSCRIERE 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ
PENTRU COPII ȘI TINERET ,,STARS OF SONG’’, CÂMPULUNG, Editia a VI - a, 2018

Grupa de vârstă:_______________

Numele și prenumele concurentului:_____________________________
__________________________________________________________
Localitatea:_________________________________________________
Adresa:____________________________________________________
E-mail:____________________________________________________
Telefon:___________________________________________________
Data nașterii:_______________________________________________
Nr. și seria actului de identitate concurent:________________________

Instituția pe care o reprezintă:__________________________________
Profesor coordonator:________________________________________

Nume și prenume însoțitor concurent:____________________________
Serie si nr. B.I. /C.I. insoțitor concurent___________________________

Activitate( participari la concursuri, emisiuni TV, radio, CV-ul concurentului, premii obținute etc.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Melodia 1:___________________________________________
Compozitor:__________________________________________
Textier:______________________________________________
Melodia 2: ___________________________________________
Compozitor:__________________________________________
Textier:______________________________________________

Doresc cazare DA/NU__________________
Nr. de însoțitori__________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu