Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

luni, 30 iulie 2018

Regulament - Festivalul "STEA Printre Stele" , 12-13 octombrie 2018 , Bacău

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ
PENTRU COPII ŞI TINERI


“STEA Printre Stele”


Ediția a VII – a

12 – 13 OCTOMBRIE 2018

Bacau - România 
ASOCIATIA “CENTRUL DANIEL” BACĂU organizează în perioada 12 – 13 OCTOMBRIE 2018,   editia a VII-a  a Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineri “STEA Printre Stele”, Bacău, România.

Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineri “STEA Printre Stele” este un concurs de interpretare care îşi propune să contribuie la descoperirea, lansarea şi totodată valorizarea de tineri interpreti de muzică uşoară.
Concursul se va desfasura pe parcursul a două zile: vineri 12 octombrie şi sâmbătă  13 octombrie 2018.  
Gala de premiere şi petrecerea festivalului vor avea loc sâmbătă 13 octombrie 2018.

Termeni şi condiţii de participare:
1.   Copiii şi tinerii interpreţi sunt invitaţi să participe în competiţie la următoarele sectiuni:

A.    Interpretare - solişti vocali
Categoria I :  4 - 6 ani
Categoria a II-a  : 7 ani
Categoria a III-a : 8 ani
Categoria a IV-a : 9  ani
Categoria a V-a : 10 ani
Categoria a VI-a : 11 ani
Categoria a VII-a : 12 - 13 ani
Categoria a VIII-a : 14 - 15 ani
Categoria a IX - a : peste 16  ani  +

B.     Interpretare grupuri vocale

* pentru sectiunea A si B pot  fi prezentate melodii din repertoriul românesc şi internaţional.

C.    Sectiunea CENTENAR
Secțiune de muzică ușoară dedicată Centenarului – sunt acceptate doar melodii din repertoriul românesc  (melodiile se pot încadra în categoriile etno, etno-pop, muzică ușoară in limba română). Grupele de vârstă se vor  stabili in functie de numărul de concurenți înscriși in concurs.


Melodiile prezentate in cadrul festivalului trebuie sa fie live cu suport negativ orchestral, pe suport digital. Negativul orchestral poate conţine voci de susţinere (grup vocal) cu condiţia ca acestea să nu includă dublaje la linia vocală principală. Melodia trebuie  să exprime preocupările și aspirațiile copiilor.
Câştigătorii trofeelor ediţiei anterioare se pot înscrie în concurs doar dacă au schimbat categoria de vârstă.
Dacă la înscrierea în concurs pe aceeaşi categorie de vârstă vor exista piese care se repetă, concurenţilor respectivi li se va solicita să trimită  o a doua piesă.


Programul şi ordinea intrării în concurs pe zile vor fi stabilite de organizatori şi vor fi afişate în timp util pe blogul festivalului, pe pagina de Facebook a acestuia şi în fiecare zi la scenă.

Toţi participanţii vor avea ocazia să repete pe scenă, în ordinea sosirii la sală, cu respectarea programului  alocat repetitiilor. Timpul de repetiţie al fiecărui concurent nu poate depăşi 1 minut.

Toţi concurenţii şi ceilalţi deţinători de drepturi vor trebui să autorizeze folosirea fotografiilor şi a oricăror alte materiale audio şi video făcute la repetiţii, concurs, gala de premiere şi în culise, pentru site-ul oficial al festivalului sau a oricărui alt produs realizat de Asociaţia noastră.


INSCRIEREA PARTICIPANTILOR IN FESTIVALUL CONCURS

Fiecare concurent va trimite până la data de 28 septembrie 2018 pe adresa steaprintrestele@gmail.com  (ATENTIE: NU mai este valabila adresa de pe yahoo),  următoarele materiale :
a)      Fişa de înscriere
b)      Copie certificat de naştere
c)      o fotografie prim plan format ( jpg )
d)     negativul piesei pe care o vor interpreta în concurs
e)      acordul compozitorului / declaraţia pe proprie răspundere (în lipsa acordului)
f)       copie după chitanţa cu donaţie festival / concurs în valoare de 200 RON la secţiunea individual /  
       Centenar  şi  250 RON la categoria  grupuri;
Ø Donatia trebuie depusă în contul  RO82RNCB0026030907950001  deschis la BCR Bacău – Asociaţia  
   “CENTRUL DANIEL" - AFJ,  până la data de 28 septembrie 2018,  menţionând numele   
    concurentului şi “donaţie festival”;
Ø cei care nu achită donaţia până la data stabilită vor fi descalificaţi.
Ø Donaţia şi materialele expediate nu sunt rambursabile.

Listele cu copiii / tinerii admişi în concurs vor fi afişate până la data de 5 octombrie 2018  pe blogul festivalului http://steaprintrestele.blogspot.ro/ şi pe pagina de Facebook    https://www.facebook.com/steaprintrestele/. 


JURIZAREA

Ca în fiecare an, ne bucurăm să avem alături de noi un juriu format din profesionişti, oameni de marcă care au avut întotdeauna un cuvânt de spus în viaţa muzicală românească. Deciziile juriului de concurs sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.

Clasamentul reprezintă ordinea ierarhică a notelor acordate de juriu participantilor astfel: se va calcula media aritmetică a notelor obţinute, după eliminarea a două note (cea mai mică  şi cea mai mare).
Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda sau de a redistribui premiile.


Ţinuta de gală este obligatorie în cadrul festivităţii de premiere.
Concurenţii se vor prezenta în ţinuta cu care au evoluat în cadrul festivalului.


Premiile acordate:

Trofeul festivalului “STEA Printe Stele” – trofeu, diplomă şi premiu în bani
Trofeul Junior - un trofeu, diploma şi premiu în bani
 (categoriile I, II, III, IV, V, VI, inclusiv grupuri si Centenar)
Trofeul Adolescent - un trofeu, diploma şi premiu în bani
(categoriile VII, VIII, IX inclusiv grupuri si Centenar)

*Pentru fiecare sectiune  se vor acordă Trofeul Categoriei, Premiile I, II şi III precum şi Menţiuni.
 Se vor acorda trofeu, diplomă şi premii în bani.
Se pot acorda şi premii speciale în funcție de opţiunile presei, posturilor de televiziune și radio sau organizațiilor de profil, susţinute de sponsori.


Dispoziţii finale:
a.       Toti participanţii vor semna o declaraţie prin care confirmă faptul că au citit termenii şi condiţiile de organizare a festivalului şi se obligă să respecte prevederile regulamentului pe întreaga durată a festivalului.
b.      Atât concurenţii, cât şi însoţitorii acestora trebuie să aibă un comportament decent, să nu provoace daune, să respecte toate prevederile prezentului regulament;
c.       Încălcarea regulamentului conduce la eliminarea din concurs.


Pentru informaţii suplimentare contactaţi organizatorii.
Cele mai noi informaţii vor fi afişate pe pagina de Facebook a festivalului.
Pentru a avea acces la acestea, vă invităm să daţi like paginii noastre de festival:
https://www.facebook.com/pages/STEA-Printre-Stele/     

Date de contactsteaprintrestele@gmail.com 
Persoane de contact:  Popa Ionela Catalina   0728219121
                                     Rosu Madalina Elena  0748672188Menţionăm că acest eveniment este co-finanţat de către Municipiul Bacău, prin programul de finanţare nerambursabilă în baza L. 350 / 2005 pentru anul 2018.
ORGANIZATORII   FESTIVALULUI   VA  UREAZĂ  MULT   SUCCES!FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ 
PENTRU COPII SI TINERI
“STEA Printre Stele”
Bacau, ediția a VII – a , România 2018
Fisa de inscriere


A.    Informatii concurent:
-  Nume si prenume: ………....……………………………................................
-  Data nasterii: ………..........…………CNP………………………..................
-  Categoria de varsta: ……………………………………..................................
-  Adresa / localitatea  ...…………………………………...................................
-  Telefon: …………………………………………………................................
-  C.V.-ul concurentului (participari la concursuri, emisiuni TV, radio, premii obtinute): 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................  

B.    Informatii piese inscrise in concurs:
·        Piesa concurs : ……………………………………….......
Compozitor……………...........……    Textier………….....………….

C.     Informatii insotitor:
-     Nume si prenume: ……….......…………………………
-     BI/CI seria……., numarul ……………………………..

D.     Profesor coordonator : .............................................................


      Subsemnatul/subsemnata………………….…………………........... in calitate de parinte / tutore al concurentului …………………………………...….......... in cadrul Festivalului 
STEA Printre Stele” editia a VII-a 2018  la categoria ………............,   prin prezenta, confirm faptul ca am luat la cunostinta si ma oblig sa respect prevederile regulamentului festivalului, programul acestuia, hotararile organizatorilor precum si deciziile membrilor juriului.
   Totodata  ma oblig sa cesionez cu titlu gratuit drepturile ce deriva din prestatiile artistice si inregistrarile audio si video   din cadrul festivalului in favoarea organizatorului,  pentru promovarea evenimentului, conform prevederilor regulamentului.
              DATA...........................               SEMNATURA.................................   


Declaratie drepturi autor

DECLARAȚIESubsemnatul …………….......................…............. , posesor al C.I./B.I. seria ......… nr. ..................., eliberat de ………....……… la data de …...……………… in calitate de  compozitor al piesei …….....................................................................................
prezentata in cadrul   Festivalul International de Muzica  Usoara  pentru  Copii si Tineri “STEA Printre Stele”  Bacau,  ediția a VII – a 2018,   de catre concurenta(ul) ...................................................................., din ....…......................., declar ca sunt de acord cu cesionarea drepturilor ce deriva din prestatiile artistice, inregistrarile audio si video ale tuturor manifestatiilor din cadrul acestui festival.


Data                                                                               Semnatura


...........................................                                                                             ………............…………………...
Declaratie parinte
lipsa acord compozitor


DECLARATIE

Subsemnatul(a) ......................................................... posesor (oare) al ( a) B.I / C.I Seria ....... nr ......................, eliberat de ............................ la data de ....................., domiciliat(a) in ...................................., declar pe propria raspundere ca imi asum intreaga responsabilitate juridica ce rezida prin  participarea  minorului (ei) .................................... ..............................................  la  Festivalul International de  Muzica Usoara pentru Copii si Tineri  “STEA Printre Stele”  Bacau – editia a VII-a  2018,  privind interpretarea  piesei 

.....................................................................................................................................,

Compozitor  .............................................................................

Textier  ....................................................................................Mentionez ca  DETIN / NU DETIN  acordul compozitorului in acest sens si cunosc prevederile legii drepturilor de autor si a drepturilor conexe nr. 8 din 14.03.1996

DATA.............................                              SEMNATURA..................................


REGULATIONS 2018
THE INTERNATIONAL POP MUSIC FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUNGSTERS
 “STAR Among Stars”
Bacău, 7-th edition, Romania 2018
 “CENTRUL DANIEL” ASSOCIATION BACĂU launches the 7th edition of The International Pop Music Festival For Children ’’STAR Among Stars’’ Bacău, Romania.                                                          The festival will be held between October 12 to 13.
The festival is an interpretation contest which intends to discover and launch children and young pop music interpreters.
The contest will be held during 2 days: Friday October 12 and Saturday October 13, 2018.
The Gala Awards and the Festival’s party will be held on Saturday 13 2018.

Terms and conditions of participation 
Children and young interpreters are invited to take part in competition in the following sections:
A.    Interpretation - Singers
1st Category :  4 - 6 years
2nd Category  : 7 years
3rd Category : 8 years
4th Category: 9  years
5th Category: 10 years
6th Category: 11 years
7th Category: 12 - 13 years
8th Category: 14 - 15 years
9th Category: over 16  years

B.     Interpretation - Vocal groups

* for sections A and B songs from the Romanian and international repertoire can be presented.

C.    The Centenary section

Pop music dedicated to the Centenary – only songs from the Romanian repertoire are accepted (the songs can be categorized as ethno, ethno-pop, pop music in Romanian). Grupele de vârstă se vor  stabili in functie de numărul de concurenți înscriși in concurs. Age groups will be based on the number of competitors enrolled in the contest.

The songs presented during the festival must be live with recorded orchestral backing-track, on digital support. The orchestral backing-track (negative) may contain backing vocals (vocal groups) as long as they don’t include main vocal line dubbing. The song must express the children’s concerns and aspirations.
The prize winners of previous edition may join the competition only if they changed the age category.
If at enrollment in the competition there will be songs that repeat on the same age category, those contestants will be asked to send a second song!

The program and the order of entering the contest will be set by the organizers and will be posted online in time on the festival’s blog and on its Facebook page and also each day on the stage. All participants will be allowed to rehearse on stage in their order of arrival according to the program displayed. The rehearsal time of each interpreter can’t exceed 1 minute.
All competitors and other rights holders will have to authorize the using of photos and any other audio and video materials taken during rehearsals, competition, gala premieres and backstage for the official website of the festival. This rule applies to any other product made by our Association.


FESTIVAL  ENROLLMENT
Each competitor will send until September 28 2018 on steaprintrestele@gmail.com (ATTENTION: the yahoo email address IS NO LONGER available), the following documents :
a) application form
b) copy of birth certificate
c)
1 forefront photo (. jpg )
d) the negative of the song that will be interpreted during the festival
e) composer’s agreement/solemn declaration (in absence of agreement);
f) copy of the donation receipt for the festival worth 200 RON  at the individual / Centenary section and 250 RON at the  group section;
This donation must be deposited in the account RO82RNCB0026030907950001 opened at BCR Bacau – Asociaţia “CENTRUL DANIEL”  up to September 28 2018 mentioningfestival donation” and “competitor’s name”. Those who do not pay until the deadline will be disqualified. The donation and the documents are not refundable.

Lists of children / youngsters admitted to the competition will be displayed until October 5 2018 on the festival’s blog (http://steaprintrestele.blogspot.ro/) and on the Facebook page (https://www.facebook.com/steaprintrestele/).    


JUDGING

Like every year, we are happy to have with us a jury of professionals, which have always had a statement in Romanian musical life.  The jury decisions are irrevocable and can not be appealed.
Ranking represents the hierarchy of grades awarded to the participants by the jury, this way: the jury will calculate the average of grades obtained after the removal of two (the highest grade and the lowest grade). The jury reserves the right to not grant or to redistribute the prizes. 

The gala dress code is mandatory for the award ceremony.
Competitors will wear the outfit they performed in during the festival.


AWARDS

The trophy of the festival “STAR Among Stars”
a trophy, a diploma and a prize money

Junior Trophy – 
a trophy, a diploma and a prize money
(1st, 2nd, 3rd , 4th, 5th, 6th categories, including groups and Centenary)

Teenager Trophy - 
a trophy, a diploma and a prize money
 (7th, 8th and 9th categories, including groups and Centenary)


*
For each section there will be awarded The Category Trophy - 1st, 2nd, 3rd Place Winners  and Mentions. It will be given a trophy, a diploma and a prize money. And special awards may be granted depending on options of the press, television and radio or similar organizations, supported by sponsors.


Final Disposition:
a. All participants will sign a statement that confirms the fact that they have read the terms and conditions for the festival’s organizing and that they comply with the regulation during the entire festival.
b. Both competitors and their attendants must have a decent behavior, be careful not to harm or make damages, and to comply with all the stipulations of the Regulations.
c.  Breaking the Regulations  results in elimination from the competition.

For more information please contact the organizers
News, updates with the latest information will be posted on the festival’s Facebook page. In order to have access to these, we invite you to give a like to our festival’s page:
https://www.facebook.com/pages/STEA-Printre-Stele/     

Contact Persons: Popa Ionela Catalina   0728219121
                            Rosu Madalina Elena  0748672188
                
We mention that this event is co-funded by Bacau Local Council, through funding under L. 350/2005 for the year 2018.


FESTIVAL ORGANIZERS WISHES
ALL PARTICIPANTS GOOD LUCK!


THE INTERNATIONAL POP MUSIC FESTIVAL
FOR CHILDREN AND YOUNGSTERS
“STAR AMONG STARS”
Bacău, 7-th edition, Romania 2018

Application form

A.    Competitor’s information:
-         First and last name: ………....……………………………
-         Birth date: ………..........…………SSN (social security number)….………………………..
-         Age category: …………………………………….
-         Address: ...……………………………………………….
-         Telephone: …………………………………………………
-          Competitor’s CV (previous competitions, TV and radio shows, awards):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

B.     Information about the songs enrolled in the contest:
-         Contest song: ……………………………............................…......…………
           Composer…………………....................    Lyricist……...........……………….

C.     Information of the accompanying person:
-         First and last name:  .....................……….......…………………………
-         ID card ….............…., serial number ………...........……………………..

D.     Coordinating teacher: ...............................................................................

 The undersigned ………………….………………….............. as a parent  / guardian of competitor ………………………………………………..…   during  the  Festival STAR Among Stars”   7-th edition  2018  at the category ………....., I  hereby acknowledge and  will respect the festival’s regulations, its schedule, organizers decisions and jury’s decision.


At the same time I undertake to assign the free rights deriving from artistic performances and audio-video recordings in favor of the festival’s organizer, to promote the event, according to the regulations.


      DATE ...........................                                                SIGNATURE ................................Copyright Statement


STATEMENT


The undersigned …………….................………  holder of  ID ……………………  serial  number ........................... issued by ……………… on ………………….… as composer of the song ………..………….................................................................. performed during the International Pop Music Festival for Children and Youngsters “STAR Among Stars”  Bacău, 7th edition 2018,  by competitor .................................................................... from ..….......……........…,  I hereby agree with the transfer  of the rights deriving from artistic performances and audio-video recordings of all manifestations of this festival.


Date .....................................                       Signature …………………………...
Parent’s Statement –
Lack Of Composer’s Agreement
STATEMENT
The undersigned…………….................…….........…  holder of  ID …...…………………  serial  number ............................  issued by ……...……..……  on ….………....……….…
residing in .............................................................................................................................,
I hereby declare that I take full legal responsibility regarding the participation of the minor .......................................................................... at the International Pop Music Festival for Children and Youngsters “STAR Among Stars” Bacău, 7th edition 2018,  concerning the interpretation  of the song  .....................................................................................................,
Composer .............................................................................
Lyricist  ....................................................................................
I mention that  I HAVE / I DO NOT HAVE  the composer’s agreement in this regard and I am aware of the copyright  laws and related rights no. 8 from 14.03.1996

DATE.............................                                       SIGNATURE...............................


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu