Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

luni, 1 octombrie 2018

Regulament - Festivalul "STAR DE 5 *****" – MUZICĂ INSTRUMENTALĂ , 25 noiembrie 2018 , București

FESTIVALUL CONCURS DE  MUZICĂ  PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

 ,, STAR DE 5 *****” – MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
BUCUREȘTI –  25 NOIEMBRIE 2018
Ediţia  A VII A


STUDIO INTERMEZZO  organizează  FESTIVALUL NAȚIONAL CONCURS STAR DE 5*****, ediția a VIIa.

Festivalul se desfășoară la nivel național și internațional și are ca obiectiv selecția şi promovarea tinerelor talente în domeniul interpretării instrumentale, promovarea actului artistic de calitate, stimularea spiritului de competiţie, a comunicării și a fair play-ului între participanţi.
I.                   MUZICĂ  INSTRUMENTALA  (PIAN, VIOARĂ, CHITARĂ,  INSTRUMENTE DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE)

FESTIVALUL CONCURS NAȚIONAL STAR DE 5***** va avea loc DUMINICĂ, 25 NOIEMBRIE 2018, în Sala de Festivități a Școlii Gimnaziale de Muzică, nr.3, str. Știrbei Vodă, nr.101, București.


SECȚIUNEA  MUZICĂ  INSTRUMENTALĂ  VA  CUPRINDE :

a.     INTERPRETARE  INSTRUMENTALĂ  INDIVIDUALĂ
b.    INTERPRETARE  LA  4  MÂINI  PIAN
c.      INTERPRETARE  INSTRUMENTALĂ  INDIVIDUALĂ  „TWILIGHT”


·        Secțiunea Instrumentală - interpretare individuală va cuprinde 3 secțiuni : începători, avansați și profesioniști. Concurenții vor prezenta 2 piese diferite ca stil, formă și caracter, interpretate PE DE ROST şi FĂRĂ REPETIŢII.

Nivelul incepator este considerat pentru elevii care sunt in primul, al doilea sau al treilea an de studiu al instrumentului respectiv, cu repertoriu corespunzator. La această secțiune se admit piese tradiționale, prelucrări după alte instrumente sau orchestră, într-o tonalitate diferită de cea originală. Organizatorii ȋşi rezervă dreptul de a schimba ȋncadrarea concurenţilor ȋn funcţie de repertoriu.
La nivel avansat și la profesioniști, concurenții vor prezenta doar piese din repertoriul consacrat, preclasic, clasic, romantic, postromantic, contemporan, romanesc, interpretate PE DE ROST şi FĂRĂ REPETIŢII. NU se admit prelucrari instrumentale sau piese moderne, pop, rock, muzica de film.                                                    
CATEGORIA AMATORI

Nivel începător : preșcolari cu varsta de 4 – 6 ani, timp alocat – max. 3 minute
                             școlari mici cu vârsta de 7 – 10 ani, timp alocat – max. 3 minute
                             școlari mari cu vârsta de 11 – 14 ani, timp alocat – max. 3 minute

Nivel avansat : preșcolari cu varsta de 4 – 6 ani, timp alocat – max. 5 minute
                          școlari mici cu vârsta de 7 – 10 ani, timp alocat – max. 5 minute
                          școlari mari cu vârsta de 11 – 14 ani, timp alocat – max. 5 minute

Împărţirea concurenţilor se va face după nivel de studiu, vârsta şi clasă.

CATEGORIA PROFESIONIŞTI

Nivel profesionist : grupele vor fi formate în funcție de numărul  concurenților. Timp alocat – max. 10 minute

(grupele pot fi modificate în funcție de numărul participanților)


·        Secțiunea Instrumentală – interpretare la 4 mâini : concurenții vor prezenta 1 piesă de ansamblu la 4 mâini, indiferent de perioadă componistică pe de rost sau cu partitură, fără repetiţii cu durata maxima de 4 minute.
·        SECȚIUNEA "TWILIGHT" unde concurenții vor prezenta o singură piesă modernă, muzica de film, muzica pop, etc., fără repetiţii, cu durata maxima de 5 minute.
·        Secțiunea muzică instrumentală individual amatori : 90 ron
·        Secțiunea muzică instrumentală individual profesioniști : 100 ron
·        Secțiunea muzică instrumentală 4 mâini : 75 ron/persoană.
·        Secțiunea muzică instrumentală individual „TWILIGHT” : 60 ron

Concurenții care doresc să participe la mai multe secțiuni vor achita taxa corespunzătoare.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Documentele pentru înscrierea în concurs se vor trimite până la data de 18.11.2018  (INCLUSIV) pe adresa de e-mail : studiointermezzo2015@gmail.com următoarele:
1.                           Fişă de înscriere completată  și semnată, în care se specifică secțiunea la care participă.
2.                           Copie după certificatul de naștere
3.                           Copie (scan) după partiturile interpretate la secțiunea instrumentală.
4.                           Acordul pentru prelucrarea datelor personale (formularele  anexate la sfârșitul regulamentului)
5.                           Taxa de participare la concurs (vă rugăm să confirmați plata printr-un document pdf sau print-sceen pe adresa de mail) : studiointermezzo2015@gmail.com

Taxa se va achita :
·        cash, la sediul Studio Intermezzo  sau
·        prin cont bancar  RO54RNCB0068148365740001, deschis la BCR, pe numele STUDIO INTERMEZZO S.R.L.,  până la data limită de 18.11.2018.
Materialele trimise pentru înscrierea în concurs, precum și taxa de concurs sunt nereturnabile.
După data de 18.11.2018, nu se mai primesc materiale.
Pentru concurenții care nu se prezintă la concurs, taxa  nu se returnează !

Lista cu toți concurenții va fi postată pe adresa de facebook : STARURI de 5***** , pe site-ul nostru : www.studiointermezzo.info  și trimisă pe e-mail tuturor participanților.


OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR - (părinți si copii):


      - Să respecte regulamentul festivalului;
      - Să trimită acordul autorilor de drept ale pieselor interpretate în festival sau declarația anexată acestui regulament. Toți concurenții și ceilalți deținători de drepturi vor trebui să autorizeze folosirea, reproducerea, tipărirea, și publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor și biografiilor lor în contextul promovării, difuzării.
     - Să se prezinte cu 60 de minute înainte de ora intrării în concurs stabilită de către organizatori.
     -  Să nu deterioreze bunurile din sala de spectacol și să păstreze curățenia.
      -  În cazul deteriorării bunurilor din sala de spectacol, părintele (tutorele) își asumă întreaga răspundere pentru a despăgubi proprietarul sălii de pagubele produse.
      -  Să păstreze liniștea în timp ce evoluează concurenții .
        Orice abatere de la obligaţiile enumerate, poate duce automat la eliminarea din concurs.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:
- Să asigure toate condițiile pentru buna desfășurare a festivalului.
- Să publice listele cu concurenții înscriși și ora de intrare a acestora cel târziu în data de 22 noiembrie 2018.
- Să asigure premiile, sala de spectacol, sonorizare, instrument, lumini.
- Să asigure juriu de specialitate.
- Să asigure corectitudinea centralizării voturilor pentru clasamentele finale.
- Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând participanţii în timp util.

JURIUL :
Juriul concursului este compus din personalități de marcă ale muzicii românești. Activitatea juriului va fi coordonată de un Președinte desemnat de organizatori.
Juriul va acorda note de la 7 la 10, cu subunitățile 25/ 50/ 75. Notarea concurenților se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special.

DECIZIILE  juriului din concurs sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.
Părinții și profesorii pot solicita notele și părerile membrilor juriului despre concurentul/concurenții pe care îl/îi însoțesc.

PREMIILE  FESTIVALULUI :
MARELE  TROFEU  „STAR  DE  5***** ” pentru MUZICĂ INSTRUMENTALĂ, DIPLOMĂ  ȘI RECITAL ÎN CADRUL EDIȚIEI A VIII-A A FESTIVALULUI. SE VOR OFERI 2 MARI TROFEE : PENTRU AMATORI ȘI PENTRU PROFESIONIȘTI.
TROFEUL “STUDIO INTERMEZZO” , PENTRU CEL MAI BUN INSTRUMENTIST.
TROFEUL GRUPEI PENTRU FIECARE SECȚIUNE
PREMII I, II, III PENTRU FIECARE GRUPĂ/SECȚIUNE
TROFEE OFERITE DE MEMBRII JURIULUI
PREMIU DE EXCELENȚĂ
PREMIU PENTRU CEL MAI TÂNĂR CONCURENT
PREMII DE EXCELENȚĂ PENTRU PROFESORII COORDONATORI
ALTE PREMII
Toți concurenții vor fi premiați cu diplome și trofee.
           Premiile pot fi dublate sau triplate în funcție de numărul și valoarea concurenților !

 

CONTACT:
Informaţii suplimentare la numerele de telefon:
0735.195.379 MONICA PÎSLARIU
0735.865.148 OREST PÎSLARIUFESTIVALUL CONCURS   DE  MUZICĂ  PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

,, STAR DE 5 *****” – MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
BUCUREȘTI –  22 NOIEMBRIE 2018
Ediţia  A VII A 

     
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE INSTRUMENTE

1. Numele şi prenumele................................................................................................. 
2.Adresa/Domiciliul:....................................................................................... 
..................
3. Localitatea: .................................................................................................. 
4. Telefon mobil: ................................ ..... E-mail__________________________________ 
5. Data naşterii: ................................................ Vârsta......................ani;
6. Unitatea şcolară pe care o reprezintă în concurs: ...........................................................................................................................................................................
7. Profesor îndrumător: ....................................................................................................................................
8. Clasa ...................           Nivel : Începător…………..     Avansat ...………  Profesionist..................
9. Instrumentul: ................................................................................................................................................
10. Secțiunea:  INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ (instrumentul).........................................................
                         INTERPRETARE PIAN LA 4 MÂINI...................................................................................
                         TWILIGHT.............................................................................................. 
11. Piesele propuse în concurs (pentru secțiunile interpretare la 4 mâini și twilight, se va completa doar piesa 1)
-PIESA 1 Titlul........................................................................................... 
                 Compozitor.......................................................................................... 
                 Minutaj............................................................ 

-PIESA 2 Titlul .........................................................................................  
                 Compozitor....................................................................................... 
                Minutaj................................................. 
AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL FESTIVALULUI ,, STAR DE 5 *****”
     NUME PĂRINTE ....................................    SEMNĂTURĂ PĂRINTE............................                
Acest document completat va fi  trimis pe e-mail : studiointermezzo2015@gmail.com
Vă rugăm să completați toate rubricile!      DECLARAŢIE
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personalSubsemnatul(a) ..................................................................., cod numeric personal ........................................................, născut(ă) la data de .............................., în localitatea .............................................., domiciliat în (sat, comuna, oraş, mun.) ...........................................................str. ...................................................................., nr. ........., bloc ........., sc. ......, apart. ......, jud. ..........................., posesor al CI seria ..........., nr. ..................., eliberată de ......................................, la data de ............................., în calitate de părinte-elev, participant la Festivalul Naţional „STAR de 5*****”, declar că:

Am fost informat că datele mele personale urmează să fie prelucrate în cadrul Festivalului Naţional „STAR de 5*****”, fiind necesare derulării relaţiilor cu acesta.
Am fost informat că datele înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari: autorități publice centrale/locale și altor instituții abilitate.ü
 Am fost informat că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de următoarele drepturi:
  • Dreptul ca datele sa fie colectate numai in scopuri legitime clar definite;
  • Dreptul ca datele solicitate să nu fie excesive;
  • Dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate mai mult decât este nevoie;
  • Dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor (de exemplu, dar fără a se limita la: corecta, bloca sau elimina datele incorecte);
  • Dreptul ca datele personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii accidentale ori ilegale;
  • Dreptul de a solicita ştergerea datelor după ce colectarea acestora nu mai este necesară în scopul precizat.

üÎmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Festivalului Naţional „STAR de 5*****”, în timpul derulării relațiilor cu aceasta şi ulterior încetării acestora, pentru a permite întocmirea diferitelor documente contractuale şi a documentelor de plată.

Data ..........................                                    Semnătura .......................................
Acest document va fi trimis pe e-mail: studiointermezzo2015@gmail.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu