Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

luni, 30 iulie 2018

Regulament - Concursul "FESTIVALUL CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre" , 5-6 octombrie 2018 , Ploieşti

CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII FOLK


FESTIVALUL CASTANILOR – 
In memoriam Gabi Dobre”

EDIŢIA a XIX–a

5-6 octombrie 2018

 PLOIEŞTI






I. OBIECTUL ŞI SCOPUL FESTIVALULUI

           Festivalul Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Folk “FESTIVALUL  CASTANILOR– In memoriam Gabi Dobre, este o manifestare  cultural-artistică de amploare, care se adresează grupurilor muzicale şi interpreţilor individuali de muzică folk, cantautori din România.
          Ediţia a XIX-a a Festivalului îşi propune menținerea  în actualitate a acestui gen muzical, descoperirea talentelor interpretativ-creative şi îmbogăţirea cu noi valori a repertoriului naţional de muzică folk.

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI

            Festivalul este organizat de Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti, în perioada  5-6 octombrie 2018, la sediul Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești, inserând în structura sa componente competitive şi spectaculare.
          Zilele de festival vor fi organizate astfel:

           - Concurs: vineri, 5 octombrie 2018,
           - Gala Laureaţilor:  sâmbătă, 6 octombrie 2018.

          În ambele seri vor avea loc recitaluri susţinute de nume consacrate ale muzicii folk.
          În cadrul festivalului, va susţine un recital câştigătorul Marelui Premiu al ediţiei anterioare.
          Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti, în calitate de organizator, are dreptul exclusiv de a fotografia, înregistra audio-video, în scopul difuzării şi/sau distribuirii fixărilor audio-vizuale aferente prestaţiilor concurenţilor din cele două zile de festival, pentru promovarea ediţiilor viitoare ale festivalului.

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE

         “FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”  se adresează tuturor iubitorilor de muzică folk ce au calităţi componistice şi interpretative deosebite, care doresc să se afirme ca solişti interpreţi de muzică folk, în duet cu alţi interpreţi sau în  grupuri organizate de muzică folk și care îndeplinesc următoarele condiţii:
         
  -  să participe în concurs cu minim două compoziţii proprii de muzică folk, cu text propriu sau creat de alte persoane (textieri sau poeţi români consacraţi);

           - au vârsta minimă 14 ani;

           - nu au obţinut Marele Premiu la nicio ediţie anterioară a Festivalului Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Folk “Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre”;

           - nu au semnate contracte sau acorduri prin care li se interzice participarea la evenimente cultural-artistice sau cedarea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor în mod exclusiv către case de producţie, companii de evenimente, agenţii de impresariat, terţe persoane sau organizaţii care administrează aceste drepturi;

           - fiind totodată şi o rampă de lansare pentru artiştii debutanţi/neconsacraţi, din momentul aducerii la cunoştinţă publică a unei/unor opere muzicale în premieră  în cadrul “FESTIVALULULUI  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre” ediţia 2018,  artistul se obligă să amintească numele complet al acestui festival şi faptul că  s-a lansat în cadrul acestui festival la orice apariţie publică ulterioară a interpretului-grupului/formaţiei, în presa scrisă, presa online, posturi de televiziune şi de radio, pe o perioada de 3 ani de la participarea în cadrul acestui eveniment;

           - au acceptat toţi termenii şi condiţiile de participare la acest festival impuse de organizator, inclusiv faptul că materialele trimise în vederea preselecţiei constituie dosarul de înscriere şi nu sunt returnabile, indiferent de rezultatul admiterii pentru etapa finală;

           - cesionează dreptul neexclusiv de utilizare a pieselor declarate admise/neadmise în concurs, cât şi înregistrările audio/video din timpul concursului, pentru folosirea acestora de către organizator în scopul difuzării/ distribuirii acestora pentru mediatizarea artiştilor  şi pentru promovarea  ediţiilor viitoare ale festivalului.

IV. PRESELECŢIA

           Înscrierile la preselecţie se pot face GRATUIT, până pe data de 13 septembrie 2018, trimiţând un plic A4, care să conţină toate materialele solicitate în regulament, pe adresa Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1A, etaj 1, cu specificația scrisă clar pe plic „DOSAR PRESELECŢIE FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre – ediţia 2018” sau online pe adresa de e-mail proiecteculturale@casadecultura.ro, specificând în titlul                   e-mail-ului “DOSAR ÎNSCRIERE FESTIVALUL CASTANILOR 2018”.
          În cadrul concursului există două comisii de jurizare. Comisia de jurizare organizată pentru preselecţia concurenţilor, în vederea selectării acestora pentru participarea la FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre – ediţia 2018”, din care vor face parte profesori de muzică vocal-instrumentală şi interpreți și compozitori de muzică folk, urmată de comisia de jurizare din timpul concursului, alcătuită din compozitori, muzicieni consacraţi şi oameni de specialitate, care susţin activităţile cultural-educative la nivel naţional.
Preselecția va avea loc în data de 14 septembrie 2018 la sediul Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, pe baza materialelor trimise de  concurenţi.
          Concurenţilor admişi li se va comunica telefonic rezultatul preselecţiei, până la data de 20 septembrie 2018.
Primirea concurenţilor confirmaţi se va face în ziua de 5 octombrie 2018, la ora 10.00, la Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti sau la ora 13.00, la Teatrul “Toma Caragiu” Ploieşti, pentru probele de sunet. Concurenţii vor prezenta în concurs cele două piese, compoziţii proprii, cu care au fost declaraţi admişi în urma preselecţiei.


Materialele și documentele necesare înscrierii în concurs :

-          Fişa de înscriere cu toate datele complete, conform modelului anexat, semnată de concurent;

-          Curriculum Vitae;

-          Copie după cartea de identitate;

-          Copie carnet de elev/student vizat pe anul în curs sau adeverință valabilă eliberată de instituția de învățământ. Aceasta va fi predată obligatoriu de către concurenții admiși în finala festivalului în momentul tragerii la sorți a intrării în concurs (5 octombrie 2018). În cazul nepredării acestora organizatorilor festivalului, la calculul premiilor se va reține și vira impozitul aferent, în conformitate cu legislația din România.

-          O declaraţie pe proprie răspundere, din care să reiasă că este autorul melodiilor cu care participă în concurs sau o declaraţie din care să reiasă că are acordul scris al textierilor sau compozitorilor cu care a colaborat la crearea melodiei, pentru utilizarea piesei/pieselor respective în concurs, exceptând cazul în care textele au fost preluate de la poeţi consacraţi ale căror drepturi de autor au ieşit de sub protecţia organismelor de gestiune colectivă şi, actualmente, aparţin patrimoniului naţional de creaţie.

-          minim două înregistrări audio ale creaţiilor propuse, în format Mp3 (44,100 Hz, 16 Bit, Stereo 320Kbp/s), reprezentative pentru concurent, fiind denumite folosind cifre şi majuscule dupa modelul urmator :

-----------------------------------------------------------------------------
1. NUME PRENUME INTERPRET – TITLUL MELODIEI
2. NUME PRENUME INTERPRET – TITLUL MELODIEI
-----------------------------------------------------------------------------

Piesele pot fi trimise online odată cu dosarul de participare pe adresa de e-mail a festivalului sau prin poştă, pe CD, în formatele specificate în regulament.

Pentru o evaluare corectă şi pentru a respecta numărul de locuri, limitat, din finala concursului, solicităm ca înregistrările să respecte prezenţa şi formula interpreţilor din concurs şi cel puţin una din înregistrări să fie live sau home made. Juriul de preselecţie va lua în considerare înregistrările realizate în studio în limita locurilor rămase disponibile.

Înregistrările trimise trebuie să fie interpretate cât mai natural, doar de către concurenţii implicaţi direct în concurs, fără alte instrumente sau voci suprapuse, interpretate de terţe persoane, procesate, mixate sau masterizate, din dorinţa de a suna mai bine, scopul competiţiei fiind unul de descoperire a talentelor reale.


V.OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI:

-          Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacole pentru desfăşurarea concursului;

-          Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea acesteia;

-          Asigură cazarea şi masa (pranz si cina) pentru ziua de 5, respectiv mic dejun, pranz si cina pentru 6 octombrie 2018 şi mic dejun pentru 7 octombrie 2018, pentru concurenţii care nu au domiciliul în Ploieşti, exceptând cheltuielile de transport până la Ploieşti. Pentru însoțitori cazarea la hotel și masa pot fi asigurate contra cost, plătind direct prestatorului de servicii.
-          Asigură cazarea pentru artiştii care vor susţine recitaluri în cadrul festivalului, pentru membrii juriului şi alţi posibili invitaţi, la solicitarea acestora, în funcţie de buget.

-          Asigură masa festivă, organizată la finalul festivalului, după decernarea premiilor, pentru toţi concurenţii, pentru artiştii care vor susţine recitaluri, membrii juriului, sponsori, parteneri, invitaţi, în funcţie de posibilităţile financiare.

-          Asigură, pe baza deciziei juriului, următoarele premii:

Premiul I - TROFEUL FESTIVALULUI ................în valoare de 2500 lei

Premiul de interpretare – grup/formaţie/band......în valoare de 2000 lei

Premiul de interpretare – solist ............................în valoare de 1000 lei

Premiul de măiestrie instrumentală.....................în valoare de 1000 lei

Premiul de creaţie (muzică şi text).........................în valoare de 1000 lei

Premiul de popularitate..........................................în valoare de 1000 lei

Premiul BES......................................................... în valoare de 1000 lei

Se pot acorda și alte premii, în cazul în care persoane fizice sau juridice își manifestă dorința de a premia concurenții.

VI. JURIUL ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A PREMIILOR

            În scopul diferenţierii cu obiectivitate a talentelor, un juriu, alcătuit din muzicieni consacraţi şi oameni de specialitate, va lua în considerare, în primul rând, interpretarea pieselor admise în concurs, punând accentul pe noutatea stilistică a exprimării  şi pe latura de originalitate creativă, atât muzicală, cât şi poetică, aspect ce va putea fi reţinut ca un avantaj suplimentar. Toate premiile sunt impozabile, cu excepţia celor care vor fi atribuite elevilor sau studenţilor (în acest caz, este necesară o adeverinţă care să ateste acest lucru). La solicitarea unor sponsori de a oferi premii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a comunica modificări cu privire la  numărul şi valoarea acestora.
           Premiile vor fi înmânate de către preşedintele juriului, sponsori, oficialităţi, în prezenţa organizatorilor, la festivitatea de premiere din cadrul Galei Laureaţilor şi separat, urmate de recitaluri extraordinare, susţinute de invitaţi speciali și vedete ale muzicii folk. Neprezentarea în spectacolul de Gală a câştigătorilor atrage după sine anularea premiului şi acordarea lui următorului clasat.
           Toţi concurenţii înscrişi în concurs, care nu au obţinut premii, vor primi diplome de participare.

VII. OBLIGAŢIILE CONCURENŢILOR

-          Să respecte regulamentul festivalului;
-          Să se prezinte la concurs, dacă au trecut de preselecţie;
-          Să semneze formularul de înscriere şi toate documentele necesare care fac parte integrantă  din prezentul regulament;
-          Să fie de acord cu faptul că nerespectarea termenilor şi condiţiilor prevăzute în acest regulament sau orice altă abatere care poate cauza daune/lezarea intereselor organizatorului duc automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.
-          În cazul în care au trecut de presecţie, să prezinte la sosire, fişele de înscriere în original, dacă le-au trimis scanate prin e-mail.

VIII. MEDIATIZAREA EVENIMENTULUI
           
           “FESTIVALUL CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”, Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk ediţia a XIX-a, va fi mediatizat prin campanii publicitare în presa scrisă, presa online, spoturi şi clipuri publicitare difuzate în emisiuni Radio-TV.
            Mai multe detalii de la ediţiile anterioare ale Festivalului Castanilor puteti găsi accesând site-ul www.casadecultura.ro,  pagina oficială de Facebook a festivalului http://www.facebook.com/festivalulcastanilor sau telefonic, la următoarele numere de telefon :

  Secretariat, Informaţii despre festival  -  0244/­578148
                  Coordonator proiect- Lumniţa Avram -0730097669                     
                  Adresa de e-mail: proiecteculturale@casadecultura.ro


DIRECTOR, 

Prof. Gelu Nicolae Ionescu




CaragialeCASA DE CULTURĂ “I.L. CARAGIALE                

A  MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

Piata Eroilor Nr. 1A
Telefon: 0244­ 578148
Fax: 0244/ 578149



FIŞĂ   DE  ÎNSCRIERE INDIVIDUALĂ
CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII FOLK
“FESTIVALUL  CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”
EDIŢIA a XIX–a, PLOIEŞTI, 5-6 octombrie 2018

- Fişa de înscriere trebuie completată în mod obligatoriu de către toţi concurenţii;
- Se va anexa textul care a stat la baza cântecului interpretat în primă audiţie (dacă este cazul);
- Fişa de înscriere trebuie completată cu informaţii reale, pentru a stabili cu exactitate statutul concurenţilor;
- Fişa de înscriere se anexează la dosarul de participare al fiecărui concurent;
- Fişa de înscriere se completează cu scris de mână, citeţ, se semnează şi se trimite scanată la o rezoluţie cât mai bună pe adresa de e-mail: proiecteculturale@casadecultura.ro, sau prin poștă la adresa Piața Eroilor, nr. 1 A, Ploiești, jud. Prahova.   

NUMELE ŞI PRENUMELE CONCURENTULUI :

_________________________________________

DATA NAŞTERII: _____________________

DOMICILIUL STABIL : ___________________________________________

 _______________________________________________________________

TELEFON:___________________E-MAIL :___________________________
INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ : ______________________________

PALMARES: _____________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 1):
            DENUMIRE :______________________________________________

            COMPOZITOR/COMPOZITORI : _____________________________

          TEXTIER/TEXTIERI:_______________________________________
    
           
          DURATA : _________
REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 2):
            DENUMIRE :______________________________________________
            COMPOZITOR/COMPOZITORI : _____________________________
            
            TEXTIER/TEXTIERI:_______________________________________

                   DURATA: _________


PERSOANA DE CONTACT :
                            
                             NUME : __________________________________________________

                             TELEFON :   __________________



Declar pe proprie răspundere că datele pe care le-am completat în aceasta fișă de încriere sunt cele reale şi sunt de acord cu toţi termenii şi cu toate condiţiile prevazute în regulamentul                     “FESTIVALULUI CASTANILOR – In memoriam GABI DOBRE, Ediţia a XIX- a, 2018 şi impuse de către ORGANIZATOR (Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti), privind participarea (Nume/Prenume Concurent): ____________________________________________

în calitatea de concurent  în cadrul acestui Festival.




DATA                                                    SEMNĂTURA REPREZENTANTULUI LEGAL
                                                            (în cazul concurenţilor care nu au implinit 18 ani )


__________________                                            _____________________












     Caragiale        Casa de Cultură “I.L. Caragiale”                                    

               a Municipiului Ploieşti                                    

               Piața Eroilor nr. 1 A                        
               Tel/ Fax: 0244­ 578148/578149                             
                 www.casadecultura.ro  
                 secretariat@casadecultura.ro

FIŞĂ DE  ÎNSCRIERE ÎN CONCURS
GRUP/FORMAȚIE/BAND
FESTIVALUL CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII FOLK
“FESTIVALUL CASTANILOR – In memoriam Gabi Dobre”
EDIŢIA a XIX–a, PLOIEŞTI, 5-6 octombrie 2018

- Fişa de înscriere trebuie completată în mod obligatoriu de către toţi concurenţii;
- Se va anexa textul care a stat la baza cântecului interpretat în primă audiţie (dacă este cazul);
- Fişa de înscriere trebuie completată cu informaţii reale, pentru a stabili cu exactitate statutul concurenţilor;
- Fişa de înscriere se anexează la dosarul de participare al fiecărui concurent;
- Fişa de înscriere se completează cu scris de mână, citeţ, se semnează şi se trimite scanată la o rezoluţie cât mai bună pe adresa de e-mail: proiecteculturale@casadecultura.ro, sau prin poștă la adresa Piața Eroilor, nr. 1 A, Ploiești, jud. Prahova.   

DENUMIREA GRUPULUI/FORMATIEI/:

_____________________________________________________________
LIDERUL GRUPULUI/FORMATIEI/:

__________________________________________________________

DATA INFIINTARII : _________________________

LOCALITATEA DE PROVENIENTA : _______________________________

MEMBRII DIN COMPONENTA GRUPULUI/FORMATIEI/:
(completati numele/prenumele tuturor membrilor din grup/formatie/ si rolul lor)

1._________________________________________ROL: ________________

2._________________________________________ROL: ________________

3._________________________________________ROL: ________________

4._________________________________________ROL: ________________

5._________________________________________ROL: ________________

6.  ________________________________________ROL: ______________

7._________________________________________ROL: _________________

8._________________________________________ROL: _________________

DATE DE CONTACT

TELEFON : __________________E-MAIL:_____________________________

INSTITUŢIA PE CARE O REPREZINTĂ : _____________________________

________________________________________________________________

PALMARES: ___________________________________________________

______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 1):
            DENUMIRE :_____________________________________________

            COMPOZITOR/COMPOZITORI : ____________________________

              _______________________________________________________

            TEXTIER/TEXTIERI:_____________________________________

            _______________________________________________________
           
             DURATA : _________


REPERTORIUL PROPUS (PIESA NR. 2):
            DENUMIRE :____________________________________________

            COMPOZITOR/COMPOZITORI : __________________________

              ______________________________________________________

            TEXTIER/TEXTIERI:____________________________________
            ________________________________________________________
           
             DURATA: _________

PERSOANA DE CONTACT/ REPREZENTANT:
                            
                             NUME : _______________________________________
                             TELEFON :   __________________
Declarăm pe proprie răspundere că datele pe care le-am completat în aceasta fișă de înscriere sunt cele reale şi suntem de acord cu toţi termenii şi cu toate condiţiile prevăzute în regulamentul “FESTIVALULUI CASTANILOR – In memoriam GABI DOBRE” Ediţia a XIX-a, 2018 şi impuse de catre ORGANIZATOR (Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiul Ploieşti),  privind participarea (Nume/Prenume Concurent):__________________

___________________________________________________________________________
în calitatea de concurent  în cadrul acestui Festival.




DATA                                  SEMNĂTURA LIDERULUI GRUPULUI/FORMATIEI
                                           SAU A REPREZENTANTULUI LEGAL AL ACESTUIA                                                                          
                                                  (în cazul concurenţilor care nu au implinit 18 ani ) 


                                                             ____________________________________

                        
                        SEMNĂTURA CELORLALTI MEMBRII AI GRUPULUI /FORMATIEI
                                  SAU A REPREZENTANTILOR  LEGALI AI   ACESTORA                                                                         
                                               (în cazul concurenţilor care nu au implinit 18 ani ) 

1.____________________________________

2.____________________________________

3.____________________________________

4.____________________________________

5.____________________________________

6.____________________________________

7.____________________________________

8.____________________________________

  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu