Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

luni, 1 octombrie 2018

Regulament - Festivalul "STAR DE 5 *****" – MUZICĂ VOCALĂ , 24 noiembrie 2018 , București

FESTIVALUL CONCURS DE  MUZICĂ  PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

 ,, STAR DE 5 *****” – MUZICĂ VOCALĂ
BUCUREȘTI – 24 NOIEMBRIE 2018
Ediţia  A VII A


STUDIO INTERMEZZO  organizează  FESTIVALUL NAȚIONAL CONCURS STAR DE 5*****, ediția a VIIa.

Festivalul se desfășoară la nivel național și internațional și are ca obiectiv selecția şi promovarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicii vocale, promovarea actului artistic de calitate, stimularea spiritului de competiţie, a comunicării și a fair play-ului între participanţi.
I.                  MUZICĂ  VOCALĂ  (INTERPRETARE  ȘI  CREAȚIE)

FESTIVALUL CONCURS NAȚIONAL STAR DE 5***** va avea loc SÂMBĂTĂ, 24 NOIEMBRIE 2018, în Sala de Festivități a CASEI UNIVERSITARILOR, Str. Dionisie Lupu, nr. 46, București.

SECȚIUNEA VOCALĂ VA FI TRANSMISĂ LIVE, PE INTERNET.

SECȚIUNEA  MUZICĂ  VOCALĂ - INTERPRETARE  VA CUPRINDE PIESE DIN URMATOARELE CATEGORII:

a.     POP  ROMÂNESC
b.    POP  INTERNAȚIONAL
c.      OPERĂ, OPERETĂ
d.    MUZICĂ DE FILM SAU MUSICAL
e.      ACOMPANIAMENT  LIVE
f.      MUZICĂ  POPULARĂ
g.     MUZICĂ  ETNO
h.    MUZICĂ DE IARNĂ SAU DE CRĂCIUN
i.       DUET SAU TRIO

SECȚIUNEA  MUZICĂ  VOCALĂ  CREAȚIE (diferită de secțiunea de interpretare) VA CUPRINDE  PIESE  ORIGINALE, INDIFERENT DE ANUL COMPUNERII.  SE OFERĂ DIPLOME ATÂT PENTRU INTERPRET, CÂT ȘI PENTRU COMPOZITOR ȘI TEXTIER.  Un compozitor poate intra cu mai multe piese în concurs, la fel cum și un interpret poate cânta piesele mai multor autori.
Concurenții pot participa la una sau mai multe secțiuni din cele expuse anterior.

·        Secțiunea Interpretare – repertoriu pop românesc : concurenții  vor prezenta o piesă pop românească potrivită vârstei, în interpretare vocală cu acompaniament pe suport digital.
·        Secțiunea - Interpretare, repertoriu - pop internațional : concurenții vor prezenta o piesă din repertoriu internațional, potrivită vârstei,  în interpretare vocală, cu acompaniament pe suport digital.
·        Secțiunea - Interpretare, repertoriu de operă sau operetă : concurenții vor prezenta o piesă din repertoriul de operă sau operetă, în interpretare vocală cu acompaniament pe suport digital.
·        Secțiunea - Interpretare , repertoriu de muzică de film și musical : concurenții vor prezenta o piesă din repertoriul de muzică de film sau musical, în interpretare vocală cu acompaniament pe suport digital. Momentul poate fi însoțit de text vorbit și/sau dans.
·        Secțiunea - Interpretare, repertoriu muzical cu acompaniament live : concurenții vor prezenta o piesă muzicală, indiferent de gen muzical, în interpretare vocală cu acompaniament live executat de concurent sau de o altă persoană.
·        Secțiunea – Interpretare, repertoriu de muzică populară : concurenții  vor prezenta o piesă din repertoriul de muzică populară, în interpretare vocală cu acompaniament pe suport digital.
·        Secțiunea - Interpretare - etno : concurenții  vor prezenta o piesă etno – pop potrivită vârstei, în interpretare vocală cu acompaniament pe suport digital.
·        Secțiunea  - Cântece de iarnă sau de Crăciun : concurenții  vor prezenta o piesă din repertoriul de muzică de iarnă sau de Crăciun, în interpretare vocală cu acompaniament pe suport digital.
·        Secțiunea - Interpretare – duet sau trio : concurenții  vor prezenta o piesă în duet sau trio, în interpretare vocală cu acompaniament pe suport digital sau live.

Negativele pot conţine voci (backing vocals), inclusiv grup vocal, fără a dubla linia melodică.
    
       Grupe de vârstă :
·        DEBUT – 4 – 6 ani, 7 – 9 ani, 10 - 12 ani, 13 - 15 ani, 16 + ani ( pentru participanţii aflaţi în primul an de studiu şi cel mult la a treia participare la un astfel de concurs).
·        AVANSAŢI – 5 – 6 ani, 7 – 9 ani, 10 - 12 ani, 13 - 15 ani, 16 + ani.

   (grupele de vârstă pot fi modificate în funcție de numărul participanților)                            

·        Secțiunea Creație : concurenții vor prezenta o piesă în limba română sau limbă străină, și, vor avea obligatoriu, acordul compozitorului. Acompaniamentul poate fi live sau pe suport digital.


CONDIŢII DE PARTICIPARE
Documentele pentru înscrierea în concurs se vor trimite până la data de 16.11.2018  (INCLUSIV) pe adresa de e-mail : studiointermezzo2015@gmail.com următoarele:
1.                           Fişă de înscriere completată  și semnată, în care se specifică secțiunea la care participă. Pentru mai multe secțiuni, se va completa doar o singura fișă, indiferent de numărul participărilor din cadrul secțiunii respective.
2.                           Copie după certificatul de naștere
3.                           Piesa (piesele) interpretate in concurs ( negativ ) in format mp3 .
4.                           Acordul compozitorului și/sau declarația părintelui (formularele  anexate la sfârșitul regulamentului)
5.                           Acordul pentru prelucrarea datelor personale (formularele  anexate la sfârșitul regulamentului)
6.                           O poză artistică, prim – plan cu concurentul (concurenții, la secțiunea DUET), indiferent de secțiunea la care participă.
7.                           Taxa de participare la concurs (vă rugăm să confirmați plata printr-un document pdf sau print-sceen pe adresa de mail) : studiointermezzo2015@gmail.com

     TAXA DE PARTICIPARE :

·        Secțiunea muzică vocală (interpretare+creație)
solo 1 participare:150 ron,
solo 2 participări : 270 ron,
solo 3 participări : 390 ron
solo 4 participări : 520 ron

·        Secțiunea muzică vocală (interpretare)
duet 1 participare : 120 ron/persoană
trio 1 participare : 100 ron/persoană

Concurenții care doresc să participe la mai multe secțiuni vor achita taxa corespunzătoare.

Taxa se va achita :
·        cash, la sediul Studio Intermezzo  sau
·        prin cont bancar  RO54RNCB0068148365740001, deschis la BCR, pe numele STUDIO INTERMEZZO S.R.L.,  până la data limită de 16.11.2018.
Materialele trimise pentru înscrierea în concurs, precum și taxa de concurs sunt nereturnabile.
După data de 16.11.2018, nu se mai primesc materiale.
Pentru concurenții care nu se prezintă la concurs, taxa  nu se returnează .

Lista cu toți concurenții va fi postată pe adresa de facebook : STARURI de 5***** , pe site-ul nostru : www.studiointermezzo.info  și trimisă pe e-mail tuturor participanților.


OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR - (părinți si copii):


      - Să respecte regulamentul festivalului;
      - Să trimită acordul autorilor de drept ale pieselor interpretate în festival sau declarația anexată acestui regulament. Toți concurenții și ceilalți deținători de drepturi vor trebui să autorizeze folosirea, reproducerea, tipărirea, și publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor și biografiilor lor în contextul promovării, difuzării.
     - Să se prezinte cu 60 de minute înainte de ora intrării în concurs stabilită de către organizatori.
     -  Să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia.
      -  În cazul deteriorării bunurilor din sala de spectacol, părintele (tutorele) își asumă întreaga răspundere pentru a despăgubi proprietarul sălii de pagubele produse.
      -  Să păstreze liniștea în timp ce evoluează concurenții .
        Orice abatere de la obligaţiile enumerate, poate duce automat la eliminarea din concurs.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:
- Să asigure toate condițiile pentru buna desfășurare a festivalului.
- Să publice listele cu concurenții înscriși și ora de intrare a acestora cel târziu în data de 22 noiembrie 2018.
- Să asigure premiile, sala de spectacol, sonorizare, lumini.
- Să asigure juriu de specialitate.
- Să asigure corectitudinea centralizării voturilor pentru clasamentele finale.
- Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând participanţii în timp util.

JURIUL :
Juriul concursului este compus din personalități de marcă ale muzicii românești. Activitatea juriului va fi coordonată de un Președinte, desemnat de organizatori.

 CRITERII DE JURIZARE:

·        Intonație, claritate și calitate  timbrală, ambitus vocal, dicție, ritm și emisie vocală.
·        Ținută  adecvată vârstei.
·        Piesa interpretată să corespundă vârstei, atât ca text cât și ca dificultate.
·        Redarea mesajului piesei.
·        Concurenții care interpretează într-o limbă străină vor fi jurizați și la pronunție,dicție.
·        Juriul va acorda note de la 7 la 10, cu subunitățile 25/ 50/ 75. Notarea concurenților se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special.

DECIZIILE  juriului din concurs sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.
Părinții și profesorii pot solicita notele și părerile membrilor juriului despre concurentul/concurenții pe care îl/îi însoțesc.

PREMIILE  FESTIVALULUI :
MARELE  TROFEU  „STAR  DE  5***** ” pentru MUZICĂ VOCALĂ, DIPLOMĂ  ȘI RECITAL ÎN CADRUL EDIȚIEI A VIII-A A FESTIVALULUI. SE VOR OFERI 3 MARI TROFEE : JUNIOR (4 – 8 ANI), ADOLESCENT (9 – 12 ANI), SENIOR (13 + ANI) LA SECȚIUNEA MUZICĂ VOCALĂ.
TROFEUL „STUDIO INTERMEZZO”, PENTRU CEL MAI BUN SHOW.
TROFEUL GRUPEI PENTRU FIECARE SECȚIUNE
PREMII I, II, III PENTRU FIECARE GRUPĂ/SECȚIUNE
TROFEE OFERITE DE MEMBRII JURIULUI
PREMIU DE EXCELENȚĂ
PREMIU PENTRU TEHNICĂ VOCALĂ
PREMIU PENTRU CEL MAI TÂNĂR CONCURENT
PREMIU PENTRU CEL MAI FRUMOS COSTUM
PREMII DE EXCELENȚĂ PENTRU PROFESORII COORDONATORI
ALTE PREMII
Toți concurenții vor fi premiați cu diplome și trofee.
          Premiile pot fi dublate sau triplate în funcție de numărul și valoarea concurenților !

 

CONTACT:
Informaţii suplimentare la numerele de telefon:
0735.195.379 MONICA PÎSLARIU
0735.865.148 OREST PÎSLARIU


FESTIVALUL CONCURS   DE  MUZICĂ  PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

 ,, STAR DE 5 *****” – MUZICĂ VOCALĂ

BUCUREȘTI – 24 NOIEMBRIE 2018

Ediţia  A VII A 

     
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CANTO

1. Numele şi prenumele............................................................................................................
2.Adresa/Domiciliul:................................................................................................................
 3. Localitatea: .........................................................................................................................
4. Telefon mobil: ...................................... E-mail_________________________________
5. Data naşterii: ................................................ Vârsta......................ani;
6. Nivel de studiu : debut  ……..,  avansat ………
7. Unitatea şcolară pe care o reprezintă în concurs: ..................................................................................................................................................
8. Profesor îndrumător: .................................................................................................................................................
9. Telefon: ................................................................................................................................

10. Secţiunea:
INTERPRETARE MUZICĂ POP ROMÂNESCĂ.................................................................

INTERPRETARE MUZICĂ POP INTERNAȚIONALĂ.......................................................

INTERPRETARE OPERĂ, OPERETĂ. ................................................................................

INTERPRETARE MUZICĂ DE FILM ȘI MUSICAL...........................................................

INTERPRETARE MUZICĂ CU ACOMPANIAMENT LIVE..............................................
(VĂ RUGĂM SĂ PRECIZAȚI INSTRUMENTUL DE CARE AVEȚI NEVOIE )................................

INTERPRETARE MUZICĂ POPULARĂ..............................................................................

INTERPRETARE ETNO.........................................................................................................

INTERPRETARE MUZICĂ DE IARNĂ/CRĂCIUN……………………………………….

INTERPRETARE DUET SAU TRIO......................................................................................

CREAȚIE MUZICALĂ .....................................................................................................

10. Piesa/ele propusă/e în concurs
     -Titlul ..................................................................................................................................
     -Compozitor……………………………………………….................................................
     -Textier ………………………………........………………...............................................

     -Titlul ..................................................................................................................................
     -Compozitor……………………………………………….................................................
     -Textier ………………………………........………………...............................................

     -Titlul ..................................................................................................................................
     -Compozitor……………………………………………….................................................
     -Textier ………………………………........………………...............................................

     -Titlul ..................................................................................................................................
     -Compozitor……………………………………………….................................................
     -Textier ………………………………........………………...............................................
AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL FESTIVALULUI ,, STAR DE 5 *****”
                                                                             NUME PĂRINTE ......................................                      
                                                                            SEMNĂTURĂ PĂRINTE...........................
Acest document completat va fi  trimis pe e-mail : studiointermezzo2015@gmail.com
Vă rugăm să completați toate rubricile!                                     
ACORD CREAȚIE

TITLU PIESĂ : ...................................................................................................................................
COMPOZITOR: ................................................................................................................................
TEXTIER: .........................................................................................................................................
INTERPRET (solist): ........................................................................................................................

SUBSEMNATUL(COMPOZITOR): ....................................................................................................
CI: ..................................................................................................................................................
CNP: ..............................................................................................................................................
TELEFON: ......................................................................................................................................
E-MAIL: .........................................................................................................................................

PROPRIETAR/CESIONAR al drepturilor de autor/de interpretare/conexe ce au ca obiect piesa muzicală mai sus-menţionată, declar că sunt de acord ca respectiva creaţie să fie interpretată în cadrul Festivalului Concurs De  Muzică  Pentru Copii Și Adolescenți ,,STAR DE 5*****”, ce va avea loc în data de 24 NOIEMBRIE 2018.
De asemenea, înțeleg efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare publică audio-video, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale.
DATA:                                                                                                                                                SEMNĂTURA:


DECLARAȚIE
Subsemnatul/a(copil) _______________________________, prin reprezentant legal(părinte) ____________________, domiciliat(ă) în _______________________,  nr. ______, bl. ______, sc. __, et. ___, apt. ___, jud./sector _________, legitimat/ă cu C.I. seria ______ nr. ___________, eliberată de ______________, la data de ______________ CNP____________________, declar că voi interpreta piesa/piesele: _________________________________________________________________________ în cadrul Festivalului ,,STAR DE 5 *****”, ediția a VII-a, organizat în data de 24.11.2018 de către STUDIO INTERMEZZO S.R.L. cu sediul in Bragadiru, nr. de ordine în registrul comerţului  J23/3376/2015,CUI34050903.
             Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat Organizatorului Festivalului sau pentru daunele la care Organizatorul Festivalului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (persoană fizică şi/sau juridică) în legătură cu pretenţii legate de drepturile de autor ce derivă din interpretarea piesei / pieselor de mai sus.
             De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de către Organizatorul Festivalului a pieselor muzicale în cadrul Festivalului ,,STAR DE5*****”,ed.aVII-a.

DATA:
SEMNĂTURA:
DECLARAŢIE
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personalSubsemnatul(a) ..................................................................., cod numeric personal ........................................................, născut(ă) la data de .............................., în localitatea .............................................., domiciliat în (sat, comuna, oraş, mun.) ...........................................................str. ...................................................................., nr. ........., bloc ........., sc. ......, apart. ......, jud. ..........................., posesor al CI seria ..........., nr. ..................., eliberată de ......................................, la data de ............................., în calitate de părinte-elev, participant la Festivalul Naţional „STAR de 5*****”, declar că:

Am fost informat că datele mele personale urmează să fie prelucrate în cadrul Festivalului Naţional „STAR de 5*****”, fiind necesare derulării relaţiilor cu acesta.
Am fost informat că datele înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari: autorități publice centrale/locale și altor instituții abilitate.ü
 Am fost informat că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de următoarele drepturi:
  • Dreptul ca datele sa fie colectate numai in scopuri legitime clar definite;
  • Dreptul ca datele solicitate să nu fie excesive;
  • Dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai mult decât este nevoie;
  • Dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor (de exemplu, dar fără a se limita la: corecta, bloca sau elimina datele incorecte);
  • Dreptul ca datele personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii accidentale ori ilegale;
  • Dreptul de a solicita ştergerea datelor după ce colectarea acestora nu mai este necesară în scopul precizat.

üÎmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Festivalului Naţional „STAR de 5*****”, în timpul derulării relațiilor cu aceasta şi ulterior încetării acestora, pentru a permite întocmirea diferitelor documente contractuale şi a documentelor de plată.

Data ..........................                                                                               Semnătura .......................................
Acest document va fi trimis pe e-mail: studiointermezzo2015@gmail.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu